Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Povinné zverejňovanie  faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
                   
Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia Dátum doručenia Dodávateľ IČO Identifikácia zmluvy (ak relevantné) Identifikácia objednávky (ak relevantné)
s DPH bez DPH Obchodné meno Adresa
296/2014 Potreby do cvičnej kuchynky 145,60 € 121,33 € 29.12.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078    
295/2014 Údržba kopírovacieho stroja 228,15 0,00 € 29.12.2014 Miroslav Sokol - OPTIMAX Prev.:Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979    
294/2014 Hygienický materiál 355,86 € 279,88 € 29.12.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983    
293/2014 Kancelársky papier 488,00 € 406,67 € 29.12.2014 Papier Servis,s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 36577308    
292/2014 Pokládka linolea 11 967,30 € 9 972,75 € 19.12.2014 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874    
291/2014 Učebné pomôcky-biologia 311,29 € 259,41 € 19.12.2014 CONATEX-DIDACTIC,s.r.o. Velvarská 31,160 00 Praha 6,ČR 25783688    
290/2014 Materiál 384,63 € 320,53 € 19.12.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182    
289/2014 Rozšírenie a oprava LAN 270,00 € 225,00 € 19.12.2014 Dynnax Group,s.r.o. Viedenská 30,0400 13 Košice 45447373    
288/2014 Materiál do poč.učební 679,00 € 565,83 € 19.12.2014 Dynnax Group,s.r.o. Viedenská 30,0400 13 Košice 45447373    
287/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 11/2014  164,21 € 137,00 € 17.12.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
286/2014 Audit bezpečnostného projektu 180,00 € 150,00 € 16.12.2014 CUBS PLUS,s.r.o. Nasarykova 21,040 01 Košice 46943404    
285/2014 Hlasové služby 11/2014 14,24 € 11,87 € 16.12.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
284/2014 Učebné pomôcky -HV 50,90 € 42,42 € 16.12.2014 Maquita,s.r.o. Soľná 738/36,972 13 Nitrianske Pravno 36316881    
283/2014 Učebné pomôcky 1 078,00 € 898,34 € 15.12.2014 Steifel Eurocart,s.r.o. Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava 31360513    
282/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.12.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
281/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 15.12.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
280/2014 Nákup tlačiarne,toner 151,80 € 126,50 € 15.12.2014 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843    
279/2014 Hovorné 130,43 € 94,71 € 10.12.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
278/2014 Plech do strojovne 133,18 € 110,98 € 12.12.2014 Ferona Slovakia,a.s. Londýnska 8,040 01 Košice 36401137    
277/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 11/2014 403,20 € 0,00 € 11.12.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
276/2014 Stravné za odobraté obedy za 12/2014 36,96 € 0,00 € 11.12.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
275/2014 UP na TV 600,00 € 500,00 € 10.12.2014 Professional sport,s.r.o. Hlavná 25,040 01 Košice  31728570    
274/2014 Hlasové služby 11/2014 43,09 € 35,91 € 10.12.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
273/2014 Služby PO 12/2014 19,92 € 0,00 € 10.12.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
272/2014 Odstránenie porevíznyhc nedostatkov 405,00 € 0,00 € 10.12.2014 ELEKTRO-DA Ing.Darász,Obrancov mieru 10,Košice 34377204    
271/2014 Slávnostná porada -SF 481,00 € 400,83 € 9.12.2014 Spoločenský pavilón Tr. SNP 61,040 11 Košice 45508127    
270/2014 Teplo 11/2014 162,87 € 135,70 € 9.12.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
269/2014 Návleky 144,70 € 120,58 € 9.12.2014 Vl.Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36,040 01 Košice 32519150    
268/2014 Chemikálie do bazénu 347,84 € 289,87 € 9.12.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007    
267/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 12/2014 370,00 € 0,00 € 8.12.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
266/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 11/2014 370,00 € 0,00 € 8.12.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
265/2014 Nákup UP Pexeso-AJ 30,00 € 25,00 € 8.12.2014 PaedDr.Píšová Iveta Sokolovská 11, 040 11 Košice 32485689    
264/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 8.12.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566    
263/2014 Vodné a stočné 1 485,11 € 1 237,59 € 4.12.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
262/2014 Nákup hasiacich prístrojov 120,00 € 0,00 € 4.12.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
261/2014 Služby PO 11/2014 19,92 € 0,00 € 4.12.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
260/2014 Nákup vrtacieho kladiva 201.17. 167,64 € 2.12.2014 bauMax,spol. s.r.o. Moldavská cesta 24,040 11 Košice 31384978    
259/2014 Nákup slúchadiel 180,00 € 150,00 € 1.12.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524    
258/2014 Nákup kamery 340,00 € 283,34 € 1.12.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524    
257/2014 Nákup reproduktorov 96,00 € 80,00 € 1.12.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524    
256/2014 Kurz prvej pomoci 60,00 € 0,00 € 1.12.2014 MEDISON,s.r.o. Obchodná 16,040 11 Košice 36679135    
255/2014 Elektrina ,záloha na 12/2014  950,00 € 791,00 € 27.11.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
254/2014 Záloha na teplo 12/2014 7 686,97 € 6 405,00 € 27.11.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
253/2014 Vypracovanie cenovej ponuky VZT 72,00 € 60,00 € 27.11.2014 Klivent,s.r.o. Slanec 387,044 17 Slanec 45259046    
252/2014 Revízie:TV,Plaváreň,PC učebne 850,00 € 0,00 € 27.11.2014 ELEKTRO-DA Ing.Darász,Obrancov mieru 10,Košice 34377204    
251/2014 Nákup školských lavíc 5 141,50 € 4 284,60 € 25.11.2014 Nabymax,s.r.o. Vyšný čaj 12,044 16 Vyšný čaj 36712931    
250/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 11/2014 492,00 € 0,00 € 25.11.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
249/2014 Stravné za odobraté obedy za 11/2014 45,10 € 0,00 € 25.11.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
248/2014 Nákup linolea 268,05 € 223,04 € 25.11.2014 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23, 040 01 Košice 36190381    
247/2014 Nákup skríň 528,00 € 0,00 € 24.11.2014 Mgr. Peter Kaščák-PiKej Taľka 89,082,12 Lipníky 47795166    
246/2014 Nákup farieb 307,73 € 256,44 € 20.11.2014 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101    
245/2014 Nákup radiátorov 999,51 € 832,92 € 20.11.2014 Jaga Plus,s.r.o. Pri plynárni 7, 040 01 Košice 44157525    
244/2014 Oprava elektriny 28,73 € 23,94 € 20.11.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
243/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 18.11.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
242/2014 Hlasové služby 10/2014 14,24 € 11,87 € 14.11.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
241/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 10/2014  222,73 € 187,00 € 14.11.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
240/2014 Chemikálie do bazénu 228,31 € 190,26 € 14.11.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007    
239/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14.11.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
238/2014 Doplnenie lekárničiek 77,16 € 69,57 € 13.11.2014 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 01 Košice 43791760    
237/2014 Hlasové služby 10/2014 32,09 € 26,74 € 12.11.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
236/2014 Teplo 10/2014 1 539,15 € 1 283,00 € 12.11.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
235/2014 Hovorné 127,70 € 109,16 € 12.11.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
234/2014 Nákup a pokládka linolea 4 700,92 € 3 917,43 € 10.11.201 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874    
233/2014 Vodné a stočné 1 710,12 € 1 425,10 € 7.11.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
232/2014 Tlačivá 81,00 € 62,50 € 7.11.20014 ŠEvt,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava  31331131    
231/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 10/2014 370,00 € 0,00 € 6.11.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
230/2014 Elektrina 1.9.-30.11.2014 1 169,00 € 974,17 € 5.11.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
229/2014 Služby PO 10/2014 19,92 € 0,00 € 5.11.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
228/2014 Hygienický materiál 139,20 € 116,00 € 5.11.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983    
227/2014 Reklamný stojan 147,60 € 123,00 € 5.11.2014 AJ PRODUKTY,a.s. Galvaniho 7/8,820 16 Bratislava 36268518    
226/2014 Stravné lístky 64,80 € 0,00 € 5.11.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813    
225/2014 Záloha na teplo 11/2014 6 350,27 € 5 298,00 € 31.10.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
224/2014 Elektrina ,záloha na 11/2014  860,00 € 716,80 € 31.10.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
223/2014 Chemikálie do bazénu 57,46 € 47,88 € 29.10.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007    
222/2014 Hygienický materiál 278,26 € 231,88 € 29.10.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983    
221/2014 Čistiace a dezinfekčný materiál 786,88 € 655,73 € 29.10.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078    
220/2014 Školská tabuľa 194,90 € 162,42 € 28.10.2014 INSGRAF,s.r.o. P.Pázmáňa 51/19,927 01 Šaľa 47078839    
219/2014 Školenie BOZP 28,00 € 0,00 € 28.10.2014 Okresný úrad Košice Zádielska 1, 040 01 Košice      
218/2014 OOPP 575,94 € 479,95 € 28.10.2014 Vl.Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36,040 01 Košice 32519150    
215/2014 Kancelársky papier 243,96 € 203,30 € 28.10.2014 Papier Servis,s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 36577308    
214/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 10/2014 561,60 € 0,00 € 28.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
213/2014 Stravné za odobraté obedy za 10/2014 51,48 € 0,00 € 28.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
212/2014 Počítače -SZP 1 200,00 € 1 000,00 € 24.10.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524    
211/2014 Kancelársky materiál 8,52 € 7,10 € 23.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182    
210/2014 Kancelársky materiál 85,32 € 71,10 € 21.10.2014 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371    
209/2014 Kancelársky materiál 161,88 € 134,90 € 20.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182    
208/2014 Magnetická tabuľa,2 ks 218,40 € 182,00 € 20.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182    
207/2014 Chemikálie do bazénu 93,94 € 78,28 € 17.10.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007    
206/2014 Údržba a výmena radiatorov 192,44 € 160,37 € 10.9.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
205/2014 Údržba a výmena radiatorov 170,18 € 141,82 € 16.10.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
204/2014 Poistenie majetku - projekt 44,40 € 0,00 € 15.10.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501    
202/2014 Hmotná núdza, I.polrok 332,00 € 276,67 € 15.10.2014 MVDr.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1,040 01 Košice 17180392    
201/2014 Hlasové služby 09/2014 14,24 € 11,87 € 15.10.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
200/2014 Deratizácia 28.80. 24,00 € 15.10.2014 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693    
199/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14.10.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
198/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 09/2014  623,53 € 519,80 € 14.10.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
197/2014 Hovorné 128,26 109,76 10.10.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
196/2014 Teplo 09/2014 2 591,02 € 2 159,00 € 10.10.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
195/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 09/2014 370,00 € 0,00 € 10.10.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
194/2014 Poistenie majetku - tabuľa 33,00 € 0,00 € 8.10.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501    
193/2014 Žalúzie  180,00 € 150,00 € 8.10.2014 Stanislav macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586    
192/2014 Hlasové služby 09/2014 28,79 € 23,99 € 8.10.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
191/2014 Kancelársky materiál 143,16 € 119,30 € 8.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182    
190/2014 Vodné a stočné 1 869,44 € 1 557,87 € 6.10.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
189/2014 Metodická príručka 30,00 € 0,00 € 3.10.2014 Diecézny Katechetický úrad Hlavná 28, 040 01 Košice      
188/2014 Služby PO 09/2014 19,92 € 0,00 € 3.10.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
187/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 09/2014 481,20 € 0,00 € 3.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
186/2014 Stravné za odobraté obedy za 09/2014 44,11 € 0,00 € 3.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
185/2014 Žalúzie do kanc.VP,Výživa 200,00 € 166,67 € 1.10.2014 Stanislav macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586    
184/2014 Elektrina ,záloha na 10/2014  730,00 € 608,30 € 8.9.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
183/2014 Materiál do ŠKD 23,46 € 19,55 € 1.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182    
182/2014 Materiál do ŠKD 643,80 € 536,54 € 1.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182    
181/2014 Záloha na teplo 10/2014 3 664,36 € 3 053,50 € 30.9.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
180/2014 Nákup RAM 186,23 € 155,19 € 26.9.2014 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49/2413,040 11 Košice 36212466    
179/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 26.9.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566    
178/2014 Nákup linolea 313,67 € 261,39 € 24.9.2014 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23, 040 01 Košice 36190381    
177/2014 Nákup aku skrutkovača 102,65 € 85,54 € 24.9.2014 bauMax,spol. s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 31384978    
176/2014 Tonery 59,40 € 49,50 € 23.9.2014 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843    
175/2014 Reagencie na bazénovú vodu 189,90 € 170,45 € 23.9.2014 WAFY chromservis,s.r.o. Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590    
174/2014 Hlasové služby 08/2014 14,44 € 12,03 € 18.9.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
173/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 08/2014  -22,46 € 18,70 € 18.9.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
172/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.9.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
171/2014 Hovorné 150,51 € 128,17 € 12.9.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
170/2014 Výmena vodovodného potrubia 354,90 € 295,75 € 10.9.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
169/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 08/2014 370,00 € 0,00 € 10.9.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
168/2014 Hlasové služby 08/2014 28,79 € 23,99 € 8.9.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
167/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 8.9.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
166/2014 Elektrina ,záloha na 09/2014  240,00 € 200,00 € 8.9.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
165/2014 Záloha na teplo 09/2014 545,36 € 454,00 € 8.9.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
164/2014 Teplo 08/2014 2 463,77 € 2 051,50 € 8.9.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
163/2014 Stravné lístky 1 105,20 € 0,00 € 2.9.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813    
162/2014 Služby PO 08/2014 19,92 € 0,00 € 2.9.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
161/2014 Vodné a stočné 1 065,48 € 887,90 € 2.9.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
160/2014 Odpad 720,72 € 0,00 € 2.9.2014 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135    
159/2014 Doplnenie lekárničiek 180,44 € 140,40 € 2.9.2014 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 01 Košice 43791760    
158/2014 Licencia 210,00 € 175,00 € 27.8.2014 ŠEvt,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava  31331131    
157/2014 Tlačivá 28,97 € 19,14 € 27.8.2014 ŠEvt,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava  31331131    
156/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.8.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
155/2014 Hlasové služby  22,81 € 19,00 € 15.8.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
154/2014 Kancelárske potreby 232,48 € 193,73 € 14.8.2014 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371    
153/2014 Hovorné 135,96 € 116,05 € 12.8.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
152/2014 Oprava WC 21,60 € 18,00 € 8.8.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
151/2014 Hlasové služby 07/2014 28,79 € 23,99 € 8.8.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
150/2014 Vodné a stočné 812,52 € 677,10 € 8.8.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
149/2014 Teplo 07/2014 2 450,91 € 2 050,00 € 8.8.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
148/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 07/2014  -655,73 € 546,00 € 8.8.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
147/2014 Elektrina ,záloha na 08/2014  750,00 € 623,00 € 11.8.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
146/2014 Služby PO 07/2014 19,92 € 0,00 € 6.8.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
145/2014 Nákup nábytku 178,80 € 149,00 € 6.8.2014 Bakaľarová-SKLO-MIX Štúrová 340/7,974 31 Hanušovce n/T 353244261    
144/2014 Náhradné plnenie -skrinky 879,60 € 733,00 € 6.8.2014 Balkar,s.r.o. Štúrová 340/7,974 31 Hanušovce n/T 44441576    
143/2014 Orezanie stromov,odvoz odpadu 950,00 € 0,00 € 5.8.2014 Jaroslav Kočiš Budapeštianska 7,040 13 Košice 32465068    
142/2014 Záloha na teplo 08/2014 99,79 € 83,19 € 5.8.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
141/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 07/2014 370,00 € 0,00 € 5.8.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
140/2014 Elektrina 1.6.-31.8.2014 1 169,00 € 974,17 € 1.8.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
139/2014 Stravné lístky 273,60 € 0,00 € 30.7.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813    
138/2014 Kancelársky papier 243,96 € 203,30 € 30.7.2014 Papier servis,s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 36577308    
137/2014 Maliarsky materiál 99,17 € 82,64 € 28.7.2014 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská sip.č. 173,040 11 Košice 36213101    
136/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.7.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
135/2014 Hlasové služby 06/2014 14,35 € 11,96 € 14.7.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
134/2014 Hovorné 148,16 € 126,35 € 14.7.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
133/2014 Teplo 06/2014  3057,29 € 2 547,53 € 10.07.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
132/2014 Hygienický materiál 278,47 € 232,06 € 9.7.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983    
131/2014 Materiál na jarné upratovanie 515,54 € 429,62 € 9.7.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078    
130/2014 Hlasové služby 06/2014 28,79 € 23,99 € 9.7.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
129/2014 Elektrina  06/2014  -160,44 € 133,90 € 9.7.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
128/2014 Faktúra za software VEMA 270,00 € 225,00 € 7.8.2014 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374    
127/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 8.7.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
126/2014 Tlačivá 115,94 € 86,62 € 7.7.2014 Ševt,a.s. Cementárenská 16,974 72,B.Bystrica 31331131    
125/2014 Vodné a stočné 1626,48 € 1355,40 € 7.7.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
124/2014 Služby PO 06/2014 19,92 € 0,00 € 3.7.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
123/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 06/2014 370,00 € 0,00 € 1.7.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
122/2014 Chemikálie do bazénu 114,91 € 95,76 € 1.7.2014 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007    
121/2014 Záloha na teplo 07/2014 99,79 € 83,19 € 1.7.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
120/2014 Elektrina ,záloha na 07/2014  900,00 € 750,00 € 1.7.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
119/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 06/2014 435,60 € 0,00 € 18.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
118/2014 Stravné za odobraté obedy za 06/2014 39,93 € 0,00 € 18.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
117/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 17.6.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566    
116/2014 Revízia a oprava TV náradia 100,00€ 0,00 € 16.6.2014 V.Micenko Húsková 15,040 11 Košice 14307472    
115/2014 Hlasové služby 05/2014 11,99 € 9,99 € 16.6.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
114/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.6.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
113/2014 Hovorné 145,76 € 124,24 € 12.6.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
112/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 05/2014 370,00 € 0,00 € 12.6.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
111/2014 Elektrina  05/2014  -28,81 € 24,00 € 11.6.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
110/2014 Záloha na teplo 06/2014 99,79 € 83,19 € 11.6.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
109/2014 Teplo 05/2014  2993,69 € 2 498,00 € 19.06.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
108/2014 Hlasové služby 05/2014 30,79 € 25,66 € 5.6.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
107/2014 Vodné a stočné 1 723,38 € 1 436,15 € 03.06.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
106/2014 Služby PO 05/2014 19,92 € 0,00 € 3.6.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
105/2014 Elektrina ,záloha na 06/2014  890,00 € 741,00 € 2.6.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
104/2014 Odpad 720,72 € 0,00 € 2.6.2014 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135    
103/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 05/2014 463,20 € 0,00 € 2.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
102/2014 Stravné za odobraté obedy za 05/2014 42,46 € 0,00 € 2.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
101/2014 Oprava splach.potrubia 70,04 € 58,37 € 2.6.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
100/2014 Tlačivá 63,56 € 47,97 € 30.5.2014 Ševt,a.s. Cementárenská 16,974 72,B.Bystrica 31331131    
99/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 28.5.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
98/2014 Odpad 720,72 € 0,00 € 23.5.2014 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135    
97/2014 Nákup kresiel a stola 812,40 € 677,00 € 22.5.2014 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467    
96/2014 Oprava poplašného zariadenia 231,50 € 0,00 € 22.5.2014 AVT-Elektronik s.r.o. Mostova 1609/33,07801 Sečovce 47401907    
95/2014 Údržba kopírovacieho stroja 269,30 € 0,00 € 21.5.2014 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajícka 4,040 22 Košice 14394979    
94/2014 Chemikálie do bazénu 172,37 € 143,64 € 20. 05. 2014 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007    
93/2014 Materiál na jarné upratovanie 53,50 € 44,58 € 28.04.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078    
92/2014 Záloha na teplo 05/2014 545,36 € 454,50 € 14.04.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
91/2014 Teplo 04/2014 4 291,28 € 3 576,07 €  15.5.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
90/2014 Vypracovanie rozpočtu 288,00 €  240,00 € 15.5.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
89/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 04/2014 370,00 € 0,00 € 15.5.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
88/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13.5.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
87/2014 Hlasové služby 04/2014 11,99 € 9,99 € 14.5.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
86/2014 Elektrina 04-/2014  -88,53 € 73,50 € 13.5.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
85/2014 Vodné a stočné 1 625,26 € 1 354,38 € 09.05.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
84/2014 Hovorné 143,96 € 122,70 € 09.05.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
83/2014 Prenájom gymnastickej haly 150,00 € 0,00 € 07.05.2014 Gymnastik Košice Popradská 84, 040 11 Košice 35536446    
82/2014 Hlasové služby 04/2014 32,09 € 26,74 € 07.05.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
81/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 04/2014 459,60 € 0,00 € 06.05.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
80/2014 Stravné za odobraté obedy za 04/2014 42,13 € 0,00 € 06.05.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
79/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 05.05.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
78/2014 Elektrina 1 169,00 € 974,17 € 05.05.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
77/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 02.05.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
76/2014 Značkovač 105,61 € 88,00 € 02.05.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 25945653    
75/2014 Elektrina 05/2014 - záloha 930,00 € 775,00 € 02.05.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
74/2014 Stravné lístky 32,40 € 0,00 € 02.05.2014 Vaša Slovensko Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813    
73/2014 Čistiace a dezinfekčný materiál 1 057,49 € 881,24 € 28.04.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078    
72/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 02/2014 370,00 € 0,00 € 16.04.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
71/2014 Hlasové služby 03/2014 11,99 € 9,99 € 16.04.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
70/2014 Teplo 03/2014 5 674,70 € 4 728,92 € 14.04.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
69/2014 Ceny do súťaže 90,00 € 74,97 € 14.04.2014 Maad Dunajská 10, 040 11 Košice 41452534    
68/2014 Hlasové služby 145,34 € 123,86 € 14.04.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
67/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14.04.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
66/2014 Stravné lístky 201,60 € 0,00 € 11.04.2014 Vaša Slovensko Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813    
65/2014 Hlasové služby 03/2014 30,61 € 25,51 € 09.04.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
64/2014 Elektrina 04/2014 - záloha 980,00 € 815,50 € 08.04.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
63/2014 Elektrina 03/2014  - 73,35 € - 61,10 € 08.04.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
62/2014 Vodné a stočné - penále  3,42 € 0,00 € 08. 04.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
61/2014 Deratizácia 28,80 € 24,00 € 03. 04.2014 Asanarates Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693    
60/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 03. 04.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
59/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 03/2014 430,80 € 0,00 € 03. 04.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
58/2014 Stravné za odobraté obedy za 03/2014 39,49 € 0,00 € 03. 04.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
57/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 01. 04.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
56/2014 Vodné a stočné 03/2014  1 323,54 € 1 102,95 € 01. 04.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
55/2014 Hygienický materiál 231,29 € 192,74 € 01. 04.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983    
54/2014 Teplo 2013 - 1 110,34 € - 929,28 € 01. 04.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
53/2014 Chemikálie do bazénu 350,95 € 292,46 € 27. 03. 2014 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007    
52/2014 Servis PC siete 72,00 € 60,00 € 19. 03. 2014 Ramcom Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395    
51/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna  56,10 € 0,00 € 19. 03. 2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723    
50/2014 Faktúra za software VEMA 51,60 € 43,00 € 17. 03. 2014 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374    
49/2014 Hlasové služby 11,99 € 9,99 € 17.03.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
48/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 02/2014 520,80 € 0,00 € 12.03.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
47/2014 Stravné za odobraté obedy za 02/2014 47,74 € 0,00 € 12.03.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
46/2014 Školenie zodpovednej osoby 59,00 € 0,00 € 12.03.2014 Proeko a.s. Strmý vŕšok 18, 841 06  Bratislava 48 35900831    
45/2014 Teplo 02/2014 7 442,78 € 6 207,32 12.03.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
44/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.03.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
43/2014 Hlasové služby 147,81 € 125,92 € 12.03.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
42/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 10.03.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566    
41/2014 Hmotná núdza 332,00 € 276,67 € 08.03.2014 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392    
40/2014 Elektrina 02/2014  114,18 € 95,00 € 08.03.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
39/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 02/2014 370,00 € 0,00 € 06.03.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
38/2014 Hlasové služby 02/2014 29,30 € 24,19 € 06.03.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
37/2014 Divadelné predstavenie 400,00 € 0,00 € 03.03.2014 Štátne divadlo Košice Hlavná 58, 042 77 Košice  31299512    
36/2014 Vodné a stočné 02/2014  1 346,86 € 1 124,88 € 03.03.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
35/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 03.03.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
34/2014 Elektrina - záloha 03/2014  1 000,00 € 833,00 € 03.03.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
33/2014 Prednáška pre žiakov 26,00 € 0,00 € 18.02.2014 MP Promotion Lužická 12, 120 0 Praha 49620398    
32/2014 Poistenie majetku 50,56 € 0,00 € 18.02.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501    
31/2014 Oprava potrubia 181,82 € 151,52 € 18.02.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
30/2014 Hlasové poplatky 11,99 € 9,99 € 14.02.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
29/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 01/2014 370,00 € 0,00 € 13.02.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419    
28/2014 Hlasové poplatky 140,61 € 119,92 € 13.02.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
27/2014 Elektrina  01/2014  1 003,84 € 836,53 € 12.02.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
26/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.02.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
25/2014 Poplatok za služby 237,91 € 198,26 € 10.02.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
24/2014 Teplo 01/2014 6 272,63 € 5 228,00 € 10.02.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
23/2014 Spevník, Slávik Slovenska 2014 2,50 € 2,08 € 10.02.2014 Ares s.r.o. Banšelova 4, 821 04 Bratislava  31363822    
22/2014 Paušálny poplatok 18,00 € 15,00 € 06.02.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684    
21/2014 Hlasové služby 01/2014 30,18 € 25,15 € 06.02.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
20/2014 Vodné a stočné 01/2014  1 782,30 € 1485,25 € 05.02.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
19/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 01/2014 483,60 € 0,00 € 05.02.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
18/2014 Stravné za odobraté obedy za 01/2014 44,33 € 0,00 € 05.02.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764    
17/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 03.02.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184    
16/2014 Doména .sk a webhosting 93,96 € 78,30 € 03.02.2014 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928    
15/2014 Elektrina - záloha 01 - 02/2014  1 169,00 € 947,17 € 03.02.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
14/2014 Elektrina - záloha 02/2014  800,00 € 666,50 € 03.02.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
13/2014 Záloha na teplo 01/2014 1 707,53 € 1 423,00 € 30.01.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
12/2014 Časopis TV a šport 12,00 € 0,00 € 30.01.2014 Slovenská vedecká spoločnosť Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava 17323649    
11/2014 Poistenie majetku 745,10 € 0,00 € 25.01.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501    
10/2014 Doska na pracovný stôl 46,49 € 38,74 € 24.01.2014 Marek Iľaš – výroba nábytku Lidické námestie 7, 040 22 Košice 34802894    
09/2014 Elektrina - vyúčtovanie  83,09 € 69,24 € 17.01.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
08/2014 Služby Virtuálnej knižnice na rok 2014 198,72 € 165,60 € 17.01.2014 Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43908977    
07/2014 Hlasové služby 8.12. - 7.1.2014 11,99 € 9,99 € 16.01.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
06/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.01.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143    
05/2014 Hlasové služby 8.12. - 7.1.2014 144,27 € 122,97 € 13.01.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
06/2014 Teplo 12/2013 507,40 € 423,00 € 13.01.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345    
03/2014 Elektrina 12/2013  883,93 € 736,61 € 09.01.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222    
02/2014 Hlasové služby 12/2013 34,87 € 29,06 € 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469    
01/2014 Vodné a stočné  1 079,93 € 899,94 € 02.01.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460