Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Povinné zverejňovanie  faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
                   
Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia Dátum doručenia Dodávateľ IČO Identifikácia zmluvy (ak relevantné) Identifikácia objednávky (ak relevantné)
s DPH bez DPH Obchodné meno Adresa
                   
01/2016 Elektroinštalačné práce 160,00 0,00 11.01.2016 ELEKTRO-DA, Ing. Darasz,obrancov mieru 10, Košice 34377204    
02/2016 Elektrina-záloha 01/2016 1 030,00 858,00 11.01.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
03/2016 Hlasové služby 12/2015 29,00 24,17 11.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
04/2016 Služby virtuálnej knižnice na rok 2016 198,72 165,60 11.01.2016 Komensky,s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43908977    
05/2016 Vodné a stočné 12/2015 1 646,81 1 372,34 11.01.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
06/2016 Hlasové poplatky  124,93 104,11 11.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
07/2016 Pozvánky na otvorenie atl.dráhy - tlač 24,00 0,00 11.01.2016 PERA,s.r.o. Humenská 33,040 11 Košice 46978178    
08/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 13.01.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
09/2016 Teplo 12/2015-vyúčtovanie -1 135,34 946,12 13.01.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
10/2016 Hlasové služby 12/2015 16,46 13,72 13.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
11/2016 Elektrina-vyúčtovanie 12/2015 116,54 96,80 15.01.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
12/2016 Elektrina-vyúčtovanie 12/2015 -156,76 -130,50 15.01.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
13/2016 Slávik 2016 2,50 2,08 20.01.2016 ARES,spol.s.r.o. Banšellová 4, 821 04 Bratislava 31363822    
14/2016 Časopis TV a šport 12,00 0,00 20.01.2016 Slovenská vedecká spoločnosť Nábr. L.Svobodu 9,814 69 Bratislava 17323649    
15/2016 Paušálny poplatok 2016 18,00 15,00 27.01.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684    
16/2016 Elektrina-záloha 02/2016 460,00 383,20 01.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
17/2016 Elektrina-záloha 02/2016 800,00 666,00 01.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
18/2016 Cateringové služby 518,00 431,66 01.02.2016 Justína Catering Národná trieda 72,04 01 Košice 34378723    
19/2016 Réžia 01/2016 403,20 0 01.02.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
20/2016 Strava 01/2016 36,96 0 01.02.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
21/2016 Členský poplatok 2016 33,00 0 03.02.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270    
22/2016 Doména.sk a webhosting 93,96 78,30 03.02.2016 Websupport,s.r.o. Staré grunty 12,841 04 Bratislava 36421928    
23/2016 Teplo 01/2016-vyúčtovanie 9 137,21 7 614,34 04.02.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
24/2016 Elektroinštalačné práce 501,46 0 05.02.2016 ELEKTRO-DA, Ing. Darasz,obrancov mieru 10, Košice 34377204    
25/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 01/2016 370,00 0 05.02.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
26/2016 Vodné a stočné 01/2016 1 363,80 1 136,50 05.02.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
27/2016 Služby PO 01/2016 19,92 0 05.02.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
28/2016 Bankový modul HB 0063 19,20 16,00 05.02.2016 VEMA,s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374    
29/2016 Chemikálie na úpravu vody 228,31 190,26 08.02.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007    
30/2016 Hlasové služby 01/2016 30,30 25,25 08.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
31/2016 Hlasové poplatky  123,16 102,63 11.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
32/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 12.02.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
33/2016 Hlasové služby 12/2015 14,24 11,87 15.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
34/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 15.02.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
35/2016 Elektrina-vyúčtovanie 01/2016 397,72 331,43 16.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
36/2016 Elektrina-vyúčtovanie 01/2016 -179,10 -149,40 16.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
37/2016 Poplatok 01-03/2016 150,00 0 22.02.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270    
38/2016 Orez stromov 200,00 0 22.02.2016 Martin Kuzevič Drábova 6, 040 23 Košice 47775297    
39/2016 Oprava-elektrický obvod 36,00 0 23.02.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684    
40/2016 Teplo 02/2016-záloha 5 497,61 4581,34 23.02.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
41/2016 Materiál pre prváčikov 41,37 0 01.03.2016 Online-Group,s.r.o. Švabinského 1,851 01 Bratislava      
42/2016 Stravné 02/2016 34,65 0 02.03.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
43/2016 Réžia 02/2016 378,00 0 02.03.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
44/2016 Elektrina-záloha 03/2016 850,00 708,30 02.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
45/2016 Elektrina-záloha 03/2016 400,00 333,20 02.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
46/2016 Tlačivá 40,01 33,34 02.03.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
47/2016 Služby PO 02/2016 19,92 0 02.03.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
48/2016 Vodné a stočné 02/2016 1505,11 1254,26 02.03.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
49/2016 Teplo 02/2016-vyúčtovanie 2 289,01 1 907,51 03.03.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
50/2016 Hlasové služby 02/2016 29,50 24,58 07.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
51/2016 Materiál k poč.siete 73,20 61,00 07.03.2016 Dynaax Group,s.r.o. Viedenská 30,040 13 Košice 45447373    
52/2016 Montáž,lešenie 298,80 249,00 07.03.2016 Dynaax Group,s.r.o. Viedenská 30,040 13 Košice 45447373    
53/2016 Čistiace prostriedky 655,50 546,25 08.03.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078    
54/2016 Lyžiarsky kurz 5 960,00 0 09.03.2016 Promet Trans,s.r.o. Južná Trieda 48,040 01 Košice 31696651    
55/2016 Knižné publikácie 80,90 0 10.03.2016 PhDr.Géciová Mudroňová 29,040 01 Košice      
56/2016 Teplo 03/2016-záloha 5 287,66 4 406,38 10.03.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
57/2016 Hmotná núdza II.polrok 182,60 152,17 10.03.2016 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392    
58/2016 Hlasové poplatky  123,52 102,93 10.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
59/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 14.03.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
60/2016 Elektrina-vyúčtovanie 02/2016 102,74 85,20 14.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
61/2016 Elektrina-vyúčtovanie 02/2016 -101,15 84,70 14.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
62/2016 Tlačivá 37,87 31,56 14.03.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
63/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 14.03.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
64/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 02/2016 370,00 0 15.03.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
65/2016 Hlasové služby  17,60 14,67 16.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
66/2016 Služby BOZP a CO 01-03/2016 90,00 0 17.03.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566    
67/2016 Chemikálie na úpravu vody 285,60 238,00 18.03.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007    
68/2016 Magnetická vizitka 46,50 0 22.03.2016 Online-Group,s.r.o. Švabinského 1,851 01 Bratislava 47119594    
69/2016 Darčekové poukážky - SF 470,00 0 29.03.2016 Kaufland SR,v.o.s. Trnavská cesta 41/A,831 04 Bratislava 35790164    
70/2016 Reagencie na kontrolu baz.vody 189,29 172,08 29.03.2016 WAFY chromservis,s.r.o. Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590    
71/2016 Stravné 03/2016 46,20 0 04.04.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
72/2016 Réžia 03/2016 504,00 0 04.04.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
73/2016 Služby PO 03/2016 19,92 0 04.04.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
74/2016 Teplo 03/2016-vyúčtovanie 2 020,05 1 683,38 04.04.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
75/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 05.04.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
76/2016 Vodné a stočné 03/2016 1 720,12 1 433,43 05.04.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
77/2016 Hlasové služby 03/2016 29,00 24,17 06.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
78/2016 Materiál na údržbu-zátravňovače 235,02 195,85 07.04.2016 OBI Slovakia,s.r.o. Moldavská cesta 24, 040 11 Košice 48258946    
79/2016 Elektrina-záloha 04/2016 930,00 775,00 07.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
80/2016 Elektrina-záloha 04/2016 370,00 308,00 07.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
81/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 03/2016 370,00 0 07.04.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
82/2016 Hlasové poplatky  123,46 102,88 11.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
83/2016 Hlasové služby  13,67 11,39 11.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
84/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 13.04.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
85/2016 Materiál na školský bazén 100,75 83,80 13.04.2016 Mountfield SK.s.r.o. Červenej armády 1,036 01 Martin 36377147    
86/2016 Elektrina-vyúčtovanie 03/2016 85,93 71,70 15.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
87/2016 Elektrina-vyúčtovanie 03/2016 -34,25 28,50 15.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
88/2016 Nákup OOPP 426,71 355,59 15.04.2016 EMCAR Floriánska 10, 040 01Košice 33694958    
89/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 215 35,50 0 18.04.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979    
90/2016 Sadové úpravy 753,47 627,89 18.04.2016 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202    
91/2016 Revízia bleskozvodov 475,93 396,61 18.04.2016 M.K.T.M.,Milan Glovocký Klimkovičova 32,040 11 Košice 37737031    
92/2016 Revízia plavárne 320,00 0,00 20.04.2016 ELEKTRO-DA, Ing. Darasz,obrancov mieru 10, Košice 34377204    
93/2016 Nákup tonerov 78,00 65,00 20.04.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843    
94/2016 Ceny - súťaže 83,66 69,69 20.04.2016 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22,044 10 Geča 41452534    
95/2016 Ceny - súťaže 68,85 57,35 20.04.2016 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22,044 10 Geča 41452534    
96/2016 Deratizácia 30,00 25,00 22.04.2016 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693    
97/2016 Oprava telocvičného náradia 100,00 0 26.04.2016 Vladimír Micenko Húskova 15, 040 11 Košice 14307472    
98/2016 Teplo 2015-vyúčtovanie 368,96 307,47 26.04.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
99/2016 Teplo 04/2016-záloha 4 062,94 3 385,78 26.04.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
100/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 29.04.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
101/2016 Výroba pečiatky na SJ 40,37 33,64 02.05.2016 Pečiatky-vizitky,s.r.o. Mäsiarska 29, 040 01 Košice 31735347    
102/2016 Prenájom gymn.telocvične-súťaž 150,00 0 02.05.2016 Gymnastik Košice Popradská 84,  040 11 Košice 35536446    
103/2016 Nákup farieb 149,26 124,38 02.05.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101    
104/2016 Čistiace prostriedky 395,34 329,45 02.05.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078    
105/2016 Elektrina-záloha 05/2016 940,00 780,00 02.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
106/2016 Elektrina-záloha 05/2016 370,00 308,00 02.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
107/2016 Stravné 04/2016 50,27 0 03.05.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
108/2016 Réžia 04/2016 548,40 0 03.05.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
109/2016 Žalúzie do kancelárie RŠ 43,00 35,83 04.05.2016 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586    
110/2016 Hygienický materiál 354,13 295,11 04.05.2016 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983    
111/2016 Služby PO 04/2016 19,92 0 04.05.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
112/2016 Teplo 04/2016-vyúčtovanie 1 250,10 1 041,75 04.05.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
113/2016 Vodné a stočné 04/2016 1 706,66 1 422,22 04.05.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
114/2016 Hlasové služby 04/2016 29,24 24,37 06.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
115/2016 Teplo 05/2016-záloha 2 429,98 2 024,98 06.05.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
116/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 04/2016 370,00 0 10.05.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
117/2016 ŠVP 5 080,00 0 10.05.2016 CK FANY,s.r.o. Hrnčiarska 2, 040 01 Košice 36705403    
118/2016 Hlasové poplatky  124,46 102,88 10.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
119/2016 Príkazové piktogramy 34,30 28,58 11.05.2016 Matula Ladislav Stredná Roveň 1266/8, 034 84 L.Sliače 35091118    
120/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 12.05.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
121/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 163 244,24 0 12.05.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979    
122/2016 Nákup basketbalovej siete 24,07 19,89 12.05.2016 MALUNET,s.r.o. Nádražní 414, 742 72 Mořkov,ČR 27858162    
123/2016 Hlasové služby  18,30 15,25 16.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
124/2016 Elektrina-vyúčtovanie 04/2016 -17,27 14,30 16.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
125/2016 Elektrina-vyúčtovanie 04/2016 -63,30 52,50 16.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
126/2016 Zmluvný poplatok za rok 2016 237,91 198,26 19.05.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684    
127/2016 Odborná skúška VTZ plynových 55,20 46,00 19.05.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684    
128/2016 Poplatok 04-06/2016 150,00 0 23.05.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270    
129/2016 Teplo 05/2016-záloha/doplatok 52,38 43,60 24.05.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
130/2016 Doplnenie lekárničiek 69,88 63,53 26.05.2016 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 11 Košice 43791760    
131/2016 Spisové skrine 331,20 276,00 26.05.2016 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467    
132/2016 Maliarsky materiál 73,06 60,88 31.05.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101    
133/2016 Elektrina-záloha 06/2016 310,00 258,20 01.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
134/2016 Elektrina-záloha 06/2016 910,00 758,00 01.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
135/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 01.06.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
136/2016 Vodné a stočné 05/2016 1 850,02 1 541,68 02.06.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
137/2016 Teplo 05/2016-vyúčtovanie 1 935,73 1 613,11 03.06.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
138/2016 Služby PO 05/2016 19,92 0 06.06.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
139/2016 Stravné 05/2016 48,84 0 07.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
140/2016 Réžia 05/2016 532,80 0 07.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
141/2016 Hlasové služby 05/2016 29,23 24,36 07.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
142/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 05/2016 370,00 0 10.06.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
143/2016 Služby BOZP a CO 04-06/2016 90,00 0 10.06.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566    
144/2016 Tlačivá 97,20 81,00 10.06.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
145/2016 Elektrina-vyúčtovanie 05/2016 -67,48 56,50 13.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
146/2016 Elektrina-vyúčtovanie 04/2016 -57,76 47,70 13.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
147/2016 Chemikálie na úpravu vody 175,48 146,23 13.06.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007    
148/2016 Oprava telocvičného náradia a revízia 150,00 0 14.06.2016 Vladimír Micenko Húskova 15, 040 11 Košice 14307472    
149/2016 Hlasové poplatky  123,58 102,58 15.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
150/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 17.06.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
151/2016 Hlasové služby  13,67 11,39 17.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
152/2016 Paušálny poplatok za PZS,I.polrok 2016 236,88 197,40 20.06.2016 Medison,s.r.o. Obchodná 16,040 01 Košice 36679135    
153/2016 Teplo 06/2016-záloha 2 278,24 1 898,53 20.06.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
154/2016 Tlačivá 172,70   22.06.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
155/2016 Plakety 98,73 81,59 24.06.2016 Poháry Bauer   27187284    
156/2016 Stravné 06/2016 43,89 0 27.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
157/2016 Réžia 06/2016 478,80 0 27.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
158/2016 Dodávka a montáž dvojskla 128,06 106,72 27.06.2016 AROW,s.r.o. Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703    
159/2016 Služby PO 06/2016 19,92 0 01.07.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
160/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 04.07.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
161/2016 Elektrina-záloha 07/2016 300,00 250,00 04.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
162/2016 Elektrina-záloha 07/2016 880,00 735,00 04.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
163/2016 Vodné a stočné 06/2016 1 749,14 1 457,62 06.07.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
164/2016 Maliarsky materiál 242,26 201,88 06.07.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101    
165/2016 Teplo 06/2016-vyúčtovanie 1 279,06 1 065,89 06.07.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
166/2016 Interaktívna tabuľa,konzoly 915,00 762,50 06.07.2016 STEIFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava 31360513    
167/2016 Hlasové služby 06/2016 29,00 24,17 06.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
168/2016 Hlasové poplatky  125,17 104,31 13.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
169/2017 Verzia programu 297,72 248,10 13.07.2016 VEMA,s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374    
170/2016 Učebnice AJ 1 559,00 1 417,27 13.07.2016 UNIKNIHY SK,s.r.o. Gajova4, 811 09 Bratislava 36683132    
171/2016 Čistiace prostriedky 595,10 495,92 14.07.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078    
172/2016 Teplo 07/2016-záloha 2 278,24 1 898,53 14.07.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
173/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 06/2016 370,00 0 15.07.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
174/2016 Hlasové služby  20,50 17,08 15.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
175/2016 Elektrina-vyúčtovanie 06/2016 -117,78 98,50 15.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
176/2016 Elektrina-vyúčtovanie 06/2016 -32,33 47,70 15.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
177/2016 Slávnostná pedagogická porada-SF 525,20 437,67 18.07.2016 Chimera Group,s.r.o.   47520434    
178/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 19.07.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
179/2016 Montáž a dodávka skla 147,29 122,74 27.07.2016 AROW,s.r.o. Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703    
180/2016 Teplo 08/2016-záloha 2 482,24 2 068,53 01.08.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
181/2016 Elektrina-záloha 08/2016 290,00 244,00 01.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
182/2016 Elektrina-záloha 08/2016 820,00 684,00 01.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
183/2016 Teplo 07/2016-vyúčtovanie 718,81 599,01 03.08.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
184/2016 Vodné a stočné 07/2016 903,11 752,59 03.08.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
185/2016 Hlasové poplatky  109,10 90,92 08.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
187/2016 Výmena okna u školníka 237,66 198,05 08.08.2016 AROW,s.r.o. Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703    
188/2016 Služby PO 07/2016 19,92 0 08.08.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
189/2016 Hlasové služby 07/2016 29,00 24,17 08.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
190/2016 Hygienický materiál 250,76 208,97 10.08.2016 Hygart,Mgr.Gabriela Dereníková Nábrežná 861/15,08501 Bardejov 34514805    
191/2016 Výmena ventilu a radiátorov 481,09 400,91 12.08.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684    
192/2016 Elektrina-vyúčtovanie 07/2016 -615,99 -513,50 15.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
193/2016 Elektrina-vyúčtovanie 07/2016 -127,03 -105,50 15.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
194/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 15.08.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
195/2016 Kancelárske potreby 336,12 280,10 16.08.2016 PRESTO-CO,s.r.o. Jahodová 4,080 01 Prešov 36451371    
196/2016 Hlasové služby  13,67 11,39 17.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
197/2016 Poplatok 07-09/2016 150,00 0 19.08.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270    
198/2016 Licencia/eškola,ŽK 326,00 271,67 19.08.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
199/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 07/2016 370,00 0 23.08.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
200/2016 Elektrina-záloha 09/2016 260,00 216,80 02.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
201/2016 Elektrina-záloha 09/2016 170,00 142,00 02.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
203/2016 Teplo 08/2016-vyúčtovanie 779,86 649,89 05.09.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
204/2016 Teplo 09/2016-záloha 2 482,24 2 068,53 05.09.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
205/2016 Vodné a stočné 08/2016 1 107,50 922,92 05.09.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
206/2016 Služby PO 08/2016 19,92 0 06.09.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
207/2016 Hlasové služby 08/2016 29,00 24,17 06.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
208/2016 Tlačivá 25,80 21,50 06.09.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
209/2016 Tlačivá 28,00 23,33 06.09.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
210/2016 Nákup:fúkar,plotové nožnice 381,00 317,50 09.09.2016 MOuntfield SK.s.r.o. Červenej armády 1,036 01 Martin 36377147    
211/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 08/2016 370,00 0 12.09.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
212/2016 Hlasové poplatky  109,56 91,30 12.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
213/2016 Dosky na lavičky 73,52 61,27 14.09.2016 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 35838949    
214/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 14.09.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
215/2016 Chemikálie na úpravu vody 408,41 340,34 26.09.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007    
216/2016 Hlasové služby  13,67 11,39 26.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
217/2016 Montáž IT sústavy 118,00 0 26.09.2016 Jozef Palutka-ALLY   41032594    
218/2016 Služby BOZP a CO 07-09/2016 90,00 0 26.09.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566    
219/2016 Učebnice-Prvouka pre 2.ročník 200,20 182,00 26.09.2016 AITEC,s.r.o. Slovinská 12,821 04 Bratislava 43829171    
220/2016 Elektrina-vyúčtovanie 08/2016 -102,98 -85,60 26.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
221/2016 Elektrina-vyúčtovanie 08/2016 -580,47 -483,00 26.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
222/2016 Stravné 09/2016 50,82 0 26.09.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
223/2016 Réžia 09/2016 553,20 0 26.09.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
224/2016 Nákup tonerov 93,60 78,00 28.09.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843    
225/2016 Nákup tlačiarne 213,60 178,00 29.09.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843    
226/2016 Nákup farieb 191,87 159,89 29.09.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101    
227/2016 Teplo 10/2016-záloha 3 911,20 2 068,63 30.09.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
228/2016 Elektrina-záloha 10/2016 240,00 200,00 30.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
229/2016 Elektrina-záloha 10/2016 190,00 158,00 30.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
230/2016 Učebnice AJ 22,90 19,19 30.09.2016 Slov.ped.nakl.-Mlade letá   31333176    
231/2016 Náhradná lampa do dataprojektoru 156,00 130,00 30.09.2016 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49,040 11 Košice 36212466    
232/2016 Seminár 18,00 0 03.10.2016 IALF,o.z. Tallerová 4,811 02 Bratislava 42334829    
233/2016 Teplo 09/2016-vyúčtovanie 533,00 444,17 04.10.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
234/2016 Vodné a stočné 09/2016 1 486,60 1 238,83 05.10.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
235/2016 Kancelársky materiál 129,09 107,57 05.10.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 B. Bystrica 46082182    
236/2016 Kancelársky papier 236,52 197,10 07.10.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 B. Bystrica 46082182    
237/2016 Služby PO 09/2016 19,92 0 07.10.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
238/2016 Hlasové služby 09/2016 29,00 24,17 07.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
239/2016 Hmotná núdza I.polrok 132,80 110,67 10.10.2016 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392    
240/2016 Hlasové poplatky  109,56 91,30 12.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
241/2016 Stravné lístky 1 887,52 0 12.10.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674    
242/2016 Havarijný stav vzduchotechniky 63 000,00 52 500,00 01.10.2016 SOKOL TRADE spol.s.r.o. Husárska 33, 040 11 Košice 36605735    
243/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 13.10.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
244/2016 Hlasové služby  13,67 11,39 14.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
245/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 14.10.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
246/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 09/2016 370,00 0 14.10.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
247/2016 Elektrina-vyúčtovanie 09/2016 272,90 227,50 17.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
248/2016 Elektrina-vyúčtovanie 09/2016 111,51 92,50 17.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
249/2016 Čistiace prostriedky 467,68 389,73 17.10.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078    
250/2016 Doplnenie lekárničiek 276,37 246,51 19.10.2016 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 11 Košice 43791760    
251/2016 Materiál 643,97 536,64 21.10.2016 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 35838949    
252/2016 Stravné 10/2016 50,16 0 24.10.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
253/2016 Réžia 10/2016 547,20 0 24.10.20165 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
254/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 215 33,50 0 25.10.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979    
255/2016 Spracovanie VO 1 080,00 0 26.10.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
256/2016 Spracovanie VO 720,00 0 26.10.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
257/2016 Výmena a oprava WC 208,81 174,01 26.10.2016 EFFA,s.r.o. Humenská 334/19,040 11 Košice 36604500    
258/2016 Elektrina-záloha 11/2016 530,00 442,00 26.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
259/2016 Elektrina-záloha 11/2016 280,00 233,50 26.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
260/2016 Teplo 11/2016-záloha 5 141,75 4 284,79 26.10.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
261/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 02.11.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
262/2016 Nákup farieb 106,73 88,94 02.11.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101    
263/2016 Vodné a stočné 10/2016 1 852,52 1 543,77 03.11.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
264/2016 Teplo 10/2016-vyúčtovanie 2 237,96 1 864,96 04.11.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
265/2016 Hlasové služby 10/2016 29,00 24,17 07.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
266/2016 Montáž IT sústavy 68,00 0 07.11.2016 Jozef Palutka-ALLY Helsinská 2,040 23, Košice  41032593    
267/2016 Služby PO 10/2016 19,92 0 09.11.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
268/2016 Deratizácia 30,00 25,00 09.11.2016 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693    
269/2016 Nákup polykarbonátu 77,00 0 09.11.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381    
270/2016 Nákup TV náradia 327,00 272,50 10.11.2016 STEMI Slovakia,s.r.o. 8.mája 370, 089 01 Svidník 46247220    
271/2016 Hlasové poplatky  108,96 90,80 11.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
272/2016 Tlačivá 97,20 81,00 14.11.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131    
273/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 10/2016 370,00 0 14.11.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
274/2016 Oprava stropu v učebni 168,72 140,60 16.11.2016 EFFA,s.r.o. Humenská 334/19,040 11 Košice 36604500    
275/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 16.11.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
276/2016 Hlasové služby  13,67 11,39 16.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
277/2016 Nákup polykarbonátu 77,00 0 16.11.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381    
278/2016 Elektrina-vyúčtovanie 10/2016 1 012,30 843,50 18.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
279/2016 Elektrina-vyúčtovanie 10/2016 291,03 243,40 18.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
280/2016 Poplatok 10-12/2016 150,00 0 18.11.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270    
281/2016 Školské multilicencie-matematika 259,90 216,58 21.11.2016 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. Jánošíková 1, 010 01 Žilina 36665134    
282/2016 Kancelárske potreby 365,60 304,67 24.11.2016 Iveta Sokolová-OPTIMA Jakobyho 1, 040 01 Košice 33634319    
283/2016 Chemikálie na úpravu vody 841,09 700,91 24.11.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007    
284/2016 Hygienický materiál 424,20 353,50 24.11.2016 Hygart,Mgr.Gabriela Dereníková Nábrežná 861/15,08501 Bardejov 34514805    
285/2016 Stravné 11/2016 52,14 0 25.11.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
286/2016 Réžia 11/2016 568,80 0 25.11.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
287/2016 Nákup CD prehrávača 69,99 58,33 25.11.2016 ELSATEX Pri prachárni 4, 040 11 košice 10804692    
288/2016 Teplo 12/2016-záloha 5 754,11 4 795,09 25.11.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
289/2016 Elektrina-záloha 12/2016 1 250,00 1 041,00 25.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
290/2016 Elektrina-záloha 12/2016 480,00 400,00 25.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
291/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 11/2016 370,00 0 30.11.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
292/2016 Služby PO 11/2016, materiál 123,84 0 30.11.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184    
293/2016 Kancelársky materiál 52,06 43,38 02.12.2016 PRESTO-CO,s.r.o. Jahodová 4,080 01 Prešov 36451371    
294/2016 Teplo 11/2016-vyúčtovanie 1 741,64 1 451,37 05.12.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345    
295/2016 Vodné a stočné 11/2016 1 685,59 1 404,66 05.12.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460    
296/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 163 33,50 0 06.12.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979    
297/2016 Stravné lístky 57,31 0 06.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674    
298/2016 Služby BOZP a CO 10-12/2016 90,00 0 07.12.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566    
299/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 07.12.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
300/2016 Hlasové služby 11/2016 29,00 24,17 07.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
301/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 12/2016 370,00 0 09.12.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
302/2016 Nákup tonerov 183,60 153,00 09.12.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843    
303/2016 Nákup krytu na studňu 91,00 75,83 09.12.2016 TOPlast,s.r.o. Werferova 1, 040 01 Košice 36213241    
304/2016 Oprava kúrenia 689,11 574,26 12.12.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684    
305/2016 Hlasové poplatky  108,96 90,80 12.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
306/2016 Elektrina-vyúčtovanie 11/2016 192,10 160,03 12.12.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
307/2016 Elektrina-vyúčtovanie 11/2016 512,72 427,00 12.12.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767    
308/2016 Paušálny poplatok za PZS,I.polrok 2016 236,88 197,40 12.12.2016 Medison,s.r.o. Obchodná 16,040 01 Košice 36679135    
309/2016 Stravné 12/2016 39,49 0 15.12.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
310/2016 Réžia 12/2016 430,80 0 15.12.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764    
311/2016 Korkové nástenky 65,62 54,68 15.12.2016 KOROK SK,s.r.o. Staviteľská 1, 831 04 Bratislava 47678666    
312/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 15.12.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612    
313/2016 Elektro práce 65,28 54,40 16.12.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684    
314/2016 Hlasové služby  13,67 11,39 16.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469    
315/2016 Nákup polykarbonátu 486,95 0 19.12.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381    
316/2016 Šatňové skrinky 4 200,00 3 500,00 19.12.2016 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice 36174874    
317/2016 Spracovanie VO 320,00 0 21.12.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419    
318/2016 Filtre do pisoárov 68,46 57,05 21.12.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 B. Bystrica 46082182    
319/2016 Nákup sedacích vakov 179,97 149,97 21.12.2016 KIKA nábytok SK,s.r.o. Moldavská cesta 34, 040 11 Košice 35883103    
320/2016 Nákup sedačky do knižnice 139,00 115,83 21.12.2016 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Pri prachárni 15, 040 11 Košice 36501891    
321/2016 Nákup koberca do knižnice 117,64 98,03 22.12.2016 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381    
322/2016 Nákup sedačky do zborovne 469,00 390,83 22.12.2016 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Pri prachárni 15, 040 11 Košice 36501891    
323/2016 Nákup kníh do knižnice 159,46 144,95 22.12.2016 Martinus.sk,s.r.o. M.R.Štefánika 58,036 01 Martin 36440531    
324/2016 Drevený obklad do zborovne 687,64 0 23.12.2016 Miloš Bakaľár Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/Topľou 40052443    
325/2016 Náradie do TV 98,24 81,87 23.12.2016 Multi šport, J.Kločanka Hollého 64, 071 01 Michalovce 40036502    
326/2016 Náradie do TV 132,80 110,66 23.12.2016 PROagility,s.r.o. Kpt.Weinholda 18/30, 972 43 Zemianske Kostoľany 46347372    
327/20165 Materiál na údržbu 160,79 133,99 23.12.2016 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 35838949    
328/2016 Materiál 18,65 15,54 27.12.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101    
329/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 27.12.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723    
330/2016 Slávnostná pedagogická porada-SF 549,80 458,17 28.12.2016 HS Servis,s.r.o. Trieda SNP 88, 040 11 Košice 36575046    
331/2016 Renovácia zborovne 8 700,36 7 250,30 28.12.2016 BALKAR,s.r.o. Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/Topľou 44441576    
332/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 215-č. 2 394,70 0 27.12.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979    
333/2016 Nákup linolea  976,69 813,91 28.12.2016 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381    
334/2016 Hygienický materiál 484,63 403,66 28.12.2016 Hygart,Mgr.Gabriela Dereníková Nábrežná 861/15,08501 Bardejov 34514805    
335/2016 Čistiace prostriedky 987,00 822,50 29.12.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078    
336/2016 Spotrebný materiál 394,01 328,10 30.12.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078