Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Kniha došlých faktúr - 2017
                   
Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum  Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 01/2017-záloha 1 080,00 € 900,00 € 180,00 € S1 02.01.2017 15.01.2017 12.01.2017 1 080,00 € 12.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
02/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 01/2017-záloha 490,00 € 408,50 € 81,50 € S1 02.01.2017 15.01.2017 12.01.2017 490,00 € 12.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
03/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1611221223 Teplo 12/2016-vyúčtovanie 2 706,21 € 2 255,18 € 451,03 € S1 04.01.2017 18.01.2017 12.01.2017 2 706,21 € 12.01.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
04/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2121955863 Vodné,stočné,zr.v, 12/2016 1 529,03 € 1 274,19 € 254,84 € S1 04.01.2017 23.01.2017 31.01.2017 1 529,03 € 31.01.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
05/2017 Slovak telekom,a.s. 3792105344 Hlasové služby 12/2016 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 04.01.2017 18.01.2017 12.01.2017 29,00 € 12.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
06/2017 Slovak telekom,a.s. 3411828803 Hlasové poplatky 109,49 € 91,24 € 18,25 € S1 11.01.2017 23.01.2017 12.01.2017 109,49 € 12.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
07/2017 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2017 198,72 € 165,60 € 33,12 € S1 16.01.2017 30.01.2017 17.01.2017 198,72 € 17.01.2017 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
08/2017 Slovanet,a.s. 6160751521 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.01.2017 23.01.2017 17.01.2017 15,89 € 17.01.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
09/2017 Slovak telekom,a.s. 3411746666 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 16.01.2017 23.01.2017 17.01.2017 13,67 € 17.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
10/2017 VSEnergetika,a.s. 7292806065 Elektrina 12/2016-vyúčtovanie -29,22 € -24,80 € -4,42 € S1 16.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 29,22 € 20.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
11/2017 VSEnergetika,a.s. 7292806064 Elektrina 12/2016-vyúčtovanie -411,63 € -343,03 € -68,60 € S1 16.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 -411,63 € 20.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
12/2017 Slovenská vedecká spoločnosť 282017 Časopis TV a šport 2017 12,00 € 0,00 € 0,00 € S8 19.01.2017 18.02.2017 19.01.2017 12,00 € 19.01.2017 Nábr.L.Svobodu 9,814 69 Bratislava 17323649
13/2017 BPMK,s.r.o. 5111700018 Oprava radiátorov 67,90 € 56,58 € 11,32 € S1 19.01.2017 31.01.2017 20.01.2017 67,90 € 20.01.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
14/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2017-záloha 6 162,35 € 5 135,29 € 1 027,06 € S1 19.01.2017 25.01.2017 20.01.2017 6 162,35 € 12.01.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
15/2017 GOTANA,s.r.o. 1700200047 Zelená magnetická tabuľa 65,00 € 54,17 € 10,83 € S1 31.01.2017 10.02.2017 31.01.2017 65,00 € 31.01.2017 Nedanovce 301,958 43 Nedanovce 46279491
16/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 02/2017-záloha 770,00 € 641,80 € 128,20 € S1 01.02.2017 15.02.2017 08.02.2017 770,00 € 08.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
17/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 02/2017-záloha 410,00 € 341,70 € 68,30 € S1 01.02.2017 15.02.2017 08.02.2017 410,00 € 08.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
18/2017 UNIQA poisťovňa,a.s. 9107030407 Poistenie priemyselných rizík 745,10 € 0,00 € 0,00 € S3 01.02.2017 14.02.2017 08.02.2017 745,10 € 08.02.2017 Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 00653501
19/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122069845 Vodné,stočné,zr.v, 01/2017 1 229,77 € 1 024,81 € 204,96 € S1 01.02.2017 13.02.2017 08.02.2017 1 229,77 € 08.02.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
20/2017 Školská jedáleň 062017 Režijné náklady 01/2017 489,60 € 0,00 € 0,00 € S5 01.02.2017 16.02.2017 08.02.2017 489,60 € 08.02.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
21/2017 Školská jedáleň 052017 Stravné 01/2017 44,88 € 0,00 € 0,00 € S5 01.02.2017 16.02.2017 08.02.2017 44,88 € 08.02.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
22/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/028 Služby PO 012017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 01.02.2017 13.02.2017 07.02.2017 19,92 € 07.02.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
23/2017 Websupport,s.r.o. 11724557 Webhosting:17.2.2017-18.2.2018 93,48 € 77,90 € 15,58 € S1 02.02.2017 09.02.2017 07.02.2017 93,48 € 07.02.2017 Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928
24/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017009 Maliarsky materiál 47,32 € 39,43 € 7,89 € S1 06.02.2017 14.02.2017 07.02.2017 47,32 € 07.02.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
25/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170096 Kancelársky materiál 95,40 € 79,50 € 15,90 € S7 06.02.2017 12.02.2017 07.02.2017 95,40 € 07.02.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
26/2017 ARES spol.s.r.o. 16174175 Slávik 2017 2,50 € 0,00 € 0,00 € S1 06.02.2017 20.02.2017 07.02.2017 2,50 € 07.02.2017 Banšelová 4,821 04 Bratislava 31363822
27/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220063 Teplo-01/2017-vyúčtovanie 3 321,62 € 2 768,02 € 553,60 € S1 08.02.2017 22.02.2017 22.02.2017 3 321,62 € 22.02.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
28/2017 Slovak telekom,a.s. 6793060825 Hlasové služby 01/2017 29,14 € 24,28 € 4,86 € S1 08.02.2017 20.02.2017 08.02.2017 29,14 € 08.02.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
29/2017 Slovak telekom,a.s. 3412804269 Hlasové poplatky 109,49 € 91,63 € 18,33 € S1 13.02.2017 23.02.2017 13.02.217 109,96 € 13.02.217 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
30/2017 Slovak telekom,a.s. 3412718272 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 16.02.2017 23.02.2017 20.02.2017 13,67 € 20.02.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
31/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.02.2017 23.02.2017 20.02.2017 15,89 € 20.02.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
32/2017 Združenie používateľov-SANET 300961703 Sieť SANET 01 - 03/2017 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 16.02.2017 01.03.2017 20.02.2017 150,00 € 20.02.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
33/2017 RÚVZ 2170024 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 17.02.2017 12.03.2017 20.02.2017 65,80 € 20.02.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
34/2017 VSEnergetika,a.s. 7294204781 Elektrina 01/2017-vyúčtovanie 39,58 € 32,90 € 6,68 € S1 17.02.2017 20.02.2017 20.02.2017 -39,58 € 20.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
35/2017 VSEnergetika,a.s. 7294204782 Elektrina 01/2017-vyúčtovanie 27,09 € 22,52 € 4,57 € S1 17.02.2017 24.02.2017 20.02.2017 27,09 € 20.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
36/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 02/2017-záloha 5 549,99 € 4 624,99 € 925,00 € S1 17.02.2017 25.02.2017 22.02.2017 5 549,99 € 22.02.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
37/2017 Stredisko služieb škole 17042 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 21.02.2017 01.03.2017 22.02.2017 370,00 € 22.02.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
38/2017 Online group s.r.o. 11659 Odznaky na zápis 38,55 € 0,00 € 0,00 € S1 22.02.2017 02.03.2017 23.02.2017 38,55 € 23.02.2017 Švabinského 1,851 01 Bratislava 47119594
39/2017 SANET 562817 Členský poplatok za rok 2017 33,00 € 0,00 € 0,00 € S8 01.03.2017 23.02.2017 08.03.2017 33,00 € 08.03.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
40/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 03/2017-záloha 1 040,00 € 866,50 € 173,50 € S1 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 1 040,00 € 08.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
41/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 03/2017-záloha 520,00 € 433,50 € 86,80 € S1 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 520,00 € 08.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
42/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122170418 Vodné,stočné,zr.v, 02/2017 1 744,28 € 1 453,57 € 290,71 € S1 01.03.2017 16.03.2017 08.03.2017 1 744,28 € 08.03.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
43/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017015 Maliarsky materiál 68,28 € 56,90 € 11,38 € S1 01.03.2017 14.03.2017 08.03.2017 68,28 € 08.03.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
44/2017 Ing. Vincent Haluška 000000024 Činnosť BOZP,CO za 01,02,03/2017 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 90,00 € 08.03.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
45/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/061 Služby PO 022017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 01.03.2017 14.03.2017 08.03.2017 19,92 € 08.03.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
46/2017 B2B Partner s.r.o. 17403179 Sada odpadkových koší 27,60 € 23,00 € 4,60 € S1 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 27,60 € 08.03.2017 Šuleková 2,811 06 Bratislava 44413467
47/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220158 Teplo-02/2017-vyúčtovanie 1 986,98 € 1 655,82 € 331,16 € S1 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 1 986,98 € 08.03.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
48/2017 BPMK,s.r.o. 5111700068 Paušálny  poplatok 2017 18,00 € 15,00 € 3,00 € S1 03.03.2017 13.03.2017 08.03.2017 18,00 € 08.03.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
49/2017 Stredisko služieb škole 17086 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 370,00 € 08.03.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
50/2017 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 170067 Materiál na dezinfekciu 193,60 € 161,33 € 32,27 € S7 06.03.2017 20.03.2017 08.03.2017 193,60 € 08.03.2017 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
51/2017 Slovak telekom,a.s. 5794025176 Hlasové služby 02/2017 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.03.2017 20.03.2017 09.03.2017 29,00 € 09.03.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
52/2017 Slovak telekom,a.s. 3413777024 Hlasové poplatky 117,96 € 98,30 € 19,66 € S1 13.03.2017 23.03.2017 13.03.217 117,96 € 13.03.217 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
53/2017 Školská jedáleň 112017 Režijné náklady 02/2017 492,00 € 0,00 € 0,00 € S5 13.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 492,00 € 13.03.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
54/2017 Školská jedáleň 102017 Stravné 02/2017 45,10 € 0,00 € 0,00 € S5 13.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 45,10 € 13.03.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
55/2017 PERA,s.r.o. 170100001 Magnetky na zápis 75,00 € 0,00 € 0,00 € S1 13.03.2017 22.03.2017 13.03.2017 75,10 € 13.03.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
56/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170252 Hmotná núdza 199,20 € 166,00 € 33,20 € S7 13.03.2017 24.03.2017 13.03.2017 199,20 € 13.03.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
57/2017 RÚVZ 2170085 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 13.03.2017 03.04.2017 13.03.2017 65,80 € 13.03.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
58/2017 Slovak telekom,a.s. 3413686168 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 16.03.2017 23.03.2017 16.03.2017 13,67 € 16.03.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
59/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.03.2017 23.03.2017 16.03.2017 15,89 € 16.03.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
60/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700123 Chémia do šk. bazéna 176,23 € 146,86 € 29,37 € S1 16.03.2017 27.03.2017 16.03.2017 176,23 € 16.03.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
61/2017 BPMK,s.r.o. 5111700116 Oprava potrubia 89,77 € 74,81 € 14,96 € S1 17.03.2017 28.03.2017 17.03.2017 89,77 € 17.03.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
62/2017 VSEnergetika,a.s. 7299602555 Elektrina 01/2017-opravná fa 6,71 € 5,59 € 1,12 € S1 17.03.2017 28.03.2017 17.03.2017 6,71 € 17.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
63/2017 VSEnergetika,a.s. 7299602556 Elektrina 01/2017-opravná fa -113,82 € -94,85 € -18,97 € S1 17.03.2017 24.03.2017 24.03.2017 -113,82 € 24.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
64/2017 VSEnergetika,a.s. 7292404535 Elektrina 02/2017-vyúčtovanie 275,52 € 229,60 € 45,94 € S1 20.03.2017 28.03.2017 20.03.2017 272,52 € 20.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
65/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 02/2017-vyúčtovanie -1,11 € 0,92 € 0,19 € S1 20.03.2017 24.03.2017 24.03.2017 -1,11 € 24.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
66/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 03/2017-záloha 5 340,04 € 4 450,03 € 890,01 € S1 20.03.2017 25.03.2017 29.03.2017 5 340,04 € 29.03.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
67/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017024 Maliarsky materiál 122,15 € 101,79 € 20,39 € S1 30.03.2017 13.04.2017 30.03.2017 122,15 € 30.03.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
68/2017 Mgr.Peter Kaščák-PiKej 20170003 Výroba skrinky,police 138,00 € 0,00 € 0,00 € S7 30.03.2017 05.04.2017 30.03.2017 138,00 € 30.03.2017 Taľka 89,082 12 Lipníky 47795166
69/2017 eVector s.r.o. 174003 Plastové kryty čierne na stoličku 37,50 € 31,25 € 6,25 € S1 30.03.2017 26.02.2017 30.03.2017 37,50 € 30.03.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
70/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 117503158 Stravné lístky I.Q.2017 257,88 € 0,00 € 0,00 € S9 29.03.2017 28.04.2017 31.03.2017 257,88 € 31.03.2017 Tomášikova 23/D,821 01 Bratisl. 31396674
71/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 04/2017-záloha 1 120,00 € 933,00 € 187,00 € S1 01.04.2017 15.04.2017 07.04.2017 1 120,00 € 07.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
72/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 04/2017-záloha 440,00 € 366,50 € 73,50 € S1 01.04.2017 15.04.2017 07.04.2017 440,00 € 07.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
73/2017 PERA,s.r.o. 170100004 Nálepky na zápis 37,50 € 0,00 € 0,00 € S1 03.04.2017 17.04.2017 07.04.2017 37,50 € 07.04.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
74/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122281219 Ťarchopis 01/2017 22,45 € 18,71 € 3,74 € S1 03.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 22,45 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
75/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122284407 Ťarchopis 02/2017 41,04 € 34,20 € 6,84 € S1 03.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 41,04 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
76/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210077884 Vodné,stočné,zr.v, 03/2017 1 940,56 € 1 617,13 € 323,43 € S1 04.04.2017 20.04.2017 07.04.2017 1 940,56 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
77/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/096 Služby PO 032017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 04.04.2017 14.04.2017 07.04.2017 19,92 € 07.04.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
78/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220238 Teplo-03/2017-vyúčtovanie 642,15 € 535,13 € 107,02 € S1 04.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 642,15 € 07.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
79/2017 Školská jedáleň 222017 Režijné náklady 03/2017 471,60 € 0,00 € 0,00 € S5 05.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 471,60 € 07.04.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
80/2017 Školská jedáleň 212017 Stravné 03/2017 43,23 € 0,00 € 0,00 € S5 05.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 43,23 € 07.04.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
81/2017 Slovak telekom,a.s. 0794995012 Hlasové služby 03/2017 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 06.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 29,00 € 07.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
82/2017 RÚVZ 2170153 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 10.04.2017 01.05.2017 12.04.2017 65,80 € 12.04.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
83/2017 Stredisko služieb škole 17130 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 10.04.2017 14.04.2017 12.04.2017 370,00 € 12.04.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
84/2017 Slovak telekom,a.s. 3414746610 Hlasové poplatky 117,96 € 98,30 € 19,66 € S1 10.04.2017 24.04.2017 12.04.2017 117,96 € 12.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
85/2017 Martin Adamčík - MAAD 201700570 KŠÚ-súťaž, ceny 191,05 € 159,20 € 31,85 € S7 19.04.2017 17.04.2017 19.04.2017 191,05 € 19.04.2017 Obecná 22, 044 10 Geča 41452534
86/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 19.04.2017 24.04.2017 19.04.2017 15,89 € 19.04.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
87/2017 Slovak telekom,a.s. 3413686168 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 19.04.2017 24.04.2017 19.04.2017 13,67 € 19.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
88/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404017 Elektrina 03/2017-vyúčtovanie -205,70 € 171,45 € 34,25 € S1 19.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 -205,70 € 21.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
89/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404016 Elektrina 03/2017-vyúčtovanie -100,54 € 83,50 € 17,04 € S1 19.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 -100,54 € 21.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
90/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 04/2017-záloha 4 115,32 € 3 429,43 € 685,80 € S1 19.04.2017 25.04.2017 21.04.2017 4 115,32 € 21.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
91/2017 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2170082 Údžba kopírovacieho stroja 97,37 € 0,00 € 0,00 € S7 21.04.2017 26.04.2017 21.04.2017 97,37 € 21.04.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 1439479
92/2017 Gymnastik, Košice 202017 Prenájom telocvične-súťaž KŠÚ 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 21.04.2017 30.04.2017 21.04.2017 150,00 € 21.04.2017 Popradská 84, 040 11 Košice 35536446
93/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220381 Teplo 01-04/2016-vyúčtovanie -7 284,52 € -6 070,43 € -1 214,09 € S1 26.04.2017 10.05.2014 28.04.2017 -7 284,52 € 11.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
94/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220382 Teplo 05-12/2016-vyúčtovanie 3 684,29 € 3 070,24 € 614,05 € S1 26.04.2017 10.05.2017 28.04.2017 3 684,29 € 28.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
95/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 05/2017-záloha 940,00 € 783,00 € 157,00 € S1 01.05.2017 15.05.2017 05.05.2017 940,00 € 05.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
96/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 05/2017-záloha 310,00 € 258,00 € 52,00 € S1 01.05.2017 15.05.2017 05.05.201 310,00 € 05.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
97/2017 Školská jedáleň 302017 Režijné náklady 04/2017 417,60 € 0,00 € 0,00 € S5 04.05.2017 17.05.2017 05.05.2017 417,60 € 05.05.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
98/2017 Školská jedáleň 212017 Stravné 04/2017 38,28 € 0,00 € 0,00 € S5 04.05.2017 17.05.2017 05.05.2017 38,28 € 05.05.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
99/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/192 Služby PO 042017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 04.05.2017 14.05.2017 05.05.2017 19,92 € 05.05.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
100/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220463 Teplo-04/2017-vyúčtovanie 1 298,61 € 1 082,18 € 216,43 € S1 04.05.2017 18.05.2017 05.05.2017 1 298,61 € 05.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
101/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122404116 Vodné,stočné,zr.v, 04/2017 1 502,58 € 1 252,15 € 250,43 € S1 05.05.2017 22.05.2017 05.05.2017 1 502,58 € 05.05.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
102/2017 RÚVZ 2170221 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 05.05.2017 28.05.2017 05.05.2017 65,80 € 05.05.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
103/2017 Slovak telekom,a.s. 4795971110 Hlasové služby 04/2017 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 09.05.2017 18.05.2017 11.05.2017 29,00 € 11.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
104/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700153 Chémia do šk. bazéna 114,91 € 95,76 € 19,15 € S1 09.05.2017 17.05.2017 11.05.2017 114,91 € 11.05.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
105/2017 Slovak telekom,a.s. 3415722590 Hlasové poplatky 121,31 € 101,09 € 20,22 € S1 10.05.2017 23.04.2017 16.05.2017 121,31 € 16.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
106/2017 Slovanet,a.s. 6170309215 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.05.2017 23.05.2017 16.05.2017 15,89 € 16.05.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
107/2017 Slovak telekom,a.s. 3415619326 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 15.05.2017 23.05.2017 16.05.2017 13,67 € 16.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
108/2017 Stredisko služieb škole 17175 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 17.05.2017 24.05.2017 18.05.2017 370,00 € 18.05.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
109/2017 ARTKE,s.r.o.,lekáreň ART 21705046 Doplnenie lekárničiek 50,23 € 45,24 € 4,99 € S1 17.05.2017 24.05.2017 18.05.2017 50,23 € 18.05.2017 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
110/2017 VSEnergetika,a.s. 7293013730 Elektrina 04/2017-vyúčtovanie -180,22 € 150,02 € 30,20 € S1 17.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 -180,22 € 22.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
111/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404016 Elektrina 04/2017-vyúčtovanie -127,98 € 106,65 € 21,33 € S1 17.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 -127,98 € 22.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
112/2017 Homegym s.r.o. 170300135 Zdravotnícka taška prvej pomoci 67,30 € 56,70 € 10,60 €   18.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 67,30 € 18.05.2017 Na Zahradách 3517/2A,690 02 Breclav 27708144
113/2017 Združenie používateľov-SANET 300961703 Sieť SANET 04 - 06/2017 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 19.05.2017 31.05.2017 19.05.2017 150,00 € 19.05.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
114/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170578 Kancelársky papier 300,00 € 250,00 € 50,00 € S7 19.05.2017 28.05.2017 19.05.2017 300,00 € 19.05.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
115/2017 Milan Koyš-Vodár 170100020 Materiál na údržbu 136,55 € 113,79 € 22,76 € S1 19.05.2017 02.06.2017 19.05.2017 136,55 € 19.05.2017 Bukovec 159, 040 20 Malá ida 30248558
116/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 05/2017-záloha 2 482,36 € 2 068,63 € 413,73 € S1 22.05.2017 25.05.2017 21.04.2017 2 482,36 € 29.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
117/2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 7005111153 Uhlová brúska 71,90 € 59,92 € 11,98 € S1 24.05.2017 24.05.2017 29.05.2017 71,90 € 24.05.2017 Galvaniho 6,821 04 Bratislava-Ružinov 35950226
118/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017055 Maliarsky materiál 38,16 € 31,80 € 6,36 € S1 25.05.2017 08.06.2017 29.05.2017 38,16 € 29.05.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
119/2017 Mgr. G.Dereníková-HYGART 2017456 Hygienický materiál 377,95 € 314,96 € 62,99 € S7 25.05.2017 07.06.2017 29.05.2017 377,95 € 29.05.2017 Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 34514805
120/2017 Emília Bucsková emCar 10170008 OOPP 390,30 € 325,25 € 65,05 € S7 30.05.2017 30.0.52017 31.05.2017 390,30 € 31.05.2017 Floriánska 10, 040 01 košice 33694958
121/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 06/2017-záloha 940,00 € 783,00 € 157,00 € S1 01.06.2017 15.06.2017 02.06.2017 940,00 € 02.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
122/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 06/2017-záloha 310,00 € 258,00 € 52,00 € S1 01.06.2017 15.06.2017 02.06.2017 310,00 € 02.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
123/2017 Stredisko služieb škole 17230 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 01.06.2017 13.06.2017 02.06.2017 370,00 € 02.06.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
124/2017 Školská jedáleň 382017 Režijné náklady 05/2017 538,80 € 0,00 € 0,00 € S5 02.06.2017 17.06.2017 02.06.2017 538,80 € 02.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
125/2017 Školská jedáleň 372017 Stravné 05/2017 49,39 € 0,00 € 0,00 € S5 02.06.2017 17.06.2017 02.06.2017 49,39 € 02.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
126/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220463 Teplo-05/2017-vyúčtovanie 2 535,14 € 2 112,62 € 422,52 € S1 05.06.2017 19.06.2017 07.06.2017 2 535,14 € 07.06.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
127/2017 Martin Adamčík - MAAD 201701130 Štafetový beh, ceny 58,15 € 48,43 € 9,72 € S7 06.06.2017 13.06.2017 07.06.2017 58,15 € 07.06.2017 Obecná 22, 044 10 Geča 41452534
128/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/224 Služby PO 052017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 07.06.2017 14.06.2017 07.06.2017 19,92 € 07.06.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
129/2017 Slovak telekom,a.s. 8796947280 Hlasové služby 05/2017 29,08 € 24,23 € 4,85 € S1 07.06.2017 19.06.2017 07.06.2017 29,08 € 07.06.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
130/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 21223514973 Vodné,stočné,zr.v, 05/2017 3 372,84 € 2 810,70 € 562,14 € S1 07.06.2017 22.06.2017 07.06.2017 3 372,84 € 07.06.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
131/2017 RÚVZ 2170297 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 09.06.2017 02.07.2017 09.06.2017 65,80 € 09.06.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
132/2017 MEDISON,s.r.o. 2017000812 Paušálny  popl.I.polrok 2017/PZS 236,88 € 197,40 € 39,48 € S1 12.06.2017 28.06.2017 16.06.2017 236,88 € 16.06.2017 Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135
133/2017 Slovak telekom,a.s. 3416695416 Hlasové poplatky 120,16 € 100,40 € 19,76 € S1 13.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 120,16 € 16.06.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
134/2017 VSEnergetika,a.s. 7294109789 Elektrina 05/2017-vyúčtovanie 200,41 € 167,00 € 33,41 € S1 13.06.2017 22.06.2017 16.06.2017 200,41 € 16.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
135/2017 VSEnergetika,a.s. 7294109790 Elektrina 05/2017-vyúčtovanie -16,83 € 14,02 € 2,81 € S1 13.06.2017 19.06.2017 16.06.2017 -16,83 € 16.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
136/2017 Martin Adamčík - MAAD 201701211 Atletická súťaž,ceny 191,87 € 159,87 € 32,00 € S7 13.06.2017 20.06.2017 16.06.2017 191,87 € 16.06.2017 Obecná 22, 044 10 Geča 41452534
137/2017 Slovanet,a.s. 6170370148 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 15,89 € 16.06.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
138/2017 Ing. Ján Strapec OXICO 1702390 Učebnice AJ 22,04 € 20,04 € 2,00 € S1 16.06.2017 20.06.2017 16.06.2017 22,04 € 16.06.2017 Panónska cesta 6/3819,851 04 Bratislava 11667958
139/2017 Slovak telekom,a.s. 3416606750 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 16.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 13,67 € 16.06.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
140/2017 M.Medlen-JurisDat 88173769 Časopis ŠKOLA 2017 25,00 € 20,84 € 4,16 € S7 16.06.2017 10.07.2017 21.06.2017 25,00 € 21.06.2017 Red. Škola-MEL,Ondavská 8,821 08 BA 11821973
141/2017 Vladimír Micenko 74/2017 Revízia a oprava TV náradia 150,00 € 0,00 € 0,00 € S7 19.06.2017 29.06.2017 21.06.2017 150,00 € 21.06.2017 Húskova 15, 040 23 Košice 14307472
142/2017 Poháry BAUER s.r.o 171222 Plakety  98,73 € 81,59 € 17,14 € S1 20.06.2017 26.09.2017 21.06.2017 98,73 € pokladňa Jandova 3/10,190 00 Praha 9 27187284
143/2017 Mgr.I.Lukáčová - AMOS 19062017 ŠVP 7 956,00 € 0,00 € 0,00 € S7 20.06.2017 19.07.2016 21.06.2017 7 956,00 € 22.06.2017 Ružínska 5, 040 11 Košice 41872096
144/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 06/2017-záloha 2 278,24 € 1 898,53 € 379,71 € S1 21.06.2017 25.06.2017 21.06.2017 2 278,24 € 21.06.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
145/2017 Ing. Vincent Haluška 000000084 Činnosť BOZP,CO za 04,05,06/2017 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 21.06.2017 03.07.2017 22.06.2017 90,00 € 22.06.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
146/2017 BPMK,s.r.o. 5111700354 Odb.prehl. VTZ plynových 55,20 € 46,00 € 9,20 € S1 22.06.2017 30.06.2017 22.06.2017 55,20 € 22.062017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
147/2017 Školská jedáleň 422017 Režijné náklady 06/2017 553,20 € 0,00 € 0,00 € S5 22.06.2017 30.06.2017 22.06.2017 553,20 € 22.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
148/2017 Školská jedáleň 412017 Stravné 06/2017 50,71 € 0,00 € 0,00 € S5 22.06.2017 30.06.2017 22.06.2017 50,71 € 22.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
149/2017 TA Triumph-Adler Slovakia,s.r.o. 0171800045 Activ Board 10-Touch 78D 720,00 € 600,00 € 120,00 € S1 23.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 720,00 € 26.06.2017 Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 31345638
150/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700193 Chémia do šk. bazéna 289,63 € 241,36 € 48,27 € S1 28.06.2017 30.06.2017 28.06.2017 289,63 € 28.06.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
151/2017 KOSIT,a.s. 11174036 Likvidácia odpadu 472,42 € 393,68 € 78,74 € S1 03.07.2017 12.07.2017 04.07.2017 472,42 € 04.07.2017 Rastislavova 98,043 460 Košice 36205214
152/2017 Klub ranč Šugov,o.z. 17001 Slávnostná pedagogická rada/SF 465,00 € 0,00 € 0,00 € S8 03.07.2017 06.07.2017 04.07.2017 465,00 € 04.07.2017 Šugovská dolina 7,044 25 Medzev 42407621
153/2017 RÚVZ 2170350 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 04.07.2017 24.07.2017 04.07.2017 65,80 € 04.07.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
154/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 07/2017-záloha 1 140,00 € 950,00 € 190,00 € S1 04.07.2017 15.07.2017 04.07.2017 1 140,00 € 04.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
155/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 07/2017-záloha 290,00 € 241,50 € 48,50 € S1 04.07.2017 15.07.2017 04.07.2017 290,00 € 04.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
156/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220623 Teplo-06/2017-vyúčtovanie 1 588,27 € 1 323,56 € 264,71 € S1 04.07.2017 17.07.2017 06.07.2017 1 588,27 € 06.07.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
157/2017 STAREXPRESS,s.r.o. 11700022 Doprava - SF 156,00 € 130,00 € 26,00 € S1 04.07.2017 13.07.2017 06.07.2017 156,00 € 06.07.2017 Moldavská cesta 2165/35,Košice 36711551
158/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017073 Maliarsky materiál 98,22 € 81,85 € 16,37 € S1 06.07.2017 20.07.2017 06.07.2017 98,22 € 06.07.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
159/2017 AITEC,s.r.o. 21173179 Prvouka pre 2.ročník 198,00 €     S1 07.07.2017 14.07.2017 10.07.2017 198,00 € 10.07.2017 Slovinská 12,Bratislava 43829171
160/2017 Stanislav Macák-ATYP 11417 Žalúzie-kancelárie 174,90 € 0,00 € 0,00 € S7 10.07.2017 20.07.2017 10.07.2017 174,90 € 10.07.2017 Výstavby 2,Košice 32481586
161/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/256 Služby PO 062017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 10.07.2017 14.07.2017 11.07.2017 19,92 € 11.07.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
162/2017 Slovak telekom,a.s. 0797930005 Hlasové služby 06/2017 29,60 € 24,67 € 4,93 € S1 10.07.2017 18.07.2017 11.07.2017 29,60 € 11.07.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
163/2017 ŠEVT,a.s. 1172206361 Tlačivá 145,73 € 121,44 € 24,29 € S1 10.07.2017 20.07.2017 11.07.2017 145,73 € 11.07.2017 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
164/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122622522 Vodné,stočné,zr.v, 06/2017 1 833,88 € 1 528,23 € 305,65 € S1 12.07.2017 27.07.2017 14.07.2017 1 833,88 € 14.07.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
165/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 07/2017-záloha 2 278,24 € 1 898,53 € 379,71 € S1 12.07.2017 25.07.2017 14.07.2017 2 278,24 € 14.07.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
166/2017 Vema.s,r,o, 720171248 Verzie 07/2017 - 06/2018 362,64 € 302,20 € 60,44 € S1 14.07.2017 28.07.2017 19.07.2017 362,64 € 19.07.2017 Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
167/2017 Slovanet,a.s. 6170432834 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 17.07.2017 24.07.2017 19.07.2017 15,89 € 19.07.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
168/2017 Slovak telekom,a.s. 3416695416 Hlasové poplatky 125,95 € 104,96 € 20,99 € S1 17.07.2017 27.07.2017 19.07.2017 125,95 € 19.07.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
169/2017 BPMK,s.r.o. 5111700443 Vodárenské práce 151,60 € 126,33 € 25,27 € S1 18.07.2017 26.07.2017 19.07.2017 151,60 € 19.07.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
170/2017 Slovak telekom,a.s. 3417592005 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 18.07.2017 27.07.2017 19.07.2017 13,67 € 19.07.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
171/2017 Stredisko služieb škole 17295 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 19.07.2017 21.07.2017 20.07.2017 370,00 € 20.07.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
172/2017 VSEnergetika,a.s. 7294013430 Elektrina 06/2017-vyúčtovanie 127,04 € 105,50 € 21,54 € S1 20.07.2017 25.07.2017 20.07.2017 127,04 € 20.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
173/2017 VSEnergetika,a.s. 7294013431 Elektrina 06/2017-vyúčtovanie -17,26 € 14,35 € 2,91 € S1 20.07.2017 21.07.2017 20.07.2017 17,26 € 21.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
174/2017 KOFAX,s.r.o. 90170108 Nákup tonerov 172,80 € 144,00 € 28,80 € S1 20.07.2017 30.07.2017 20.07.2017 172,80 € 25.07.2017 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
175/2017 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 170261 Nákup čistiacich prostriedkov 1 128,30 € 940,25 € 188,05 € S7 20.07.2017 03.08.2017 20.07.2017 1 128,30 € 20.07.2017 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
176/2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 7005362774 Vysávač 89,00 € 74,17 € 14,83 € S1 26.07.2017 26.07.2017 27.07.2017 89,00 € 26.07.2017 Galvaniho 6,821 04 Bratislava-Ružinov 35950226
177/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 08/2017-záloha 1 100,00 € 916,50 € 183,50 € S1 01.08.2017 15.08.2017 03.08.2017 1 100,00 € 03.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
178/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 08/2017-záloha 300,00 € 250,00 € 50,00 € S1 01.08.2017 15.08.2017 03.08.2017 300,00 € 03.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
179/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122726746 Vodné,stočné,zr.v, 07/2017 997,90 € 831,58 € 166,32 € S1 01.08.2017 14.08.2017 03.08.2017 997,90 € 03.08.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
180/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/347 Služby PO 072017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 02.08.2017 14.08.2017 03.08.2017 19,92 € 03.08.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
181/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220703 Teplo-07/2017-vyúčtovanie 1 184,59 € 987,16 € 197,43 € S1 03.08.2017 17.08.2017 03.08.2017 1 184,59 € 03.08.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
182/2017 Slovak telekom,a.s. 3798914357 Hlasové služby 07/2017 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 10.08.2017 18.08.2017 10.08.2017 29,00 € 10.08.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
183/2017 ŠEVT,a.s. 1170001588 Komplexná školská agenda 326,00 € 271,67 € 54,33 € S1 10.08.2017 18.08.2017 10.08.2017 326,00 € 10.08.2017 Plynárenská 6,821 09  Bratislava 31331131
184/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 08/2017-záloha 2 278,24 € 1 898,53 € 379,71 € S1 10.08.2017 25.08.2017 10.08.2017 2 278,24 € 10.08.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
185/2017 Slovak telekom,a.s. 3418641224 Hlasové poplatky 118,26 € 98,55 € 19,71 € S1 11.08.2017 23.08.2017 16.08.2017 118,26 € 16.08.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
186/2017 Slovak telekom,a.s. 3418561130 Hlasové poplatky 13,87 € 11,56 € 2,31 € S1 15.08.2017 23.08.2017 16.08.2017 13,87 € 16.08.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
187/2017 Slovanet,a.s. 6170493039 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.08.2017 23.08.2017 16.08.2017 15,89 € 16.08.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
188/2017 VSEnergetika,a.s. 7294021161 Elektrina 07/2017-vyúčtovanie -743,65 € 619,70 € 123,95 € S1 16.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 -743,65 € 18.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
189/2017 VSEnergetika,a.s. 7294021162 Elektrina 07/2017-vyúčtovanie -123,74 € 103,12 € 20,62 € S1 16.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 -123,74 € 18.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
190/2017 PRESTO CO,s.r.o. 710480 Materiál 141,07 € 117,56 € 23,51 € S1 18.08.2017 01.09.2017 28.08.2017 141,07 € 28.08.2017 Jahodová 4,Prešov 080 01 36451371
191/2017 ŠEVT,a.s. 1172208970 Tlačivá 48,34 € 0,00 € 0,00 € S8 28.08.2017 11.09.2017 31.08.2017 48,34 € 28.08.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
192/2017 PRESTO CO,s.r.o. 710510 Materiál 43,68 € 36,40 € 7,28 € S1 28.08.2017 11.09.2017 31.08.2017 43,68 € 28.08.2017 Jahodová 4,Prešov 080 01 36451371
193/2017 Združenie používateľov-SANET 300961709 Sieť SANET 07 - 09/2017 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 30.08.2017 30.08.2017 31.08.2017 150,00 € 31.08.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
194/2017 ŠEVT,a.s. 1172209088 Tlačivá 34,80 € 0,00 € 0,00 € S8 31.08.2017 14.09.2017 31.08.2017 34,80 € 31.08.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
195/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 09/2017-záloha 380,00 € 316,50 € 63,50 € S1 04.09.2017 15.09.2017 04.09.2017 380,00 € 04.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
196/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 09/2017-záloha 160,00 € 133,50 € 26,50 € S1 04.09.2017 15.09.2017 04.09.2017 160,00 € 04.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
197/2017 ASC Applied  9170003388 aSc rozvrhy 2018 63,00 € 0,00 € 0,00 € S1 04.09.2017 11.09.2017 04.09.2017 63,00 € 04.09.2017 Svoradova 71, 811 03 Bratislava 31361161
198/2017 ŠEVT,a.s. 1172209088 Tlačivá 45,86 € 0,00 € 0,00 € S8 04.09.2017 14.09.2017 04.09.2017 45,86 € 04.09.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
199/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122837283 Vodné,stočné,zr.v, 08/2017 1 000,33 € 833,61 € 166,72 € S1 05.09.2017 18.09.2017 05.09.2017 1 000,33 € 05.09.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
200/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220783 Teplo-08/2017-vyúčtovanie 1 131,20 € 942,67 € 188,53 € S1 05.09.2017 19.09.2017 05.09.2017 1 131,20 € 05.09.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
201/2017 Stredisko služieb škole 17347 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 06.09.2017 21.08.2017 07.09.2017 370,00 € 06.09.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
202/2017 Slovak telekom,a.s. 1799901512 Hlasové služby 08/2017 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 06.09.2017 18.09.2017 07.09.2017 29,00 € 06.09.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
203/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 117508536 Stravné lístky III.Q.2017 1 454,15 € 0,00 € 0,00 € S9 06.09.2017 05.10.2017 07.09.2017 1 454,15 € 07.09.2017 Tomášikova 23/D,821 01 Bratisl. 31396674
204/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/378 Služby PO 082017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 07.09.2017 14.09.2017 12.09.2017 19,92 € 12.09.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
205/2017 RÚVZ 2170533 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 12.09.2017 02.10.2017 12.09.2017 65,80 € 12.09.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
206/2017 Slovak telekom,a.s. 3419607008 Hlasové poplatky 118,64 € 98,87 € 19,77 € S1 12.09.2017 25.09.2017 12.09.2017 118,64 € 12.09.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
207/2017 Slovanet,a.s. 6170553068 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 13.09.2017 25.09.2017 14.09.2017 15,89 € 14.09.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
208/2017 Ing. Vincent Haluška 000000136 Činnosť BOZP,CO za 07,08,09/2017 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 13.09.2017 26.09.2017 14.09.2017 90,00 € 14.09.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
209/2017 Stredisko služieb škole 17392 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 14.09.2017 22.09.2017 14.09.2017 370,00 € 14.09.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
210/2017 VSEnergetika,a.s. 7293207687 Elektrina 08/2017-vyúčtovanie -347,60 € 289,50 € 58,10 € S1 18.09.2017 21.09.2017 19.09.2017 347,60 € 21.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
211/2017 VSEnergetika,a.s. 7293207688 Elektrina 08/2017-vyúčtovanie 111,19 € 92,70 € 18,49 € S1 18.09.2017 21.09.2017 19.09.2017 111,19 € 21.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
212/2017 Slovak telekom,a.s. 3419538839 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 18.09.2017 25.09.2017 19.09.2017 13,67 € 19.09.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
213/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 09/2017-záloha 2 482,36 € 2 068,63 € 413,73 € S1 18.09.2017 25.09.2017 19.09.2017 2 482,36 € 19.09.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
214/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 10/2017-záloha 750,00 € 625,00 € 125,00 € S1 02.10.2017 15.10.2017 05.10.2017 750,00 € 05.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
215/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 10/2017-záloha 190,00 € 158,50 € 31,50 € S1 02.10.2017 15.10.2017 05.10.2017 190,00 € 05.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
216/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122944035 Vodné,stočné,zr.v, 09/2017 1 657,81 € 1 381,51 € 276,30 € S1 02.10.2017 16.10.2017 05.10.2017 1 657,81 € 05.10.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
217/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/411 Služby PO 092017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 03.10.2017 14.10.2017 05.10.2017 19,92 € 05.10.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
218/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 20170026553 Chémia do šk. bazéna 290,39 € 241,99 € 48,40 € S1 03.10.2017 13.10.2017 05.10.2017 290,39 € 05.10.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
219/2017 Školská jedáleň 522017 Režijné náklady 09/2017 452,40 € 0,00 € 0,00 € S5 04.10.2017 19.10.2017 05.10.2017 452,40 € 05.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
220/2017 Školská jedáleň 512017 Stravné 09/2017 41,47 € 0,00 € 0,00 € S5 04.10.2017 19.10.2017 05.10.2017 41,47 € 05.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
221/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220848 Teplo-09/2017-vyúčtovanie 1 306,98 € 1 089,15 € 217,83 € S1 04.10.2017 18.10.2017 05.10.2017 1 306,98 € 05.10.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
222/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 10/2017-záloha 3 911,20 € 3 259,33 € 651,87 € S1 04.10.2017 25.10.2017 05.10.2017 3 911,20 € 05.10.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
223/2017 Wafy chromservis,s.r.o. 2170164 Reagencie na skúšku vody 179,08 € 162,80 € 16,28 € S1 05.10.2017 18.10.2017 09.10.2017 179,08 € 09.10.2017 Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590
224/2017 Mountfield SK,s.r.o. 17/108/7/00057 Oprava kosačky 260,00 € 216,67 € 43,33 € S1 06.10.2017 20.010.2017 09.10.2017 260,00 € 09.10.2017 Kollárová 85, 036 01 Martin 36377147
225/2017 Slovak telekom,a.s. 9100937294 Hlasové služby 09/2017 30,38 € 25,32 € 5,06 € S1 09.10.2017 18.10.2017 09.10.2017 30,38 € 09.10.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
226/2017 MEDIINVEST Consulting,s.r.o. 2017191 Vypracovanie ŽoNFP 700,00 € 583,33 € 116,67 € S1 09.10.2017 20.10.2017 09.10.2017 700,00 € 09.10.2017 Lipová 15,082 21 Veľký Šariš 45483078
227/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20171359 Hmotná núdza 132,80 € 110,67 € 22,13 € S7 09.10.2017 20.10.2017 09.10.2017 132,80 € 09.10.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
228/2017 ELEKTRO-DA,Ing.Štefan Darázs 45102017 Oprava zásuviek 68,00 € 0,00 € 0,00 € S7 12.10.2017 26.10.2017 13.10.2017 68,00 € 13.10.2017 Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204
229/2017 Slovak telekom,a.s. 0101922757 Hlasové poplatky 118,10 € 98,42 € 19,68 € S1 12.10.2017 23.10.2017 13.10.2017 118,10 € 13.10.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
230/2017 Stredisko služieb škole 17463 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 12.10.2017 20.10.2017 13.10.2017 370,00 € 13.10.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
231/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20171396 Kancelársky papier 300,00 € 250,00 € 50,00 € S7 12.10.2017 21.10.2017 13.10.2017 300,00 € 13.10.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
232/2017 VSEnergetika,a.s. 7292814354 Elektrina 09/2017-vyúčtovanie 148,39 € 123,20 € 25,19 € S1 13.10.2017 23.10.2017 13.10.2017 148,39 € 13.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
233/2017 VSEnergetika,a.s. 7293207688 Elektrina 09/2017-vyúčtovanie 908,78 € 757,20 € 151,58 € S1 13.10.2017 23.10.2017 13.10.2017 908,78 € 13.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
234/2017 Slovak telekom,a.s. 4101922777 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 16.10.2017 23.10.2017 17.10.2017 13,67 € 17.10.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
235/2017 Slovanet,a.s. 6170614702 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.10.2017 23.10.2017 17.10.2017 15,89 € 17.10.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
236/2017 FM-ATYP,s.r.o. 20170064 Nákup polykarbonátu 558,59 € 0,00 € 0,00 € S1 16.10.2017 16.10.2017 17.10.2017 558,59 € 17.10.2017 Popradská 84, 040 11 Košice 44918381
237/2017 PERA,s.r.o. 170100016 Kniha 19,90 € 0,00 € 0,00 € S1 16.10.2017 30.10.2017 17.10.2017 19,90 € 17.10.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
238/2017 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2170178 Údržba Kop.stroja 33,50 € 0,00 € 0,00 € S7 19.10.2017 24.10.2017 20.10.2017 33,50 € 20.10.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979
239/2017 MEGABOOKS SK,Spol.s.r.o. 1241700470 Učebnice AJ 150,18 € 135,36 € 14,82 € S1 23.10.2017 03.11.2017 24.10.2017 150,18 € 24.10.2017 Kopčianska 3748/41,851 01 Bratislava 36699594
240/2017 KOFAX,s.r.o. 90170149 Tonery 384,00 € 320,00 € 64,00 € S1 24.10.2017 07.11.2017 24.10.2017 384,00 € 24.10.2017 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
241/2017 Mgr. G.Dereníková-HYGART 2017958 Hygienický materiál 496,54 € 413,78 € 82,76 € S7 24.10.2017 03.11.2017 24.10.2017 496,54 € 24.10.2017 Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 34514805
242/2017 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. 201722949 Školské multilicencie 259,90 € 216,58 € 43,32 € S1 25.10.2017 30.11.2017 25.10.2017 259,90 € 25.10.2017 Jánošíková 1,010 01 Žilina 36665134
243/2017 RÚVZ 2170674 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 25.10.2017 14.11.2017 25.10.2017 65,80 € 25.10.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
244/2017 Školská jedáleň 592017 Režijné náklady 10/2017 493,20 € 0,00 € 0,00 € S5 26.10.2017 08.11.2017 26.10.2017 493,20 € 26.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
245/2017 Školská jedáleň 582017 Stravné 10/2017 45,21 € 0,00 € 0,00 € S5 26.10.2017 08.11.2017 26.10.2017 45,21 € 26.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
246/2017 eVector s.r.o. 174011 Plastové kryty čierne na stoličku 55,00 € 45,83 € 9,17 € S1 27.10.2017 24.11.2017 27.10.2017 55,00 € 27.10.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
247/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 11/2017-záloha 1 290,00 € 1 075,00 € 215,00 € S1 27.10.2017 15.11.2017 27.10.2017 1 290,00 € 31.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
248/2016 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 11/2017-záloha 310,00 € 258,00 € 52,00 € S1 27.10.2017 15.11.2017 27.10.2017 310,00 € 31.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
249/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 11/2017-záloha 5 141,75 € 4 284,79 € 856,96 € S1 27.10.2017 25.11.2017 27.10.2017 5 141,75 € 31.10.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
250/2017 I.Sokolová-OPTIMA 21700864 Kancelársky materiál 386,80 € 322,33 € 64,47 € S7 30.10.2017 06.11.2017 31.10.2017 386,80 € 31.10.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 33634319
251/2017 Kovstav-Ing. Z.Kováčová 2017005 Materiál na údržbu 99,00 € 82,50 € 16,50 € S7 02.11.2017 10.11.2017 02.11.2017 99,00 € 02.11.2017 Slobody 8,040 11 Košice 32464401
252/2017 RAABE,s.r.o. 21722887 Dejepis pre 9.r. -meto,pr.,PZ 20,00 € 18,18 € 1,82 € S1 02.11.2017 09.11.2017 02.11.2017 20,00 € 02.11.2017 Heydulkova 12-14,811 08 Bratislava 35908718
253/2017 ALZA.cz a.s. 169955550 Router 357,28 € 297,74 € 59,54 €   02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 357,28 € 02.11.2017 Jateční 33a,170 00 Praha 7 27082440
254/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123054185 Vodné,stočné,zr.v, 10/2017 1 781,86 € 1 484,88 € 296,98 € S1 02.11.2017 16.11.2017 02.11.2017 1 781,86 € 02.11.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
255/2017 National Pen 00137669 Perá s gravirovaním 102,99 € 0,00 € 0,00 €   03.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 102,99 € 06.11.2017 P.O.Box 0013,Jánošíková 1,800 90 Blava  
256/2017 BPMK,s.r.o. 5111700700 Redukovaný výkon 43,24 € 36,03 € 7,21 € S1 03.11.2017 13.11.2017 08.11.2017 43,24 € 06.11.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
257/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220927 Teplo-10/2017-vyúčtovanie 1 618,14 € 1 348,45 € 269,69 € S1 03.11.2017 17.11.2017 08.11.2017 1 618,14 € 06.11.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
258/2017 Latz Trade,s.r.o. 1120170102 Mobilná aplikácia 672,00 € 560,00 € 112,00 € S1 03.11.2017 10.11.2017 08.11.2017 672,00 € 06.11.2017 Tyršovo nábrežie 10, 040 01 Košice 46882634
259/2017 Latz Trade,s.r.o. 1120170103 Ročný technický servis 288,00 € 240,00 € 48,00 € S1 03.11.2017 10.11.2017 08.11.2017 288,00 € 06.11.2017 Tyršovo nábrežie 10, 040 01 Košice 46882634
260/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/498 Služby PO 102017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 06.11.2017 14.11.2017 08.11.2017 19,92 € 06.11.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
261/2017 eVector s.r.o. 174013 Plastové kryty čierne na stoličku 20,00 € 16,67 € 3,33 € S1 06.11.2017 03.12.2017 08.11.2017 20,00 € 06.11.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
262/2017 Hornbach Košice 91191464 Oceľové lanko 60,19 € 50,16 € 10,03 €   06.11.2017 20.11.2017 08.11.2017 60,19 € 06.11.2017 Moldavská cesta 22,040 11 Košice 35838949
263/2017 Stanislav Macák-ATYP 17617 Žalúzie 50,00 € 0,00 € 0,00 € S7 07.11.2017 12.11.2017 08.11.2017 50,00 € 08.11.2017 Výstavby 2,Košice 32481586
264/2017 ARTKE,s.r.o.,lekáreň ART 21711155 Doplnenie lekárničiek 165,16 € 149,16 € 16,00 € S1 09.11.2017 09.12.2017 13.11.2017 165,16 € 13.11.2017 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
265/2017 Slovak telekom,a.s. 8103792640 Hlasové poplatky 117,96 € 98,30 € 19,66 € S1 13.11.2017 23.11.2017 13.11.2017 117,96 € 13.11.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
266/2017 ŠEVT,a.s. 1172210136 Tlačivá 19,86 € 16,55 € 3,31 € S8 13.11.2017 27.11.2017 13.11.2017 19,86 € 13.11.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
267/2017 Marián Zeleňák-Izolácie 201705 Oprava strešnej hydroizolácie 220,50 € 0,00 € 0,00 € 0 13.11.2017 23.11.2017 13.11.2017 220,00 € 13.11.2017 Kráľovce 59, 044 44 Kráľovce 50217887
268/2017 Slovak telekom,a.s. 2102799657 Hlasové služby 10/2017 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 14.11.2017 20.11.2017 16.11.2017 29,00 € 16.11.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
269/2017 Stredisko služieb škole 17521 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 14.11.2017 22.11.2017 16.11.2017 370,00 € 16.11.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
270/2017 VSEnergetika,a.s. 7293906505 Elektrina 10/2017-vyúčtovanie 200,17 € 166,70 € 33,47 € S1 15.11.2017 23.11.2017 16.11.2017 200,17 € 16.11.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
271/2017 VSEnergetika,a.s. 7293906504 Elektrina 10/2017-vyúčtovanie 299,57 € 249,70 € 49,87 € S1 16.11.2017 23.11.2017 16.11.2017 299,57 € 16.11.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
272/2017 Slovak telekom,a.s. 2103792660 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 16.11.2017 23.11.2017 16.11.2017 13,67 € 16.11.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
273/2017 Slovanet,a.s. 6170675289 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.11.2017 23.11.2017 16.11.2017 15,89 € 16.11.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
274/2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 7005837409 Externý disk 58,90 € 49,08 € 9,82 € S1 17.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 58,90 € 20.11.2017 Galvaniho 6,821 04 Bratislava-Ružinov 35950226
275/2017 MEDISON,s.r.o. 2005 Kurz prvej pomoci 120,00 € 100,00 € 20,00 € S1 20.11.2017 20.11.2017 20.11.2017 120,00 € 20.11.2017 Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135
276/2017 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2170207 Aktualizácia software 21,50 € 0,00 € 0,00 € S7 20.11.2017 20.11.2017 20.11.2017 21,50 € 20.11.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979
277/2017 Združenie používateľov-SANET 300961709 Sieť SANET 10 - 12/2017 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 20.11.2017 30.11.2017 20.11.2017 150,00 € 20.11.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
278/2017 MEDISON,s.r.o. 2017001434 Kurz prvej pomoci,paušál za II.polr. 206,88 € 172,40 € 34,48 € S1 24.11.2017 14.12.2017 27.11.2017 206,88 € 24.11.2017 Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135
279/2017 BPMK,s.r.o. 5111700767 Zmluvný poplatok za rok 2017 237,91 € 198,26 € 39,65 € S1 24.11.2017 28.11.2017 27.11.2017 237,91 € 24.11.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
280/2017 Školská jedáleň 682017 Režijné náklady 11/2017 560,40 € 0,00 € 0,00 € S5 27.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 560,40 € 27.11.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
281/2017 Školská jedáleň 672017 Stravné 11/2017 51,37 € 0,00 € 0,00 € S5 27.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 51,37 € 27.11.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
282/2017 Konimpex,spol.s.r.o. 2017093 Šatňové kovové skrinky 365,52 € 304,60 € 60,92 € S1 27.11.2017 31.12.2017 27.11.2017 365,52 € 27.11.2017 Jantárová 30, 040 01 Košice 36174874
283/2017 Avalon IT s.r.o. 117170301 Montáž IT a projektora 180,00 € 150,00 € 30,00 € S1 28.11.2017 10.12.2017 28.11.2017 180,00 € 28.11.2017 Študentská 269/16,Košice-Sever 31677711
284/2017 effective energy s.r.o. 1700708 Revízia prenosných spotrebičov 579,96 € 483,30 € 96,66 € S1 28.11.2017 12.12.2017 28.11.2017 579,96 € 28.11.2017 Coboriho 2, Nitra 949 01 43810187
285/2017 ŠEVT,a.s. 1172210351 Tlačivá 97,20 € 0,00 € 0,00 € S8 29.11.2017 08.12.2017 29.11.2017 97,20 € 29.11.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
286/2017 RÚVZ 2170757 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 29.11.2017 22.12.2017 29.11.2017 65,80 € 29.11.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
287/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 12/2017-záloha 1 050,00 € 875,00 € 175,00 € S1 29.11.2017 15.12.2017 30.11.2017 1 050,00 € 30.11.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
288/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 12/2017-záloha 390,00 € 325,00 € 65,00 € S1 29.11.2017 15.12.2017 30.11.2017 390,00 € 30.11.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
289/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 12/2017-záloha 5 754,11 € 4 795,09 € 959,02 € S1 29.11.2017 25.12.2017 30.11.2017 5 754,11 € 30.11.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
290/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 117511261 Stravné lístky X,XII.2017 78,80 € 0,00 € 0,00 € S9 30.11.2017 29.12.2017 30.11.2017 78,80 € 30.11.2017 Tomášikova 23/D,821 01 Bratisl. 31396674
291/2017 Kovstav-Ing. Z.Kováčová 2017006 Materiál na šatne 80,98 € 67,48 € 13,50 € S7 01.12.2017 14.12.2017 01.12.2017 80,98 € 01.12.2017 Slobody 8,040 11 Košice 32464401
292/2017 FONI book s.r.o. 170555 Učebnice pre učiteľov  24,30 € 22,09 € 2,21 €   01.12.2017 13.12.2017 05.12.2017 24,30 € 05.12.2017 Kalinčiakova 1,946 51 Nesvadby 45958602
293/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711221006 Teplo-11/2017-vyúčtovanie 1 850,73 € 1 542,28 € 308,45 € S1 04.12.2017 18.12.2017 05.12.2017 1 850,73 € 05.12.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
294/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 223169920 Vodné,stočné,zr.v, 11/2017 1 724,11 € 1 436,76 € 287,35 € S1 05.12.2017 18.12.2017 05.12.2017 1 724,11 € 05.12.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
295/2017 Kovstav-Ing. Z.Kováčová 2017007 Materiál na šatne 63,07 € 52,56 € 10,51 € S7 07.12.2017 20.12.2017 08.12.2017 63,07 € 08.12.2017 Slobody 8,040 11 Košice 32464401
296/2017 Ing. Vincent Haluška 000000189 Činnosť BOZP,CO za 10,11,12/2017 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 07.12.2017 19.12.2017 08.12.2017 90,00 € 08.12.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
297/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/537 Služby PO 112017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 07.12.2017 14.12.2017 08.12.2017 19,92 € 08.12.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
298/2017 Slovak telekom,a.s. 9104686895 Hlasové služby 11/2017 30,38 € 25,32 € 5,06 € S1 07.12.2017 18.12.2017 08.12.2017 30,38 € 08.12.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
299/2017 eVector s.r.o. 174017 Plastové kryty čierne na stoličku 110,00 € 91,67 € 18,33 € S1 08.12.2017 05.01.2018 08.12.2017 110,00 € 08.12.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
300/2017 Stredisko služieb škole 17576 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 11.12.2017 15.12.2017 12.12.2017 370,00 € 12.12.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
301/2017 Stredisko služieb škole 17623 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 11.12.2017 21.12.2017 12.12.2017 370,00 € 12.12.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
302/2017 Miloš Bakaľár 00000017 Drevený obklad do TV 872,00 € 0,00 € 0,00 € S7 11.12.2017 14.12.2017 12.12.2017 872,00 € 12.12.2017 Budovateľská 717/44,Hanušovce N/Topľou 40052443
303/2017 inSPORTliner,s.r.o. 170748511 Náradie TV 79,60 € 66,33 € 13,27 € S1 11.12.2017 07.01.2018 12.12.2017 79,60 € 12.12.2017 Električná 6471,911 01 Trenčín 36311723
304/2017 Slovak telekom,a.s. 9105707814 Hlasové poplatky 118,40 € 98,67 € 19,73 € S1 11.12.2017 27.12.2017 12.12.2017 118,40 € 12.12.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
305/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700315 Chémia do šk. bazéna 343,98 € 286,65 € 57,33 € S1 12.12.2017 13.12.2017 13.12.2017 343,98 € 12.12.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
306/2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 7006113972 KRUPS KP 100B NESCAFÉ,Dolce Gusto 43,80 € 36,50 € 7,30 € S1 13.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 43,80 € 14.12.2017 Galvaniho 6,821 04 Bratislava-Ružinov 35950226
307/2017 Stredisko služieb škole 17635 Služby VO 400,00 € 0,00 € 0,00 € S5 14.12.2017 28.12.2017 15.12.2017 400,00 € 15.12.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
308/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/543 Služby PO 122017 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 14.12.2017 26.12.2017 15.12.2017 19,92 € 15.12.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
309/2017 Slovanet,a.s. 6170734672 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 14.12.2017 25.12.2017 15.12.2017 15,89 € 15.12.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
310/2017 Balkar,s.r.o. 0000112 Kombinované skrinky do tried 4 535,52 € 3 779,60 € 755,92 € S1 15.12.2017 21.12.2017 15.12.2017 4 535,52 € 15.12.2017 Budovateľská 718/45,Hanušovce N/Topľou 44441576
311/2017 VSEnergetika,a.s. 7294029465 Elektrina 11/2017-vyúčtovanie -352,62 € 293,80 € 58,82 € S1 18.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 -352,62 € 18.12.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
312/2017 VSEnergetika,a.s. 7294029466 Elektrina 11/2017-vyúčtovanie 183,70 € 153,10 € 30,60 € S1 18.12.2017 22.2.2017 19.12.2017 183,70 € 19.12.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
313/2017 Slovak telekom,a.s. 2105707835 Hlasové poplatky 14,57 € 12,14 € 2,43 € S1 18.12.2017 27.12.2017 19.12.2017 14,57 € 19.12.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
314/2017 PERA,s.r.o. 170100025 Polep vchodových dverí 200,00 € 0,00 € 0,00 € S1 18.12.2017 01.01.2018 19.12.2017 200,00 € 19.12.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
315/2017 Školská jedáleň 752017 Režijné náklady 12/2017 411,60 € 0,00 € 0,00 € S5 19.12.2017 30.12.2017 19.12.2017 411,60 € 19.12.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
316/2017 Školská jedáleň 742017 Stravné 12/2017 37,73 € 0,00 € 0,00 € S5 19.12.2017 30.12.2017 19.12.2017 37,73 € 19.12.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
317/2017 Stredisko služieb škole 17644 Služby VO 350,00 € 0,00 € 0,00 € S5 19.12.2017 02.01.2018 19.12.2017 350,00 € 19.12.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
318/2017 Taktik,vydavateľstvo,s.r.o. 178057 Licencie 270,00 € 225,00 € 45,00 € S1 19.12.2017 18.01.2018 20.12.2017 270,00 € 20.12.2017 Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767
319/2017 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 170518 Čistiace prostriedky 1 067,46 € 889,55 € 177,91 € S7 19.12.2017 01.01.2018 20.12.2017 1 067,46 € 20.12.2017 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
320/2017 LOMTEC.com a.s. 21712053 Služba elektronickej reg. 2018 720,00 € 600,00 € 120,00 € S1 19.12.2017 05.01.2018 20.12.2017 720,00 € 20.12.2017 Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174
321/2017 RÚVZ 2170844 Rozbor bazénovej vody 56,10 € 0,00 € 0,00 € S4 20.12.2017 12.01.2018 20.12.2017 56,10 € 20.12.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
322/2017 Vzdel.a reg.centrum,s.r.o 17537 Školenie-stravné 10,00 € 8,33 € 1,67 € S1 20.12.2017 21.12.2017 20.12.2017 10,00 € 20.12.2017 Kežmarské žľaby 12, 056 60 V. Tatry 45984751
323/2017 Sezako Trnava,s.r.o 20173387 Čistenie kanalizácie 82,80 € 69,00 € 13,80 € S1 20.12.2017 27.12.2017 21.12.2017 82,80 € 21.12.2017 Orešanská 11,917 01 Trnava 36263800
324/2017 Dampier, s.r.o. 30170149 Sušič vlasov na šk.bazén 317,06 € 308,86 € 8,20 € S1 21.12.2017 04.01.2017 21.12.2017 317,06 € 21.12.2017 Župné námestie 5,949 01 Nitra 36564010
325/2017 FAST PLUS,spol.s.r.o. 60300605 Minisystém SONY,myš 651,93 € 543,27 € 108,65 € S1 21.12.2017 28.12.2017 21.12.2017 651,93 € 21.12.2017 Na pántoch 18,831 06 Bratislava 35712783
326/2017 Internetový obchod STEMISPORT 171200055 Žinenky 255,00 €       21.12.2017   21.12.2017 255,00 € 21.12.2017    
327/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 201781884 Kancelársky materiál 363,38 € 302,82 € 60,56 € S7 22.12.2017 31.12.2017 22.12.2017 363,38 € 22.12.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
328/2017 BPMK,s.r.o. 5111700892 Výpočet prev.nákl.TV 9,01 € 7,51 € 1,50 € S1 27.12.2017 29.12.2017 27.12.2017 9,01 € 27.12.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
329/2017 effective energy s.r.o. 1700708 Revízia prenosných spotrebičov 462,06 € 385,05 € 77,01 € S1 27.12.2017 04.01.2017 27.12.2017 462,06 € 27.12.2017 Coboriho 2, Nitra 949 01 43810187