Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Kniha došlých faktúr - 2018
                   
Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum  Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 01/2018-záloha 970,00 € 808,50 € 161,50 € S1 02.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 1 080,00 € 17.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
02/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 01/2018-záloha 510,00 € 425,00 € 85,00 € S1 02.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 510,00 € 17.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
03/2018 Slovak telekom,a.s. 8200049110 Hlasové služby 12/2017 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 04.01.2018 18.01.2018 17.01.2018 29,00 € 17.01.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
04/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123277205 Vodné,stočné,zr.v, 12/2017 1 446,29 € 1 205,24 € 241,05 € S1 04.01.2018 22.01.2018 17.01.2018 1 446,29 € 22.01.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
05/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711221098 Teplo 12/2017-vyúčtovanie 1 692,98 € 1 410,82 € 282,16 € S1 05.01.2018 19.01.2018 17.01.2018 1 692,98 € 17.01.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
06/2018 Slovak telekom,a.s. 8201074678 Hlasové poplatky 118,26 € 98,55 € 19,71 € S1 10.01.2018 23.01.2018 17.01.2018 118,26 € 17.01.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
07/2018 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2018 198,72 € 165,60 € 33,12 € S1 15.01.2018 30.01.2018 17.01.2018 198,72 € 17.01.2018 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
08/2018 Slovanet,a.s. 6170737789 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.01.2018 23.01.2018 17.01.2018 15,89 € 17.01.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
09/2018 Slovak telekom,a.s. 8201074699 Hlasové poplatky 13,87 € 11,56 € 2,31 € S1 15.01.2018 23.01.2018 17.01.2018 13,87 € 17.01.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
10/2018 VSEnergetika,a.s. 7293917126 Elektrina 12/2017-vyúčtovanie -271,45 € -225,60 € -45,85 € S1 15.01.2018 18.01.2018 17.01.2018 -271,45 € 18.01.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
11/2018 VSEnergetika,a.s. 7293917127 Elektrina 12/2017-vyúčtovanie 73,36 € 61,20 € 12,16 € S1 15.01.2018 22.01.2018 17.01.2018 73,36 € 17.01.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
12/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2018-záloha 6 454,85 € 5 379,04 € 1 075,81 € S1 15.01.2018 25.01.2018 22.01.2018 6 454,85 € 22.01.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
13/2018 Slovenská vedecká spol.pre TVaŠ 282018 Časopis:TV a šport 12,00 € 0,00 € 0,00 € S8 19.01.2018 17.02.2018 22.01.2018 12,00 € 22.01.2018 Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9,814 69 BA 31789471
14/2018 BPMK,s.r.o. 5111800025 Paušálny poplatok 2018 18,00 € 15,00 € 3,00 € S1 26.01.2018 15.02.2018 29.01.2018 18,00 € 29.01.2018 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
15/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 02/2018-záloha 700,00 € 583,50 € 116,50 € S1 01.02.2018 15.02.2018 06.02.2018 700,00 € 12.02.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
16/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 02/2018-záloha 420,00 € 350,00 € 70,00 € S1 01.02.2018 15.02.2018 06.02.2018 420,00 € 12.02.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
17/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123386911 Vodné,stočné,zr.v, 01/2018 2 543,24 € 2 119,37 € 423,87 € S1 02.02.2018 19.02.2018 06.02.2018 2 543,24 € 12.02.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
18/2018 Združenie použí. SADS SANET 562818 Členský poplatok za rok 2018 33,00 € 0,00 € 0,00 € S8 05.02.2018 15.02.2018 06.02.2018 33,00 € 06.02.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
19/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/031 Služby PO 012018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 05.02.2018 14.02.2018 06.02.2018 19,92 € 06.02.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
20/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220076 Teplo 01/2018-vyúčtovanie 2 493,98 € 2 078,32 € 415,66 € S1 05.02.2018 19.02.2018 06.02.2018 2 493,98 € 15.02.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
21/2018 Školská jedáleň 062018 Stravné 01/2018 44,55 € 0,00 € 0,00 € S5 05.02.2018 20.02.2018 06.02.2018 44,55 € 06.02.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
22/2018 Školská jedáleň 072018 Réžia 01/2018 486,00 € 0,00 € 0,00 € S5 05.02.2018 20.02.2018 06.02.2018 486,00 € 06.02.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
23/2018 Slovak telekom,a.s. 8202005863 Hlasové služby 01/2018 29,08 € 24,23 € 4,85 € S1 06.02.2018 19.02.2018 12.02.2018 29,08 € 12.02.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
24/2018 Slovak telekom,a.s. 8203037239 Hlasové poplatky 118,26 € 98,55 € 19,71 € S1 12.02.2018 23.02.2018 12.02.2018 118,26 € 12.02.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
25/2018 RÚVZ 2180015 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 12.02.2018 05.03.2018 12.02.2018 65,80 € 12.02.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
26/2018 D.Juhásová-Detská rekreácia 2018055 LVZ 5 100,00 € 0,00 € 0,00 € S7 13.02.2018 13.03.2018 21.02.2018 5 100,00 € 21.02.2018 Hutnícka 1, 040 01 Košice 37734393
27/2018 BPMK,s.r.o. 5111800077 Oprava úniku vody 72,61 € 60,51 € 12,10 € S1 13.02.2018 26.02.2018 21.02.2018 72,61 € 21.02.2018 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
28/2018 VSEnergetika,a.s. 7293514007 Elektrina 01/2018-vyúčtovanie -36,05 € 30,00 € 0,01 € S1 13.02.2018 19.02.2018 21.02.2018 -36,05 € 21.02.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
29/2018 VSEnergetika,a.s. 7293514008 Elektrina 01/2018-vyúčtovanie -47,36 € 39,40 € 7,96 € S1 13.02.2018 19.02.2018 21.02.2018 -47,36 € 21.02.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
30/2018 Slovanet,a.s. 6180119565 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.02.2018 23.02.2018 21.02.2018 15,89 € 21.02.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
31/2018 Slovak telekom,a.s. 8203037257 Hlasové poplatky 15,56 € 12,97 € 2,59 € S1 15.02.2018 23.02.2018 21.02.2018 15,56 € 21.02.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
32/2018 Združenie použí. SADS SANET 300961803 Služby siete 01-03/2018 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 16.02.2018 01.03.2018 21.02.2018 150,00 € 21.02.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
33/2018 Websupport,s.r.o. 101827894 Webhosting:18.2.2018-18.2.2019 93,48 € 77,90 € 15,58 € S1 21.02.2018 10.02.2018 21.02.2018 93,48 € 21.02.2018 Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928
34/2018 ARES,spol.s.r.o. 1718-4005 Slávik Slovenska 2018 2,50 € 2,08 € 0,42 € S1 23.02.2018 07.03.2018 26.02.2018 2,50 € 26.02.2018 Elektrárenská 12091,831 04 Bratislava 31363822
35/2018 Online-group,s.r.o. 13175 Odznaky na zápis 31,38 € 0,00 € 0,00 € S1 23.02.2018 05.03.2018 26.02.2018 31,38 € 26.02.2018 Švabinského 1,851 01 Bratislava 47484144
36/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 02/2018-záloha 5 851,60 € 4 876,33 € 975,27 € S1 23.02.2018 25.02.2018 26.02.2018 5 851,60 € 26.02.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
37/2018 Stredisko služieb škole 18042 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 23.02.2018 05.03.2018 26.02.2018 370,00 € 26.02.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
38/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 03/2018-záloha 930,00 € 775,00 € 155,00 € S1 01.03.2018 15.03.2018 05.03.2018 930,00 € 05.03.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
39/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 03/2018-záloha 460,00 € 383,30 € 76,70 € S1 01.03.2018 15.03.2018 05.03.2018 460,00 € 05.03.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
40/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220138 Teplo 02/2018-vyúčtovanie 1 944,86 € 1 620,72 € 324,14 € S1 05.03.2018 19.03.2018 05.03.2018 1 944,86 € 05.03.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
41/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/066 Služby PO 022018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 05.03.2018 14.03.2018 05.03.2018 19,92 € 05.03.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
42/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123492288 Vodné,stočné,zr.v, 02/2018 1 540,79 € 1 283,99 € 256,80 € S1 05.03.2018 19.03.2018 05.03.2018 1 540,79 € 05.03.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
43/2018 Školská jedáleň 152018 Stravné 02/2018 35,42 € 0,00 € 0,00 € S5 06.03.2018 20.03.2018 06.03.2018 35,42 € 06.03.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
44/2018 Školská jedáleň 2162018 Réžia 02/2018 386,40 € 0,00 € 0,00 € S5 06.03.2018 20.03.2018 06.03.2018 386,40 € 06.03.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
45/2018 Slovak telekom,a.s. 8203978793 Hlasové služby 02/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.03.2018 19.03.2018 13.03.2018 29,00 € 17.01.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
46/2018 Ing. Vincent Haluška 000000027 Služby PO a CO 01-03/2018 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 08.03.2018 20.03.2018 13.03.2018 90,00 € 13.03.2018 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
47/2018 Mgr. Peter Kaščák-PiKej 20180004 Vrchný plát lavice,skrinka 286,00 € 0,00 € 0,00 € S7 08.03.2018 14.03.2018 13.03.2018 286,00 € 13.03.2018 Taľka 89,082 12 Lipníky 47795166
48/2018 RÚVZ 2180070 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 12.03.2018 01.04.2018 13.03.2018 65,80 € 13.03.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
49/2018 Slovak telekom,a.s. 8205013396 Hlasové poplatky 117,96 € 98,30 € 19,66 € S1 12.03.2018 23.03.2018 13.03.2018 117,96 € 13.03.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
50/2018 VSEnergetika,a.s. 7293525348 Elektrina 02/2018-vyúčtovanie 72,68 € 60,55 € 12,13 € S1 14.03.2018 22.03.2018 14.03.2018 72,68 € 14.03.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
51/2018 SPONKA s.r.o. 18087 Archivačné sponky 72,00 € 0,00 € 0,00 € S7 14.03.2018 18.03.2018 14.03.2018 72,00 € 14.03.2018 Štefániková 817,020 010 Púchov 51132907
52/2018 Slovanet,a.s. 6180177997 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.03.2018 23.03.2018 16.03.2018 15,89 € 16.03.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
53/2018 CM-BAZÉNY s.r.o. 201800132 Chémia do šk. bazéna 365,34 € 304,45 € 60,89 € S1 15.03.2018 26.03.2018 16.03.2018 365,34 € 16.03.2018 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
54/2018 Stredisko služieb škole 18091 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 16.03.2018 23.03.2018 16.03.2018 370,00 € 16.03.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
55/2018 Stredisko služieb škole 18097 Služby vo VO 300,00 € 0,00 € 0,00 € S5 16.03.2018 23.03.2018 16.03.2018 300,00 € 16.03.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
56/2018 ŠEVT,a.s. 1182202618 Tlačivá 101,63 € 0,00 € 0,00 € S8 16.03.2018 27.03.2018 16.03.2018 101,63 € 16.03.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
57/2018 Slovak telekom,a.s. 8205013414 Hlasové poplatky 14,27 € 11,89 € 2,38 € S1 16.03.2018 23.03.2018 16.03.2018 14,27 € 16.03.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
58/2018 MB TECH BB s.r.o. 201804099 Počítač ZRŠ 219,00 € 182,50 € 36,50 € S8 16.03.2018 23.03.2018 16.03.2018 219,00 € 16.03.2018 Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
59/2018 DUMAR-SK,s.r.o. 20180352 Hmotná núdza 149,40 € 124,50 € 24,90 € S7 19.03.2018 29.03.2018 20.03.2018 149,40 € 20.03.2018 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
60/2018 VSEnergetika,a.s. 7906472112 Elektrina 02/2018-vyúčtovanie -76,04 € 63,50 € 12,54 € S1 19.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 -76,04 € 19.03.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
61/2018 ELTIP s.r.o. 102018014 Výmena svietidiel v TV 3 935,64 € 3 279,70 € 655,94 € S1 26.03.2018 22.04.2018 28.03.2018 3 935,64 € 28.03.2018 Bohdanovce 333, 044 16 Bohdanovce 47526041
62/2018 EK plast,s.r.o. 20184012 Výmena PVC v triede 3 364,48 € 2 803,73 € 560,75 € S1 26.03.2018 09.04.2018 28.03.2018 3 364,48 € 28.03.2018 Palackého 21,040 01 Košice 36187402
63/2018 PERA,s.r.o. 180100005 Magnetky na zápis 75,00 € 0,00 € 0,00 € S1 27.03.2018 10.04.2018 28.03.2018 75,00 € 28.03.2018 Humenská 33, 040 11 Košice 46978178
64/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 03/2018-záloha 5 643,20 € 4 702,67 € 940,53 € S1 27.03.2018 25.03.2018 28.03.2018 5 643,20 € 28.03.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
65/2018 Up Slovensko,s.r.o. 118502967 Stravné lístky I.Q.2018 340,26 € 0,00 € 0,00 € S9 29.03.2018 25.04.2018 29.03.2018 340,26 € 29.03.2018 Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674
66/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 04/2018-záloha 830,00 € 692,00 € 138,00 € S1 01.04.2018 15.04.2018 12.04.2018 830,00 € 12.04.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
67/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 04/2018-záloha 370,00 € 308,30 € 61,70 € S1 01.04.2018 15.04.2018 12.04.2018 370,00 € 12.04.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
68/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/099 Služby PO 032018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 04.04.2018 14.04.2018 12.04.2018 19,92 € 12.04.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
69/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220232 Teplo 03/2018-vyúčtovanie 2 206,59 € 1 838,82 € 367,77 € S1 04.04.2018 18.04.2018 12.04.2018 2 206,59 € 12.04.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
70/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 04/2018-záloha 4 436,70 € 3 697,25 € 739,45 € S1 04.04.2018 25.04.2018 12.04.2018 4 436,70 € 23.04.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
71/2018 Školská jedáleň 202018 Stravné 03/2018 39,82 € 0,00 € 0,00 € S5 05.04.2018 19.04.2018 12.04.2018 39,82 € 12.04.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
72/2018 Školská jedáleň 212018 Réžia 03/2018 434,40 € 0,00 € 0,00 € S5 05.04.2018 19.04.2018 12.04.2018 434,40 € 12.04.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
73/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123603597 Vodné,stočné,zr.v, 03/2018 1 664,22 € 1 386,85 € 277,37 € S1 05.04.2018 23.04.2018 12.04.2018 1 664,22 € 12.04.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
74/2018 Stredisko služieb škole 18143 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 05.04.2018 17.04.2018 12.04.2018 370,00 € 12.04.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
75/2018 RÚVZ 2180133 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 09.04.2018 01.05.2018 12.04.2018 65,80 € 12.04.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
76/2018 Slovak telekom,a.s. 8205958490 Hlasové služby 03/2018 29,24 € 24,37 € 4,87 € S1 09.04.2018 18.04.2018 12.04.2018 29,24 € 12.04.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
77/2018 Slovak telekom,a.s. 8207003477 Hlasové poplatky 119,66 € 99,05 € 20,61 € S1 10.04.2018 23.04.2018 12.04.2018 119,66 € 12.04.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
78/2018 B2B Partner 18406480 Rohož,regále,skrinky 970,80 € 809,00 € 161,80 € S1 11.04.2018 25.04.2018 12.04.2018 970,80 € 12.04.2018 Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44413467
79/2018 Slovak telekom,a.s. 8207003501 Hlasové poplatky 14,36 € 11,97 € 2,39 € S1 13.04.2018 23.04.2018 16.04.2018 14,36 € 16.04.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
80/2018 Slovanet,a.s. 6180237972 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.04.2018 23.04.2018 16.04.2018 15,89 € 16.04.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
81/2018 ASANARATES s.r.o. 20180333 Deratizácia 30,00 € 25,00 € 5,00 € S1 19.04.2018 26.04.2018 19.04.2018 30,00 € 19.04.2018 Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693
82/2018 Mountfield SK,s.r.o. 970195271 Materiál na kosenie 65,55 €     S1 19.04.2018   23.04.2018 65,55 € 23.04.2018 Kolárová 85,036 01 Martin 36377147
83/2018 VSEnergetika,a.s. 7293321929 Elektrina 03/2018-vyúčtovanie 33,67 € 28,15 € 5,52 € S1 20.04.2018 24.04.2018 23.04.2018 960,00 € 23.04.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
84/2018 VSEnergetika,a.s. 7293321930 Elektrina 03/2018-vyúčtovanie -118,38 € 98,50 € 19,88 € S1 20.04.2018 24.04.2018 23.04.2018 43 223,00 € 20.04.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
85/2018 CM-BAZÉNY s.r.o. 201800162 Chémia do šk. bazéna 114,91 € 95,76 € 19,15 € S1 23.04.2018 04.05.2018 23.04.2018 114,91 € 23.04.2018 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
86/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220314 Teplo 01-12/2017-vyúčtovanie -285,87 € 238,31 € 47,66 € S1 24.04.2018 08.05.2018 24.04.2018 -285,87 € 03.05.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
87/2018 HATOPtrend,s.r.o. 20180013 terénne úpravy ihriska 236,00 € 0,00 € 0,00 €   26.04.2018 08.05.2018 27.04.2018 236,00 € 27.04.2018 Jarná 413/2,076 64 Zemplínska Teplica 51172585
88/2018 ARTKE,s.r.o. 218040098 Doplnenie lekárničiek 177,77 € 159,63 € 18,14 € S1 26.04.2018 26.05.2018 27.04.2018 177,77 € 27.04.2018 Čajakova 2,040 01 Košice 43791760
89/2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. 9066 Nákup cypruštekov a farieb 119,03 € 99,19 € 19,84 € S1 27.04.2018 11.05.2018 27.04.2018 119,03 € 27.04.2018 Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949
90/2018 RÚVZ 2180184 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 30.04.2018 21.05.2018 30.04.2018 65,80 € 30.04.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
91/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 05/2018-záloha 960,00 € 800,00 € 160,00 € S1 02.05.2018 15.05.2018 03.05.2018 960,00 € 04.05.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
92/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 05/2018-záloha 340,00 € 283,50 € 56,50 € S1 02.05.2018 15.05.2018 03.05.2018 340,00 € 04.05.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
93/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123711802 Vodné,stočné,zr.v, 04/2018 1 706,80 € 1 422,33 € 284,47 € S1 02.05.2018 17.05.2018 03.05.2018 1 706,80 € 04.05.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
94/2018 Školská jedáleň 282018 Stravné 04/2018 44,55 € 0,00 € 0,00 € S5 03.05.2018 18.05.2018 03.05.2018 44,55 € 04.05.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
95/2018 Školská jedáleň 292018 Réžia 04/2018 486,00 € 0,00 € 0,00 € S5 03.05.2018 18.05.2018 03.05.2018 486,00 € 04.05.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
96/2018 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 180153 Čistiace prostriedky 880,68 € 733,90 € 146,78 € S7 03.05.2018 17.05.2018 03.05.2018 880,68 € 04.05.2018 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
97/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220376 Teplo 04/2018-vyúčtovanie 523,10 € 435,92 € 87,18 € S1 04.05.2018 18.05.2018 04.05.2018 523,10 € 04.05.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
98/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/196 Služby PO 042018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 04.05.2018 14.05.2018 04.05.2018 19,92 € 04.05.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
99/2018 EMBA Trade,spol.s.r.o. 001189 Archívna škatuľa 66,30 € 55,20 € 11,10 € S1 04.05.2018 18.05.2018 04.05.2018 66,30 € 04.05.2018 Komárňanská cesta 13,942 01 N. Zámky 34142860
100/2018 Slovak telekom,a.s. 8207958710 Hlasové služby 043/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 09.05.2018 18.05.2018 10.05.2018 29,00 € 10.05.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
101/2018 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2180070 Údržba kop.stroja KMbizhub 163 70,72 € 0,00 € 0,00 € S7 09.05.2018 11.05.2018 10.05.2018 70,72 € 10.05.2018 Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979
102/2018 TAKTIK,vyd.s.r.o. 182116 Učebnice na etiku 89,60 € 81,45 € 8,15 € S1 10.05.2018 07.06.2018 10.05.2018 89,60 € 10.05.2018 Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767
103/2018 Slovak telekom,a.s. 8207003477 Hlasové poplatky 118,10 € 98,42 € 19,68 € S1 10.05.2018 23.05.2018 11.05.2018 118,10 € 11.05.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
104/2018 Stredisko služieb škole 18193 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 10.05.2018 23.05.2018 11.05.2018 370,00 € 11.05.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
105/2018 MEDIINVEST,s.r.o. 2018033 Konzultácie k projektu 90,00 € 75,00 € 15,00 € S1 14.05.2018 24.05.2018 15.05.2018 90,00 € 15.05.2018 Lipová 15,082 21 Veľký Šariš 44555890
106/2018 VSEnergetika,a.s. 7293536078 Elektrina 04/2018-vyúčtovanie 371,69 € 309,75 € 61,94 € S1 16.05.2018 24.05.2018 16.05.2018 371,69 € 16.05.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
107/2018 VSEnergetika,a.s. 7293536079 Elektrina 04/2018-vyúčtovanie -68,06 € 57,50 € 9,56 € S1 16.05.2018 24.05.2018 16.05.2018 -68,06 € 21.05.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
108/2018 Slovak telekom,a.s. 8209005557 Hlasové poplatky 13,67 € 11,39 € 2,28 € S1 16.05.2018 23.05.2018 16.05.2018 13,67 € 16.05.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
109/2018 Slovanet,a.s. 6180295623 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.05.2018 23.05.2018 16.05.2018 15,89 € 16.05.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
110/2018 Združenie použí. SADS SANET 300961806 Služby siete 04-06/2018 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 17.05.2018 29.05.2018 18.05.2018 150,00 € 18.05.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
111/2018 D.Juhásová-Detská rekreácia 2018115 ŠVP 6 049,00 € 0,00 € 0,00 € S7 18.05.2018 10.06.2018 18.05.2018 6 049,00 € 18.05.2018 Hutnícka 1, 040 01 Košice 37734393
112/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 05/2018-záloha 2 828,03 € 2 356,69 € 471,34 € S1 18.05.2018 25.05.2018 25.05.2018 2 828,03 € 25.05.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
113/2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. 9107 Nákup zatrávňovačov 101,26 € 84,38 € 16,88 € S1 29.05.2018 14.06.2018 29.05.2018 101,26 € 29.05.2018 Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949
114/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 06/2018-záloha 1 200,00 € 1 000,00 € 200,00 € S1 01.06.2018 15.06.2018 06.06.2018 1 200,00 € 06.06.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
115/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 06/2018-záloha 340,00 € 270,00 € 70,00 € S1 01.06.2018 15.06.2018 06.06.2018 340,00 € 06.06.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
116/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220454 Teplo 05/2018-vyúčtovanie 1 403,39 € 1 169,49 € 233,90 € S1 04.06.2018 18.06.2018 06.06.2018 1 403,39 € 06.06.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
117/2018 RÚVZ 2180244 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 04.06.2018 24.06.2018 06.06.2018 65,80 € 06.06.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
118/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123752372 Vodné,stočné,zr.v, 05/2018 2 015,75 € 1 679,79 € 335,96 € S1 04.06.2018 18.06.2018 06.06.2018 2 015,75 € 06.06.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
119/2019 Slovak telekom,a.s. 8209966978 Hlasové služby 05/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 06.06.2018 18.06.2018 06.06.2018 29,00 € 06.06.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
120/2018 Školská jedáleň 362018 Stravné 05/2018 46,53 € 0,00 € 0,00 € S5 06.06.2018 18.06.2018 06.06.2018 46,53 € 06.06.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
121/2018 Školská jedáleň 372018 Réžia 05/2018 507,60 € 0,00 € 0,00 € S5 06.06.2018 18.06.2018 06.06.2018 507,60 € 06.06.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
122/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/228 Služby PO 052018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 07.06.2018 14.06.2018 07.06.2018 19,92 € 07.06.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
123/2018 Activa Slovakia s.r.o. 103-814222 Kanc.papier,popisovače 406,80 € 339,00 € 67,80 €   07.06.2018 21.06.2018 07.06.2018 406,80 € 07.06.2018 Štúrová 13,814 99 Bratislava 35787180
124/2018 Slovak telekom,a.s. 8211020378 Hlasové poplatky 118,56 € 98,80 € 19,76 € S1 11.06.2018 25.06.2018 11.06.2018 118,56 € 11.06.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
125/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 06/2018-záloha 2 626,94 € 2 189,12 € 437,82 € S1 13.06.2018 25.06.2018 13.06.2018 2 626,94 € 13.06.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
126/2018 Ing. Vincent Haluška 000000068 Služby PO a CO 04-06/2018 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 13.06.2018 21.06.2018 13.06.2018 90,00 € 13.06.2018 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
127/2018 Stredisko služieb škole 18241 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 13.06.2018 20.06.2018 13.06.2018 370,00 € 13.06.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
128/2018 VSEnergetika,a.s. 7293413539 Elektrina 05/2018-vyúčtovanie 289,09 € 240,80 € 48,29 € S1 13.06.2018 22.06.2018 13.06.2018 289,09 € 13.06.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
129/2018 VSEnergetika,a.s. 7294505692 Elektrina 05/2018-vyúčtovanie -39,03 € 32,50 € 6,53 € S1 13.06.2018 18.06.2018 13.06.2018 -39,03 € 18.06.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
130/2018 Vladimír Micenko 21/2018 Revízia TV náradia 100,00 € 0,00 € 0,00 € S7 14.06.2018 24.06.2018 26.06.2018 100,00 € 26.06.2018 Húskova 15, 040 23 Košice 14307472
131/2018 Slovanet,a.s. 6180353039 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 15,89 € 26.06.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
132/2018 Slovak telekom,a.s. 8211020401 Hlasové poplatky 14,17 € 11,81 € 2,36 € S1 15.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 14,17 € 26.06.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
133/2018 Stredisko služieb škole 18256 Služby VO 350,00 € 0,00 € 0,00 € S5 15.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 350,00 € 26.06.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
134/2018 CM-BAZÉNY s.r.o. 201800198 Chémia do šk. bazéna 517,94 € 431,62 € 86,32 € S1 15.06.2018 22.06.2018 26.06.2018 517,94 € 26.06.2018 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
135/2018 Poháry BAUER s.r.o 181589 Plakety  122,75 € 101,45 € 21,30 € S1 20.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 122,75 € 26.06.2018 Jandova 3/10,190 00 Praha 9 27187284
136/2018 MEDISON,s.r.o. 2018000838 Paušálny  popl.I.polrok 2018/PZS 236,88 € 197,40 € 39,48 € S1 20.06.2018 09.07.2018 26.06.2018 236,88 € 26.06.2018 Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135
137/2018 Vladimír Jurko-JURTEX 18033 OOPP 601,97 € 501,64 € 100,33 € S1 22.06.2018 27.06.2018 26.06.2018 601,97 € 26.06.2018 Lomonosovova 2242/36,040 01 Košice 32519150
138/2018 Školská jedáleň 432018 Stravné 06/2018 44,00 € 0,00 € 0,00 € S5 26.06.2018 09.07.2018 26.06.2018 44,00 € 26.06.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
139/2018 Školská jedáleň 442018 Réžia 06/2018 480,00 € 0,00 € 0,00 € S5 26.06.2018 09.07.2018 26.06.2018 480,00 € 26.06.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
140/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 07/2018-záloha 1 250,00 € 1 040,00 € 210,00 € S1 02.07.2018 15.07.2018 04.07.2018 1 250,00 € 04.07.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
141/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 07/2018-záloha 300,00 € 250,00 € 50,00 € S1 02.07.2018 15.07.2018 04.07.2018 300,00 € 04.07.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
142/2018 Farby Kušnír,s.r.o. 201800481 Maliarsky materiál 118,22 € 98,52 € 19,70 €   02.07.2018 13.07.2018 04.07.2018 118,22 € 04.07.2018 Kavečianska cesta 1B,040 01 Košice 47564831
143/2018 RÚVZ 2180244 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 02.07.2018 23.07.2018 04.07.2018 65,80 € 04.07.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
144/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220548 Teplo 06/2018-vyúčtovanie 1 294,50 € 1 078,75 € 215,75 € S1 03.07.2018 17.07.2018 04.07.2018 1 294,50 € 04.07.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
145/2018 Ľubomír Šimon 180701 SF- Doprava 130,00 € 0,00 € 0,00 €   04.07.2018 18.07.2018 04.07.2018 130,00 € 04.07.2018 Roľnícka 2, 040 01 Košice 40185745
146/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/265 Služby PO 062018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 04.07.2018 13.07.2018 09.07.2018 19,92 € 09.07.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
147/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123949846 Vodné,stočné,zr.v, 06/2018 1 775,74 € 1 479,78 € 295,96 € S1 04.07.2018 19.07.2018 09.07.2018 1 775,74 € 09.07.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
148/2018 Slovak telekom,a.s. 8212094212 Hlasové služby 06/2018 29,68 € 24,73 € 4,95 € S1 06.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 29,68 € 09.07.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
149/2018 ASANARATES s.r.o. 20181376 Dezinsekcia 36,00 € 30,00 € 6,00 € S1 06.07.2018 11.07.2018 09.07.2018 36,00 € 09.07.2018 Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693
150/2018 HT-PLUS s.r.o. 180100052 Sl.pedag.porada - SF 577,45 € 481,21 € 96,24 €   06.07.2018 09.07.2018 09.07.2018 577,45 € 09.07.2018 Staničná 194/17,044 02 Turňa nad Bod. 46782478
151/2018 Stredisko služieb škole 18300 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 10.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 370,00 € 11.07.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
152/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 07/2018-záloha 2 626,94 € 2 189,12 € 437,82 € S1 10.07.2018 25.07.2018 11.07.2018 2 626,94 € 11.07.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
153/2018 INTREND spol.s.r.o. 180022 Oprava plota 7 462,94 € 0,00 € 0,00 €   03.07.2018 03.08.2018 12.07.2018 7 462,94 € 12.07.2018 Seňa 162,044 58 Seňa 36173045
154/2018 Slovak telekom,a.s. 82131011439 Hlasové poplatky 117,96 € 98,30 € 19,66 € S1 10.07.2018 24.07.2018 12.07.2018 117,96 € 12.07.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
155/2018 Slovanet,a.s. 6180411876 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 12.07.2018 23.07.2018 17.07.2018 15,89 € 17.07.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
156/2018 Slovak telekom,a.s. 8213101457 Hlasové poplatky 16,60 € 13,83 € 2,77 € S1 12.07.2018 24.07.2018 17.07.2018 16,60 € 17.07.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
157/2018 VSEnergetika,a.s. 7293545604 Elektrina 06/2018-vyúčtovanie 16,60 € 13,83 € 2,77 € S1 12.07.2018 20.07.2018 17.07.2018 16,60 € 20.07.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
158/2018 VSEnergetika,a.s. 7293545603 Elektrina 06/2018-vyúčtovanie -44,59 € 37,15 € 7,44 € S1 12.07.2018 20.07.2018 17.07.2018 -44,59 € 20.07.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
159/2018 ŠEVT,a.s. 1182206699 Tlačivá 210,82 € 0,00 € 0,00 € S8 12.07.2018 20.07.2018 17.07.2018 210,82 € 17.07.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
160/2018 CUBS plus,s.r.o. 234/2018 Spracovanie os.údajov 69,60 € 58,00 € 11,60 €   12.07.2018 14.07.2018 17.07.2018 69,60 € 17.07.2018 Masaryková č.21,040 01 Košice 46943404
161/2018 IVES Košice 5590028215 Služby STP APV/1.6.2018-30.6.2019 83,65 € 69,71 € 13,94 €   12.07.2018 24.07.2018 17.07.2018 83,65 € 17.07.2018 Čsl.armády 20,040 01 Košice 00162957
162/2018 Vema,s.r.o. 720190104 Verzia 07/18-06-/19 372,12 € 310,10 € 62,02 € S1 13.07.2018 27.07.2018 17.07.2018 372,12 € 17.07.2018 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
163/2018 KOFAX,s.r.o. 90180084 Tonery 165,60 € 138,00 € 27,60 € S1 13.07.2018 27.07.2018 17.07.2018 165,60 € 17.07.2018 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
164/2018 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 180258 Čistiace prostriedky 1 083,54 € 902,95 € 180,59 € S7 18.07.2018 31.07.2018 19.07.2018 1 083,54 € 19.07.2018 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
165/2018 Stredisko služieb škole 18311 Služby VO 150,00 € 0,00 € 0,00 € S5 18.07.2018 23.07.2018 19.07.2018 150,00 € 19.07.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
166/2018 Activa Slovakia s.r.o. 103-817661 Kriedy,kanc.materiál 187,31 € 156,09 € 31,22 €   18.07.2018 01.08.2018 19.07.2018 187,31 € 19.07.2018 Štúrová 13,814 99 Bratislava 35787180
167/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 8400005908 Úroky z omeškania 3,34 € 0,00 € 0,00 € S1 20.07.2018 03.08.2018 23.07.2018 3,34 € 24.07.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
168/2018 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 08/2018-záloha 1 190,00 € 991,80 € 198,20 € S1 01.08.2018 15.08.2018 06.08.2018 1 190,00 € 06.08.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
169/2018 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 08/2018-záloha 290,00 € 241,60 € 48,40 € S1 01.08.2018 15.08.2018 06.08.2018 290,00 € 06.08.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
170/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124061044 Vodné,stočné,zr.v, 07/2018 1 053,19 € 877,66 € 175,53 € S1 02.08.2018 20.08.2018 06.08.2018 1 053,19 € 06.08.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
171/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220625 Teplo 07/2018-vyúčtovanie 937,19 € 780,99 € 156,20 € S1 03.08.2018 17.08.2018 06.08.2018 937,19 € 06.08.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
172/2018 HygArt s.r.o. 180074 Hygienické potreby 380,78 € 0,00 € 0,00 € S1 06.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 380,78 € 07.08.2018 Nábrežná 861/15,08 501 Bardejov 51447878
173/2018 ŠEVT,a.s. 1180001685 Licencia -kompl.šk.agenda 326,00 € 271,67 € 54,33 € S8 06.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 326,00 € 07.08.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
174/2018 Slovak telekom,a.s. 8214030376 Hlasové služby 07/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.08.2018 20.08.2018 08.08.2018 29,00 € 08.08.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
175/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 08/2018-záloha 2 626,94 € 2 189,12 € 437,82 € S1 09.08.2018 25.08.2018 14.08.2018 2 626,94 € 14.08.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
176/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/353 Služby PO 072018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 09.08.2018 14.08.2018 14.08.2018 19,92 € 14.08.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
177/2018 VSEnergetika,a.s. 7292707167 Elektrina 07/2018-vyúčtovanie 1 025,24 € 854,35 € 170,89 € S1 09.08.2018 20.08.2018 14.08.2018 1 025,24 € 20.08.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
178/2018 VSEnergetika,a.s. 7294410960 Elektrina 07/2018-vyúčtovanie 117,80 € 98,18 € 19,62 € S1 09.08.2018 20.08.2018 14.08.2018 117,80 € 20.08.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
179/2018 Slovak telekom,a.s. 8215059441 Hlasové poplatky 118,26 € 98,55 € 19,71 € S1 10.08.2018 23.08.2018 14.08.2018 118,26 € 14.08.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
180/2018 Slovak telekom,a.s. 8215059466 Hlasové poplatky 15,29 € 12,74 € 2,55 € S1 16.08.2018 23.08.2018 22.08.2018 15,29 € 22.08.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
181/2018 Slovanet,a.s. 6180468669 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.08.2018 23.08.2018 22.08.2018 15,89 € 22.08.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
182/2018 Združenie použí. SADS SANET 300961809 Služby siete 07-09/2018 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 16.08.2018 28.08.2018 22.08.2018 150,00 € 22.08.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
183/2018 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 180282 Huba školská 32,70 € 27,25 € 5,45 € S7 24.08.2018 06.09.2018 24.08.2018 32,70 € 24.08.2018 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
184/2018 Merkury Market Slovakia,s.r.o. 11882018 Koberce do škd 78,24 € 65,20 € 13,04 €   27.08.2018 01.09.2018 27.08.2018 78,24 € 27.08.2018 Duklianska 11,080 01 Prešov 36501891
185/2018 TAKTIK,vyd.s.r.o. 184351 Prvouka pre 2.ročník 227,70 € 207,00 € 20,70 €   28.08.2018 26.09.2018 28.08.2018 227,70 € 28.08.2018 Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767
186/2018 Stredisko služieb škole 18363 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 28.08.2018 17.08.2018 28.08.2018 370,00 € 28.08.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
187/2018 Stredisko služieb škole 18371 Služby VO 500,00 € 0,00 € 0,00 € S5 28.08.2018 17.08.2018 28.08.2018 500,00 € 28.08.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
188/2018 Stredisko služieb škole 18372 Služby VO 350,00 € 0,00 € 0,00 € S5 28.08.2018 21.08.2018 28.08.2018 350,00 € 28.08.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
189/2018 Up Slovensko,s.r.o. 118508069 Stravné lístky III.Q.2018 1 604,57 € 0,00 € 0,00 € S9 28.08.2018 27.09.2018 30.08.2018 1 604,57 € 30.08.2018 Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674
190/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220703 Teplo 08/2018-vyúčtovanie 916,38 € 763,65 € 152,73 € S1 04.09.2018 18.09.2018 04.09.2018 916,38 € 04.09.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
191/2018 ŠEVT a.s. 118220060 Tlačivá 42,00 € 35,00 € 7,00 € S8 04.09.2018 18.09.2018 04.09.2018 42,00 € 04.09.2018 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
192/2018 TAKTIK,vyd.s.r.o. 185153 Biológia pre5.-9.r.-licencia 90,00 € 75,00 € 15,00 € S1 04.09.2018 03.10.2018 04.09.2018 90,00 € 04.09.2018 Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767
193/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124178927 Vodné,stočné,zr.v, 08/2018 1 060,79 € 883,99 € 176,80 € S1 05.09.2018 20.09.2018 10.09.2018 1 060,79 € 10.09.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
194/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/389 Služby PO 082018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 05.09.2018 14.09.2018 10.09.2018 19,92 € 10.09.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
195/2018 Slovak telekom,a.s. 8215993502 Hlasové služby 08/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 05.09.2018 18.09.2018 10.09.2018 29,00 € 10.09.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
196/2018 Mgr. Peter Kaščák-PiKej 20180018 Kancelársky kontajner 220,00 € 0,00 € 0,00 € S7 07.09.2018 13.09.2018 10.09.2018 220,00 € 10.09.2018 Taľka 89,082 12 Lipníky 47795166
197/2018 Farby Kušnír,s.r.o. 201800768 Náter proti plesni 21,12 € 17,60 € 3,52 €   07.09.2018 21.09.2018 10.09.2018 21,12 € 10.09.2018 Kavečianska cesta 1B,040 01 Košice 47564831
198/2018 RÚVZ 2180493 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 10.09.2018 02.10.2018 10.09.2018 65,80 € 10.09.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
199/2018 VSEnergetika,a.s. 7293331696 Elektrina 08/2018-vyúčtovanie 749,24 € 624,50 € 124,74 € S1 10.09.2018 20.09.2018 11.09.2018 749,24 € 20.09.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
200/2018 VSEnergetika,a.s. 7293331697 Elektrina 08/2018-vyúčtovanie -92,77 € 77,40 € 15,37 € S1 10.09.2018 20.09.2018 11.09.2018 -92,77 € 20.09.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
201/2018 Slovak telekom,a.s. 8217029909 Hlasové poplatky 118,40 € 98,67 € 19,73 € S1 10.09.2018 24.09.2018 11.09.2018 118,40 € 11.09.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
202/2018 TOP OFFICE s.r.o. 315180397 Kancelársky materiál 77,06 € 0,00 € 0,00 €   10.09.2018 24.09.2018 11.09.2018 77,06 € 11.09.2018 Hlavná 922,925 01 Matúškovo 36355160
203/2018 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. 1241800250 Učebnice AJ 233,41 € 212,19 € 21,22 €   11.09.2018 24.09.2018 11.09.2018 233,41 € 11.09.2018 Kopčianska 3748/41,851 01  Bratislava 36699594
204/2018 Stredisko služieb škole 18416 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 12.09.2018 20.09.2018 12.09.2018 370,00 € 12.09.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
205/2018 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 8026373125 Sekera,mačeta 99,80 €       14.09.2018 14.09.2018 14.09.2018 99,80 € 14.09.2018 Galvaniho 6, 821 04 Bratislva-Ružinov  
206/2018 Slovak telekom,a.s. 8217029934 Hlasové poplatky 15,29 € 12,74 € 2,55 € S1 14.09.2018 24.09.2018 17.09.2018 15,29 € 17.09.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
207/2018 Slovanet,a.s. 6180525178 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 14.09.2018 24.09.2018 17.09.2018 15,89 € 17.09.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
208/2018 MOB Internet s.r.o. 125755 pohovka 304,90 €       17.09.2018 24.09.2018 17.09.2018 304,90 € 17.09.2018 Opatovská 651/33,911 01 Trenčín 44948271
209/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 09/2018-záloha 2 828,03 € 2 356,69 € 471,34 € S1 17.09.2018 25.09.2018 17.09.2018 2 828,03 € 17.09.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
210/2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. 9217 Works Aku skrutkovač 109,00 € 90,83 € 18,17 € S1 18.09.2018 02.10.2018 18.09.2018 109,00 € 18.09.2018 Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949
211/2018 Ing. Vincent Haluška 00000107 Služby PO a CO 07-09/2018 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 18.09.2018 01.10.2018 19.09.2018 90,00 € 19.09.2018 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
212/2018 B2B Partner 18417467 Stoličky,kreslá 616,80 € 514,00 € 102,80 € S1 25.09.2018 09.10.2018 25.09.2018 616,80 € 25.09.2018 Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44413467
213/2018 Balkar s.r.o. 000072 Práce-murovanie,vklad.zárubní 991,36 € 826,13 € 165,23 €   02.10.2018 02.10.2018 02.10.2018 991,36 € 02.10.2018 Budovateľská718/45,094 31 Hanušovce 44441576
214/2018 INTREND spol.s.r.o. 180035 Maľovanie TV,šatní 9 399,99 € 0,00 € 0,00 €   02.10.2018 24.10.2018 04.10.2018 9 399,99 € 04.10.2018 Seňa 162,044 58 Seňa 36173045
215/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220765 Teplo 09/2018-vyúčtovanie 1 197,23 € 997,69 € 199,54 € S1 02.10.2018 17.10.2018 04.10.2018 1 197,23 € 11.10.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
216/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 10/2018-záloha 4 235,62 € 3 529,68 € 705,94 € S1 02.10.2018 25.10.2018 04.10.2018 4 235,62 € 11.10.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
217/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210118791 Vodné,stočné,zr.v, 09/2018 1 721,99 € 1 434,99 € 287,00 € S1 03.10.2018 18.10.2018 04.10.2018 1 721,99 € 11.10.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
218/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/426 Služby PO 092018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 04.10.2018 13.10.2018 04.10.2018 19,92 € 11.10.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
219/2018 Školská jedáleň 542018 Stravné 09/2018 51,92 € 0,00 € 0,00 € S5 04.10.2018 19.10.2018 04.10.2018 51,92 € 11.10.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
220/2018 Školská jedáleň 552018 Réžia 09/2018 566,40 € 0,00 € 0,00 € S5 04.10.2018 19.10.2018 04.10.2018 566,40 € 11.10.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
221/2018 VSEnergetika,a.s. 7292415877 Elektrina 09/2018-vyúčtovanie 1 164,55 € 970,46 € 194,09 € S1 09.10.2018 23.10.2018 11.10.2018 1 164,55 € 11.10.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
222/2018 VSEnergetika,a.s. 7292415878 Elektrina 09/2018-vyúčtovanie 298,16 € 248,47 € 49,69 € S1 09.10.2018 23.10.2018 11.10.2018 298,16 € 11.10.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
223/2018 DUMAR-SK,s.r.o. 20181475 Kancelársky materiál 84,01 € 70,01 € 14,00 € S7 09.10.2018 15.10.2018 11.10.2018 84,01 € 11.10.2018 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
224/2018 CM-BAZÉNY s.r.o. 201800258 Materiál-hadička 51,98 € 43,32 € 8,66 € S1 09.10.2018 22.10.2018 11.10.2018 51,98 € 11.10.2018 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
225/2018 Stredisko služieb škole 18483 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 09.10.2018 23.10.2018 11.10.2018 370,00 € 11.10.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
226/2018 CUBS plus,s.r.o. 445/2018 Poskytovanie služieb 104,40 € 87,00 € 17,40 €   09.10.2018 15.10.2018 11.10.2018 104,40 € 11.10.2018 Masaryková č.21,040 01 Košice 46943404
227/2018 INTERMEDIC SK,s.r.o. 201803741 Sedacie vaky-ŠKD 140,00 € 116,66 € 23,34 €   09.10.2018 07.10.2018 11.10.2018 140,00 € 11.10.2018 Forbasy 53, 06501 Forbasy 50454854
228/2018 Slovak telekom,a.s. 8219016595 Hlasové poplatky 127,15 € 105,96 € 21,19 € S1 09.10.2018 23.10.2018 11.10.2018 127,15 € 11.10.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
229/2018 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2180168 Údržba kop.stroja KMbizhub 215 104,11 € 0,00 € 0,00 € S7 11.10.2018 15.10.2018 11.10.2018 104,11 € 11.10.2018 Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979
230/2018 Slovak telekom,a.s. 8217973089 Hlasové služby 09/2018 29,16 € 24,30 € 4,86 € S1 11.10.2018 18.10.2018 12.10.2018 29,16 € 12.10.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
231/2018 DUMAR-SK,s.r.o. 20181503 Hmotná núdza 149,40 € 124,50 € 24,90 € S7 12.10.2018 25.10.2018 12.10.2018 149,40 € 12.10.2018 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
232/2018 Slovak telekom,a.s. 8219016623 Hlasové poplatky 15,56 € 12,97 € 2,59 € S1 12.10.2018 23.10.2018 12.10.2018 15,56 € 12.10.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
233/2018 Pro Solutions,s.r.o. 18/2665 LOGICO Piccolo rámik,matematika 23,30 € 20,09 € 3,21 €   16.10.2018 23.10.2018 16.10.2018 23,30 € 16.10.2018 Hroznová 3/A,831 01 Bratislava 1 35848260
234/2018 CM-BAZÉNY s.r.o. 201800271 Chémia do šk. bazéna 211,68 € 176,40 € 35,28 €   16.10.2018 30.10.2018 16.10.2018 211,68 € 16.10.2018 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
235/2018 Slovanet,a.s. 6180583772 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.10.2018 23.10.2018 16.10.2018 15,89 € 16.10.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
236/2018 Balkar s.r.o. 000084 Maľovanie,podlaha 1 117,39 € 931,16 € 186,23 €   25.10.2018 28.10.2018 25.10.2018 1 117,39 € 25.10.2018 Budovateľská718/45,094 31 Hanušovce 44441576
237/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 11/2018-záloha 5 449,43 € 4 541,19 € 908,24 € S1 31.10.2018 25.11.2018 31.10.20189 5 449,43 € 31.10.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
238/2018 Balkar s.r.o. 000086 Kanc.nábytok,kuch.linka 2 085,60 € 1 738,00 € 347,60 €   02.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 2 085,60 € 05.11.2018 Budovateľská718/45,094 31 Hanušovce 44441576
239/2018 RÚVZ 2180632 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 € S4 02.11.2018 19.11.2018 05.11.2018 65,80 € 05.11.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
240/2018 OPTIMA Košice,spol.s.r.o. 1800198 Údržba kop.stroja KMbizhub 163 208,62 € 173,85 € 34,77 € S7 02.11.2018 31.10.2018 05.11.2018 208,62 € 05.11.2018 Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979
241/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220843 Teplo 10/2018-vyúčtovanie 1 214,76 € 1 012,30 € 202,46 € S1 05.11.2018 19.11.2018 05.11.2018 1 214,76 € 05.11.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
242/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/520 Služby PO 102018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 06.11.2018 14.11.2018 06.11.2018 19,92 € 06.11.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
243/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124402800 Vodné,stočné,zr.v, 10/2018 2 009,41 € 1 674,51 € 334,90 € S1 07.11.2018 19.11.2018 07.11.2018 2 009,41 € 07.11.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
244/2018 Školská jedáleň 602018 Stravné 10/2018 55,77 € 0,00 € 0,00 € S5 07.11.2018 21.11.2018 07.11.2018 55,77 € 07.11.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
245/2018 Školská jedáleň 612018 Réžia 10/2018 608,40 € 0,00 € 0,00 € S5 07.11.2018 21.11.2018 07.11.2018 608,40 € 07.11.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
246/2018 Slovak telekom,a.s. 8219967349 Hlasové služby 10/2018 29,23 € 24,36 € 4,87 € S1 07.11.2018 19.11.2018 07.11.2018 29,23 € 07.11.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
247/2018 ŠEVT a.s. 1182210564 Tlačivá 109,20 € 91,00 € 18,20 € S8 08.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 109,20 € 12.11.2018 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
248/2018 Slovak telekom,a.s. 8221016784 Hlasové poplatky 145,15 € 120,96 € 24,19 € S1 09.11.2018 23.11.2018 12.11.2018 145,15 € 12.11.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
249/2018 KOFAX,s.r.o. 90180137 Tonery 566,16 € 471,80 € 94,36 € S1 09.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 566,16 € 12.11.2018 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
250/2018 KOFAX,s.r.o. 90180139 Tonery 115,20 € 96,00 € 19,20 € S1 13.11.2018 23.11.2018 13.11.2018 115,20 € 13.11.2018 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
251/2018 VSEnergetika,a.s. 7293117559 Elektrina 10/2018-vyúčtovanie 1 107,35 € 922,79 € 184,56 € S1 13.11.2018 23.11.2018 13.11.2018 1 107,35 € 13.11.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
252/2018 VSEnergetika,a.s. 7293117560 Elektrina 10/2018-vyúčtovanie 376,06 € 313,38 € 62,68 € S1 13.11.2018 23.11.2018 13.11.2018 376,06 € 13.11.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
253/2018 Slovak telekom,a.s. 8221016808 Hlasové poplatky 20,81 € 17,34 € 3,47 € S1 14.11.2018 23.11.2018 14.11.2018 20,81 € 14.11.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
254/2018 Stredisko služieb škole 18456 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 15.11.2018 23.11.2018 15.11.2018 370,00 € 15.11.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
255/2018 Slovanet,a.s. 6180639776 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.11.2018 23.11.2018 15.11.2018 15,89 € 15.11.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
256/2018 KOFAX,s.r.o. 90180142 Tonery 38,40 € 32,00 € 6,40 € S1 16.11.2018 26.11.2018 19.11.2018 38,40 € 19.11.2018 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
257/2018 Združenie použí. SADS SANET 300961812 Služby siete 10-12/2018 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 19.11.2018 29.11.2018 19.11.2018 150,00 € 19.11.2018 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
258/2018 effective energy s.r.o. 1800517 Revízie:škola,plav.,poč.miest,.TV 1 150,06 € 958,38 € 191,68 €   19.11.2018 30.11.2018 19.11.2018 1 150,06 € 19.11.2018 Coboriho 2,949 01 Nitra 43810187
259/2018 Merkury Market Slovakia,s.r.o. 21776 Plávajúca podlaha 292,26 €       19.11.2018 26.11.2018 19.11.2018 292,26 € 19.11.2018 Duklianska 11,080 01 Prešov 36501891
260/2018 ASANARATES s.r.o. 20182306 Deratizácia 36,00 € 30,00 € 6,00 € S1 20.11.2018 28.11.2018 20.11.2018 36,00 € 20.11.2018 Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693
261/2018 KOSIT,a.s. 111809464 Likvidácia vyradeného majetku 253,68 € 211,40 € 42,48 €   21.11.2018 30.11.2018 22.11.2018 253,68 € 22.11.2018 Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214
262/2018 BPMK,s.r.o. 5111800776 Zmluvný poplatok za rok 2018 237,91 € 198,26 € 39,65 € S1 22.11.2018 29.11.2018 23.11.2018 237,91 € 23.11.2018 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
263/2018 BPMK,s.r.o. 5111800751 Odborná skúška VTZ plynových 67,20 € 56,00 € 11,20 € S1 22.11.2018 28.11.2018 23.11.2018 67,20 € 23.11.2018 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
264/2018 Activa Slovakia s.r.o. 103828476 Kancelársky papier 430,20 € 358,50 € 71,70 €   23.11.2018 05.12.2018 23.11.2018 430,20 € 23.11.2018 Štúrová 13,814 99 Bratislava 35787180
265/2018 MB TECH BB s.r.o. 201912374 Počítač RŠ 510,00 € 425,00 € 85,00 €   23.11.2018 30.11.2018 23.11.2018 510,00 € 23.11.2018 Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
266/2018 CM-BAZÉNY s.r.o. 201800291 Chémia do šk. bazéna 473,76 € 394,80 € 78,96 €   26.11.2018 10.12.2018 27.11.2018 473,76 € 27.11.2018 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
267/2018 RÚVZ 2180701 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   29.11.2018 22.12.2018 30.11.2018 65,80 € 30.11.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
268/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 12/2018-záloha 6 052,68 € 5 043,90 € 1 008,78 € S1 30.11.2018 25.12.2018 30.11.2018 6 052,68 € 30.11.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
269/2018 Ing.L.Lemesanyi-KOPIA KE 21800149 Tlačiareň 156,00 € 130,00 € 26,00 €   30.11.2018 14.12.2018 30.11.2018 156,00 € 30.11.2018 Bauerova 30,040 23 Košice 40408507
270/2018 Ing. Vincent Haluška 00000151 Služby PO a CO 10-12/2018 90,00 € 0,00 € 0,00 € S7 03.12.2018 17.12.2018 04.12.2018 90,00 € 04.12.2018 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
271/2018 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 180483 Materiál na posedenie 39,74 € 33,12 € 6,62 € S7 03.12.2018 17.12.2018 04.12.2018 39,74 € 04.12.2018 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
272/2018 MEDISON,s.r.o. 2018001499 Paušálny  popl.II.polrok 2018/PZS 236,88 € 197,40 € 39,48 € S1 04.12.2018 25.12.2018 04.12.2018 236,88 € 04.12.2018 Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135
273/2018 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220821 Teplo 11/2018-vyúčtovanie 1 199,64 € 999,70 € 199,94 € S1 04.12.2018 18.12.2018 04.12.2018 1 199,64 € 04.12.2018 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
274/2018 PAPERA,s.r.o. 2018028092 Takrovacia pištoľ,spinky 126,84 € 105,70 € 21,14 €   04.12.2018 11.12.2018 04.12.2018 126,84 € 04.12.2018 Čerešňová 17,974 05 B.Bystrica 46082182
275/2018 Web Retail s.r.o. 201887311 Náhradná lampa do dataprojektora 98,54 € 82,12 € 16,42 €   04.12.2018 14.12.2018 04.12.2018 98,54 € 04.12.2018 Husinecká 903/10,130 00 Praha 3 28876431
276/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/556 Služby PO 112018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 05.12.2018 14.12.2018 07.12.2018 19,92 € 07.12.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
277/2018 Iveta Sokolová-OPTIMA 21801091 Kalendáre,diáre 249,10 € 207,58 € 41,52 €   05.12.2018 10.12.2018 07.12.2018 249,10 € 07.12.2018 Tokajícka 4, 040 22 Košice 33634319
278/2018 Školská jedáleň 702018 Stravné 11/2018 51,26 € 0,00 € 0,00 € S5 05.12.2018 20.12.2018 07.12.2018 51,26 € 07.12.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
279/2018 Školská jedáleň 712018 Réžia 11/2018 559,20 € 0,00 € 0,00 € S5 05.12.2018 20.12.2018 07.12.2018 559,20 € 07.12.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
280/2018 Konimpex spol.s.r.o. 2018081 Šatnové skrinky 4 147,20 € 3 456,00 € 691,20 €   06.12.2018 31.12.2018 07.12.2018 4 147,20 € 07.12.2018 Jantárová 30,040 01 Košice 36174874
281/2018 Slovak telekom,a.s. 8221980091 Hlasové služby 11/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 06.12.2018 18.12.2018 07.12.2018 29,00 € 07.12.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
282/2018 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124521940 Vodné,stočné,zr.v, 11/2018 1 858,10 € 1 548,42 € 309,68 € S1 06.12.2018 20.12.2018 07.12.2018 1 858,10 € 07.12.2018 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
283/2018 Stredisko služieb škole 18620 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 07.12.2018 18.12.2018 07.12.2018 370,00 € 07.12.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
284/2018 Stredisko služieb škole 18688 Spracovanie fin.účt.,PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 € S5 07.12.2018 19.12.2018 07.12.2018 370,00 € 07.12.2018 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
285/2018 FAST PLUS,spol.s.r.o. 60300670 Vysávače,sáčky 197,87 € 164,89 € 32,98 €   07.12.2018 14.12.2018 07.12.2018 197,87 € 07.12.2018 Na pántoch 18,831 06 Bratislava 35712783
286/2018 GOTANA,s.r.o. 1800300574 Zelená magnetická tabuľa  179,00 € 149,17 € 29,83 €   10.12.2018 20.12.2018 10.12.2018 179,00 € 10.12.2018 Nedanovce 301,958 43 Nedanovce 46279491
287/2018 Pro Solutions,s.r.o. 18/3969 LOGICO matematika,SJ,prírodoveda 48,00 € 43,37 € 4,63 €   10.12.2018 16.12.2018 10.12.2018 48,00 € 10.12.2018 Hroznová 3/A,831 01 Bratislava 1 35848260
288/2018 CUBS plus,s.r.o. 707/2018 Poskytovanie služieb 104,40 € 87,00 € 17,40 €   10.12.2018 19.12.2018 10.12.2018 104,40 € 10.12.2018 Masaryková č.21,040 01 Košice 46943404
289/2018 VSEnergetika,a.s. 7294314291 Elektrina 11/2018-vyúčtovanie 1 037,46 € 864,55 € 172,91 € S1 10.12.2018 23.11.2018 10.12.2018 1 037,46 € 10.12.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
290/2018 VSEnergetika,a.s. 7294314292 Elektrina 11/2018-vyúčtovanie 430,32 € 358,60 € 71,72 € S1 10.12.2018 23.11.2018 10.12.2018 430,32 € 10.12.2018 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
291/2018 Slovak telekom,a.s. 8223037200 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 11.12.2018 27.12.2018 11.12.2018 144,00 € 11.12.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
292/2018 Psychodiagnostika,a.s. 2112018 Psychodiagnostické testy 468,60 € 421,00 € 47,60 €   11.12.2018 24.12.2018 11.12.2018 468,60 € 11.12.2018 Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava 31385770
293/2018 HygArt s.r.o. 20181065 Hygienické potreby 589,81 € 491,51 € 98,30 € S1 11.12.2018 24.12.2018 11.12.2018 589,81 € 11.12.2018 Nábrežná 861/15,08 501 Bardejov 51447878
294/2018 Katerina Nevelosová-NEVKA 2018/562 Služby PO 122018 19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 12.12.2018 19.12.2018 12.12.2018 19,92 € 12.12.2018 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
295/2018 Distribučná agentúra AD REM 1827986 Knihy 57,34 € 52,13 € 5,21 €   12.12.2018 24.12.2018 12.12.2018 57,34 € 12.12.2018 Mánesovo námestie 6,851 01 Bratislava 11782889
296/2018 Taktik vydavateľstvo,s.r.o. 1811562 Interaktívny SJ-licencia 180,00 € 150,00 € 30,00 €   14.12.2018 12.01.2019 14.12.2018 180,00 € 14.12.2018 Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767
297/2018 Školská jedáleň 742018 Stravné 12/2018 41,91 € 0,00 € 0,00 € S5 14.12.2018 20.12.2018 14.12.2018 41,91 € 14.12.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
298/2018 Školská jedáleň 752018 Réžia 12/2018 457,20 € 0,00 € 0,00 € S5 14.12.2018 20.12.2018 14.12.2018 457,20 € 14.12.2018 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
299/2018 V-TAC,s.r.o. 20182770 LED žiarovka 405,00 € 337,50 € 67,50 €   14.12.2018 26.12.2018 14.12.2018 405,00 € 14.12.2018 M.Benku 2341/9,955 03 Topoľčany 47553413
300/2018 MB TECH BB s.r.o. 201914349 Počítače,3 ks 999,00 € 832,50 € 166,50 €   14.12.2018 21.12.2018 14.12.2018 999,00 € 14.12.2018 Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
301/2018 inSPORTline ,s.r.o. 180741773 TV náradie 640,80 € 534,00 € 106,80 €   14.12.2018 27.12.2018 14.12.2018 640,80 € 14.12.2018 Električná 6471,911 01 Trenčín 36311723
302/2018 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 180503 Podložka pod topánky,aquamat 137,90 € 114,92 € 22,98 € S7 14.12.2018 21.12.2018 14.12.2018 137,90 € 14.12.2018 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
303/2018 Slovanet,a.s. 6180695533 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 14.12.2018 24.12.2018 18.12.2018 15,89 € 18.12.2018 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
304/2018 Slovak telekom,a.s. 8223037225 Hlasové poplatky 15,68 € 13,07 € 2,61 € S1 14.12.2018 27.12.2018 18.12.2018 15,68 € 18.12.2018 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
305/2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. 91219540 Dvere,kľučky,WC,dosky na WC 523,29 € 436,07 € 87,22 € S1 18.12.2018 21.12.2018 18.12.2018 523,29 € 18.12.2018 Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949
306/2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. 91219541 Náradie 479,82 € 399,85 € 79,97 € S1 18.12.2018 21.12.2018 18.12.2018 479,82 € 18.12.2018 Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949
307/2018 Učebné pomôcky,s.r.o. 180577 Kriketová loptička 61,00 € 50,83 € 10,17 €   18.12.2018 20.12.2018 18.12.2018 61,00 € 18.12.2018 Jegorovova 37,974 01 B.  Bystrica 31641199
308/2018 PERA,s.r.o. 180100027 reklamný pútač 400,00 € 0,00 € 0,00 €   18.12.2018 01.01.2019 18.12.2018 400,00 € 18.12.2018 Humenská 33, 040 11 Košice 46978178
309/2018 Interiér Invest,s.r.o. 18772927 Koberce ŠKD 471,26 € 392,72 € 78,54 €   19.12.2018 23.12.2018 19.12.2018 471,26 € 19.12.2018 Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381
310/2018 ATYP-žalúzie 16818 Dodávka a montáž žalúzií 999,40 € 0,00 € 0,00 €   19.12.2018 30.12.2018 19.12.2018 999,40 € 19.12.2018 Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586
311/2018 Farby Kušnír,s.r.o. 201801124 Maliarsky materiál 795,60 € 663,00 € 132,60 €   19.12.2018 01.01.2019 19.12.2018 795,60 € 19.12.2018 Kavečianska cesta 1B,040 01 Košice 47564831
312/2018 DUMAR-SK,s.r.o. 20181929 Vybavenie do cvičnej kuchynky 153,05 € 127,54 € 25,51 €   20.12.2018 29.12.2018 20.12.2018 153,05 € 20.12.2018 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
313/2018 Distribučná agentúra AD REM 1831362 Knihy 153,64 € 139,70 € 13,94 €   20.12.2018 02.01.2019 20.12.2018 153,64 € 20.12.2018 Mánesovo námestie 6,851 01 Bratislava 11782889
314/2018 OPTIMA Košice,spol.s.r.o. 2180215 Údržba kop.stroja KMbizhub 215 390,00 € 0,00 € 0,00 € S7 20.12.2018 27.12.2018 20.12.2018 390,00 € 20.12.2018 Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979
315/2018 CM-BAZÉNY s.r.o. 201800303 Chémia do šk. bazéna 473,76 € 394,80 € 78,96 €   20.12.2018 09.01.2019 21.12.2018 473,76 € 21.12.2018 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
316/2018 EK plast,s.r.o. 20184057 Výmena PVC v triede,cvičná kuch. 4 907,00 € 4 089,17 € 817,83 €   20.12.2018 19.01.2019 21.12.2018 4 907,00 € 21.12.2018 Palackého 21,040 01 Košice 36187402
317/2018 EK plast,s.r.o. 20184058 Oprava podlahy na schodoch 367,55 € 306,29 € 61,26 €   21.12.2018 20.01.2019 21.12.2018 367,55 € 21.12.2018 Palackého 21,040 01 Košice 36187402
318/2019 Nové okno,s.r.o. 180579 Oprava okine v malej TV 4 225,10 € 3 520,92 € 704,18 €   21.12.2018 17.01.2019 21.12.2018 4 225,10 € 21.12.2018 Kostolná 20, 044 13 Valaliky 36212598
319/2018 MB TECH BB s.r.o. 201915254 Oprava zdrojov 16,80 € 14,00 € 2,80 €   21.12.2018 28.12.2018 21.12.2018 16,80 € 21.12.2018 Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
320/2018 KLIMAVEX,a.s. 1720180042 Servis vzduchotechniky 635,28 € 529,40 € 105,88 €   21.12.2018 04.01.2019 21.12.2018 635,28 € 21.12.2018 Mánesová 11/1883,040 01 Košice 46074201
321/2018 KLIMAVEX,a.s. 1720180043 Havaríjna oprava VZT 1 770,70 € 1 475,58 € 295,12 €   21.12.2018 04.01.2019 21.12.2018 1 770,70 € 21.12.2018 Mánesová 11/1883,040 01 Košice 46074201
322/2018 RÚVZ 2180797 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   27.12.2018 14.01.2018 27.12.2018 65,80 € 27.12.2018 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
323/2018 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 180531 Čistiace prostriedky 1 024,97 € 854,14 € 170,83 € S7 28.12.2018 14.01.2018 28.12.2018 1 024,97 € 31.12.2018 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
324/2018 HS Servis,s.r.o. 20180162 Slávnostná ped.porada/SF 674,95 € 562,46 € 112,49 €   28.12.2018 04.01.2019 28.12.2018 674,95 € 31.12.2018 Tr.SNP 88,040 11 Košice 36575046