Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Kniha došlých faktúr - 2019
                   
Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum  Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2019 Lomtec.com a.s. 21812093 Inf.systém Active Registr.2019 600,00 € 500,00 € 100,00 €   2.1.2019 19.1.2019 8.1.2019 600,00 € 15.01.2019 Líščie údolie 5,841 04 Bratislava 35795174
02/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220999 Teplo 12/2018-vyúčtovanie 1 832,51 € 1 527,09 € 305,42 € S1 04.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 1 832,51 € 15.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
03/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021137 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 803,94 € 669,95 € 133,99 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 803,94 € 22.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
04/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021138 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 449,16 € 374,30 € 74,86 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 449,16 € 15.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
05/2019 Slovak telekom,a.s. 8224026901 Hlasové služby 12/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 29,00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
06/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210120467 Vodné,stočné,zr.v, 12/2018 1 663,73 € 1 386,44 € 277,29 € S1 08.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 1 663,73 € 15.01.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
07/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2019-záloha 6 844,60 € 5 703,83 € 1 140,77 € S1 08.01.2019 25.01.2019 08.01.2019 6 844,60 € 22.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
08/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079616 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 10.01.2019 23.01.2019 10.01.2019 144,00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
09/2019 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2019 198,72 € 165,60 € 33,12 € S1 15.01.2019 31.01.2019 15.01.2019 198,72 € 15.01.2019 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
10/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079633 Hlasové poplatky 14,99 € 12,49 € 2,50 € S1 15.01.2019 23.01.2019 15.01.2019 14,99 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
11/2019 Slovanet,a.s. 6180119565 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.01.2019 23.01.2019 16.01.2019 15,89 € 17.01.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
12/2019 WebSupport,s.r.o. 119023616 Doména stránky 93,48 € 77,90 € 15,58 €   04.02.2019 11.02.2019 04.02.2019 93,48 € 04.02.2019 Staré grunty12,041 04 Bratislava 36421928
13/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220057 Teplo 01/2019-vyúčtovanie 2 466,37 € 2 055,23 € 411,04 € S1 05.02.2019 19.02.2019 05.02.2019 2 466,37 € 13.02.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
14/2019 Združenie použí. SADS SANET 562819 Členský poplatok za rok 2019 33,00 € 0,00 € 0,00 € S8 05.02.2019 15.02.2019 07.02.2019 33,00 € 13.02.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
15/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124747445 Vodné,stočné,zr.v, 01/2019 1 542,29 € 1 285,24 € 257,05 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 1 542,29 € 13.02.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
16/2019 BPMK,s.r.o. 5111900041 Paušálny poplatok 2019 18,00 € 15,00 € 3,00 € S1 05.02.2019 13.02.2019 07.02.2019 18,00 € 13.02.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
17/2019 Slovak telekom,a.s. 8226055303 Hlasové služby 01/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 29,00 € 13.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
18/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/029 Služby PO 01/2019  19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 07.02.2019 14.02.2019 07.02.2019 19,92 € 13.02.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
19/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 02/2019-záloha 6 182,69 € 5 152,24 € 1 030,45 € S1 07.02.2019 25.02.2019 07.02.2019 6 182,69 € 21.02.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
20/2019 Školská jedáleň 022019 Stravné 01/2019 49,28 € 0,00 € 0,00 € S5 08.02.2019 28.02.2019 08.02.2019 49,28 € 20.02.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
21/2019 Školská jedáleň 03/2019 Réžia 01/2019 537,60 € 0,00 € 0,00 € S5 08.02.2019 28.02.2019 08.02.2019 537,60 € 20.02.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
22/2019 VSEnergetika,a.s. 7293336099 Elektrina 01/2019-vyúčtovanie 1 032,32 € 860,27 € 172,05 € S1 11.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 1 032,32 € 20.02.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
23/2019 VSEnergetika,a.s. 7293336100 Elektrina 01/2019-vyúčtovanie 405,76 € 338,13 € 67,63 € S1 11.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 405,76 € 20.02.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
24/2019 Slovak telekom,a.s. 8227115924 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 11.02.2019 25.02.2019 11.02.2019 144,00 € 20.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
25/2019 RÚVZ 2190021 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   11.02.2019 05.03.2019 11.02.2019 65,80 € 20.02.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
26/2019 Slovak telekom,a.s. 8227115947 Hlasové poplatky 14,99 € 12,49 € 2,50 € S1 14.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 14,99 € 20.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
27/2019 Slovanet,a.s. 6190112666 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 14.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 15,89 € 20.02.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
28/2019 Stredisko služieb škole 19043 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   25.02.2019 25.02.2019 27.02.2019 370,00 € 26.02.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
29/2019 Stredisko služieb škole 19052 Služby VO 200,00 € 0,00 € 0,00 €   25.02.2019 28.02.2019 27.02.2019 200,00 € 26.02.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
30/2019 ŠEVT a.s. 1192201152 Tlačivá 107,21 €       25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 107,21 € 26.02.2019 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
31/2019 Vema,s.r.o. 720191981 Modul na DDS 153,60 € 128,00 € 25,60 €   25.02.2019 11.03.2019 27.02.2019 153,60 € 26.02.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
32/2019 Balkar s.r.o. 0000007 Nábytok do tried 9 810,00 € 8 175,00 € 1 635,00 €   27.02.2019 05.03.2019 27.02.2019 9 810,00 € 27.02.2019 Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce 44441576
33/2019 Združenie použí. SADS SANET 300961903 Sanet 1-3/2019 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 27.02.2019 01.03.2019 28.02.2019 150,00 € 28.02.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
34/2019 ARES spol.s.r.o. 1819-4331 Slávik 2019 3,00 € 2,50 € 0,50 €   01.03.2019 12.03.2019 04.03.2019 3,00 € 04.03.2019 Športová 5,831 04 Bratislava 31363822
35/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220153 Teplo 02/2019-vyúčtovanie 2 289,62 € 2 055,23 € 411,04 € S1 05.03.2019 19.03.2019 06.03.2019 2 289,62 € 12.03.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
36/2019 Školská jedáleň 112019 Stravné 02/2019 38,72 € 0,00 € 0,00 € S5 05.03.2019 20.03.2019 06.03.2019 38,72 € 12.03.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
37/2019 Školská jedáleň 122019 Réžia 02/2019 422,40 € 0,00 € 0,00 € S5 05.03.2019 20.03.2019 06.03.2019 422,40 € 12.03.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
38/2019 Slovak telekom,a.s. 8228096555 Hlasové služby 02/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 06.03.2019 18.03.2019 06.03.2019 29,00 € 12.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
39/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124859236 Vodné,stočné,zr.v, 02/2019 1 330,62 € 1 108,85 € 221,77 € S1 06.03.2019 21.03.2019 06.03.2019 1 330,62 € 12.03.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
40/2019 Online group s.r.o. 130180765 Odznak na zápis 54,80 € 0,00 € 0,00 €   08.03.2019 18.03.2019 11.03.2019 54,80 € 12.03.2019 Švabinského 1,851 01 Bratislava 47484144
41/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019061 Služby PO 02/2019,tlakové skúšky  268,92 € 0,00 € 0,00 € S7 08.03.2019 14.03.2019 11.03.2019 268,92 € 12.03.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
42/2019 Slovak telekom,a.s. 8229166622 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 11.03.2019 25.03.2019 11.03.2019 144,00 € 12.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
43/2019 RÚVZ 2190042 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   11.03.2019 31.03.2019 11.03.2019 65,80 € 12.03.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
44/2019 Stredisko služieb škole 19097 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 370,00 € 12.03.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
45/2019 Stredisko služieb škole 19108 Služby VO 150,00 € 0,00 € 0,00 €   11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 150,00 € 12.03.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
46/2019 BPMK,s.r.o. 5111900103 Výpočet prev.nákl.TV 12,61 € 10,51 € 2,10 € S1 11.03.2019 21.03.2019 11.03.2019 12,61 € 12.03.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
47/2019 DUMAR-SK s.r.o. 20190310 Hmotná núdza 149,40 € 124,50 € 24,90 €   11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 149,40 € 12.03.2019 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
48/2019 VSEnergetika,a.s. 7294045209 Elektrina 02/2019-vyúčtovanie 770,16 € 641,80 € 128,36 € S1 12.03.2019 25.03.2019 12.03.2019 770,16 € 12.03.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
49/2019 VSEnergetika,a.s. 7294045210 Elektrina 02/2019-vyúčtovanie 317,78 € 264,82 € 52,96 € S1 12.03.2019 25.03.2019 12.03.2019 317,78 € 12.03.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
50/2019 Slovak telekom,a.s. 8229166653 Hlasové poplatky 21,96 € 18,30 € 3,66 € S1 15.03.2019 25.03.2019 18.03.2019 21,96 € 18.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
51/2019 Slovanet,a.s. 6190168328 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.03.2019 25.03.2019 18.03.2019 15,89 € 18.03.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
52/2019 PERA,s.r.o. 190100001 Magnetky na Zápis 85,00 € 0,00 € 0,00 €   15.03.2019 28.03.2019 18.03.2019 85,00 € 18.03.2019 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
53/2019 BPMK,s.r.o. 5111900130 Elektropráce 60,77 € 50,64 € 10,13 € S1 18.03.2019 29.03.2019 20.03.2019 60,77 € 20.03.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
54/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 03/2019-záloha 5 948,52 € 4 957,10 € 991,42 € S1 18.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 5 948,52 € 25.03.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
55/2019 Ing.Haluška Vincent 00000029 Činnosť BOZP a CO 01-03-/2019 90,00 € 0,00 € 0,00 €   25.03.2019 02.04.2019 25.03.2019 90,00 € 25.03.2019 Jánošíková č.8, 040 01 Košice 46542566
56/2019 EK plast,s.r.o. 2019/4011 Výmena PVC na schodisku 366,49 € 305,41 € 61,08 €   25.03.2019 03.04.2019 25.03.2019 366,49 € 25.03.2019 Palackého 21, 040 01 Košice 36187402
57/2019 Slov.vedecká spol. pre TV a šport 282019 Časopis TV a šport 2019 12,00 € 0,00 € 0,00 €   01.04.2019 15.04.2019 01.04.2019 12,00 € 02.04.2019 Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9,814 69 BA 31789471
58/2019 MB TECH BB s.r.o 201921266 Počítač 280,00 € 233,33 € 46,67 €   01.04.2019 06.04.2019 01.04.2019 280,00 € 02.04.2019 Zvolenská cesta37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
59/2019 Disig,a.s. 190279 Mandátny certifikát na 3 roky 140,60 € 117,17 € 23,43 €   01.04.2019 15.04.2019 01.04.2019 140,60 € 02.04.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35975946
60/2019 Vema,s.r.o. 720192217 Modul na Rekreačné poukazy 25,20 € 21,00 € 4,20 €   02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 25,20 € 02.04.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
61/2019 GLOBAL FINA,s.r.o. 192200079 Deň učiteľov-občerstvenie/SF 236,89 € 197,41 € 39,48 €   05.04.2019 16.04.2019 05.04.2019 236,89 € 05.04.2019 Werferova 1,040 11 Košice 36209325
62/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124973237 Vodné,stočné,zr.v, 03/2019 1 712,39 € 1 426,99 € 285,40 € S1 05.04.2019 18.04.2019 09.04.2019 1 712,39 € 10.04.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
63/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019092 Služby PO 03/2019  19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 05.04.2019 13.04.2019 09.04.2019 19,92 € 10.04.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
64/2019 CUBS plus,s.r.o. 120/2019 Práce v zmysle Zmluvy/GDPR 104,40 € 87,00 € 17,40 €   05.04.2019 14.04.2019 09.04.2019 104,40 € 10.04.2019 Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
65/2019 Stredisko služieb škole 19170 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   05.04.2019 16.04.2019 09.04.2019 370,00 € 10.04.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
66/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220210 Teplo 03/2019-vyúčtovanie 1 024,44 € 853,50 € 170,94 € S1 05.04.2019 16.04.2019 09.04.2019 1 024,44 € 10.04.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
67/2019 RÚVZ 2190128 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   05.04.2019 28.04.2019 09.04.2019 65,80 € 10.04.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
68/2019 Slovak telekom,a.s. 8230158281 Hlasové služby 03/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.04.2019 18.04.2019 09.04.2019 29,00 € 10.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
69/2017 Školská jedáleň 162019 Stravné 03/2019 57,97 € 0,00 € 0,00 € S5 09.04.2019 24.04.2019 09.04.2019 57,97 € 10.04.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
70/2019 Školská jedáleň 172019 Réžia 03/2019 632,40 € 0,00 € 0,00 € S5 09.04.2019 24.04.2019 09.04.2019 632,40 € 10.04.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
71/2019 VSEnergetika,a.s. 7292605386 Elektrina 03/2019-vyúčtovanie 808,54 € 673,78 € 134,76 € S1 09.04.2019 23.04.2019 09.04.2019 808,54 € 10.04.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
72/2019 VSEnergetika,a.s. 7292605387 Elektrina 03/2019-vyúčtovanie 343,58 € 286,32 € 57,26 € S1 09.04.2019 23.04.2019 09.04.2019 343,58 € 10.04.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
73/2019 Slovak telekom,a.s. 8231237967 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 10.04.2019 23.04.2019 10.04.2019 144,00 € 10.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
74/2019 Slovanet,a.s. 6190225352 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.04.2019 23.04.2019 16.04.2019 15,89 € 16.04.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
75/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 04/2019-záloha 4 624,72 € 3 853,93 € 770,79 € S1 16.04.2019 25.04.2019 16.04.2019 4 624,72 € 16.04.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
76/2019 Slovak telekom,a.s. 8231237989 Hlasové poplatky 20,00 € 16,67 € 3,33 € S1 16.04.2019 23.04.2019 16.04.2019 20,00 € 16.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469