Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Kniha došlých faktúr - 2019
                   
Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum  Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2019 Lomtec.com a.s. 21812093 Inf.systém Active Registr.2019 600,00 € 500,00 € 100,00 €   2.1.2019 19.1.2019 8.1.2019 600,00 € 15.01.2019 Líščie údolie 5,841 04 Bratislava 35795174
02/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220999 Teplo 12/2018-vyúčtovanie 1 832,51 € 1 527,09 € 305,42 € S1 04.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 1 832,51 € 15.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
03/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021137 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 803,94 € 669,95 € 133,99 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 803,94 € 22.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
04/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021138 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 449,16 € 374,30 € 74,86 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 449,16 € 15.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
05/2019 Slovak telekom,a.s. 8224026901 Hlasové služby 12/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 29,00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
06/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210120467 Vodné,stočné,zr.v, 12/2018 1 663,73 € 1 386,44 € 277,29 € S1 08.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 1 663,73 € 15.01.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
07/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2019-záloha 6 844,60 € 5 703,83 € 1 140,77 € S1 08.01.2019 25.01.2019 08.01.2019 6 844,60 € 22.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
08/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079616 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 10.01.2019 23.01.2019 10.01.2019 144,00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
09/2019 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2019 198,72 € 165,60 € 33,12 € S1 15.01.2019 31.01.2019 15.01.2019 198,72 € 15.01.2019 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
10/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079633 Hlasové poplatky 14,99 € 12,49 € 2,50 € S1 15.01.2019 23.01.2019 15.01.2019 14,99 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
11/2019 Slovanet,a.s. 6180119565 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.01.2019 23.01.2019 16.01.2019 15,89 € 17.01.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
12/2019 WebSupport,s.r.o. 119023616 Doména stránky 93,48 € 77,90 € 15,58 €   04.02.2019 11.02.2019 04.02.2019 93,48 € 04.02.2019 Staré grunty12,041 04 Bratislava 36421928
13/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220057 Teplo 01/2019-vyúčtovanie 2 466,37 € 2 055,23 € 411,04 € S1 05.02.2019 19.02.2019 05.02.2019 2 466,37 €   Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
14/2019 Združenie použí. SADS SANET 562819 Členský poplatok za rok 2019 33,00 € 0,00 € 0,00 € S8 05.02.2019 15.02.2019 07.02.2019 33,00 €   Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
15/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124747445 Vodné,stočné,zr.v, 01/2019 1 542,29 € 1 285,24 € 257,05 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 1 542,29 €   Komenského 50,042 48 Košice 36570460
16/2019 BPMK,s.r.o. 5111900041 Paušálny poplatok 2019 18,00 € 15,00 € 3,00 € S1 05.02.2019 13.02.2019 07.02.2019 18,00 €   Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
17/2019 Slovak telekom,a.s. 8226055303 Hlasové služby 01/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 29,00 €   Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469