Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
                 
Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota) Dátum vyhotovenia Dodávateľ IČO Podpísal (-a)
Obchodné meno Adresa Meno a priezvisko Funkcia
                 
1/2018 Rozbor bazénovej vody 658,00 02.01.2018 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723 Mária Šareková Hospodárka
2/2018 Vyhľadanie úniku vody pri TV 200,00 23.01.2018 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
3/2018 Web hosting 95,00 23.01.2018 WebSupport,s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 Mária Šareková Hospodárka
4/2018 Slávik Slovenska 2018 2,50 05.02.2018 ARES,spol.s.r.o. Banšellová 4, 821 04 Bratislava 31363822 Mária Šareková Hospodárka
5/2018 Chemikálie na úpravu vody 50,00 06.02.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
6/2018 Aktualizácia bezpečnostného projektu 180,00 06.02.2018 CUBS plus,s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404 Mária Šareková Hospodárka
7/2018 Skrinka do RŠ,dosky na lavice 300,00 07.02.2018 Mgr.P.Kaščák-PiKej Taľka89,042 12 Lipníky 47795166 Mária Šareková Hospodárka
8/2018 Odznaky na zápis 35,00 23.02.2018 Online-group,s.r.o. Švabinského 1,851 01 Bratislava 47119594 Mária Šareková Hospodárka
9/2018 Výmena svietidiel v telocvični 3 935,64 01.03.2018 ELTIP,s.r.o. Bohdanovce 333,044 16 Bohdanovce 47526041 Mária Šareková Hospodárka
10/2018 Chemikálie na úpravu vody 350,00 06.03.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
11/2018 Vypracovanie výpočtov-elektrina 50,00 06.03.2018 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
12/2018 Archívne spony 72,00 09.03.2018 SPONKA,s.r.o. Štefániková 817,020 01 Púchov 51132907 Mária Šareková Hospodárka
13/2018 Hmotná núdza 149,40 09.03.2018 DUMAR-SK,s.r.o. Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874 Mária Šareková Hospodárka
14/2018 Počítač 250,00 14.03.2018 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
15/2018 Magnetky na zápis 75,00 19.03.2018 PERA,s.r.o. Humenská 33,040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
16/2018 Pokládka linolea 3 364,48 26.03.2018 EK PLAST Palackého 21, 040 01 Košice 36187402 Mária Šareková Hospodárka
17/2018 Deratizácia 30,00 26.03.2018 ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
18/2018 Stravné lístky za I.Q.2018 342,00 26.03.2018 Up Slovensko,s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674 Mária Šareková Hospodárka
19/2018 Textilná rohož,kovový regál,skriňa kovová 970,00 11.04.2018 B2B Partner Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková Hospodárka
20/2018 Čistiace prostriedky 650,00 16.04.2018 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
21/2018 Chemikálie na úpravu vody 100,00 16.04.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
22/2018 Materiál na kosenie 66,00 17.04.2018 Mountfield SK,s.r.o. Kolárová 85,036 01 Martin 36377147 Mária Šareková Hospodárka
23/2018 Slávnostná pedagogická porada 600,00 18.04.2018 RÉVA restaurant Turňa nad Bodvou 654 46782478 Mária Šareková Hospodárka
24/2018 Terénne úpravy na školskom ihrisku 240,00 18.04.2018 HATOPtrend,s.r.o.  Jarná 413/2,076 64 Zemp.Teplica 51172585 Mária Šareková Hospodárka
25/2018 Doplnenie lekárničiek 180,00 25.04.2018 ARTKE,s.r.o. Čajakova 2,040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
26/2018 Nákup cypruštekov,hnojivo,farby 120,00 27.04.2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
27/2018 Údržba kop.stroja KM bizhub 163 100,00 30.04.2018 M.Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
28/2018 Konzultácie k projektu 100,00 30.04.2018 MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15,082 21 Veľký Šariš 44555890 Mária Šareková Hospodárka
29/2018 Archívne krabice 70,00 04.05.2018 EMBA TRADE,spol.s.r.o. Komárňanská cesta 13,942 01 N. Zámky 34142860 Mária Šareková Hospodárka
30/2018 Nákup učebníc 90,00 04.05.2018 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767 Mária Šareková Hospodárka
32/2018 Chemikálie na úpravu vody 400,00 25.05.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
31/2018 Kriketová loptička kožená 55,00 04.05.2018 Učebné pomôcky,s.r.o. Jegorovova 37,974 01 B. Bystrica 31641199 Mária Šareková Hospodárka
33/2018 SF- autobus 130,00 25.05.2018 Ľubomír Šimon Roľnícka 2, 040 01 Košice 40185745 Mária Šareková Hospodárka
34/2018 Nákup zatrávňovačov 100,00 29.05.2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
35/2018 WINIBEU-Integrovaný balik 70,00 04.06.2018 IVES Čsl.armády 20,040 18 Košice 162957 Mária Šareková Hospodárka
36/2018 Plakety s textom 100,00 05.06.2018 Poháry Bauer,s.r.o. Jandová 3/10,190 00 Praha 9 27187284 Mária Šareková Hospodárka
37/2018 OOPP 400,00 06.06.2018 JURTEX,Vladimír Jrko Fejova 1, 040 01 Košice 32519150 Mária Šareková Hospodárka
38/2018 Nákup kanc.papiera 390,00 06.06.2018 Activa Slovakia,s.r.o. Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava 35787180 Mária Šareková Hospodárka
39/2018 Deratizácia 30,00 11.06.2018 ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
40/2018 Revízia tv náradia 100,00 11.06.2018 Vladimír Micenko Húsková 15,040 23 košice 14307472 Mária Šareková Hospodárka
41/2018 Maliarsky materiál 200,00 28.06.2018 Stavebniny Kušnír Kavečianska cesta 8,040 01 Košice 47564831 Mária Šareková Hospodárka
42/2018 Kanc.materiál,školské kriedy 200,00 11.07.2018 Activa Slovakia,s.r.o. Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava 35787180 Mária Šareková Hospodárka
43/2018 Čistiace prostriedky 950,00 11.07.2018 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
44/2018 Tonery 100,00 12.07.2018 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
45/2018 Hygienický materiál 380,00 24.07.2018 HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15,08 501 Bardejov 51447878 Mária Šareková Hospodárka
46/2018 Školská huba 35,00 11.08.2018 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
47/2018 Prvouka pre 2.ročník 230,00 27.08.2018 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767 Mária Šareková Hospodárka
48/2018 Koberec do škd 80,00 27.08.2018 Merkury market Slovakia,s.r.o. Duklianska 11, Prešov 36501891 Mária Šareková Hospodárka
49/2018 Stravné lístky za III.Q.2018 1612,80 28.08.2018 Up Slovensko,s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674 Mária Šareková Hospodárka
50/2018 Tlačivá-prehľad o neprít. žiaka 200,00 03.09.2018 ŠEVT a.s. Cement. cesta 16,974 72 B.Bystrica 31331131 Mária Šareková Hospodárka
51/2018 Interaktívna biológia-licencia 90,00 03.09.2018 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767 Mária Šareková Hospodárka
52/2018 Kancelársky kontajner-2ks 220,00 03.09.2018 Mgr.P.Kaščák-PiKej Taľka89,042 12 Lipníky 47795166 Mária Šareková Hospodárka
53/2018 Náter ploroti plesni 25,00 03.09.2018 Stavebniny Kušnír Kavečianska cesta 8,040 01 Košice 47564831 Mária Šareková Hospodárka
54/2018 Kancelárske potreby 80,00 10.09.2018 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922, 925 01 Matúškovo 36355160 Mária Šareková Hospodárka
55/2018 Učebnice AJ 240,00 10.09.2018 MEGAbooks sk,spol.s.r.o.. Kopčianska 3748/41,851 01 Bratislava 36699594 Mária Šareková Hospodárka
56/2018 Sekera,mačeta 100,00 14.09.2018 Internet Mall Slovakia,s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava Mária Šareková Hospodárka
57/2018 Pohovky 300,00 14.09.2018 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33,911 01 Trenčín 44413467 Mária Šareková Hospodárka
58/2018 Aku skrutkovač 109,00 18.09.2018 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
59/2018 Kanc. stolička, kreslá 620,00 25.09.2018 B2B Partner Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková Hospodárka
60/2018 Vymurovanie priečok,zárubne,dvere 1000,00 25.09.2018 Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45,Vranov n/T 44441576 Mária Šareková Hospodárka
61/2018 Hyg.a synt.náter,pláv.podl.s montážou 1200,00 25.09.2018 Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45,Vranov n/T 44441576 Mária Šareková Hospodárka
62/2018 Chránená dielňa 2000,00 19.10.2018 Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45,Vranov n/T 44441576 Mária Šareková Hospodárka
63/2018 Údržba kopírovacieho stroja 100,00 25.09.2018 M.Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
64/2018 Hmotná núdza 149,40 03.10.2018 DUMAR-SK,s.r.o. Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874 Mária Šareková Hospodárka
65/2018 Kancelársky materiál 90,00 03.10.2018 DUMAR-SK,s.r.o. Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874 Mária Šareková Hospodárka
66/2018 Sedacie vaky-škd 140,00 05.10.2018 INETRMEDIC SK,s.r.o. Forbasy 53, 065 01 Forbasy 50454854 Mária Šareková Hospodárka
67/2018 Hadičky do dávkovačov 60,00 05.10.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
68/2018 Revízia plynu 100,00 15.10.2018 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
69/2018 Revízia budovy školy,TV,poč.uč.,plav. 1000,00 15.10.2018 Effective energy s.r.o. Coboriho 2,949 01 Nitra 43810187 Mária Šareková Hospodárka
70/2018 Chemikálie na úpravu vody 400,00 15.10.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
71/2018 LOGICO rámik,matematika 23,30 15.10.2018 Pro Solutions s.r.o. Hroznova 3/A,831 01 Bratislava 35848260 Mária Šareková Hospodárka
72/2018 Údržba kopírovacieho stroja 200,00 19.10.2018 M.Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
73/2018 Deratizácia 30,00 19.10.2018 ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
74/2018 Likvidácia vyradeného majetku 400,00 23.10.2018 KOSIT, a.s. Rstislavova 98,043 46 Košice 36205214 Mária Šareková Hospodárka
75/2018 Lampa a filter do dataprojektora 215,00 23.10.2018 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice   Mária Šareková Hospodárka
76/2018 Tonery do tlačiarní 600,00 07.11.2018 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
77/2018 Tonery farebné do tlačiarne 160,00 07.11.2018 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
78/2018 Počítač do kanc. RŠ 510,00 15.11.2018 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
79/2018 Laminátová podlaha+príslušenstvo 300,00 19.11.2018 MERKURY market Slovakia,s.r.o. Duklianska 11, Prešov 36501891 Mária Šareková Hospodárka
80/2018 Kancelársky papier 430,00 20.11.2018 Activa Slovakia,s.r.o. Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava 35787180 Mária Šareková Hospodárka
81/2018 Chemikálie na úpravu vody 800,00 20.11.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
82/2018 Tabuľa nekeramická 180,00 22.11.2018 Gotana s.r.o.     Mária Šareková Hospodárka
83/2018 Kalendáre,diáre 300,00 22.11.2018 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
84/2018 Plastové okná do malej TV 4 225,10 24.11.2018 Nové okno,s.r.o. Kostolná 20, 044 13 Valaliky 36212598 Mária Šareková Hospodárka
86/2018 Tlačiareň OKI C 332 dn 160,00 30.11.2018 Ing.L.lemesanyi-KOPIA KE Bauerova 30,040,23 Košice 40408507 Mária Šareková Hospodárka
87/2018 Takrovacia pištoľ,spinky 94,00 03.12.2018 PAPERA,s.r.o Čerešňova 17,974 05 B.Bystrica 46082182 Mária Šareková Hospodárka
88/2018 Servítky,PVC riad 40,00 03.12.2018 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
92/2018 Šatňové skrinky kovové 4 147,20 05.12.2018 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874 Mária Šareková Hospodárka
93/2018 UP-Logico picolo : M,SJ,Prír. 48,00 07.12.2018 Pro Solutions,s.r.o. Hroznova 3/A,831 01 Bratislava 1 35848260 Mária Šareková Hospodárka
94/2018 Hygienické potreby 580,00 07.12.2018 Mgr.Dereníková-HYGART Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 51447878 Mária Šareková Hospodárka
95/2018 Test obkresľovania,CATO,CMAS,Diagn. 470,00 07.12.2018 Psychodiagnostika,a.s. Mickieviczova 2,811 07 Bratislava 31385770 Mária Šareková Hospodárka
96/2018 Knihy 60,00 07.12.2018 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo nám.6,851 01 Bratislava 11782889 Mária Šareková Hospodárka
97/2018 Reklamný pútač 400,00 07.12.2018 PERA,s.r.o. Humenská 33,040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
98/2018 Diagnostika a oprava zdrojov 20,00 07.12.2018 MB TECH BB s.r.o. Zvol. cesta 37,974 01 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
99/2018 Počítače 3 ks 999,00 07.12.2018 MB TECH BB s.r.o. Zvol. cesta 37,974 01 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
101/2018 Vysávače 2 ks 200,00 07.12.2018 FAST PLUS spol.s.r.o. Na pántoch 18,831 06 Bratislava 35712783 Mária Šareková Hospodárka
102/2018 Licencia 180,00 07.12.2018 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767 Mária Šareková Hospodárka
103/2018 Slávnostná ped.rada - SF 675,00 07.12.2018 HS Servis s.r.o. Tr. SNP 88,040 11 Košice 36575046 Mária Šareková Hospodárka
104/2018 LED žiarovky 150 ks 400,00 07.12.2018 V-TAC,s.r.o. M.Benku 2341/9,955 03 Topoľčany 47553413 Mária Šareková Hospodárka
105/2018 TV náradie 640,00 07.12.2018 inSPORTline,s.r.o. Električná 6471,911,01 Trenčín 36311723 Mária Šareková Hospodárka
106/2018 Odkvapkávače na topánky,podložka 140,00 07.12.2018 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
107/2018 Knihy 160,00 12.12.2018 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo nám.6,851 01 Bratislava 11782889 Mária Šareková Hospodárka
108/2018 Pokládka linolea v triedach  4 907,00 13.12.2018 EK Plast Palackého 21, 040 01 Košice 36187402 Mária Šareková Hospodárka
109/2018 Oprava schodových líšt 400,00 17.12.2018 EK Plast Palackého 21, 040 01 Košice 36187402 Mária Šareková Hospodárka
110/2018 Servis bazénovej jednotky 650,00 17.12.2018 Klimavex,a.s. Mánesová 11,040 01 Košice 46074201 Mária Šareková Hospodárka
111/2018 Materiál na údržbu 550,00 17.12.2018 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22,040,11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
112/2018 Príkl.vrtačka,brúska,hoblík 500,00 17.12.2018 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22,040,11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
113/2018 Koberce škd 500,00 17.12.2018 Interiér Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040,01 Košice 36190381 Mária Šareková Hospodárka
114/2018 Žalúzie do 5 tried 1 000,00 17.12.2018 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2,040 11 Košice 32481586 Mária Šareková Hospodárka
115/2018 Maliarsky materiál 800,00 17.12.2018 Stavebniny Kušnír Kavečianska cesta 8,04,01 Košice 47564831 Mária Šareková Hospodárka
116/2018 Vybavenie do cvičnej kuchynky 160,00 18.12.2018 DUMAR-SK,s.r.o. Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874 Mária Šareková Hospodárka
117/2018 Údržba kopírovacieho stroja 400,00 18.12.2018 Miroslav Sokol-OPTIMAX Tokajícka 4,040 22 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
118/2018 Chemikálie na úpravu vody 500,00 18.12.2018 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
119/2018 Oprava havaríjneho stavu vzduchotech. 1 800,00 21.12.2018 Klimavex,a.s. Mánesová 11,040 01 Košice 46074201 Mária Šareková Hospodárka
120/2018 Čistiace prostriedky 1 025,00 21.12.2018 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka