Zmluvy 2019

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu 2/2019
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Mgr. Iveta Lukáčová – AMOS , Ružínska 5, 040 11, Košice
IČO: 41872096
Hodnota predmetu zmluvy: 2 484,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 12. 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 07. 06. 2019
Príloha: zmluva-07-2019

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu 1/2019
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice
IČO: 51829495
Hodnota predmetu zmluvy: 2 912,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 03. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 04. 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 05. 2019
Príloha: zmluva-06-2019

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35975946
Hodnota predmetu zmluvy: 117,17 € bez DPH
Dátum uzavretia zmluvy: 01 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 01 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 03. 2022
Príloha: zmluva-05-2019

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke č.214022019
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Mestská časť Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 142,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 03. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 29. 03. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 30. 03. 2019
Príloha: zmluva-04-2019

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke č.214012019
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Mestská časť Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 142,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 03. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 03. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 16. 03. 2019
Príloha: zmluva-03-2019

Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. Z20193255_Z
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36391000
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 7 242,34 € s DPH/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 02. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 06. 02. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 02. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 17. 02. 2021
Príloha: zmluva-02-2019

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 01. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 17. 01. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 18. 01. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2019
Príloha: zmluva-01-2019