Zmluvy 2019

Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. Z20193255_Z
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36391000
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 7 242,34 € s DPH/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 02. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 06. 02. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 02. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 17. 02. 2021
Príloha: zmluva-02-2019

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 01. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 17. 01. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 18. 01. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2019
Príloha: zmluva-01-2019