Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok Základnej školy, Trebišovská 10, Košice

Kalendárny rok 2011

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy
26. 09. 2011 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214012011
26. 09. 2011 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214062011
26. 09. 2011 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214082011
26. 09. 2011 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214072011
26. 09. 2011 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214052011
26. 09. 2011 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214022011
14. 06. 2011 Zmluva o zabezpečení zdravotnej pracovnej služby
05. 04. 2011 Dodávka novej technológie strojovne školského bazéna, demontáž starej technológie a montáž novej technológie
21. 01. 2011 Odber a laboratórne skúšky vzoriek počas roka 2011