Kontakt

Základná škola
Trebišovská 10
040 11 Košice

Telefón: 055/6424647
e-mail: zstrebke@gmail.com

IČO: 355 461 23
DIČ: 202 166 92 87

Školská jedáleň: 055/6424311

Kontaktovať nás môžete aj cez našu aplikáciu na mobil:
http://www.zstrebisovska10.sk/aplikacia-skoly/