Rada školy

Členovia rady školy:

Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Beáta Ráczová – predsedníčka rady školy
Mgr. Dana Janková – podpredsedníčka rady školy
Za ostatných zamestnancov: Mária Šareková – hospodárka školy
Za rodičov: Ing. Bronislava Jakabová
Mgr. Eva Kavčiaková
Silvia Kožušeková
Ervin Mittelmann, Dis.
Za zriaďovateľa: Ing. Martina Markovičová – oddelenie školstva
Ing. Jana Siladiová – oddelenie školstva
Ing. Andrej Sitkár – MČ Košice-Západ
Mgr. Peter Liba – MČ Košice-Západ

Okno Štatút  rady školy

Okno Výročná správa rady školy za rok 2017

Okno Výročná správa rady školy za rok 2016

Okno Výročná správa rady školy za rok 2015

Okno Výročná správa rady školy za rok 2014

Okno Výročná správa rady školy za rok 2013

Okno Výročná správa rady školy za rok 2012

Okno Výročná správa rady školy za rok 2011