Záujmové útvary

Školský rok 2017/2017

Plávanie V. pondelok Mgr. Peter Fábry
Atletika II. pondelok Mgr. Katarína Veľká
Loptové hry pondelok Mgr. Božena Vojtková
Výtvarné umenie I. pondelok Mgr. Mária Bialoboková
Angličtina hrou pondelok Mgr. Dana Janková
Slovenčina hrou I. pondelok Mgr. Beáta Ráczová
Zdravotné plávanie utorok Mgr. Marcela Karabinová
Zdravotné plávanie utorok Mgr. Marcela Karabinová
Florbal utorok PaedDr. Tibor Valenta
Výtvarné umenie II. utorok Mgr. Mária Bialoboková
Angličtina hrou 5) utorok MVDr. Darina Bradová
Zábavné úlohy II. utorok Ing. Valéria Gondová
Angličtina hrou 1a) utorok Mgr. Dana Janková
Slovenčina hrou II. utorok Mgr. Zita Vámošová
Zábavné úlohy I. utorok Ing. Eva Bačová
Plávanie III. streda Mgr. Katarína Veľká
Plávanie IV. streda Mgr. Katarína Veľká
Pohybové hry I. streda Mgr. Renáta Kassayová
Atletika III. streda PaedDr. Tibor Valenta
Plávanie I. štvrtok Mgr. Štefan Ivančo
Plávanie II. štvrtok Mgr. Štefan Ivančo
Futbal štvrtok Mgr. Ivana Sekeráková
Futbal – chlapci štvrtok PaedDr. Tibor Valenta
Angličtina hrou 1b) štvtok Mgr. Dana Janková
Pohybové hry II. piatok Mgr. Renáta Kassayová
Atletika I. piatok Mgr. Katarína Veľká