Záujmové útvary

Angličtina hrou 1. ročník štvrtok
Angličtina hrou 3. ročník utorok
Atletika utorok
Futbal štvrtok
Futbal piatok
Hravá slovenčina utorok
Hravá slovenčina štvrtok
Loptové hry utorok
Plávanie pondelok
Plávanie 1 streda
Plávanie 2 streda
Plávanie hravé štvrtok
Plávanie športové štvrtok
Pohybové hry utorok
Športové hry v kocke štvrtok
Výtvarné umenie utorok
Výtvarné umenie 1. pondelok
Výtvarné umenie 2. utorok
Zábavné úlohy utorok
Zábavné úlohy pondelok
Zdravotné plávanie utorok
Zdravotné plávanie utorok