Faktúry 2012

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia Dátum doručenia Dodávateľ IČO Identifikácia zmluvy (ak relevantné) Identifikácia objednávky (ak relevantné)
s DPH bez DPH Obchodné meno Adresa
273/2012 Čistiace a maliarske potreby 456,71 € 369,94 € 28. 12. 2012 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

267/2012 Skrinky 511,20 € 426,00 € 28. 12. 2012 Multip s.r.o. Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice 45721718

271/2012 Kancelársky materiál 169,46 € 141,22 € 28. 12. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371

270/2012 Materiál do lekárničiek 135,39 € 121,72 € 27. 12. 2012 SUNPHARMA SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 36462501

269/2012 Lampa do dataprojektoru 270,00 € 225,00 € 27. 12. 2012 Datacom s.r.o Hlavná 26, 040 01 Košice 36212466

268/2012 Osobné ochranné pracovné prostriedky 310,09 € 258,41 27. 12. 2012 Emília Bucsková - emCar Floriánska 10, 040 01 Košice 36210757

267/2012 Školské lavice 9 480,84 € 7 900,70 € 27. 12. 2012 Multip s.r.o. Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice 45721718

266/2012 Tlačiareň a materiál 203,00 € 169,17 € 20. 12. 2012 Datacom s.r.o Hlavná 26, 040 01 Košice 36212466

265/2012 Chemikálie do bazénu 250,49 € 208,74 20. 12. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

264/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 321,83 € 268,19 € 18. 12. 2012 ALLTOYS, spol. s r.o. Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza 31569323

263/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 197,58 € 164,65 € 18. 12. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371

262/2012 Nákup tonerov - LPP projekt 298,80 € 249,00 € 18. 12. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

261/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 289,99 € 241,66 € 18. 12. 2012 Viera Nemčíková - LEGO Hrnčiarska 2/A , 040 01 Košice 40795021

260/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 289,99 € 241,66 € 18. 12. 2012 Viera Nemčíková - LEGO Hrnčiarska 2/A , 040 01 Košice 40795021

259/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 105,40 € 87,83 € 18. 12. 2012 Učebné pomôcky Slovakia Malachovská cesta 17, 974 05 B. Bystrica 40598942

258/2012 Šatníkové skrine 1650,00 € 0,00 € 18. 12. 2012 Tamat-Sk, s.r.o. Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce
44560702

257/2012 Služby PO za mesiav XII 2012 19,92 € 0,00 € 18. 12. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

256/2012 Hlasové služby za XI. 2012 - paušál 11,99 € 9,99 € 17. 12. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

255/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za XII 2012 285,30 € 0,00 € 17. 12. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

254/2012 Stravné za odobraté obedy za XII 2012 79,25 € 0,00 € 17. 12. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

253/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za XI., XII. 2012 740,00 € 0,00 € 14. 12. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

252/2012 Zmluvný poplatok 52,70 € 43,92 € 14. 12. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

251/2012 Faktúra za teplo XI.2012 1 690,70 e 1 352,56 14. 12. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

250/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 361,63 € 301,36 € 14. 12. 2012 Balázs - školské pomôcky s.r.o. Elektrárenská cesta 1, 945 01 Komárno 36841960

249/2012 Údržba kopírovacieho stroja 33,50 € 0,00 € 14. 12. 2012 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979

248/2012 Služby BOZP za mesiac XII 2012 20,00 € 0,00 € 12. 12. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

247/2012 Hlasové služby - hovorné 156,75 € 131,88 € 12. 12. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

246/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12. 12. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

245/2012 Hlasové služby - hovorné 31,12 € 25,93 e 12. 12. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

244/2012 Elektrina 222,44 € 187,60 € 12. 12. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

243/2012 Prenájom 267,00 € 231,30 € 05. 12. 2012 Promenáda a.s. Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice 35908467

242/2012 Občerstvenie Záver roka 630,00 € 516,17 € 05. 12. 2012 Promenáda a.s. Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice 35908467

241/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 136,40 € 109,12 € 05. 12. 2012 Datart International a.s. Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava 46112766

240/2012 Vodné a stočné za mesiac XI 2012 1 513,03 € 1 260,86 € 05. 12. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

239/2012 Kúrenárske práce 62,40 € 52,00 € 04. 12. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

238/2012 Kúrenárske práce 43,20 € 36,00 € 04. 12. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

237/2012 Služby BOZP za mesiac XI 2012 20,00 € 0,00 € 04. 12. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

236/2012 Služby PO za mesiav XI 2012 19,92 € 0,00 € 04. 12. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

235/2012 Lexan do vchodových dverí 95,00 € 79,17 € 04. 12. 2012 FM spol s.r.o. Popradská 84, 040 11 Košice 31679722

234/2012 Právne služby 20,00 € 16,67 € 03. 12. 2012 JUDr. Ján Martinec, advokát Werferova 1, 040 11 Košice 35549815

233/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna za IX 2012 48,60 € 0,00 € 03. 12. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

232/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za XI 2012 347,40 € 0,00 € 03. 12. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

231/2012 Stravné za odobraté obedy za november 2012 96,50 € 0,00 € 03. 12. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

230/2012 Paušálny poplatok na rok 2012 18,00 € 15,00 € 30. 11. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

229/2012 Inžinierska činnosť 54,94 € 45,78 € 30. 11. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

228/2012 Maliarsky materiál 99,18 € 82,65 € 28. 11. 2012 Dom farieb s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101

227/2012 Kúrenárske práce 324,73 € 270,61 € 20. 11. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

226/2012 Hygienické potreby 226,46 € 188,72 € 16. 11. 2012 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947

225/2012 Hlasové služby - hovorné 10,44 € 8,70 € 15. 11. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

224/2012 Nákup tonerov 276,60 € 230,50 € 15. 11. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

223/2012 Elektromateriál 457,26 € 366,26 € 15. 11. 2012 Elektromateriál Ipeľská 4, 040 11 Košice 43130194

222/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14. 11. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

221/2012 Hlasové služby za X. 2012 - paušál 147,15 € 123,62 € 12. 11. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

220/2012 Faktúra za teplo X.2012 2 507,93 € 2 006,00 € 12. 11. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

219/2012 Deratizácia 24,00 € 20,00 € 12. 11. 2012 Asanarates Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

218/2012 Čistiaci materiál 776,71 € 647,26 € 09. 11. 2012 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

217/2012 Elektrina 489,03 € 399,53 € 09. 11. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

216/2012 Vodné a stočné 1 666,24 € 1 388,53 € 08. 11. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

215/2012 Chemikálie do bazénu a oprava 146,95 € 122,46 € 08. 11. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

214/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za X 2012 399,60 € 0,00 € 07. 11. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

213/2012 Stravné za odobraté obedy za október 2012 111,00 € 0,00 € 07. 11. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

212/2012 Hlasové služby za október 2012 28,79 € 23,99 € 07. 11. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

211/2012 Služby BOZP 20,00 € 0,00 € 07. 11. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

210/2012 Stravné lístky 57,60 € 0,00 € 06. 11. 2012 Vaša Slovensko Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

209/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za X. 2012 370,00 € 0,00 € 06. 11. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

208/2012 Služby PO za mesiav X. 2012 19,92 € 0,00 € 05. 11. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

207/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna za 09 2012 48,60 € 0,00 € 05. 11. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

43/2012 Faktúra za elektrinu 1042,92 € 1047,83 07. 03. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

205/2012 Elektrina 1 292,008 € 1 076,66 € 02. 11. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

204/2012 Tlačivá 76,80 € 64,00 € 30. 10. 2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131

203/2012 Magnetická tabuľa 35,33 € 29,44 € 26. 10. 2012 Office Depot s.r.o. Drobného 27, 84102  Bratislava 36192384

202/2012 Čistenie kanalizácie 183,80 € 153,17 22. 10. 2012 JMV Kontrakt s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744

201/2012 Maliarsky materiál 132,20 € 110,17 € 22. 10. 2012 Dom farieb s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101

200/2012 Sklenárske práce 75,00 € 0,00 € 18. 10. 2012 Sklenárstvo JO - MI Čapajevova 5, 040 11 Košice 10815015

199/2012 Hmotná núdza 265,60 € 221,35 € 16. 10. 2012 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

198/2012 Počítačové zostavy 1 088,00 € 906,67 € 12. 10. 2012 MB Tech BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 01 B. Bystrica 36622524

197/2012 Oprava kopírovacieho stroja 39,27 € 0,00 € 12. 10. 2012 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979

196/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12. 10. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

195/2012 Faktúra za teplo IX.2012 3 146,53 € 2 610,00 € 11. 10. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

194/2012 Hlasové služby za september 2012 141,06 € 117,55 € 11. 10. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

193/2012 Hlasové služby za september 2012 29,75 € 24,79 € 09. 10. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

192/2012 Elektrina 656,58 € 549,00 € 08. 10. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

191/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za august 2012 370,00 € 0,00 € 05. 10. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

190/2012 Chemikálie do bazénu 150,19 € 125,16 € 05. 10. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

189/2012 Vodné a stočné 1 235,34 € 1 029,45 € 05. 10. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

188/2012 Kancelársky papier 262,80 € 219,00 € 05. 10. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371

187/2012 Program E-tlačivá 258,00 € 215,00 € 03. 10. 2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131

186/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna za 09 2012 72,00 € 0,00 € 03. 10. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

185/2012 Služby PO za mesiav júl2012 19,92 € 0,00 € 03. 10. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

184/2012 Služby BOZP 20,00 € 0,00 € 03. 10. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

183/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za IX 2012 361,80 € 0,00 € 03. 10. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

182/2012 Stravné za odobraté obedy za september 2012 100,50 € 0,00 € 03. 10. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

181/2012 Kontrola internetovej siete 18,00 € 15,00 € 27. 09. 2012 Dynax group Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373

180/2012 Nákup switchu 132,00 € 110,00 € 27. 09. 2012 Dynax group Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373

179/2012 Materiál k bielym tabuliam 95,81 € 79,84 € 27. 09. 2012 Optima s.r.o. Tokajícka 4, 040 22 Košice 36587052

178/2012 Nákup tonerov 32,40 € 27,00 € 26. 09. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

177/2012 Údržba kopírovacieho stroja 33,50 € 0,00 € 24. 09. 2012 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979

176/2012 Nákup tonerov 149,40 € 124,50 € 24. 09. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

175/2012 Hygienické potreby 226,46 € 188,72 € 24. 09. 2012 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947

174/2012 Vodárenské práce 249,00 € 207,50 € 24. 09. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

173/2012 Deratizácia 48,00 € 40,00 € 18. 09. 2012 Asanarates Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

172/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 18. 09. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

171/2012 Elektromateriál 298,42 € 0,00 € 18. 09. 2012 Ladislav Šoltés Ružínska 13, 040 11 Košice 37264478

170/2012 Hlasové služby za august 2012 163,35 € 135,79 € 11. 09. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

169/2012 Tlačivá 13,50 € 37,49 € 11. 09. 2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131

167/2012 Faktúra za elektrinu za august 2012 (preplatok) 247,13 € 205,00 10. 09. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

166/2012 Faktúra za teplo VIII.2012 2 984,24 € 2 487,00 € 07. 09. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

165/2012 Vodné a stočné 736,79 € 613,99 € 07. 09. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

164/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za august 2012 370,00 € 0,00 € 07. 09. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

163/2012 Služby BOZP za september 2012 20,00 € 0,00 € 04. 09. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

162/2012 Služby PO za mesiav júl2012 19,92 € 0,00 € 04. 09. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

161/2012 Tlačivá 45,00 € 37,49 € 04. 09. 2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131

160/2012 Oprava elektroinštalácie 295,00 € 0,00 € 03. 09. 2012 Ladislav Šoltés Ružínska 13, 040 11 Košice 37264478

159/2012 BOZP a CO 80,00 € 66,67 € 03. 09. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

158/2012 Stravné lístky 1 170,00 0,00 € 03. 09. 2012 Vaša Slovensko Seený trh 2, 040 01 Košice 35683813

157/2012 Čistiace prostriedky 477,04 € 397,53 21. 08. 2012 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

156/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13. 08. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

155/2012 Hlasové služby za júl 2012 138,12 € 115,09 € 10. 08. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

154/2012 Faktúra za teplo VII.2012 2 973,44 € 2 477,80 € 10. 08. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

153/2012 Tlačivá 130,02 € 108,70 10. 08. 2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131

152/2012 Rozpočet na búracie práce 72,00 € 60,00 € 09. 08. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

151/2012 Hlasové služby za júl 2012 39,54 € 32,95 € 08. 08. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

150/2012 Faktúra za elektrinu za júl 2012 (preplatok) 702,61 585,00 08. 08. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

149/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za mesiac jún 2012 370,00 € 0,00 € 07. 08. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

148/2012 Kancelársky papier 118,26 € 98,55 € 07. 08. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371

147/2012 Vodné a stočné 650,56 € 542,13 € 07. 08. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

146/2012 Služby PO za mesiav júl2012 19,92 € 0,00 € 07. 08. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

145/2012 Služby BOZP za júl 2012 20,00 € 0,00 € 03. 08. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

144/2012 Školské potreby 126,30 105,25 € 03. 08. 2012 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

143/2012 Faktúra za software VEMA 259,20 € 216,20 € 01. 08. 2012 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374

142/2012 Faktúra za elektrinu za 06 - 08 2012 1 292,00 € 1 076,66 € 01. 08. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

141/2012 Stravné lístky 608,40 € 0,00 € 31. 07. 2012 Vaša Slovensko Seený trh 2, 040 01 Košice 35683813

140/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 16. 07. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

139/2012 Hlasové služby za jún 2012 142,34 € 118,62 € 13. 07. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

138/2012 Faktúra za teplo VI.2012 3 372,18 € 2 810,10 € 11. 07. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

137/2012 Maliarsky materiál 157,27 € 131,06 € 11. 07. 2012 Dom farieb s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101

136/2012 Slávnostná ped. rada - sociálny fond 508,95 € 424,12 € 11. 07. 2012 Penzión Lesnica Čingov 113, 053 11 Smižany 10756817

135/2012 Hlasové služby za jún 2012 39,73 € 33,11 € 10. 07. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

134/2012 Faktúra za elektrinu za jún 2012 (preplatok) 102,89 € 85,70 € 10. 07. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

133/2012 Preprava autobusom 216,00 € 0,00 € 06. 07. 2012 Ján Cirner - Cirotrans Povrazová 30, 040 16 Košice 41001770

132/2012 Vodné a stočné 1 51,90 € 1 259,92 € 06. 07. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

131/2012 Oprava PC, servisné práce 149,00 € 124,17 € 06. 07. 2012 Marko Gazdag - Webkvalita Trnková 27, 040 14 Košická Nová Ves 43661904

130/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za mesiac máj 370,00 € 0,00 € 06. 07. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

129/2012 Služby BOZP za jún 2012 20,00 € 0,00 € 03. 07. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

128/2012 E - škola 109,00 € 90,83 € 02. 07. 2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131

127/2012 Služby PO za mesiav jún2012 19,92 € 0,00 € 02. 07. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

126/2012 Výmena radiátorov 1 086,90 € 905,75 € 26. 06. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

125/2012 Chemikálie do bazénu 212,00 € 176,26 € 26. 05. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

124/2012 Oprava DVD mechaniky 62,00 € 51,67 € 25. 06. 2012 Marko Gazdag - Webkvalita Trnková 27, 040 14 Košická Nová Ves 43661904

123/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za máj 2012 460,80 € 0,00 € 25. 06. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

122/2012 Stravné za odobraté obedy za máj 2012 128,00 € 0,00 € 25. 06. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

25/2012 Chemikálie do bazénu 171,79 € 143,16 € 09. 02. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

121/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna za máj 2012 72,00 € 0,00 € 21. 06. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

120/2012 Prenájom štatdióna 221,65 € 0,00 € 15. 06. 2012 Technická univerzita Letná 9, 042 00 00397610

119/2012 Prenájom gymnastickej telocvične 50,00 € 0,00 € 15. 06. 2012 Gymnastik Popradská 84, 040 11 Košice 35536446

118/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14. 06. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

117/2012 Oprava počítača 108,20 € 90,17 € 13. 06. 2012 Marko Gazdag - Webkvalita Trnková 27, 040 14 Košická Nová Ves 43661904

116/2012 Org. a technické zabezpečenie súťaže 215,34 € 0,00 € 13. 06. 2012 Akademik TU Watsonova 4, 040 01 35512644

115/2012 Hlasové služby za apríl 2012 136,93 € 114,11 € 13. 06. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

114/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za mesiac máj 370,00 € 0,00 € 13. 06. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

113/2012 Čistiace prostriedky 334,56 € 278,80 € 11. 06. 2012 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

112/2012 Faktúra za teplo V.2012 3 365,41 € 2 840,30 € 08. 06. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

111/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna za máj 2012 72,00 € 0,00 € 08. 06. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

110/2012 Faktúra za elektrinu za máj 2012 (preplatok) 103,60 € 86,00 € 08. 06. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

109/2012 Hlasové služby za máj 2012 46,73 € 38,94 € 06. 06. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

108/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za máj 2012 471,60 € 0,00 € 05. 06. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

107/2012 Stravné za odobraté obedy za máj 2012 131,00 € 0,00 € 05. 06. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

106/2012 Vodné a stočné 1 653,42 € 1 377,85 € 05. 06. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

105/2012 Služby BOZP za máj 2012 20,00 € 0,00 € 04. 06. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

104/2012 Hygienické potreby 221,90 € 184,92 € 01. 06. 2012 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947

103/2012 Služby PO za mesiav máj 2012 19,92 € 0,00 € 01. 06. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

102/2012 Čistiace prostriedky 132,66 € 110,5 € 30. 05. 2012 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

101/2012 Faktúra za teplo IV.2012 1 351,15 € 1 126,00 € 17. 05. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

100/2012 Kurz obornej spôsobilosti 40,00 € 0,00 € 17. 05. 2012 Slovenský Červený kríž Komenského 19, 040 01 Košice 00416193

99/2012 Chemikálie do bazénu 257,00 € 214,26 € 25. 05. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

98/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14. 05. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

97/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna za apríl 2012 72,00 € 0,00 € 14. 05. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

96/2012 Hlasové služby za apríl 2012 138,00 € 115,00 € 11. 05. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

95/2012 Oprava a údržba kopírovacieho stroja 51,68 € 0,00 € 11. 05. 2012 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979

94/2012 Faktúra za elektrinu za apríl 2012 (preplatok) 47,20 € 39,40 € 10. 05. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

93/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za apríl 2012 495,00 € 0,00 € 09. 05. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

92/2012 Stravné za odobraté obedy za apríl 2012 137,50 € 0,00 € 09. 05. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

91/2012 Hlasové služby za apríl 2012 40,36 € 33,63 € 07. 05. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

90/2012 Vodné a stočné 1 366,08 € 1 138,40 € 04. 05. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

89/2012 Kontrlola hasiacich prístrojov a PO za apríl 2012 47,92 € 0,00 € 04. 05. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

88/2012 Kancelársky papier 118,26 € 98,55 € 04. 05. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371

87/2012 Právne služby 118,50 € 98,75 € 03. 05. 2012 JUDr. Ján Martinec, advokát Werferova 1, 040 11 Košice 35549815

86/2012 Služby BOZP za apríl 2012 20,00 € 0,00 € 03. 05. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

85/2012 Faktúra za elektrinu za marec - máj 2012 1 292,00 € 1 076,66 € 03. 05. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

84/2012 Vyúčtovanie tepla za rok 2011 11 660,68 € 9717,23 € 02. 05. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

83/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za mesiac marec 370,00 € 0,00 € 02. 05. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

82/2012 Pretesnenie šrubenia ÚK 14,76 € 12,30 € 24. 04. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

81/2012 Výmena radiátorových ventilov 244,20 € 203,50 € 24. 04. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

80/2012 Prevoz radiátorov 80,21 € 66,84 € 24. 04. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

79/2012 Spevník - Slávik Slovenska 2012 2,00 € 1,67 € 18. 04. 2012 ARES s.r.o. Banševova 4, 821 04 Bratislava 31363822

78/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 18. 04. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

77/2012 Dodávka tepelnej energie od 01.03. - 31.02.2012 583,57 € 486,30 € 16. 04. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

76/2012 Nákup práčky 229,00 € 198,83 € 13. 04. 2012 Mistela Furčianska 42, 040 22 Košice 14399032

75/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna za marec 2012 72,00 € 0,00 € 13. 04. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

74/2012 Kurz prvej pomoci 120,00 € 100,00 € 26. 04. 2012 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135

73/2012 Odmena za služby zdravotnej pracovnej služby 218,88 € 182,40 € 12. 04. 2012 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135

72/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za marec 2012 324,90 € 0,00 € 12. 04. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

71/2012 Stravné za odobraté obedy za marec 2012 461,70 € 0,00 € 12. 04. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

70/2012 Faktúra za elektrinu (preplatok) za marec 2012 70,71 € 59,00 € 11. 04. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

69/2012 Hlasové služby 39,68 € 33,07 € 11. 04. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

68/2012 Hlasové služby 140,39 € 116,98 € 11. 04. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

67/2012 Vodné a stočné 1 552,61 € 1293,84 € 05. 04. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

66/2012 Služby BOZP za marec 2012 20,00 € 0,00 € 05. 04. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

65/2012 Hygienické potreby 221,90 € 184,92 € 05. 04. 2012 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947

64/2012 Nákup tonerov 77,40 € 64,50 € 03. 04. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

63/2012 Nákup radiátorov 0,00 € 215,71 € 03. 04. 2012 ZENTA s.r.o. Škultétyho 3, 040 01 Košice 44905262

62/2012 Právne služby 118,50 € 98,75 € 03. 04. 2012 JUDr. Ján Martinec, advokát Werferova 1, 040 11 Košice 35549815

61/2012 Služby ochrany pred požiarmi za marec 2012 19,92 € 0,00 € 02. 04. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

60/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za mesiac marec 370,00 € 0,00 € 02. 04. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

59/2012 Preplatné časopisu Telesná výchova a šport 0,00 € 12,00 € 02. 04. 2012 Slov. ved. Spoločnosť pre TV Náb. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 31789471

58/2012 Občerstvenie Deň učiteľov 574,61 € 478,84 € 02. 04. 2012 TOBI s.r.o. Slov. jednoty 10, 040 01 Košice 36176133

57/2012 Sadenice javora 26,46 € 22,05 € 29. 03. 2012 Mestské lesy Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981

56/2012 Deratizácia 36,00 € 30,00 € 27. 03. 2012 Asanarates Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

55/2012 Grafika za grafický návrh 48,00 € 40,00 € 27. 03. 2012 HEAVEN studio s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 44796072

54/2012 Chemikálie do bazénu 150,19 € 125,16 € 26. 03. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

53/2012 Školské potreby - hmotná núdza 298,80 € 249,00 € 15. 03. 2012 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

52/2012 Čistiace prostriedky 374,84 € 312,37 € 15. 03. 2012 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

51/2012 Elekropráce 25,68 € 21,40 € 15. 03. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

50/2012 Kúrenárske práce 52,68 € 43,90 € 15. 03. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

49/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13. 03. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

48/2012 Hlasové služby 134,46 € 112,05 € 12. 03. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

47/2012 Dodávka tepelnej energie od 01.02. - 31.02.2012 1783,06 € 1209,01 € 09. 03. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

46/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za mesiac február 370,00 € 0,00 € 08. 03. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

45/2012 Stravné za odobraté obedy za február 2012 90,25 € 0,00 € 08. 03. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

44/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za február 2012 324,90 € 0,00 € 08. 03. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

43/2012 Faktúra za elektrinu II. 2012 1 047,83 € 874,34 € 07. 03. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

42/2012 Hlasové služby 33,16 € 39,79 € 07. 03. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

41/2012 Vodné a stočné 1 413,35 € 1177,79 € 08. 03. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

40/2012 Právne služby 118,50 € 98,75 € 06. 03. 2012 JUDr. Ján Martinec, advokát Werferova 1, 040 11 Košice 35549815

39/2012 Oprava a údržba kopírovacieho stroja 391,70 € 0,00 € 02. 03. 2012 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979

38/2012 Služby BOZP 20,00 € 0,00 € 02. 03. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

37/2012 Služby ochrany pred požiarmi za február 2012 19,92 € 0,00 € 02. 02. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

36/2012 Laboratórny rozbor vzorky bazéna 72,00 € 0,00 € 01. 03. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

35/2012 Chemikálie do bazénu 38,54 e 32,12 € 27. 02. 2012 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

34/2012 Predplatné časopisu Právny kuriér na ro 2012 119 € 99,17 € 24. 02. 2012 RABE s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718

33/2012 Redukovaný výkon 57,36 € 47,80 € 21. 02. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

32/2012 Chemikálie na určenie chlóru vo vode 31,68 € 28,80 € 20. 02. 2012 WAFY chromservis, s.r.o. Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 35720590

31/2012 Dodávka tepelnej energie od 01.01. - 31.01.2012 7 429,74 € 6191,45 € 14. 02. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

30/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14. 02. 2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

29/2012 Hlasové služby 140,36 € 116,69 € 14. 02. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

28/2012 Hygienické potreby 221,90 € 184,92 € 10. 02. 2012 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947

27/2012 Režijné náklady za odobraté obedy za január 2012 336,30 € 0,00 € 10. 02. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

26/2012 Stravné za odobraté obedy za január 2012 101,75 € 0,00 € 10. 02. 2012 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

24/2012 Faktúra za elektrinu 1224,98 € 1014,84 € 09. 02. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

23/2012 Spracovanie účtovníctva PaM za mesiac január 370,00 € 0,00 € 09. 02. 2012 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

22/2012 Hlasové služby 39,54 € 32,95 € 08. 02. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

21/2012 Vodné a stočné 1407,06 € 1172,55 € 07. 02. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

20/2012 Poplatok za služby BOZP a CO 33,33 € 27,77 € 07. 02. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

19/2012 Odmena za služby zdravotnej pracovnej služby 164,16 € 136,80 € 06. 02. 2012 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135

18/2012 Webhosting a doména 70,55 € 0,00 € 06. 02. 2012 SZM.com, s.r.o. Dénešova 27, 040 23 Košice 36589195

17/2012 Služby BOZP 20,00 € 0,00 € 06. 02. 2012 Veronika Treciaková Palmová 12, 040 01 Košice 37518216

16/2012 Služby ochrany pred požiarmi za január 2012 19,92 € 0,00 € 02. 02. 2012 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

15/2012 Právne služby 118,50 € 98,75 € 02. 02. 2012 JUDr. Ján Martinec, advokát Werferova 1, 040 11 Košice 35549815

14/2012 Elektrina - dodávka a distribúcia 1 292,00 € 1076,66 € 01. 02. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

13/2012 Katalógový list žiaka 0,00 € 9,60 € 03. 02. 2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131

12/2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 € 16,67 € 31. 01. 2012 JurisDat - M. Medlen Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 11821973

11/2012 Chemikálie na určenie chlóru vo vode 159,88 € 145,20 € 26. 01. 2012 WAFY chromservis, s.r.o. Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 35720590

10/2012 Poistné za obdobie 14.02.2012 - 14.2.2013 745,10 € 0,00 € 24. 01. 2012 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 00653501

09/2012 Služby Virtuálnej knižnice na rok 2012 198,72 € 165,60 € 18. 01. 2012 Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43908977

08/2012 Elektrina - dodávka a distribúcia 124,67 € 103,89 € 17. 01. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

07/2012 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 17. 01. 2012 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

06/2012 Mesačné poplatky za mobilné služby 161,50 € 134,58 € 13. 01. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

05/2012 Elektrina 1 029,6 € 857,88 € 11. 01. 2012 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

04/2012 Dodávka tepelnej energie od 01.12. - 31.12.2011 7 782,68 € 6 485,57 € 11. 01. 2012 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

03/2012 Hlasové služby 39,78 € 33,15 € 10. 01. 2012 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

02/2012 Vodné a stočné 1 214,14 € 1 011,78 € 05. 01. 2012 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

01/2012 Právne služby 118,50 € 98,75 € 05. 01. 2012 JUDr. Ján Martinec, advokát Werferova 1, 040 11 Košice 35549815