Faktúry 2014

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia Dátum doručenia Dodávateľ IČO Identifikácia zmluvy (ak relevantné) Identifikácia objednávky (ak relevantné)
s DPH bez DPH Obchodné meno Adresa
296/2014 Potreby do cvičnej kuchynky 145.60 € 121.33 € 29.12.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

295/2014 Údržba kopírovacieho stroja 228,15 0.00 € 29.12.2014 Miroslav Sokol - OPTIMAX Prev.:Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979

294/2014 Hygienický materiál 355.86 € 279.88 € 29.12.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

293/2014 Kancelársky papier 488.00 € 406.67 € 29.12.2014 Papier Servis,s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 36577308

292/2014 Pokládka linolea 11,967.30 € 9,972.75 € 19.12.2014 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874

291/2014 Učebné pomôcky-biologia 311.29 € 259.41 € 19.12.2014 CONATEX-DIDACTIC,s.r.o. Velvarská 31,160 00 Praha 6,ČR 25783688

290/2014 Materiál 384.63 € 320.53 € 19.12.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182

289/2014 Rozšírenie a oprava LAN 270.00 € 225.00 € 19.12.2014 Dynnax Group,s.r.o. Viedenská 30,0400 13 Košice 45447373

288/2014 Materiál do poč.učební 679.00 € 565.83 € 19.12.2014 Dynnax Group,s.r.o. Viedenská 30,0400 13 Košice 45447373

287/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 11/2014 164.21 € 137.00 € 17.12.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

286/2014 Audit bezpečnostného projektu 180.00 € 150.00 € 16.12.2014 CUBS PLUS,s.r.o. Nasarykova 21,040 01 Košice 46943404

285/2014 Hlasové služby 11/2014 14.24 € 11.87 € 16.12.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

284/2014 Učebné pomôcky -HV 50.90 € 42.42 € 16.12.2014 Maquita,s.r.o. Soľná 738/36,972 13 Nitrianske Pravno 36316881

283/2014 Učebné pomôcky 1,078.00 € 898.34 € 15.12.2014 Steifel Eurocart,s.r.o. Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava 31360513

282/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.12.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

281/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 15.12.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

280/2014 Nákup tlačiarne,toner 151.80 € 126.50 € 15.12.2014 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843

279/2014 Hovorné 130.43 € 94.71 € 10.12.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

278/2014 Plech do strojovne 133.18 € 110.98 € 12.12.2014 Ferona Slovakia,a.s. Londýnska 8,040 01 Košice 36401137

277/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 11/2014 403.20 € 0,00 € 11.12.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

276/2014 Stravné za odobraté obedy za 12/2014 36.96 € 0,00 € 11.12.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

275/2014 UP na TV 600.00 € 500.00 € 10.12.2014 Professional sport,s.r.o. Hlavná 25,040 01 Košice 31728570

274/2014 Hlasové služby 11/2014 43.09 € 35.91 € 10.12.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

273/2014 Služby PO 12/2014 19,92 € 0,00 € 10.12.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

272/2014 Odstránenie porevíznyhc nedostatkov 405.00 € 0.00 € 10.12.2014 ELEKTRO-DA Ing.Darász,Obrancov mieru 10,Košice 34377204

271/2014 Slávnostná porada -SF 481.00 € 400.83 € 9.12.2014 Spoločenský pavilón Tr. SNP 61,040 11 Košice 45508127

270/2014 Teplo 11/2014 162.87 € 135.70 € 9.12.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

269/2014 Návleky 144.70 € 120.58 € 9.12.2014 Vl.Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36,040 01 Košice 32519150

268/2014 Chemikálie do bazénu 347.84 € 289.87 € 9.12.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

267/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 12/2014 370,00 € 0,00 € 8.12.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

266/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 11/2014 370,00 € 0,00 € 8.12.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

265/2014 Nákup UP Pexeso-AJ 30.00 € 25.00 € 8.12.2014 PaedDr.Píšová Iveta Sokolovská 11, 040 11 Košice 32485689

264/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 8.12.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566

263/2014 Vodné a stočné 1,485.11 € 1,237.59 € 4.12.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

262/2014 Nákup hasiacich prístrojov 120.00 € 0.00 € 4.12.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

261/2014 Služby PO 11/2014 19,92 € 0,00 € 4.12.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

260/2014 Nákup vrtacieho kladiva 201.17. 167.64 € 2.12.2014 bauMax,spol. s.r.o. Moldavská cesta 24,040 11 Košice 31384978

259/2014 Nákup slúchadiel 180.00 € 150.00 € 1.12.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524

258/2014 Nákup kamery 340.00 € 283.34 € 1.12.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524

257/2014 Nákup reproduktorov 96.00 € 80.00 € 1.12.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524

256/2014 Kurz prvej pomoci 60.00 € 0.00 € 1.12.2014 MEDISON,s.r.o. Obchodná 16,040 11 Košice 36679135

255/2014 Elektrina ,záloha na 12/2014 950.00 € 791.00 € 27.11.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

254/2014 Záloha na teplo 12/2014 7,686.97 € 6,405.00 € 27.11.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

253/2014 Vypracovanie cenovej ponuky VZT 72.00 € 60.00 € 27.11.2014 Klivent,s.r.o. Slanec 387,044 17 Slanec 45259046

252/2014 Revízie:TV,Plaváreň,PC učebne 850.00 € 0.00 € 27.11.2014 ELEKTRO-DA Ing.Darász,Obrancov mieru 10,Košice 34377204

251/2014 Nákup školských lavíc 5,141.50 € 4,284.60 € 25.11.2014 Nabymax,s.r.o. Vyšný čaj 12,044 16 Vyšný čaj 36712931

250/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 11/2014 492.00 € 0,00 € 25.11.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

249/2014 Stravné za odobraté obedy za 11/2014 45.10 € 0,00 € 25.11.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

248/2014 Nákup linolea 268.05 € 223.04 € 25.11.2014 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23, 040 01 Košice 36190381

247/2014 Nákup skríň 528.00 € 0.00 € 24.11.2014 Mgr. Peter Kaščák-PiKej Taľka 89,082,12 Lipníky 47795166

246/2014 Nákup farieb 307.73 € 256.44 € 20.11.2014 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101

245/2014 Nákup radiátorov 999.51 € 832.92 € 20.11.2014 Jaga Plus,s.r.o. Pri plynárni 7, 040 01 Košice 44157525

244/2014 Oprava elektriny 28.73 € 23.94 € 20.11.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

243/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 18.11.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

242/2014 Hlasové služby 10/2014 14.24 € 11.87 € 14.11.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

241/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 10/2014 222.73 € 187.00 € 14.11.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

240/2014 Chemikálie do bazénu 228.31 € 190.26 € 14.11.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

239/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14.11.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

238/2014 Doplnenie lekárničiek 77.16 € 69.57 € 13.11.2014 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 01 Košice 43791760

237/2014 Hlasové služby 10/2014 32.09 € 26.74 € 12.11.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

236/2014 Teplo 10/2014 1,539.15 € 1,283.00 € 12.11.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

235/2014 Hovorné 127.70 € 109.16 € 12.11.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

234/2014 Nákup a pokládka linolea 4,700.92 € 3,917.43 € 10.11.201 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874

233/2014 Vodné a stočné 1,710.12 € 1,425.10 € 7.11.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

232/2014 Tlačivá 81.00 € 62.50 € 7.11.20014 ŠEvt,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131

231/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 10/2014 370,00 € 0,00 € 6.11.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

230/2014 Elektrina 1.9.-30.11.2014 1,169.00 € 974.17 € 5.11.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

229/2014 Služby PO 10/2014 19,92 € 0,00 € 5.11.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

228/2014 Hygienický materiál 139.20 € 116.00 € 5.11.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

227/2014 Reklamný stojan 147.60 € 123.00 € 5.11.2014 AJ PRODUKTY,a.s. Galvaniho 7/8,820 16 Bratislava 36268518

226/2014 Stravné lístky 64.80 € 0.00 € 5.11.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

225/2014 Záloha na teplo 11/2014 6,350.27 € 5,298.00 € 31.10.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

224/2014 Elektrina ,záloha na 11/2014 860.00 € 716.80 € 31.10.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

223/2014 Chemikálie do bazénu 57.46 € 47.88 € 29.10.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

222/2014 Hygienický materiál 278.26 € 231.88 € 29.10.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

221/2014 Čistiace a dezinfekčný materiál 786.88 € 655.73 € 29.10.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

220/2014 Školská tabuľa 194.90 € 162.42 € 28.10.2014 INSGRAF,s.r.o. P.Pázmáňa 51/19,927 01 Šaľa 47078839

219/2014 Školenie BOZP 28.00 € 0.00 € 28.10.2014 Okresný úrad Košice Zádielska 1, 040 01 Košice


218/2014 OOPP 575.94 € 479.95 € 28.10.2014 Vl.Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36,040 01 Košice 32519150

215/2014 Kancelársky papier 243.96 € 203.30 € 28.10.2014 Papier Servis,s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 36577308

214/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 10/2014 561.60 € 0,00 € 28.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

213/2014 Stravné za odobraté obedy za 10/2014 51.48 € 0,00 € 28.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

212/2014 Počítače -SZP 1,200.00 € 1,000.00 € 24.10.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524

211/2014 Kancelársky materiál 8.52 € 7.10 € 23.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182

210/2014 Kancelársky materiál 85.32 € 71.10 € 21.10.2014 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371

209/2014 Kancelársky materiál 161.88 € 134.90 € 20.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182

208/2014 Magnetická tabuľa,2 ks 218.40 € 182.00 € 20.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182

207/2014 Chemikálie do bazénu 93.94 € 78.28 € 17.10.2014 CM-bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

206/2014 Údržba a výmena radiatorov 192.44 € 160.37 € 10.9.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

205/2014 Údržba a výmena radiatorov 170.18 € 141.82 € 16.10.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

204/2014 Poistenie majetku - projekt 44.40 € 0,00 € 15.10.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

202/2014 Hmotná núdza, I.polrok 332.00 € 276.67 € 15.10.2014 MVDr.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1,040 01 Košice 17180392

201/2014 Hlasové služby 09/2014 14.24 € 11.87 € 15.10.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

200/2014 Deratizácia 28.80. 24.00 € 15.10.2014 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693

199/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14.10.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

198/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 09/2014 623.53 € 519.80 € 14.10.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

197/2014 Hovorné 128,26 109,76 10.10.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

196/2014 Teplo 09/2014 2,591.02 € 2,159.00 € 10.10.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

195/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 09/2014 370,00 € 0,00 € 10.10.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

194/2014 Poistenie majetku - tabuľa 33.00 € 0,00 € 8.10.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

193/2014 Žalúzie 180.00 € 150.00 € 8.10.2014 Stanislav macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586

192/2014 Hlasové služby 09/2014 28,79 € 23,99 € 8.10.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

191/2014 Kancelársky materiál 143.16 € 119.30 € 8.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182

190/2014 Vodné a stočné 1,869.44 € 1,557.87 € 6.10.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

189/2014 Metodická príručka 30.00 € 0.00 € 3.10.2014 Diecézny Katechetický úrad Hlavná 28, 040 01 Košice


188/2014 Služby PO 09/2014 19,92 € 0,00 € 3.10.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

187/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 09/2014 481.20 € 0,00 € 3.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

186/2014 Stravné za odobraté obedy za 09/2014 44.11 € 0,00 € 3.10.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

185/2014 Žalúzie do kanc.VP,Výživa 200.00 € 166.67 € 1.10.2014 Stanislav macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586

184/2014 Elektrina ,záloha na 10/2014 730.00 € 608.30 € 8.9.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

183/2014 Materiál do ŠKD 23.46 € 19.55 € 1.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182

182/2014 Materiál do ŠKD 643.80 € 536.54 € 1.10.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182

181/2014 Záloha na teplo 10/2014 3,664.36 € 3,053.50 € 30.9.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

180/2014 Nákup RAM 186.23 € 155.19 € 26.9.2014 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49/2413,040 11 Košice 36212466

179/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 26.9.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566

178/2014 Nákup linolea 313.67 € 261.39 € 24.9.2014 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23, 040 01 Košice 36190381

177/2014 Nákup aku skrutkovača 102.65 € 85.54 € 24.9.2014 bauMax,spol. s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 31384978

176/2014 Tonery 59.40 € 49.50 € 23.9.2014 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843

175/2014 Reagencie na bazénovú vodu 189.90 € 170.45 € 23.9.2014 WAFY chromservis,s.r.o. Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590

174/2014 Hlasové služby 08/2014 14.44 € 12.03 € 18.9.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

173/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 08/2014 -22.46 € 18.70 € 18.9.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

172/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.9.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

171/2014 Hovorné 150.51 € 128.17 € 12.9.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

170/2014 Výmena vodovodného potrubia 354.90 € 295.75 € 10.9.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

169/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 08/2014 370,00 € 0,00 € 10.9.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

168/2014 Hlasové služby 08/2014 28,79 € 23,99 € 8.9.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

167/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 8.9.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

166/2014 Elektrina ,záloha na 09/2014 240.00 € 200.00 € 8.9.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

165/2014 Záloha na teplo 09/2014 545.36 € 454.00 € 8.9.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

164/2014 Teplo 08/2014 2,463.77 € 2,051.50 € 8.9.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

163/2014 Stravné lístky 1,105.20 € 0.00 € 2.9.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

162/2014 Služby PO 08/2014 19,92 € 0,00 € 2.9.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

161/2014 Vodné a stočné 1,065.48 € 887.90 € 2.9.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

160/2014 Odpad 720,72 € 0,00 € 2.9.2014 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135

159/2014 Doplnenie lekárničiek 180.44 € 140.40 € 2.9.2014 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 01 Košice 43791760

158/2014 Licencia 210.00 € 175.00 € 27.8.2014 ŠEvt,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131

157/2014 Tlačivá 28.97 € 19.14 € 27.8.2014 ŠEvt,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131

156/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.8.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

155/2014 Hlasové služby 22.81 € 19.00 € 15.8.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

154/2014 Kancelárske potreby 232.48 € 193.73 € 14.8.2014 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371

153/2014 Hovorné 135.96 € 116.05 € 12.8.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

152/2014 Oprava WC 21.60 € 18.00 € 8.8.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

151/2014 Hlasové služby 07/2014 28,79 € 23,99 € 8.8.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

150/2014 Vodné a stočné 812.52 € 677.10 € 8.8.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

149/2014 Teplo 07/2014 2,450.91 € 2,050.00 € 8.8.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

148/2014 Elektrina , vyúčtovanie za 07/2014 -655.73 € 546.00 € 8.8.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

147/2014 Elektrina ,záloha na 08/2014 750.00 € 623.00 € 11.8.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

146/2014 Služby PO 07/2014 19,92 € 0,00 € 6.8.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

145/2014 Nákup nábytku 178.80 € 149.00 € 6.8.2014 Bakaľarová-SKLO-MIX Štúrová 340/7,974 31 Hanušovce n/T 353244261

144/2014 Náhradné plnenie -skrinky 879.60 € 733.00 € 6.8.2014 Balkar,s.r.o. Štúrová 340/7,974 31 Hanušovce n/T 44441576

143/2014 Orezanie stromov,odvoz odpadu
950.00 € 0.00 € 5.8.2014 Jaroslav Kočiš Budapeštianska 7,040 13 Košice 32465068

142/2014 Záloha na teplo 08/2014 99,79 € 83,19 € 5.8.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

141/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 07/2014 370,00 € 0,00 € 5.8.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

140/2014 Elektrina 1.6.-31.8.2014 1,169.00 € 974.17 € 1.8.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

139/2014 Stravné lístky 273.60 € 0.00 € 30.7.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

138/2014 Kancelársky papier 243.96 € 203.30 € 30.7.2014 Papier servis,s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 36577308

137/2014 Maliarsky materiál 99.17 € 82,64 € 28.7.2014 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská sip.č. 173,040 11 Košice 36213101

136/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.7.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

135/2014 Hlasové služby 06/2014 14,35 € 11,96 € 14.7.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

134/2014 Hovorné 148,16 € 126,35 € 14.7.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

133/2014 Teplo 06/2014 3057,29 € 2 547,53 € 10.07.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

132/2014 Hygienický materiál 278,47 € 232,06 € 9.7.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

131/2014 Materiál na jarné upratovanie 515,54 € 429,62 € 9.7.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

130/2014 Hlasové služby 06/2014 28,79 € 23,99 € 9.7.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

129/2014 Elektrina 06/2014 -160,44 € 133,90 € 9.7.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

128/2014 Faktúra za software VEMA 270,00 € 225,00 € 8/7/2014 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374

127/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 8.7.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

126/2014 Tlačivá 115,94 € 86,62 € 7.7.2014 Ševt,a.s. Cementárenská 16,974 72,B.Bystrica 31331131

125/2014 Vodné a stočné 1626,48 € 1355,40 € 7.7.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

124/2014 Služby PO 06/2014 19,92 € 0,00 € 3.7.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

123/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 06/2014 370,00 € 0,00 € 1.7.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

122/2014 Chemikálie do bazénu 114,91 € 95,76 € 1.7.2014 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

121/2014 Záloha na teplo 07/2014 99,79 € 83,19 € 1.7.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

120/2014 Elektrina ,záloha na 07/2014 900,00 € 750,00 € 1.7.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

119/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 06/2014 435,60 € 0,00 € 18.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

118/2014 Stravné za odobraté obedy za 06/2014 39,93 € 0,00 € 18.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

117/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 17.6.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566

116/2014 Revízia a oprava TV náradia 100,00€ 0,00 € 16.6.2014 V.Micenko Húsková 15,040 11 Košice 14307472

115/2014 Hlasové služby 05/2014 11,99 € 9,99 € 16.6.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

114/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.6.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

113/2014 Hovorné 145,76 € 124,24 € 12.6.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

112/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 05/2014 370,00 € 0,00 € 12.6.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

111/2014 Elektrina 05/2014 -28,81 € 24,00 € 11.6.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

110/2014 Záloha na teplo 06/2014 99,79 € 83,19 € 11.6.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

109/2014 Teplo 05/2014 2993,69 € 2 498,00 € 19.06.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

108/2014 Hlasové služby 05/2014 30,79 € 25,66 € 5.6.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

107/2014 Vodné a stočné 1 723,38 € 1 436,15 € 03.06.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

106/2014 Služby PO 05/2014 19,92 € 0,00 € 3.6.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

105/2014 Elektrina ,záloha na 06/2014 890,00 € 741,00 € 2.6.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

104/2014 Odpad 720,72 € 0,00 € 2.6.2014 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135

103/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 05/2014 463,20 € 0,00 € 2.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

102/2014 Stravné za odobraté obedy za 05/2014 42,46 € 0,00 € 2.6.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

101/2014 Oprava splach.potrubia 70,04 € 58,37 € 2.6.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

100/2014 Tlačivá 63,56 € 47,97 € 30.5.2014 Ševt,a.s. Cementárenská 16,974 72,B.Bystrica 31331131

99/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 28.5.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

98/2014 Odpad 720,72 € 0,00 € 23.5.2014 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135

97/2014 Nákup kresiel a stola 812,40 € 677,00 € 22.5.2014 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467

96/2014 Oprava poplašného zariadenia 231,50 € 0,00 € 22.5.2014 AVT-Elektronik s.r.o. Mostova 1609/33,07801 Sečovce 47401907

95/2014 Údržba kopírovacieho stroja 269,30 € 0,00 € 21.5.2014 Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajícka 4,040 22 Košice 14394979

94/2014 Chemikálie do bazénu 172,37 € 143,64 € 20. 05. 2014 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

93/2014 Materiál na jarné upratovanie 53,50 € 44,58 € 28.04.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

92/2014 Záloha na teplo 05/2014 545,36 € 454,50 € 14.04.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

91/2014 Teplo 04/2014 4 291,28 € 3 576,07 € 15.5.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

90/2014 Vypracovanie rozpočtu 288,00 € 240,00 € 15.5.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

89/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 04/2014 370,00 € 0,00 € 15.5.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

88/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13.5.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

87/2014 Hlasové služby 04/2014 11,99 € 9,99 € 14.5.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

86/2014 Elektrina 04-/2014 -88,53 € 73,50 € 13.5.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

85/2014 Vodné a stočné 1 625,26 € 1 354,38 € 09.05.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

84/2014 Hovorné 143,96 € 122,70 € 09.05.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

83/2014 Prenájom gymnastickej haly 150,00 € 0,00 € 07.05.2014 Gymnastik Košice Popradská 84, 040 11 Košice 35536446

82/2014 Hlasové služby 04/2014 32,09 € 26,74 € 07.05.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

81/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 04/2014 459,60 € 0,00 € 06.05.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

80/2014 Stravné za odobraté obedy za 04/2014 42,13 € 0,00 € 06.05.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

79/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 05.05.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

78/2014 Elektrina 1 169,00 € 974,17 € 05.05.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

77/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 02.05.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

76/2014 Značkovač 105,61 € 88,00 € 02.05.2014 PAPERA s.r.o Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 25945653

75/2014 Elektrina 05/2014 - záloha 930,00 € 775,00 € 02.05.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

74/2014 Stravné lístky 32,40 € 0,00 € 02.05.2014 Vaša Slovensko Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

73/2014 Čistiace a dezinfekčný materiál 1 057,49 € 881,24 € 28.04.2014 PHDr. Marta Šamová Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

72/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 02/2014 370,00 € 0,00 € 16.04.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

71/2014 Hlasové služby 03/2014 11,99 € 9,99 € 16.04.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

70/2014 Teplo 03/2014 5 674,70 € 4 728,92 € 14.04.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

69/2014 Ceny do súťaže 90,00 € 74,97 € 14.04.2014 Maad Dunajská 10, 040 11 Košice 41452534

68/2014 Hlasové služby 145,34 € 123,86 € 14.04.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

67/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14.04.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

66/2014 Stravné lístky 201,60 € 0,00 € 11.04.2014 Vaša Slovensko Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

65/2014 Hlasové služby 03/2014 30,61 € 25,51 € 09.04.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

64/2014 Elektrina 04/2014 - záloha 980,00 € 815,50 € 08.04.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

63/2014 Elektrina 03/2014 - 73,35 € - 61,10 € 08.04.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

62/2014 Vodné a stočné - penále 3,42 € 0,00 € 08. 04.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

61/2014 Deratizácia 28,80 € 24,00 € 03. 04.2014 Asanarates Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

60/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 03. 04.2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

59/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 03/2014 430,80 € 0,00 € 03. 04.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

58/2014 Stravné za odobraté obedy za 03/2014 39,49 € 0,00 € 03. 04.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

57/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 01. 04.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

56/2014 Vodné a stočné 03/2014 1 323,54 € 1 102,95 € 01. 04.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

55/2014 Hygienický materiál 231,29 € 192,74 € 01. 04.2014 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

54/2014 Teplo 2013 - 1 110,34 € - 929,28 € 01. 04.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

53/2014 Chemikálie do bazénu 350,95 € 292,46 € 27. 03. 2014 CM-bazény Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007

52/2014 Servis PC siete 72,00 € 60,00 € 19. 03. 2014 Ramcom Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395

51/2014 Laboratórny rozbor vzorky vody bazéna 56,10 € 0,00 € 19. 03. 2014 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723

50/2014 Faktúra za software VEMA 51,60 € 43,00 € 17. 03. 2014 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374

49/2014 Hlasové služby 11,99 € 9,99 € 17.03.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

48/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 02/2014 520,80 € 0,00 € 12.03.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

47/2014 Stravné za odobraté obedy za 02/2014 47,74 € 0,00 € 12.03.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

46/2014 Školenie zodpovednej osoby 59,00 € 0,00 € 12.03.2014 Proeko a.s. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48 35900831

45/2014 Teplo 02/2014 7 442,78 € 6 207,32 12.03.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

44/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.03.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

43/2014 Hlasové služby 147,81 € 125,92 € 12.03.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

42/2014 Služby BOZP a CO 90,00 € 0,00 € 10.03.2014 Ing. Haluška Jánošíkova 8, 040 01 Košice 46542566

41/2014 Hmotná núdza 332,00 € 276,67 € 08.03.2014 DUMAR - Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

40/2014 Elektrina 02/2014 114,18 € 95,00 € 08.03.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

39/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 02/2014 370,00 € 0,00 € 06.03.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

38/2014 Hlasové služby 02/2014 29,30 € 24,19 € 06.03.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

37/2014 Divadelné predstavenie 400,00 € 0,00 € 03.03.2014 Štátne divadlo Košice Hlavná 58, 042 77 Košice 31299512

36/2014 Vodné a stočné 02/2014 1 346,86 € 1 124,88 € 03.03.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

35/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 03.03.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

34/2014 Elektrina - záloha 03/2014 1 000,00 € 833,00 € 03.03.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

33/2014 Prednáška pre žiakov 26,00 € 0,00 € 18.02.2014 MP Promotion Lužická 12, 120 0 Praha 49620398

32/2014 Poistenie majetku 50,56 € 0,00 € 18.02.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

31/2014 Oprava potrubia 181,82 € 151,52 € 18.02.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

30/2014 Hlasové poplatky 11,99 € 9,99 € 14.02.2014
Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

29/2014 Spracovanie účtovníctva PaM za 01/2014 370,00 € 0,00 € 13.02.2014 Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26, 040 01 Košice 35540419

28/2014 Hlasové poplatky 140,61 € 119,92 € 13.02.2014
Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

27/2014 Elektrina 01/2014 1 003,84 € 836,53 € 12.02.2014
VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

26/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 12.02.2014
Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

25/2014 Poplatok za služby 237,91 € 198,26 € 10.02.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

24/2014 Teplo 01/2014 6 272,63 € 5 228,00 € 10.02.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

23/2014 Spevník, Slávik Slovenska 2014 2,50 € 2,08 € 10.02.2014 Ares s.r.o. Banšelova 4, 821 04 Bratislava 31363822

22/2014 Paušálny poplatok 18,00 € 15,00 € 06.02.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684

21/2014 Hlasové služby 01/2014 30,18 € 25,15 € 06.02.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

20/2014 Vodné a stočné 01/2014 1 782,30 € 1485,25 € 05.02.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

19/2014 Režijné náklady za odobraté obedy za 01/2014 483,60 € 0,00 € 05.02.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

18/2014 Stravné za odobraté obedy za 01/2014 44,33 € 0,00 € 05.02.2014 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

17/2014 Služby PO 01/2014 19,92 € 0,00 € 03.02.2014 NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

16/2014 Doména .sk a webhosting 93,96 € 78,30 € 03.02.2014 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928

15/2014 Elektrina - záloha 01 - 02/2014 1 169,00 € 947,17 € 03.02.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

14/2014 Elektrina - záloha 02/2014 800,00 € 666,50 € 03.02.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

13/2014 Záloha na teplo 01/2014 1 707,53 € 1 423,00 € 30.01.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

12/2014 Časopis TV a šport 12,00 € 0,00 € 30.01.2014 Slovenská vedecká spoločnosť Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava 17323649

11/2014 Poistenie majetku 745,10 € 0,00 € 25.01.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

10/2014 Doska na pracovný stôl 46,49 € 38,74 € 24.01.2014 Marek Iľaš – výroba nábytku Lidické námestie 7, 040 22 Košice 34802894

09/2014 Elektrina - vyúčtovanie 83,09 € 69,24 € 17.01.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

08/2014 Služby Virtuálnej knižnice na rok 2014 198.72 € 165,60 € 17.01.2014 Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43908977

07/2014 Hlasové služby 8.12. - 7.1.2014 11.99 € 9,99 € 16.01.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

06/2014 Ušetrite - minimálne hovorné 15.89 € 13,24 € 15.01.2014
Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

05/2014 Hlasové služby 8.12. - 7.1.2014 144,27 € 122,97 € 13.01.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

06/2014 Teplo 12/2013 507,40 € 423,00 € 13.01.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

03/2014 Elektrina 12/2013 883,93 € 736,61 € 09.01.2014 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

02/2014 Hlasové služby 12/2013 34,87 € 29,06 € 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

01/2014 Vodné a stočné 1 079,93 € 899,94 € 02.01.2014 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460