Faktúry 2015

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia Dátum doručenia Dodávateľ IČO Identifikácia zmluvy (ak relevantné) Identifikácia objednávky (ak relevantné)
s DPH bez DPH Obchodné meno Adresa
01/2015 Elektrina 01/2015 - záloha 1 060,00 884,50 02.01.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

02/2015 Vodné a stočné 12/2014 1 190,53 992,11 02.01.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

03/2015 Hlasové služby 12/2014 39,98 33,32 08.01.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

04/2015 Hlasové poplatky 125,16 105,00 12.01.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

05/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 14.01.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

06/2015 Elektrina 12/2014 - vyúčtovanie -230,05 -191,60 15.01.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

07/2015 Fa k prijatej platbe 12/2014 0.00 € 0.00 € 15.01.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

08/2015 Hlasové služby.12./2014 15,00 12,50 15.01.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

09/2015 Fa k prijatej platbe 12/2014 0.00 € 0.00 € 15.01.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

10/2015 Služby Virtuálnej knižnice na rok 2015 198.72 € 165,60 € 19.01.2015 Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43908977

11/2015 Elektrina 2014 - vyúčtovanie -123,73 -103,11 20.01.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

12/2015 Stravné lístky 352,80 0.00 € 20.01.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

13/2015 Časopis TV a šport 12,00 € 0,00 € 26.01.2015 Slovenská vedecká spoločnosť Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava 17323649

14/2015 Stravné za odobraté obedy za 01/2015 40,48 0,00 € 28.01.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

15/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 01/2015 441,60 0,00 € 28.01.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

16/2015 Záloha na teplo 01/2015 7 370,00 6 143,00 28.01.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

17/2015 Poistenie majetku 745,10 € 0,00 € 02.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

18/2015 Služby PO 01/2015 19,92 0.00 € 02.02.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

19/2015 Doména .sk a webhosting 93,96 € 78,30 € 03.02.2015 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928

20/2015 Vodné a stočné 01/2015 2 026,14 1 688,45 05.02.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

21/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 01/2015 370,00 0.00 € 05.02.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

22/2015 Hlasové služby 01/2015 40,63 33,86 05.02.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

23/2015 Elektrina 01 -02/2015 - záloha 1 117,00 930,83 09.02.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

24/2015 Údržba elektriny 23,09 19,24 09.02.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

25/2015 Činnosti s reguláciou 2015 237,91 198,26 09.02.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

26/2015 Hlasové poplatky 123,96 102,63 11.02.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

27/2015 Teplo 01/2015 - vyúčtovanie 1 334,03 1 111,80 11.02.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

28/2015 Okenné fólie 80,00 66,67 12.02.2015 SOLAR PROTECT-Matúš Horváth Kostolianska cesta 67, 040 11 Košice 43489923

29/2015 Elektrina 2015 - záloha 02/2015 650,00 542,00 12.02.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

30/2015 Elektrina 01/2015 - vyúčtovanie -122,94 102,50 16.02.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

31/2015 Učebné pomôcky 14,86 0,00 16.02.2015 CONATEX-DIDACTIC,s.r.o. Velvarská 31,160 00 Praha 6,ČR 25783688

32/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 16.02.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

33/2015 Hlasové služby.01./2015 16,54 13,78 16.02.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

34/2015 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 163 33,50 0.00 € 17.02.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košce 14394979

35/2015 Údržba tlačiarne KM MC 2530 DL 48,30 0.00 € 17.02.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košce 14394979

36/2015 Stravné za odobraté obedy za 02/2015 26,40 0,00 € 18.02.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

37/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 02/2015 288,00 0,00 € 18.02.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

38/2015 Vypracovanie aktualizácie bezp.projektu 180,00 150,00 20.02.2015 CUBS PLUS,s.r.o. Msaryková 21, 040 01 Košice 46943404

39/2015 Tlačivá 70,78 58,98 20.02.2015 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

40/2015 Oprava potrubia 75,05 62,54 20.02.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

41/2015 Oprava potrubia pri veľkej TV 72,66 60,55 20.02.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

42/2015 Poistenie majetku 50,56 0,00 € 25.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

43/2015 Vypílenie stromov suchých 250,00 0.00 € 25.02.2015 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297

44/2015 Teplo 02/2015 - záloha 4 280,00 1 111,80 11.02.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

45/2015 Počítačová sieť SANET 150,00 0.00 € 01.03.2015 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

46/2015 Elektrina 2015 - záloha 03/2015 940,00 783,00 01.03.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

47/2015 Rozbor bazénovej vody 56,10 0.00 € 03.03.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

48/2015 Vodné a stočné 02/2015 1 301,41 1 084,51 04.03.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

49/2015 Počítačová sieť SANET - členský poplatok 33,00 0.00 € 06.03.2015 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

50/2015 Služby PO 02/2015 19,92 0.00 € 06.03.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

51/2015 Teplo 02/2015 - vyúčtovanie 2 964,39 2 470,15 06.03.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

52/2015 Stravné lístky 151,20 0.00 € 09.03.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

53/2015 Hlasové služby 02/2015 39,79 33,16 10.03.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

54/2015 Technický posudok a ropzočet-vzduchotechnika 360,00 300,00 10.03.2015 Klima-Teplo designing Hroncova 3, 040 01 košice 44294476

55/2015 Elektrina - vyúčtovanie 02/2015 72,09 60,30 11.03.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

56/2015 Hlasové poplatky 123,16 102,61 12.03.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

57/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 16.03.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

58/2015 Hlasové služby.02./2015 14,24 11,87 16.03.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

59/2015 Paušálny poplatok 2015 18,00 15,00 16.03.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

60/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 02/2015 370,00 0.00 € 16.03.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

61/2015 Zatvárač dverí 168,00 140,00 16.03.2015 FM spol.s.r.o. Popradská 78,040 11 Košice 31679722

62/2015 Slávik 2015 2,50 2,08 19.03.2015 ARES,spol.s.r.o. Banšellová 4, 821 04 Bratislava 31363822

63/2015 Balíčky-hmotná núdza 298,80 249,00 19.03.2015 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

64/2015 Chémikálie na úpravu bazénovej vody 228,31 190,26 23.03.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

65/2015 Miestny poplatok za komunálny odpad 727,65 0.00 € 24.03.2015 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135

66/2015 Služby BOZP 90,00 0.00 € 25.03.2015 Ing. Haluška Jánošíková 8,040 01 Košice 46542566

67/2015 Teplo 03/2015 - záloha 7 301,00 6 084,50 25.03.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

68/2015 Elektrina - 04/2015 - záloha 770,00 644,00 01.04.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

69/2015 Vstrekovací ventil 58,78 48,98 07.04.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

70/2015 Vodné a stočné 03/2015 1 723,72 1 436,43 07.04.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

71/2015 Služby PO 03/2015 19,92 0.00 € 06.03.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

72/2015 Hlasové služby 03/2015 40,30 33,58 07.04.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

73/2015 Teplo 03/2015 - vyúčtovanie -150,90 -125,30 10.04.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

74/2015 Rozbor bazénovej vody 56,10 0.00 € 13.04.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

75/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13.04.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

76/2015 Oprava kopírovacieho stroja bizhub 163 117,47 0.00 € 14.04.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košce 14394979

77/2015 Elektrina - 03/2015 - vyúčtovanie 37,50 31,30 14.04.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

78/2015 Stravné za odobraté obedy za 03/2015 48,51 0,00 € 14.04.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

79/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 03/2015 529,20 0,00 € 14.04.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

80/2015 Hlasové poplatky 123,61 103,01 14.04.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

81/2015 Hlasové služby.03./2015 14,24 11,87 16.04.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

82/2015 Tlač pozvánok 24,90 0.00 € 21.04.2015 PERA, s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178

83/2015 Servis bazénovej technológie 28,20 23,50 21.04.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

84/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 03/2015 370,00 0.00 € 21.04.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

85/2015 Teplo 04/2015 - záloha 4 429,00 3 690,83 10.04.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

86/2015 Elektrina - 05/2015 - záloha 980,00 815,00 04.05.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

87/2015 Rozbor bazénovej vody 65,80 0.00 € 04.05.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

88/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 04/2015 370,00 0.00 € 04.05.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

89/2015 Stravné za odobraté obedy za 04/2015 40,59 0,00 € 04.05.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

902015 Režijné náklady za odobraté obedy za 04/2015 442,80 0,00 € 04.05.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

91/2015 Teplo 2014 747,19 622,00 04.05.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

92/2015 Protišmyková dlažba 15,84 13,20 04.05.2015 Hornbach-baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949

93/2015 Inzercia 170,40 142,00 04.05.2015 Kratky Global Media,a.s. Protifašistických bojovníkov 11,Košice 43890270

94/2015 Služby PO 04/2015 19,92 0.00 € 07.05.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

95/2015 Elektrina - 03 -05/2015 - záloha 1 117,00 930,83 07.05.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

96/2015 Vodné a stočné 04/2015 1 648,02 1 373,35 07.05.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

97/2015 Deratizácia 28,80 24,00 11.05.2015 Asanarates,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

98/2015 Chémikálie na úpravu bazénovej vody 172,37 143,64 11.05.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

99/2015 Hlasové služby 04/2015 39,79 33,16 12.05.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

100/2015 Teplo 04/2015 - vyúčtovanie 881,00 734,17 12.05.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

101/2015 Hlasové poplatky 125,30 104,42 12.05.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

102/2015 Hlasové služby.04./2015 14,24 11,87 14.05.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

103/2015 Elektrina - 04/2015 - vyúčtovanie 98,93 82,50 15.05.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

104/2015 Prenájom gymn.telocvične - KŠU-súťaž 150,00 0.00 € 18.05.2015 Gymnastik Košice Popradská 84, 040 11 Košice 35536446

105/2015 Cestovné - súťaž KŠÚ 87,60 0.00 € 18.05.2015 Pinkovský J. Pavlovce nad Uhom


106/2015 Cestovné - súťaž KŠÚ 27,50 0.00 € 18.05.2015 Pinkovský J. Pavlovce nad Uhom


107/2015 Poistné 77,20 0.00 € 19.05.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

108/2015 Poistné 33,00 0.00 € 19.05.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

109/2015 Počítačová sieť SANET 150,00 0.00 € 20.05.2015 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

110/2015 Fotografické služby 50,00 0,00 22.05.2015 NEUfotoBAUER,s.r.o. Pokroku 8, 040 11 Košice 47026138

111/2015 Cestovné - súťaž KŠÚ 143,10 0.00 € 22.05.2015 J.Vojtko Nacina Ves


112/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 25.05.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

113/2015 Doplnenie lekárničiek 144,57 129,42 26.05.2015 ARTKE s.r.o. Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760

114/2015 Stravné za odobraté obedy za 04/2015 43,34 0,00 € 26.05.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

115/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 04/2015 472,80 0,00 € 26.05.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

116/2015 Teplo 05/2015 - záloha 599,00 499,17 10.05.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

117/2015 Hygienické potreby 386,09 321,74 27.05.2015 SCANDI,s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

118/2015 Cateringové služby 950,00 791,66 29.05.2015 Justína Catering Národná trieda 58, 040 01 Košice 34378723

119/2015 Elektrina - 03 -05/2015 - záloha 870,00 725,00 01.06.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

120/2015 Miestny poplatok za komunálny odpad 727,65 0.00 € 24.03.2015 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135

121/2015 Čistiace prostriedky 680,46 567,05 03.06.2015 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

122/2015 Služby PO 05/2015 19,92 0.00 € 03.06.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

123/2015 Vodné a stočné 05/2015 1 688,20 1 406,83 03.06.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

124/2015 Rozbor bazénovej vody 65,80 0.00 € 04.06.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

125/2015 Spisové plechové skrine 422,40 352,00 08.06.2015 B2B Partner Šulekova 2,811 06 Bratislava 44413467

126/2015 Hlasové služby 05/2015 24,70 20,58 08.06.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

127/2015 Teplo 06/2015 - záloha 121,00 100,83 10.06.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

128/2015 Teplo 05/2015 - vyúčtovanie 3 246,95 2 705,00 10.06.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

129/2015 Služby BOZP 90,00 0.00 € 10.06.2015 Ing. Haluška Jánošíková 8,040 01 Košice 46542566

130/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 11.06.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

131/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 05/2015 370,00 0.00 € 04.06.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

132/2015 Pracovná zdravotná služba 236,88 197,40 11.06.2015 MEDISON,s.r.o. Obchodná 16,040 01 Košice 36679135

133/2015 Revízia elektro-škola 985,00 0.00 € 12.06.2015 ELEKTRO-DA Ing.Darasz,Obrancov mieru 10, Košice 34377204

134/2015 Hlasové poplatky 123,73 103,11 12.06.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

135/2015 Elektrina - 05/2015 - vyúčtovanie -85,89 71,50 12.06.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

136/2015 Hlasové služby.05./2015 14,24 11,87 16.06.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

137/2015 ASC Rozvrhy 2016 63,00 52,50 19.06.2015 ASC,s.r.o. Sworadova 71, 811 03 Bratislava 31361161

138/2015 Stravné za odobraté obedy za 06/2015 46,09 0,00 € 19.06.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

139/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 06/2015 502,80 0,00 € 19.06.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

140/2015 Oprava a revízia TV náradia 142,60 0.00 € 22.06.2015 Vladimír Micenko Húsková 15, 040 11 košice 14307472

141/2015 Planírovacie práce 974,40 812,00 22.06.2015 STAPOL,s.r.o. Národná trieda 58/A, 040 01 Košice 47561700

142/2015 Odvoz odpadu 230,76 192,30 22.06.2015 STAPOL,s.r.o. Národná trieda 58/A, 040 01 Košice 47561700

143/2015 Ceny na súťaže 47,88 39,50 26.06.2015 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534

144/2015 Ceny na súťaže 144,30 120,25 26.06.2015 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534

145/2015 Čistiace prostriedky 278,40 232,00 29.06.2015 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

146/2015 Vypracovanie protispoločenskej smernice 48,00 40,00 02.07.2015 CUBS PLUS,s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404

147/2015 Nákup počítača 380,00 316,67 03.07.2015 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37, 974 05 B.Bystrica 36622524

148/2015 Teplo 06/2015 - vyúčtovanie 3 220,18 2 683,49 03.07.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

149/2015 Teplo 07/2015 - záloha 121,00 100,83 03.07.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

150/2015 Vodné a stočné 06/2015 1 795,70 1 496,43 06.07.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

151/2015 Vyprac. proj.dokumentácie - atletická dráha 960,00 800,00 08.07.2015 Ing. Marta Tomková,T.D.LINE Pražská 4, 040 11 Košice 32481837

152/2015 Služby PO 06/2015 19,92 0.00 € 09.07.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

153/2015 Elektrina - 07/2015 - záloha 890,00 742,00 09.07.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

154/2015 Hlasové služby 06/2015 29,20 24,33 09.07.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

155/2015 Verzia programu 07/2015 - 06/2016 273,84 228,26 09.07.2015 VEMA,s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374

156/2015 SF-vyhodnocovacia porada 553,85 461,54 09.07.2015 ATEX Košice,s.r.o. Jána Pavla II, 040 23 Košice 36210757

157/2015 Nákup kanc. kresla 220,80 184,00 09.07.2015 B2B Partner Šulekova 2,811 06 Bratislava 44413467

158/2015 Tlačivá 253,58 204,58 13.07.2015 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

159/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13.07.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

160/2015 Hlasové poplatky 123,46 102,88 13.07.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

161/2015 Hlasové služby.06./2015 15,31 12,76 15.07.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

162/2015 ZŤP- skrinky 932,40 883,20 15.07.2015 Balkar,s.r.o. Štúrová 340/7,094 31 HanušovceN/Topľou 44441576

163/2015 Kanc. a školský materiál 246,50 205,42 17.07.2015 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371

164/2015 Elektrina - 06/2015 - vyúčtovanie - 118,87 99,00 19.072015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

165/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 06/2015 370,00 0.00 € 19.07.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

166/2015 Oprava odpadu 82,22 68,52 24.07.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

167/2015 Elektrina - 08/2015 - záloha 780,00 650,00 03.08.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

168/2015 Teplo 07/2015 - vyúčtovanie 2 699,12 2 249,27 05.08.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

169/2015 Teplo 08/2015 - záloha 121,00 100,83 05.08.2015 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

170/2015 Vodné a stočné 07/2015 1 780,21 1 483,51 05.08.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

171/2015 Elektrina - 1.6.20152- 31.8.2015 - záloha 1 117,00 930,83 06.08.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

172/2015 Hlasové služby 07/2015 29,00 24,17 06.08.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

173/2015 Benzínová kosačka 235,00 196,00 06.08.2015 Mountfield SK,s.r.o. Červenej armády 1,036 01 Martin 36377147

174/2015 Služby PO 07/2015 19,92 0.00 € 10.08.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

175/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 11.08.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

176/2015 Hlasové poplatky 123,37 102,81 11.08.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

177/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 07/2015 370,00 0.00 € 12.08.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

178/2015 Elektrina - 07/2015 - vyúčtovanie - 625,48 521,50 13.08.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

179/2015 Chémikálie na úpravu bazénovej vody 233,69 194,74 13.08.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

180/2015 Hlasové služby.07./2015 19,10 15,92 13.08.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

181/2015 Hygienické potreby 380,93 317,44 14.08.2015 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983

182/2015 Licencia 326,00 271,67 14.08.2015 ŠEVT,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131

183/2016 Pedagogický diár 13,00 11,82 20.08.2015 RAABE, s.r.o. Heydukova 12,811 08 Bratislava 35908718

184/2015 Počítačová sieť SANET 150,00 0.00 € 20.08.2015 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

185/2015 Poistenie majetku 33,00 0.00 € 26.08.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 653501

186/2015 Materiál na údržbu 93,17 77,64 27.08.2015 Hornbach-baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949

187/2015 Stravné lístky 1 450,80 0.00 € 31.0.82015 Vaša Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813

188/2015 Miestny poplatok za komunálny odpad 727,65 0.00 € 02.09.2015 Mesto Košice Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 691135

189/2015 Služby PO 08/2015 19,92 0.00 € 02.09.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

190/2015 Elektrina - 09/2015 - záloha 260,00 217,00 02.09.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

191/2015 Teplo 08/2015 - vyúčtovanie 2 697,74 2 248,12 03.09.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

192/2015 Teplo 09/2015 - záloha 599,00 499,17 03.09.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

193/2015 Vodné a stočné 08/2015 1 205,94 1 004,95 03.09.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

194/2015 Rozbor bazénovej vody 65,80 0.00 € 03.09.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

195/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 08/2015 370,00 0.00 € 09.09.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

196/2015 Tonery 76,80 64,00 09.09.2015 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843

197/2015 Hlasové služby 08/2015 29,00 24,17 09.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

198/2015 Nákup zváračky+ materiál 291,80 243,17 10.09.2015 GoBaKo,s.r.o. Holubyho 12, 043 27 Košice 36197670

199/2015 Náhradná lampa 198,00 157,50 14.09.2015 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49,040 11 Košice 36212466

200/2015 Elektrina - 08/2015 - vyúčtovanie -151,84 26,50 14.09.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

201/2015 Hlasové poplatky 123,46 102,88 14.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

202/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 16.09.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

203/2015 Dielenské stoly 773,79 644,79 16.09.2015 Hornbach-baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949

204/2015 Hlasové služby.08./2015 14,24 11,87 19.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

205/2015 Služby BOZP 90,00 0.00 € 19.09.2015 Ing. Haluška Jánošíková 8,040 01 Košice 46542566

206/2015 Nákup plynového sporáka 219,00 182,50 24.09.2015 PLANEO Elektro Košice Toryská 5, 040 11 Košice 35712783

207/2015 Nákup materiálu 199,93 166,61 24.09.2015 Dom Farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173 , 040 11 Košice 41032128

208/2015 Nákup učebníc AJ 990,00 900,00 28.09.2015 Glossa,s.r.o. Hlavná 97, 040 01 Košice 47044012

209/2015 ŠKD-domáci telefón 626,74 0,00 29.09.2015 Stanislav Varga Jakobyho 14,040 01 Košice 37519166

210/2015 Teplo 10/2015 - záloha 3 950,00 3 291,67 30.09.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

211/2015 Elektrina - 10/2015 - záloha 650,00 542,00 30.09.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

212/2015 Odstránenie závad po revizií 990,00 0.00 € 02.10.2015 ELEKTRO-DA Ing.Darasz,Obrancov mieru 10, Košice 34377204

213/2015 Služby PO 09/2015 19,92 0.00 € 05.10.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

214/2015 Stravné za odobraté obedy za 09/2015 47,19 0,00 € 06.10.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

215/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 09/2015 514,80 0,00 € 06.10.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

216/2015 Teplo 09/2015 - vyúčtovanie 3 131,79 2 609,82 06.10.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

217/2015 Vodné a stočné 09/2015 1 710,46 1 425,38 07.10.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

218/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 09/2015 370,00 0.00 € 07.10.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

219/2015 Hlasové služby 09/2015 36,89 30,74 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

220/2015 Pomôcky na plávanie 174,55 144,26 08.10.2015 ARONET,s.r.o. Steinerova 56,266 01 Beroun,ČR 26446031

221/2015 Orez konárov 350,00 0,00 08.10.2015 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297

222/2015 Hlasové poplatky 123,16 102,63 12.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

223/2015 Kryty na stoličky a lavice 150,00 125,00 12.10.2015 eVector,s.r.o. Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011

224/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13.10.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

225/2015 Montáž žalúzií 102,83 85,69 14.10.2015 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586

226/2015 Elektrina - 09/2015 - vyúčtovanie 609,05 507,00 14.10.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

227/2015 Hlasové služby.09./2015 14,24 11,87 14.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

228/2015 Posudok a odb.prehl.plynu 87,60 73,00 19.10.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

229/2015 Tlačivá 97,60 81,30 21.10.2015 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

230/2015 Nákup žiariviek 135,00 112,50 22.10.2015 EDEN,s.r.o. Hlavná 70,040,01, Košice 31653758

231/2015 Nákup PVC Star 4x4 89,80 74,85 22.10.2015 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381

232/2015 Balíčky-hmotná núdza 215,80 179,83 23.10.2015 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

233/2015 Nákup kalendárov,diárov 147,44 122,87 23.10.2015 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

234/2015 Nákup počítača 304,80 254,00 23.10.2015 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37, 974 05 B.Bystrica 36622524

235/2015 Chémikálie na úpravu bazénovej vody 350,95 292,46 26.10.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

236/2015 Kanc.papier 259,20 216,00 27.10.2015 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371

237/2015 Kanc.materiál 241,56 201,30 27.10.2015 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371

238/2015 Montáž a rozšírenie LAN 540,00 450,00 27.10.2015 Dynaax Group,s.r.o. Viedenská 30,040,13 Košice 45447373

239/2015 Materiál 619,92 516,60 27.10.2015 Dynaax Group,s.r.o. Viedenská 30,040,13 Košice 45447373

240/2015 Materiál 49,96 41,63 28.10.2015 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49,040 11 Košice 36212466

241/2015 Náradie, materiál 363,00 302,50 28.10.2015 Hornbach-baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949

242/2015 Doplnenie lekárničiek 154,15 136,79 28.10.2015 ARTKE s.r.o. Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760

243/2015 Lavice 1 199,40 999,50 28.10.2015 KONIMPEX,s,r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874

244/2015 Tonery 165,12 137,60 28.10.2015 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843

245/2015 Čistiace prostriedky 650,00 540,80 28.10.2015 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

246/2015 Hygienické potreby 367,63 306,36 28.10.2015 SCANDI,s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

247/2015 Stravné za odobraté obedy za 10/2015 50,49 0,00 € 28.10.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

248/2015 Elektrina - 11/2015 - záloha 900,00 750,00 29.10.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

249/2015 Teplo 11/2015 - záloha 6 838,00 5 698,33 29.10.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

250/2015 Výmena a oprava WC 533,64 444,70 30.10.2015 EFFA,s.r.o. Humenská 334/19,040,11 Košice 36604500

251/2015 Rozbor bazénovej vody 65,80 0,00 30.10.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

252/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 10/2015 370,00 0.00 € 30.10.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

253/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 11,12/2015 740,00 0.00 € 30.10.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

254/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 10/2015 550,80 0,00 € 28.10.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

255/2015 Publikácia 80,55 67,80 02.11.2015 RAABE, s.r.o. Heydukova 12,811 08 Bratislava 35908718

256/2015 Učebné pomôcky 14,40 13,09 02.11.2015 Orbis pictus,spol.s.r.o. Hrachová 34,Bratislava 17323266

257/2015 Deratizácia 30,00 25,00 02.11.2015 Asanarates,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

258/2015 Teplo 10/2015 - vyúčtovanie 1 371,35 1 142,79 04.11.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

259/2015 Služby PO 10/2015+ materiál 80,92 0.00 € 04.11.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

260/2015 Vodné a stočné 10/2015 1 719,62 1 433,02 05.11.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

261/2015 Hlasové služby 10/2015 29,40 24,50 05.11.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

262/2015 Elektrina - 09-11/2015 - záloha 1 117,00 930,83 09.11.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

263/2015 Nákup skenera 63,67 53,06 09.11.2015 Alza,cz a.s. Jateční 33a,170 00 Praha 7 27082440

264/2015 Hlasové poplatky 131,30 109,42 12.11.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

265/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 13.11.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

266/2015 Hlasové služby.09./2015 15,46 12,88 16.11.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

267/2015 Elektrina - 10/2015 - vyúčtovanie 363,12 302,80 16.11.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

268/2015 Materiál 87,00 72,50 16.11.2015 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078

269/2015 Školské dielne 893,22 744,00 18.11.2015 Hornbach-baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949

270/2015 Metodika na NJ 18,67 15,98 18.11.2015 PhDr. Martinčoková Elena Hlavná 83, Košice 36212997

271/2015 Výkopové práce 648,00 540.00 € 18.11.2015 Kontrakt JMV,s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744

272/2015 Počítačová sieť SANET 150,00 0.00 € 23.11.2015 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

273/2015 Školenie HŠ 69,00 0.00 € 23.11.2015 PROEKO,s.r.o.-Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18?841 06 Bratislava 48 35900831

274/2015 Údržba kopírovacích strojov 232,57 0.00 € 25.11.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košce 14394979

275/2015 Vypracovanie prev. poriadku 140,00 116,67 25.11.2015 SOFT-GL,s.r.o. Belehradská 1,040 13 Košice 36182214

276/2015 Verejné obstarávanie 560,00 0.00 € 27.11.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

277/2015 Elektrina - 12/2015 - záloha 1 010,00 853,00 27.11.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

278/2015 Elektrina - 12/2015 - záloha 372,00 310,00 27.11.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

279/2015 Rozbor bazénovej vody 65,80 0,00 01.12.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

280/2015 Nákup materiálu 196,55 163,79 01.12.2015 Dom Farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173 , 040 11 Košice 41032128

281/2015 Stravné za odobraté obedy za 11/2015 51,92 0,00 01.12.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

282/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 11/2015 566,40 0,00 01.12.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

283/2015 Náhrada škody - odstránenie 975,00 0,00 01.12.2015 Robert Hidasi Hlinkova 17, 040 01 Košice 41425588

284/2015 Odstránenie plesní 600,00 0,00 01.12.2015 Robert Hidasi Hlinkova 17, 040 01 Košice 41425588

285/2015 Výmena fotovalca 177,80 0,00 03.12.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košce 14394979

286/2015 Služby BOZP 90,00 0.00 € 03.12.2015 Ing. Haluška Jánošíková 8,040 01 Košice 46542566

287/2015 Teplo 11/2015 - vyúčtovanie 356,36 296,97 03.12.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

288/2015 Vodné a stočné 11/2015 1 629,85 1 358,21 03.12.2015 VS vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

289/2015 Služby PO 11/2015 19,92 0,00 03.12.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

290/2015 Vypracovanie projektu 171,24 142,70 03.12.2015 Správa mestskej zelene Rastislavova 79,040 01 Košice 17078202

291/2015 Oprava prasknutého potrubia 3 578,69 2 982,24 04.12.2015 Kontrakt JMV,s.r.o. Krivá 18,040 01 Košice 31666744

292/2015 Oprava malej telocvične 8 881,49 7 401,24 04.12.2015 Perzistent Modifik,s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 36847623

293/2015 Aktualizácia bezpečnostného projektu 34,80 29,00 07.12.2015 CUBS PLUS,s.r.o. Msaryková 21, 040 01 Košice 46943404

294/2015 Chémikálie na úpravu bazénovej vody+oprava 198,18 165,15 07.12.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

295/2015 Teplo 12/2015 - záloha 8 274,00 6 895,00 07.12.2015 Veolia Energia Vých.Slovensko,s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345

296/2015 Hlasové služby 01/2015 29,16 24,30 09.12.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

297/2015 Stravné za odobraté obedy za 12/2015 42,46 0,00 10.12.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

298/2015 Režijné náklady za odobraté obedy za 12/2015 463,20 0,00 10.12.2015 Školská kuchyňa a jedáleň Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764

299/2015 Pracovná zdravotná služba 236,88 197,40 10.12.2015 MEDISON,s.r.o. Obchodná 16,040 01 Košice 36679135

300/2015 Učebné pomôcky na TV 800,00 666,67 14.12.2015 Šport profesionál,s.r.o. Rubínová 2, 040 11 Košice 36207535

301/2015 Nákup počítača 210,00 175,00 14.12.2015 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37, 974 05 B.Bystrica 36622524

302/2015 Nákup počítača 210,00 175,00 14.12.2015 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37, 974 05 B.Bystrica 36622524

303/2015 Hlasové poplatky 123,30 102,75 14.12.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

304/2015 Elektrina - 1.1.2015 - 30.11.2015- vyúčtovanie -410,48 -342,07 14.12.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

305/2015 Vypracovanie tendrovej dokumentácie 1 176,00 980,00 14.12.2015 Klima-teplo designing,s.r.o. Hroncova 3,040 01 Košice 44294476

306/2015 Ušetrite - minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 15.12.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143

307/2015 Služby PO 12/2015 19,92 0.00 € 15.12.2015 Katarína Nevelošová - NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184

308/2015 Elektrina - 11/2015- vyúčtovanie 92,18 76,00 16.12.2015 VS energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222

309/2015 Výpočet prev.nákladov na bazén 27,04 22,53 16.12.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

310/2015 Verejné obstarávanie 360,00 0.00 € 21.12.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

311/2015 Hlasové služby.12./2015 18,70 15,58 21.12.2015 Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469

312/2015 Rekonštrukcia šk.šp.ihriska-atletická dráha 74 400,00 62 000,00 21.12.2015 REKOM-Košice,s.r.o. Tranovského 9, 040 01 Košice 31685226

313/2015 Pokládka linolea 7 481,91 6 234,92 29.12.2015 Konimpex spol.s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874

314/2015 Nákup dvojkolesového vozíka 76,68 63,90 29.12.2015 Manutan Slovakia,s.r.o. Galvániho 7/B,821 04 Bratislava 35885815

315/2015 Nákup zdravotníckeho ruksaku 142,89 129,90 29.12.2015 Manutan Slovakia,s.r.o. Galvániho 7/B,821 04 Bratislava 35885815

316/2015 Nástenné lekárničky 3 ks+náplň 132,57 114,88 29.12.2015 ARTKE s.r.o. Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760

317/2015 Prenájom priestorov na prac. poradu _ SF 585,07 487,56 29.12.2015 HS Servis,s.r.o. Tr. SNP 88,040 11 Košice 36575046

318/2015 Nákup materiálu 227,68 189,73 29.12.2015 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 B. Bystrica 46082182

319/2015 Materiál - rohože 851,31 709,42 29.12.2015 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23, 040 01 Košice 36190381

320/2015 Dlažba,lepidlo,špárovacia hmota 145,46 121,22 29.12.2015 Hornbach-baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949

321/2015 Rozbor bazénovej vody 65,80 0.00 € 30.12.2015 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

322/2015 Nákup parkovacieho stlpika sklopného 328,80 274,00 30.12.2015 B2B Partner Šulekova 2,811 06 Bratislava 44413467

323/2015 Materilá-jednorazový riad 170,96 130.00 € 30.12.2015 PhDr. M.Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078