Faktúry 2016

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia Dátum doručenia Dodávateľ IČO Identifikácia zmluvy (ak relevantné) Identifikácia objednávky (ak relevantné)
s DPH bez DPH Obchodné meno Adresa
01/2016 Elektroinštalačné práce 160,00 0,00 11.01.2016 ELEKTRO-DA, Ing. Darasz,obrancov mieru 10, Košice 34377204

02/2016 Elektrina-záloha 01/2016 1 030,00 858,00 11.01.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

03/2016 Hlasové služby 12/2015 29,00 24,17 11.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

04/2016 Služby virtuálnej knižnice na rok 2016 198,72 165,60 11.01.2016 Komensky,s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43908977

05/2016 Vodné a stočné 12/2015 1 646,81 1 372,34 11.01.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

06/2016 Hlasové poplatky 124,93 104,11 11.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

07/2016 Pozvánky na otvorenie atl.dráhy - tlač 24,00 0,00 11.01.2016 PERA,s.r.o. Humenská 33,040 11 Košice 46978178

08/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 13.01.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

09/2016 Teplo 12/2015-vyúčtovanie -1 135,34 946,12 13.01.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

10/2016 Hlasové služby 12/2015 16,46 13,72 13.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

11/2016 Elektrina-vyúčtovanie 12/2015 116,54 96,80 15.01.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

12/2016 Elektrina-vyúčtovanie 12/2015 -156,76 -130,50 15.01.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

13/2016 Slávik 2016 2,50 2,08 20.01.2016 ARES,spol.s.r.o. Banšellová 4, 821 04 Bratislava 31363822

14/2016 Časopis TV a šport 12,00 0,00 20.01.2016 Slovenská vedecká spoločnosť Nábr. L.Svobodu 9,814 69 Bratislava 17323649

15/2016 Paušálny poplatok 2016 18,00 15,00 27.01.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

16/2016 Elektrina-záloha 02/2016 460,00 383,20 01.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

17/2016 Elektrina-záloha 02/2016 800,00 666,00 01.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

18/2016 Cateringové služby 518,00 431,66 01.02.2016 Justína Catering Národná trieda 72,04 01 Košice 34378723

19/2016 Réžia 01/2016 403,20 0 01.02.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

20/2016 Strava 01/2016 36,96 0 01.02.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

21/2016 Členský poplatok 2016 33,00 0 03.02.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

22/2016 Doména.sk a webhosting 93,96 78,30 03.02.2016 Websupport,s.r.o. Staré grunty 12,841 04 Bratislava 36421928

23/2016 Teplo 01/2016-vyúčtovanie 9 137,21 7 614,34 04.02.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

24/2016 Elektroinštalačné práce 501,46 0 05.02.2016 ELEKTRO-DA, Ing. Darasz,obrancov mieru 10, Košice 34377204

25/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 01/2016 370,00 0 05.02.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

26/2016 Vodné a stočné 01/2016 1 363,80 1 136,50 05.02.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

27/2016 Služby PO 01/2016 19,92 0 05.02.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

28/2016 Bankový modul HB 0063 19,20 16,00 05.02.2016 VEMA,s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374

29/2016 Chemikálie na úpravu vody 228,31 190,26 08.02.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

30/2016 Hlasové služby 01/2016 30,30 25,25 08.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

31/2016 Hlasové poplatky 123,16 102,63 11.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

32/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 12.02.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

33/2016 Hlasové služby 12/2015 14,24 11,87 15.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

34/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 15.02.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

35/2016 Elektrina-vyúčtovanie 01/2016 397,72 331,43 16.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

36/2016 Elektrina-vyúčtovanie 01/2016 -179,10 -149,40 16.02.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

37/2016 Poplatok 01-03/2016 150,00 0 22.02.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

38/2016 Orez stromov 200,00 0 22.02.2016 Martin Kuzevič Drábova 6, 040 23 Košice 47775297

39/2016 Oprava-elektrický obvod 36,00 0 23.02.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

40/2016 Teplo 02/2016-záloha 5 497,61 4581,34 23.02.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

41/2016 Materiál pre prváčikov 41,37 0 01.03.2016 Online-Group,s.r.o. Švabinského 1,851 01 Bratislava


42/2016 Stravné 02/2016 34,65 0 02.03.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

43/2016 Réžia 02/2016 378,00 0 02.03.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

44/2016 Elektrina-záloha 03/2016 850,00 708,30 02.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

45/2016 Elektrina-záloha 03/2016 400,00 333,20 02.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

46/2016 Tlačivá 40,01 33,34 02.03.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

47/2016 Služby PO 02/2016 19,92 0 02.03.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

48/2016 Vodné a stočné 02/2016 1505,11 1254,26 02.03.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

49/2016 Teplo 02/2016-vyúčtovanie 2 289,01 1 907,51 03.03.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

50/2016 Hlasové služby 02/2016 29,50 24,58 07.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

51/2016 Materiál k poč.siete 73,20 61,00 07.03.2016 Dynaax Group,s.r.o. Viedenská 30,040 13 Košice 45447373

52/2016 Montáž,lešenie 298,80 249,00 07.03.2016 Dynaax Group,s.r.o. Viedenská 30,040 13 Košice 45447373

53/2016 Čistiace prostriedky 655,50 546,25 08.03.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078

54/2016 Lyžiarsky kurz 5 960,00 0 09.03.2016 Promet Trans,s.r.o. Južná Trieda 48,040 01 Košice 31696651

55/2016 Knižné publikácie 80,90 0 10.03.2016 PhDr.Géciová Mudroňová 29,040 01 Košice


56/2016 Teplo 03/2016-záloha 5 287,66 4 406,38 10.03.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

57/2016 Hmotná núdza II.polrok 182,60 152,17 10.03.2016 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

58/2016 Hlasové poplatky 123,52 102,93 10.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

59/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 14.03.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

60/2016 Elektrina-vyúčtovanie 02/2016 102,74 85,20 14.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

61/2016 Elektrina-vyúčtovanie 02/2016 -101,15 84,70 14.03.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

62/2016 Tlačivá 37,87 31,56 14.03.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

63/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 14.03.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

64/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 02/2016 370,00 0 15.03.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

65/2016 Hlasové služby 17,60 14,67 16.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

66/2016 Služby BOZP a CO 01-03/2016 90,00 0 17.03.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566

67/2016 Chemikálie na úpravu vody 285,60 238,00 18.03.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

68/2016 Magnetická vizitka 46,50 0 22.03.2016 Online-Group,s.r.o. Švabinského 1,851 01 Bratislava 47119594

69/2016 Darčekové poukážky - SF 470,00 0 29.03.2016 Kaufland SR,v.o.s. Trnavská cesta 41/A,831 04 Bratislava 35790164

70/2016 Reagencie na kontrolu baz.vody 189,29 172,08 29.03.2016 WAFY chromservis,s.r.o. Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590

71/2016 Stravné 03/2016 46,20 0 04.04.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

72/2016 Réžia 03/2016 504,00 0 04.04.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

73/2016 Služby PO 03/2016 19,92 0 04.04.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

74/2016 Teplo 03/2016-vyúčtovanie 2 020,05 1 683,38 04.04.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

75/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 05.04.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

76/2016 Vodné a stočné 03/2016 1 720,12 1 433,43 05.04.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

77/2016 Hlasové služby 03/2016 29,00 24,17 06.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

78/2016 Materiál na údržbu-zátravňovače 235,02 195,85 07.04.2016 OBI Slovakia,s.r.o. Moldavská cesta 24, 040 11 Košice 48258946

79/2016 Elektrina-záloha 04/2016 930,00 775,00 07.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

80/2016 Elektrina-záloha 04/2016 370,00 308,00 07.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

81/2015 Spracovanie PaM,účtovníctvo 03/2016 370,00 0 07.04.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

82/2016 Hlasové poplatky 123,46 102,88 11.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

83/2016 Hlasové služby 13,67 11,39 11.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

84/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 13.04.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

85/2016 Materiál na školský bazén 100,75 83,80 13.04.2016 Mountfield SK.s.r.o. Červenej armády 1,036 01 Martin 36377147

86/2016 Elektrina-vyúčtovanie 03/2016 85,93 71,70 15.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

87/2016 Elektrina-vyúčtovanie 03/2016 -34,25 28,50 15.04.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

88/2016 Nákup OOPP 426,71 355,59 15.04.2016 EMCAR Floriánska 10, 040 01Košice 33694958

89/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 215 35,50 0 18.04.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979

90/2016 Sadové úpravy 753,47 627,89 18.04.2016 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202

91/2016 Revízia bleskozvodov 475,93 396,61 18.04.2016 M.K.T.M.,Milan Glovocký Klimkovičova 32,040 11 Košice 37737031

92/2016 Revízia plavárne 320,00 0,00 20.04.2016 ELEKTRO-DA, Ing. Darasz,obrancov mieru 10, Košice 34377204

93/2016 Nákup tonerov 78,00 65,00 20.04.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

94/2016 Ceny - súťaže 83,66 69,69 20.04.2016 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22,044 10 Geča 41452534

95/2016 Ceny - súťaže 68,85 57,35 20.04.2016 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22,044 10 Geča 41452534

96/2016 Deratizácia 30,00 25,00 22.04.2016 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

97/2016 Oprava telocvičného náradia 100,00 0 26.04.2016 Vladimír Micenko Húskova 15, 040 11 Košice 14307472

98/2016 Teplo 2015-vyúčtovanie 368,96 307,47 26.04.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

99/2016 Teplo 04/2016-záloha 4 062,94 3 385,78 26.04.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

100/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 29.04.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

101/2016 Výroba pečiatky na SJ 40,37 33,64 02.05.2016 Pečiatky-vizitky,s.r.o. Mäsiarska 29, 040 01 Košice 31735347

102/2016 Prenájom gymn.telocvične-súťaž 150,00 0 02.05.2016 Gymnastik Košice Popradská 84, 040 11 Košice 35536446

103/2016 Nákup farieb 149,26 124,38 02.05.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101

104/2016 Čistiace prostriedky 395,34 329,45 02.05.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078

105/2016 Elektrina-záloha 05/2016 940,00 780,00 02.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

106/2016 Elektrina-záloha 05/2016 370,00 308,00 02.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

107/2016 Stravné 04/2016 50,27 0 03.05.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

108/2016 Réžia 04/2016 548,40 0 03.05.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

109/2016 Žalúzie do kancelárie RŠ 43,00 35,83 04.05.2016 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586

110/2016 Hygienický materiál 354,13 295,11 04.05.2016 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983

111/2016 Služby PO 04/2016 19,92 0 04.05.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

112/2016 Teplo 04/2016-vyúčtovanie 1 250,10 1 041,75 04.05.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

113/2016 Vodné a stočné 04/2016 1 706,66 1 422,22 04.05.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

114/2016 Hlasové služby 04/2016 29,24 24,37 06.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

115/2016 Teplo 05/2016-záloha 2 429,98 2 024,98 06.05.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

116/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 04/2016 370,00 0 10.05.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

117/2016 ŠVP 5 080,00 0 10.05.2016 CK FANY,s.r.o. Hrnčiarska 2, 040 01 Košice 36705403

118/2016 Hlasové poplatky 124,46 102,88 10.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

119/2016 Príkazové piktogramy 34,30 28,58 11.05.2016 Matula Ladislav Stredná Roveň 1266/8, 034 84 L.Sliače 35091118

120/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 12.05.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

121/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 163 244,24 0 12.05.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979

122/2016 Nákup basketbalovej siete 24,07 19,89 12.05.2016 MALUNET,s.r.o. Nádražní 414, 742 72 Mořkov,ČR 27858162

123/2016 Hlasové služby 18,30 15,25 16.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

124/2016 Elektrina-vyúčtovanie 04/2016 -17,27 14,30 16.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

125/2016 Elektrina-vyúčtovanie 04/2016 -63,30 52,50 16.05.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

126/2016 Zmluvný poplatok za rok 2016 237,91 198,26 19.05.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

127/2016 Odborná skúška VTZ plynových 55,20 46,00 19.05.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

128/2016 Poplatok 04-06/2016 150,00 0 23.05.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

129/2016 Teplo 05/2016-záloha/doplatok 52,38 43,60 24.05.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

130/2016 Doplnenie lekárničiek 69,88 63,53 26.05.2016 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 11 Košice 43791760

131/2016 Spisové skrine 331,20 276,00 26.05.2016 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467

132/2016 Maliarsky materiál 73,06 60,88 31.05.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101

133/2016 Elektrina-záloha 06/2016 310,00 258,20 01.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

134/2016 Elektrina-záloha 06/2016 910,00 758,00 01.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

135/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 01.06.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

136/2016 Vodné a stočné 05/2016 1 850,02 1 541,68 02.06.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

137/2016 Teplo 05/2016-vyúčtovanie 1 935,73 1 613,11 03.06.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

138/2016 Služby PO 05/2016 19,92 0 06.06.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

139/2016 Stravné 05/2016 48,84 0 07.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

140/2016 Réžia 05/2016 532,80 0 07.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

141/2016 Hlasové služby 05/2016 29,23 24,36 07.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

142/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 05/2016 370,00 0 10.06.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

143/2016 Služby BOZP a CO 04-06/2016 90,00 0 10.06.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566

144/2016 Tlačivá 97,20 81,00 10.06.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

145/2016 Elektrina-vyúčtovanie 05/2016 -67,48 56,50 13.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

146/2016 Elektrina-vyúčtovanie 04/2016 -57,76 47,70 13.06.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

147/2016 Chemikálie na úpravu vody 175,48 146,23 13.06.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

148/2016 Oprava telocvičného náradia a revízia 150,00 0 14.06.2016 Vladimír Micenko Húskova 15, 040 11 Košice 14307472

149/2016 Hlasové poplatky 123,58 102,58 15.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

150/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 17.06.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

151/2016 Hlasové služby 13,67 11,39 17.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

152/2016 Paušálny poplatok za PZS,I.polrok 2016 236,88 197,40 20.06.2016 Medison,s.r.o. Obchodná 16,040 01 Košice 36679135

153/2016 Teplo 06/2016-záloha 2 278,24 1 898,53 20.06.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

154/2016 Tlačivá 172,70
22.06.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

155/2016 Plakety 98,73 81,59 24.06.2016 Poháry Bauer
27187284

156/2016 Stravné 06/2016 43,89 0 27.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

157/2016 Réžia 06/2016 478,80 0 27.06.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

158/2016 Dodávka a montáž dvojskla 128,06 106,72 27.06.2016 AROW,s.r.o. Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703

159/2016 Služby PO 06/2016 19,92 0 01.07.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

160/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 04.07.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

161/2016 Elektrina-záloha 07/2016 300,00 250,00 04.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

162/2016 Elektrina-záloha 07/2016 880,00 735,00 04.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

163/2016 Vodné a stočné 06/2016 1 749,14 1 457,62 06.07.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

164/2016 Maliarsky materiál 242,26 201,88 06.07.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101

165/2016 Teplo 06/2016-vyúčtovanie 1 279,06 1 065,89 06.07.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

166/2016 Interaktívna tabuľa,konzoly 915,00 762,50 06.07.2016 STEIFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava 31360513

167/2016 Hlasové služby 06/2016 29,00 24,17 06.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

168/2016 Hlasové poplatky 125,17 104,31 13.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

169/2017 Verzia programu 297,72 248,10 13.07.2016 VEMA,s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374

170/2016 Učebnice AJ 1 559,00 1 417,27 13.07.2016 UNIKNIHY SK,s.r.o. Gajova4, 811 09 Bratislava 36683132

171/2016 Čistiace prostriedky 595,10 495,92 14.07.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078

172/2016 Teplo 07/2016-záloha 2 278,24 1 898,53 14.07.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

173/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 06/2016 370,00 0 15.07.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

174/2016 Hlasové služby 20,50 17,08 15.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

175/2016 Elektrina-vyúčtovanie 06/2016 -117,78 98,50 15.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

176/2016 Elektrina-vyúčtovanie 06/2016 -32,33 47,70 15.07.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

177/2016 Slávnostná pedagogická porada-SF 525,20 437,67 18.07.2016 Chimera Group,s.r.o.
47520434

178/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 19.07.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

179/2016 Montáž a dodávka skla 147,29 122,74 27.07.2016 AROW,s.r.o. Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703

180/2016 Teplo 08/2016-záloha 2 482,24 2 068,53 01.08.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

181/2016 Elektrina-záloha 08/2016 290,00 244,00 01.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

182/2016 Elektrina-záloha 08/2016 820,00 684,00 01.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

183/2016 Teplo 07/2016-vyúčtovanie 718,81 599,01 03.08.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

184/2016 Vodné a stočné 07/2016 903,11 752,59 03.08.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

185/2016 Hlasové poplatky 109,10 90,92 08.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

187/2016 Výmena okna u školníka 237,66 198,05 08.08.2016 AROW,s.r.o. Strojárenská 3,040 01 Košice 14395703

188/2016 Služby PO 07/2016 19,92 0 08.08.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

189/2016 Hlasové služby 07/2016 29,00 24,17 08.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

190/2016 Hygienický materiál 250,76 208,97 10.08.2016 Hygart,Mgr.Gabriela Dereníková Nábrežná 861/15,08501 Bardejov 34514805

191/2016 Výmena ventilu a radiátorov 481,09 400,91 12.08.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

192/2016 Elektrina-vyúčtovanie 07/2016 -615,99 -513,50 15.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

193/2016 Elektrina-vyúčtovanie 07/2016 -127,03 -105,50 15.08.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

194/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 15.08.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

195/2016 Kancelárske potreby 336,12 280,10 16.08.2016 PRESTO-CO,s.r.o. Jahodová 4,080 01 Prešov 36451371

196/2016 Hlasové služby 13,67 11,39 17.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

197/2016 Poplatok 07-09/2016 150,00 0 19.08.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

198/2016 Licencia/eškola,ŽK 326,00 271,67 19.08.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

199/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 07/2016 370,00 0 23.08.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

200/2016 Elektrina-záloha 09/2016 260,00 216,80 02.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

201/2016 Elektrina-záloha 09/2016 170,00 142,00 02.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

203/2016 Teplo 08/2016-vyúčtovanie 779,86 649,89 05.09.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

204/2016 Teplo 09/2016-záloha 2 482,24 2 068,53 05.09.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

205/2016 Vodné a stočné 08/2016 1 107,50 922,92 05.09.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

206/2016 Služby PO 08/2016 19,92 0 06.09.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

207/2016 Hlasové služby 08/2016 29,00 24,17 06.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

208/2016 Tlačivá 25,80 21,50 06.09.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

209/2016 Tlačivá 28,00 23,33 06.09.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

210/2016 Nákup:fúkar,plotové nožnice 381,00 317,50 09.09.2016 MOuntfield SK.s.r.o. Červenej armády 1,036 01 Martin 36377147

211/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 08/2016 370,00 0 12.09.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

212/2016 Hlasové poplatky 109,56 91,30 12.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

213/2016 Dosky na lavičky 73,52 61,27 14.09.2016 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 35838949

214/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 14.09.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

215/2016 Chemikálie na úpravu vody 408,41 340,34 26.09.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

216/2016 Hlasové služby 13,67 11,39 26.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

217/2016 Montáž IT sústavy 118,00 0 26.09.2016 Jozef Palutka-ALLY
41032594

218/2016 Služby BOZP a CO 07-09/2016 90,00 0 26.09.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566

219/2016 Učebnice-Prvouka pre 2.ročník 200,20 182,00 26.09.2016 AITEC,s.r.o. Slovinská 12,821 04 Bratislava 43829171

220/2016 Elektrina-vyúčtovanie 08/2016 -102,98 -85,60 26.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

221/2016 Elektrina-vyúčtovanie 08/2016 -580,47 -483,00 26.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

222/2016 Stravné 09/2016 50,82 0 26.09.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

223/2016 Réžia 09/2016 553,20 0 26.09.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

224/2016 Nákup tonerov 93,60 78,00 28.09.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

225/2016 Nákup tlačiarne 213,60 178,00 29.09.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

226/2016 Nákup farieb 191,87 159,89 29.09.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101

227/2016 Teplo 10/2016-záloha 3 911,20 2 068,63 30.09.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

228/2016 Elektrina-záloha 10/2016 240,00 200,00 30.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

229/2016 Elektrina-záloha 10/2016 190,00 158,00 30.09.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

230/2016 Učebnice AJ 22,90 19,19 30.09.2016 Slov.ped.nakl.-Mlade letá
31333176

231/2016 Náhradná lampa do dataprojektoru 156,00 130,00 30.09.2016 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49,040 11 Košice 36212466

232/2016 Seminár 18,00 0 03.10.2016 IALF,o.z. Tallerová 4,811 02 Bratislava 42334829

233/2016 Teplo 09/2016-vyúčtovanie 533,00 444,17 04.10.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

234/2016 Vodné a stočné 09/2016 1 486,60 1 238,83 05.10.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

235/2016 Kancelársky materiál 129,09 107,57 05.10.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 B. Bystrica 46082182

236/2016 Kancelársky papier 236,52 197,10 07.10.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 B. Bystrica 46082182

237/2016 Služby PO 09/2016 19,92 0 07.10.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

238/2016 Hlasové služby 09/2016 29,00 24,17 07.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

239/2016 Hmotná núdza I.polrok 132,80 110,67 10.10.2016 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392

240/2016 Hlasové poplatky 109,56 91,30 12.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

241/2016 Stravné lístky 1 887,52 0 12.10.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674

242/2016 Havarijný stav vzduchotechniky 63 000,00 52 500,00 01.10.2016 SOKOL TRADE spol.s.r.o. Husárska 33, 040 11 Košice 36605735

243/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 13.10.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

244/2016 Hlasové služby 13,67 11,39 14.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

245/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 14.10.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

246/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 09/2016 370,00 0 14.10.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

247/2016 Elektrina-vyúčtovanie 09/2016 272,90 227,50 17.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

248/2016 Elektrina-vyúčtovanie 09/2016 111,51 92,50 17.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

249/2016 Čistiace prostriedky 467,68 389,73 17.10.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078

250/2016 Doplnenie lekárničiek 276,37 246,51 19.10.2016 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2,040 11 Košice 43791760

251/2016 Materiál 643,97 536,64 21.10.2016 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 35838949

252/2016 Stravné 10/2016 50,16 0 24.10.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

253/2016 Réžia 10/2016 547,20 0 24.10.20165 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

254/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 215 33,50 0 25.10.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979

255/2016 Spracovanie VO 1 080,00 0 26.10.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

256/2016 Spracovanie VO 720,00 0 26.10.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

257/2016 Výmena a oprava WC 208,81 174,01 26.10.2016 EFFA,s.r.o. Humenská 334/19,040 11 Košice 36604500

258/2016 Elektrina-záloha 11/2016 530,00 442,00 26.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

259/2016 Elektrina-záloha 11/2016 280,00 233,50 26.10.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

260/2016 Teplo 11/2016-záloha 5 141,75 4 284,79 26.10.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

261/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 02.11.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

262/2016 Nákup farieb 106,73 88,94 02.11.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101

263/2016 Vodné a stočné 10/2016 1 852,52 1 543,77 03.11.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

264/2016 Teplo 10/2016-vyúčtovanie 2 237,96 1 864,96 04.11.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

265/2016 Hlasové služby 10/2016 29,00 24,17 07.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

266/2016 Montáž IT sústavy 68,00 0 07.11.2016 Jozef Palutka-ALLY Helsinská 2,040 23, Košice 41032593

267/2016 Služby PO 10/2016 19,92 0 09.11.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

268/2016 Deratizácia 30,00 25,00 09.11.2016 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693

269/2016 Nákup polykarbonátu 77,00 0 09.11.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381

270/2016 Nákup TV náradia 327,00 272,50 10.11.2016 STEMI Slovakia,s.r.o. 8.mája 370, 089 01 Svidník 46247220

271/2016 Hlasové poplatky 108,96 90,80 11.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

272/2016 Tlačivá 97,20 81,00 14.11.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131

273/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 10/2016 370,00 0 14.11.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

274/2016 Oprava stropu v učebni 168,72 140,60 16.11.2016 EFFA,s.r.o. Humenská 334/19,040 11 Košice 36604500

275/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 16.11.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

276/2016 Hlasové služby 13,67 11,39 16.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

277/2016 Nákup polykarbonátu 77,00 0 16.11.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381

278/2016 Elektrina-vyúčtovanie 10/2016 1 012,30 843,50 18.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

279/2016 Elektrina-vyúčtovanie 10/2016 291,03 243,40 18.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

280/2016 Poplatok 10-12/2016 150,00 0 18.11.2016 SANET Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270

281/2016 Školské multilicencie-matematika 259,90 216,58 21.11.2016 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. Jánošíková 1, 010 01 Žilina 36665134

282/2016 Kancelárske potreby 365,60 304,67 24.11.2016 Iveta Sokolová-OPTIMA Jakobyho 1, 040 01 Košice 33634319

283/2016 Chemikálie na úpravu vody 841,09 700,91 24.11.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007

284/2016 Hygienický materiál 424,20 353,50 24.11.2016 Hygart,Mgr.Gabriela Dereníková Nábrežná 861/15,08501 Bardejov 34514805

285/2016 Stravné 11/2016 52,14 0 25.11.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

286/2016 Réžia 11/2016 568,80 0 25.11.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

287/2016 Nákup CD prehrávača 69,99 58,33 25.11.2016 ELSATEX Pri prachárni 4, 040 11 košice 10804692

288/2016 Teplo 12/2016-záloha 5 754,11 4 795,09 25.11.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

289/2016 Elektrina-záloha 12/2016 1 250,00 1 041,00 25.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

290/2016 Elektrina-záloha 12/2016 480,00 400,00 25.11.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

291/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 11/2016 370,00 0 30.11.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

292/2016 Služby PO 11/2016, materiál 123,84 0 30.11.2016 Katarína Nevelošová-NEVKA 044 55 Veľká Ida 37264184

293/2016 Kancelársky materiál 52,06 43,38 02.12.2016 PRESTO-CO,s.r.o. Jahodová 4,080 01 Prešov 36451371

294/2016 Teplo 11/2016-vyúčtovanie 1 741,64 1 451,37 05.12.2016 Veolia Energia VS,s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 36179345

295/2016 Vodné a stočné 11/2016 1 685,59 1 404,66 05.12.2016 VS vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460

296/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 163 33,50 0 06.12.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979

297/2016 Stravné lístky 57,31 0 06.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674

298/2016 Služby BOZP a CO 10-12/2016 90,00 0 07.12.2016 Ing.Vincent Haluška Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566

299/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 07.12.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

300/2016 Hlasové služby 11/2016 29,00 24,17 07.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

301/2016 Spracovanie PaM,účtovníctvo 12/2016 370,00 0 09.12.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

302/2016 Nákup tonerov 183,60 153,00 09.12.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843

303/2016 Nákup krytu na studňu 91,00 75,83 09.12.2016 TOPlast,s.r.o. Werferova 1, 040 01 Košice 36213241

304/2016 Oprava kúrenia 689,11 574,26 12.12.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

305/2016 Hlasové poplatky 108,96 90,80 12.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

306/2016 Elektrina-vyúčtovanie 11/2016 192,10 160,03 12.12.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

307/2016 Elektrina-vyúčtovanie 11/2016 512,72 427,00 12.12.2016 VSE,a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767

308/2016 Paušálny poplatok za PZS,I.polrok 2016 236,88 197,40 12.12.2016 Medison,s.r.o. Obchodná 16,040 01 Košice 36679135

309/2016 Stravné 12/2016 39,49 0 15.12.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

310/2016 Réžia 12/2016 430,80 0 15.12.2016 Školská jedáleň Trebišovská 10,040 11 Košice 35542764

311/2016 Korkové nástenky 65,62 54,68 15.12.2016 KOROK SK,s.r.o. Staviteľská 1, 831 04 Bratislava 47678666

312/2016 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 13,24 15.12.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35954612

313/2016 Elektro práce 65,28 54,40 16.12.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684

314/2016 Hlasové služby 13,67 11,39 16.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469

315/2016 Nákup polykarbonátu 486,95 0 19.12.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381

316/2016 Šatňové skrinky 4 200,00 3 500,00 19.12.2016 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice 36174874

317/2016 Spracovanie VO 320,00 0 21.12.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419

318/2016 Filtre do pisoárov 68,46 57,05 21.12.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 B. Bystrica 46082182

319/2016 Nákup sedacích vakov 179,97 149,97 21.12.2016 KIKA nábytok SK,s.r.o. Moldavská cesta 34, 040 11 Košice 35883103

320/2016 Nákup sedačky do knižnice 139,00 115,83 21.12.2016 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Pri prachárni 15, 040 11 Košice 36501891

321/2016 Nákup koberca do knižnice 117,64 98,03 22.12.2016 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381

322/2016 Nákup sedačky do zborovne 469,00 390,83 22.12.2016 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Pri prachárni 15, 040 11 Košice 36501891

323/2016 Nákup kníh do knižnice 159,46 144,95 22.12.2016 Martinus.sk,s.r.o. M.R.Štefánika 58,036 01 Martin 36440531

324/2016 Drevený obklad do zborovne 687,64 0 23.12.2016 Miloš Bakaľár Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/Topľou 40052443

325/2016 Náradie do TV 98,24 81,87 23.12.2016 Multi šport, J.Kločanka Hollého 64, 071 01 Michalovce 40036502

326/2016 Náradie do TV 132,80 110,66 23.12.2016 PROagility,s.r.o. Kpt.Weinholda 18/30, 972 43 Zemianske Kostoľany 46347372

327/20165 Materiál na údržbu 160,79 133,99 23.12.2016 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 8,040 11 Košice 35838949

328/2016 Materiál 18,65 15,54 27.12.2016 Dom farieb,s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101

329/2016 Rozbor bazénovej vody 65,80 0 27.12.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723

330/2016 Slávnostná pedagogická porada-SF 549,80 458,17 28.12.2016 HS Servis,s.r.o. Trieda SNP 88, 040 11 Košice 36575046

331/2016 Renovácia zborovne 8 700,36 7 250,30 28.12.2016 BALKAR,s.r.o. Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/Topľou 44441576

332/2016 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 215-č. 2 394,70 0 27.12.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev.Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979

333/2016 Nákup linolea 976,69 813,91 28.12.2016 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381

334/2016 Hygienický materiál 484,63 403,66 28.12.2016 Hygart,Mgr.Gabriela Dereníková Nábrežná 861/15,08501 Bardejov 34514805

335/2016 Čistiace prostriedky 987,00 822,50 29.12.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078

336/2016 Spotrebný materiál 394,01 328,10 30.12.2016 PhDr.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 1767078