Faktúry 2017

Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 01/2017-záloha 1,080.00 € 900.00 € 180.00 € S1 02.01.2017 15.01.2017 12.01.2017 1,080.00 € 12.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
02/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 01/2017-záloha 490.00 € 408.50 € 81.50 € S1 02.01.2017 15.01.2017 12.01.2017 490.00 € 12.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
03/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1611221223 Teplo 12/2016-vyúčtovanie 2,706.21 € 2,255.18 € 451.03 € S1 04.01.2017 18.01.2017 12.01.2017 2,706.21 € 12.01.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
04/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2121955863 Vodné,stočné,zr.v, 12/2016 1,529.03 € 1,274.19 € 254.84 € S1 04.01.2017 23.01.2017 31.01.2017 1,529.03 € 31.01.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
05/2017 Slovak telekom,a.s. 3792105344 Hlasové služby 12/2016 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 04.01.2017 18.01.2017 12.01.2017 29.00 € 12.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
06/2017 Slovak telekom,a.s. 3411828803 Hlasové poplatky 109.49 € 91.24 € 18.25 € S1 11.01.2017 23.01.2017 12.01.2017 109.49 € 12.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
07/2017 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2017 198.72 € 165.60 € 33.12 € S1 16.01.2017 30.01.2017 17.01.2017 198.72 € 17.01.2017 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
08/2017 Slovanet,a.s. 6160751521 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.01.2017 23.01.2017 17.01.2017 15.89 € 17.01.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
09/2017 Slovak telekom,a.s. 3411746666 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.01.2017 23.01.2017 17.01.2017 13.67 € 17.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
10/2017 VSEnergetika,a.s. 7292806065 Elektrina 12/2016-vyúčtovanie -29.22 € -24.80 € -4.42 € S1 16.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 29.22 € 20.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
11/2017 VSEnergetika,a.s. 7292806064 Elektrina 12/2016-vyúčtovanie -411.63 € -343.03 € -68.60 € S1 16.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 -411.63 € 20.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
12/2017 Slovenská vedecká spoločnosť 282017 Časopis TV a šport 2017 12.00 € 0.00 € 0.00 € S8 19.01.2017 18.02.2017 19.01.2017 12.00 € 19.01.2017 Nábr.L.Svobodu 9,814 69 Bratislava 17323649
13/2017 BPMK,s.r.o. 5111700018 Oprava radiátorov 67.90 € 56.58 € 11.32 € S1 19.01.2017 31.01.2017 20.01.2017 67.90 € 20.01.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
14/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2017-záloha 6,162.35 € 5,135.29 € 1,027.06 € S1 19.01.2017 25.01.2017 20.01.2017 6,162.35 € 12.01.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
15/2017 GOTANA,s.r.o. 1700200047 Zelená magnetická tabuľa 65.00 € 54.17 € 10.83 € S1 31.01.2017 10.02.2017 31.01.2017 65.00 € 31.01.2017 Nedanovce 301,958 43 Nedanovce 46279491
16/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 02/2017-záloha 770.00 € 641.80 € 128.20 € S1 01.02.2017 15.02.2017 08.02.2017 770.00 € 08.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
17/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 02/2017-záloha 410.00 € 341.70 € 68.30 € S1 01.02.2017 15.02.2017 08.02.2017 410.00 € 08.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
18/2017 UNIQA poisťovňa,a.s. 9107030407 Poistenie priemyselných rizík 745.10 € 0.00 € 0.00 € S3 01.02.2017 14.02.2017 08.02.2017 745.10 € 08.02.2017 Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 00653501
19/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122069845 Vodné,stočné,zr.v, 01/2017 1,229.77 € 1,024.81 € 204.96 € S1 01.02.2017 13.02.2017 08.02.2017 1,229.77 € 08.02.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
20/2017 Školská jedáleň 062017 Režijné náklady 01/2017 489.60 € 0.00 € 0.00 € S5 01.02.2017 16.02.2017 08.02.2017 489.60 € 08.02.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
21/2017 Školská jedáleň 052017 Stravné 01/2017 44.88 € 0.00 € 0.00 € S5 01.02.2017 16.02.2017 08.02.2017 44.88 € 08.02.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
22/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/028 Služby PO 012017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 01.02.2017 13.02.2017 07.02.2017 19.92 € 07.02.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
23/2017 Websupport,s.r.o. 11724557 Webhosting:17.2.2017-18.2.2018 93.48 € 77.90 € 15.58 € S1 02.02.2017 09.02.2017 07.02.2017 93.48 € 07.02.2017 Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928
24/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017009 Maliarsky materiál 47.32 € 39.43 € 7.89 € S1 06.02.2017 14.02.2017 07.02.2017 47.32 € 07.02.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
25/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170096 Kancelársky materiál 95.40 € 79.50 € 15.90 € S7 06.02.2017 12.02.2017 07.02.2017 95.40 € 07.02.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
26/2017 ARES spol.s.r.o. 16174175 Slávik 2017 2.50 € 0.00 € 0.00 € S1 06.02.2017 20.02.2017 07.02.2017 2.50 € 07.02.2017 Banšelová 4,821 04 Bratislava 31363822
27/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220063 Teplo-01/2017-vyúčtovanie 3,321.62 € 2,768.02 € 553.60 € S1 08.02.2017 22.02.2017 22.02.2017 3,321.62 € 22.02.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
28/2017 Slovak telekom,a.s. 6793060825 Hlasové služby 01/2017 29.14 € 24.28 € 4.86 € S1 08.02.2017 20.02.2017 08.02.2017 29.14 € 08.02.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
29/2017 Slovak telekom,a.s. 3412804269 Hlasové poplatky 109.49 € 91.63 € 18.33 € S1 13.02.2017 23.02.2017 13.02.217 109.96 € 13.02.217 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
30/2017 Slovak telekom,a.s. 3412718272 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.02.2017 23.02.2017 20.02.2017 13.67 € 20.02.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
31/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.02.2017 23.02.2017 20.02.2017 15.89 € 20.02.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
32/2017 Združenie používateľov-SANET 300961703 Sieť SANET 01 - 03/2017 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 16.02.2017 01.03.2017 20.02.2017 150.00 € 20.02.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
33/2017 RÚVZ 2170024 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 17.02.2017 12.03.2017 20.02.2017 65.80 € 20.02.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
34/2017 VSEnergetika,a.s. 7294204781 Elektrina 01/2017-vyúčtovanie 39.58 € 32.90 € 6.68 € S1 17.02.2017 20.02.2017 20.02.2017 -39.58 € 20.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
35/2017 VSEnergetika,a.s. 7294204782 Elektrina 01/2017-vyúčtovanie 27.09 € 22.52 € 4.57 € S1 17.02.2017 24.02.2017 20.02.2017 27.09 € 20.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
36/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 02/2017-záloha 5,549.99 € 4,624.99 € 925.00 € S1 17.02.2017 25.02.2017 22.02.2017 5,549.99 € 22.02.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
37/2017 Stredisko služieb škole 17042 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 21.02.2017 01.03.2017 22.02.2017 370.00 € 22.02.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
38/2017 Online group s.r.o. 11659 Odznaky na zápis 38.55 € 0.00 € 0.00 € S1 22.02.2017 02.03.2017 23.02.2017 38.55 € 23.02.2017 Švabinského 1,851 01 Bratislava 47119594
39/2017 SANET 562817 Členský poplatok za rok 2017 33.00 € 0.00 € 0.00 € S8 01.03.2017 23.02.2017 08.03.2017 33.00 € 08.03.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
40/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 03/2017-záloha 1,040.00 € 866.50 € 173.50 € S1 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 1,040.00 € 08.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
41/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 03/2017-záloha 520.00 € 433.50 € 86.80 € S1 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 520.00 € 08.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
42/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122170418 Vodné,stočné,zr.v, 02/2017 1,744.28 € 1,453.57 € 290.71 € S1 01.03.2017 16.03.2017 08.03.2017 1,744.28 € 08.03.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
43/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017015 Maliarsky materiál 68.28 € 56.90 € 11.38 € S1 01.03.2017 14.03.2017 08.03.2017 68.28 € 08.03.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
44/2017 Ing. Vincent Haluška 000000024 Činnosť BOZP,CO za 01,02,03/2017 90.00 € 0.00 € 0.00 € S7 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 90.00 € 08.03.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
45/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/061 Služby PO 022017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 01.03.2017 14.03.2017 08.03.2017 19.92 € 08.03.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
46/2017 B2B Partner s.r.o. 17403179 Sada odpadkových koší 27.60 € 23.00 € 4.60 € S1 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 27.60 € 08.03.2017 Šuleková 2,811 06 Bratislava 44413467
47/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220158 Teplo-02/2017-vyúčtovanie 1,986.98 € 1,655.82 € 331.16 € S1 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 1,986.98 € 08.03.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
48/2017 BPMK,s.r.o. 5111700068 Paušálny poplatok 2017 18.00 € 15.00 € 3.00 € S1 03.03.2017 13.03.2017 08.03.2017 18.00 € 08.03.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
49/2017 Stredisko služieb škole 17086 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 370.00 € 08.03.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
50/2017 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 170067 Materiál na dezinfekciu 193.60 € 161.33 € 32.27 € S7 06.03.2017 20.03.2017 08.03.2017 193.60 € 08.03.2017 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
51/2017 Slovak telekom,a.s. 5794025176 Hlasové služby 02/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 08.03.2017 20.03.2017 09.03.2017 29.00 € 09.03.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
52/2017 Slovak telekom,a.s. 3413777024 Hlasové poplatky 117.96 € 98.30 € 19.66 € S1 13.03.2017 23.03.2017 13.03.217 117.96 € 13.03.217 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
53/2017 Školská jedáleň 112017 Režijné náklady 02/2017 492.00 € 0.00 € 0.00 € S5 13.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 492.00 € 13.03.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
54/2017 Školská jedáleň 102017 Stravné 02/2017 45.10 € 0.00 € 0.00 € S5 13.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 45.10 € 13.03.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
55/2017 PERA,s.r.o. 170100001 Magnetky na zápis 75.00 € 0.00 € 0.00 € S1 13.03.2017 22.03.2017 13.03.2017 75.10 € 13.03.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
56/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170252 Hmotná núdza 199.20 € 166.00 € 33.20 € S7 13.03.2017 24.03.2017 13.03.2017 199.20 € 13.03.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
57/2017 RÚVZ 2170085 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 13.03.2017 03.04.2017 13.03.2017 65.80 € 13.03.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
58/2017 Slovak telekom,a.s. 3413686168 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.03.2017 23.03.2017 16.03.2017 13.67 € 16.03.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
59/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.03.2017 23.03.2017 16.03.2017 15.89 € 16.03.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
60/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700123 Chémia do šk. bazéna 176.23 € 146.86 € 29.37 € S1 16.03.2017 27.03.2017 16.03.2017 176.23 € 16.03.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
61/2017 BPMK,s.r.o. 5111700116 Oprava potrubia 89.77 € 74.81 € 14.96 € S1 17.03.2017 28.03.2017 17.03.2017 89.77 € 17.03.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
62/2017 VSEnergetika,a.s. 7299602555 Elektrina 01/2017-opravná fa 6.71 € 5.59 € 1.12 € S1 17.03.2017 28.03.2017 17.03.2017 6.71 € 17.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
63/2017 VSEnergetika,a.s. 7299602556 Elektrina 01/2017-opravná fa -113.82 € -94.85 € -18.97 € S1 17.03.2017 24.03.2017 24.03.2017 -113.82 € 24.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
64/2017 VSEnergetika,a.s. 7292404535 Elektrina 02/2017-vyúčtovanie 275.52 € 229.60 € 45.94 € S1 20.03.2017 28.03.2017 20.03.2017 272.52 € 20.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
65/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 02/2017-vyúčtovanie -1.11 € 0.92 € 0.19 € S1 20.03.2017 24.03.2017 24.03.2017 -1.11 € 24.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
66/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 03/2017-záloha 5,340.04 € 4,450.03 € 890.01 € S1 20.03.2017 25.03.2017 29.03.2017 5,340.04 € 29.03.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
67/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017024 Maliarsky materiál 122.15 € 101.79 € 20.39 € S1 30.03.2017 13.04.2017 30.03.2017 122.15 € 30.03.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
68/2017 Mgr.Peter Kaščák-PiKej 20170003 Výroba skrinky,police 138.00 € 0.00 € 0.00 € S7 30.03.2017 05.04.2017 30.03.2017 138.00 € 30.03.2017 Taľka 89,082 12 Lipníky 47795166
69/2017 eVector s.r.o. 174003 Plastové kryty čierne na stoličku 37.50 € 31.25 € 6.25 € S1 30.03.2017 26.02.2017 30.03.2017 37.50 € 30.03.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
70/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 117503158 Stravné lístky I.Q.2017 257.88 € 0.00 € 0.00 € S9 29.03.2017 28.04.2017 31.03.2017 257.88 € 31.03.2017 Tomášikova 23/D,821 01 Bratisl. 31396674
71/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 04/2017-záloha 1,120.00 € 933.00 € 187.00 € S1 01.04.2017 15.04.2017 07.04.2017 1,120.00 € 07.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
72/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 04/2017-záloha 440.00 € 366.50 € 73.50 € S1 01.04.2017 15.04.2017 07.04.2017 440.00 € 07.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
73/2017 PERA,s.r.o. 170100004 Nálepky na zápis 37.50 € 0.00 € 0.00 € S1 03.04.2017 17.04.2017 07.04.2017 37.50 € 07.04.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
74/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122281219 Ťarchopis 01/2017 22.45 € 18.71 € 3.74 € S1 03.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 22.45 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
75/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122284407 Ťarchopis 02/2017 41.04 € 34.20 € 6.84 € S1 03.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 41.04 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
76/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210077884 Vodné,stočné,zr.v, 03/2017 1,940.56 € 1,617.13 € 323.43 € S1 04.04.2017 20.04.2017 07.04.2017 1,940.56 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
77/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/096 Služby PO 032017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 04.04.2017 14.04.2017 07.04.2017 19.92 € 07.04.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
78/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220238 Teplo-03/2017-vyúčtovanie 642.15 € 535.13 € 107.02 € S1 04.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 642.15 € 07.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
79/2017 Školská jedáleň 222017 Režijné náklady 03/2017 471.60 € 0.00 € 0.00 € S5 05.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 471.60 € 07.04.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
80/2017 Školská jedáleň 212017 Stravné 03/2017 43.23 € 0.00 € 0.00 € S5 05.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 43.23 € 07.04.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
81/2017 Slovak telekom,a.s. 0794995012 Hlasové služby 03/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 06.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 29.00 € 07.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
82/2017 RÚVZ 2170153 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 10.04.2017 01.05.2017 12.04.2017 65.80 € 12.04.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
83/2017 Stredisko služieb škole 17130 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 10.04.2017 14.04.2017 12.04.2017 370.00 € 12.04.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
84/2017 Slovak telekom,a.s. 3414746610 Hlasové poplatky 117.96 € 98.30 € 19.66 € S1 10.04.2017 24.04.2017 12.04.2017 117.96 € 12.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
85/2017 Martin Adamčík - MAAD 201700570 KŠÚ-súťaž, ceny 191.05 € 159.20 € 31.85 € S7 19.04.2017 17.04.2017 19.04.2017 191.05 € 19.04.2017 Obecná 22, 044 10 Geča 41452534
86/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 19.04.2017 24.04.2017 19.04.2017 15.89 € 19.04.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
87/2017 Slovak telekom,a.s. 3413686168 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 19.04.2017 24.04.2017 19.04.2017 13.67 € 19.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
88/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404017 Elektrina 03/2017-vyúčtovanie -205.70 € 171.45 € 34.25 € S1 19.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 -205.70 € 21.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
89/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404016 Elektrina 03/2017-vyúčtovanie -100.54 € 83.50 € 17.04 € S1 19.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 -100.54 € 21.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
90/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 04/2017-záloha 4,115.32 € 3,429.43 € 685.80 € S1 19.04.2017 25.04.2017 21.04.2017 4,115.32 € 21.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
91/2017 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2170082 Údžba kopírovacieho stroja 97.37 € 0.00 € 0.00 € S7 21.04.2017 26.04.2017 21.04.2017 97.37 € 21.04.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 1439479
92/2017 Gymnastik, Košice 202017 Prenájom telocvične-súťaž KŠÚ 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 21.04.2017 30.04.2017 21.04.2017 150.00 € 21.04.2017 Popradská 84, 040 11 Košice 35536446
93/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220381 Teplo 01-04/2016-vyúčtovanie -7,284.52 € -6,070.43 € -1,214.09 € S1 26.04.2017 10.05.2014 28.04.2017 -7,284.52 € 11.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
94/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220382 Teplo 05-12/2016-vyúčtovanie 3,684.29 € 3,070.24 € 614.05 € S1 26.04.2017 10.05.2017 28.04.2017 3,684.29 € 28.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
95/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 05/2017-záloha 940.00 € 783.00 € 157.00 € S1 01.05.2017 15.05.2017 05.05.2017 940.00 € 05.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
96/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 05/2017-záloha 310.00 € 258.00 € 52.00 € S1 01.05.2017 15.05.2017 05.05.201 310.00 € 05.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
97/2017 Školská jedáleň 302017 Režijné náklady 04/2017 417.60 € 0.00 € 0.00 € S5 04.05.2017 17.05.2017 05.05.2017 417.60 € 05.05.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
98/2017 Školská jedáleň 212017 Stravné 04/2017 38.28 € 0.00 € 0.00 € S5 04.05.2017 17.05.2017 05.05.2017 38.28 € 05.05.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
99/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/192 Služby PO 042017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 04.05.2017 14.05.2017 05.05.2017 19.92 € 05.05.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
100/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220463 Teplo-04/2017-vyúčtovanie 1,298.61 € 1,082.18 € 216.43 € S1 04.05.2017 18.05.2017 05.05.2017 1,298.61 € 05.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
101/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122404116 Vodné,stočné,zr.v, 04/2017 1,502.58 € 1,252.15 € 250.43 € S1 05.05.2017 22.05.2017 05.05.2017 1,502.58 € 05.05.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
102/2017 RÚVZ 2170221 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 05.05.2017 28.05.2017 05.05.2017 65.80 € 05.05.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
103/2017 Slovak telekom,a.s. 4795971110 Hlasové služby 04/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 09.05.2017 18.05.2017 11.05.2017 29.00 € 11.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
104/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700153 Chémia do šk. bazéna 114.91 € 95.76 € 19.15 € S1 09.05.2017 17.05.2017 11.05.2017 114.91 € 11.05.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
105/2017 Slovak telekom,a.s. 3415722590 Hlasové poplatky 121.31 € 101.09 € 20.22 € S1 10.05.2017 23.04.2017 16.05.2017 121.31 € 16.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
106/2017 Slovanet,a.s. 6170309215 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 15.05.2017 23.05.2017 16.05.2017 15.89 € 16.05.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
107/2017 Slovak telekom,a.s. 3415619326 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 15.05.2017 23.05.2017 16.05.2017 13.67 € 16.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
108/2017 Stredisko služieb škole 17175 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 17.05.2017 24.05.2017 18.05.2017 370.00 € 18.05.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
109/2017 ARTKE,s.r.o.,lekáreň ART 21705046 Doplnenie lekárničiek 50.23 € 45.24 € 4.99 € S1 17.05.2017 24.05.2017 18.05.2017 50.23 € 18.05.2017 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
110/2017 VSEnergetika,a.s. 7293013730 Elektrina 04/2017-vyúčtovanie -180.22 € 150.02 € 30.20 € S1 17.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 -180.22 € 22.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
111/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404016 Elektrina 04/2017-vyúčtovanie -127.98 € 106.65 € 21.33 € S1 17.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 -127.98 € 22.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
112/2017 Homegym s.r.o. 170300135 Zdravotnícka taška prvej pomoci 67.30 € 56.70 € 10.60 €
18.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 67.30 € 18.05.2017 Na Zahradách 3517/2A,690 02 Breclav 27708144
113/2017 Združenie používateľov-SANET 300961703 Sieť SANET 04 - 06/2017 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 19.05.2017 31.05.2017 19.05.2017 150.00 € 19.05.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
114/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170578 Kancelársky papier 300.00 € 250.00 € 50.00 € S7 19.05.2017 28.05.2017 19.05.2017 300.00 € 19.05.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
115/2017 Milan Koyš-Vodár 170100020 Materiál na údržbu 136.55 € 113.79 € 22.76 € S1 19.05.2017 02.06.2017 19.05.2017 136.55 € 19.05.2017 Bukovec 159, 040 20 Malá ida 30248558
116/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 05/2017-záloha 2,482.36 € 2,068.63 € 413.73 € S1 22.05.2017 25.05.2017 21.04.2017 2,482.36 € 29.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
117/2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 7005111153 Uhlová brúska 71.90 € 59.92 € 11.98 € S1 24.05.2017 24.05.2017 29.05.2017 71.90 € 24.05.2017 Galvaniho 6,821 04 Bratislava-Ružinov 35950226
118/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017055 Maliarsky materiál 38.16 € 31.80 € 6.36 € S1 25.05.2017 08.06.2017 29.05.2017 38.16 € 29.05.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
119/2017 Mgr. G.Dereníková-HYGART 2017456 Hygienický materiál 377.95 € 314.96 € 62.99 € S7 25.05.2017 07.06.2017 29.05.2017 377.95 € 29.05.2017 Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 34514805
120/2017 Emília Bucsková emCar 10170008 OOPP 390.30 € 325.25 € 65.05 € S7 30.05.2017 30.0.52017 31.05.2017 390.30 € 31.05.2017 Floriánska 10, 040 01 košice 33694958
121/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 06/2017-záloha 940.00 € 783.00 € 157.00 € S1 01.06.2017 15.06.2017 02.06.2017 940.00 € 02.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
122/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 06/2017-záloha 310.00 € 258.00 € 52.00 € S1 01.06.2017 15.06.2017 02.06.2017 310.00 € 02.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
123/2017 Stredisko služieb škole 17230 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 01.06.2017 13.06.2017 02.06.2017 370.00 € 02.06.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
124/2017 Školská jedáleň 382017 Režijné náklady 05/2017 538.80 € 0.00 € 0.00 € S5 02.06.2017 17.06.2017 02.06.2017 538.80 € 02.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
125/2017 Školská jedáleň 372017 Stravné 05/2017 49.39 € 0.00 € 0.00 € S5 02.06.2017 17.06.2017 02.06.2017 49.39 € 02.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
126/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220463 Teplo-05/2017-vyúčtovanie 2,535.14 € 2,112.62 € 422.52 € S1 05.06.2017 19.06.2017 07.06.2017 2,535.14 € 07.06.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
127/2017 Martin Adamčík - MAAD 201701130 Štafetový beh, ceny 58.15 € 48.43 € 9.72 € S7 06.06.2017 13.06.2017 07.06.2017 58.15 € 07.06.2017 Obecná 22, 044 10 Geča 41452534
128/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/224 Služby PO 052017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 07.06.2017 14.06.2017 07.06.2017 19.92 € 07.06.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
129/2017 Slovak telekom,a.s. 8796947280 Hlasové služby 05/2017 29.08 € 24.23 € 4.85 € S1 07.06.2017 19.06.2017 07.06.2017 29.08 € 07.06.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
130/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 21223514973 Vodné,stočné,zr.v, 05/2017 3,372.84 € 2,810.70 € 562.14 € S1 07.06.2017 22.06.2017 07.06.2017 3,372.84 € 07.06.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
131/2017 RÚVZ 2170297 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 09.06.2017 02.07.2017 09.06.2017 65.80 € 09.06.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
132/2017 MEDISON,s.r.o. 2017000812 Paušálny popl.I.polrok 2017/PZS 236.88 € 197.40 € 39.48 € S1 12.06.2017 28.06.2017 16.06.2017 236.88 € 16.06.2017 Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135
133/2017 Slovak telekom,a.s. 3416695416 Hlasové poplatky 120.16 € 100.40 € 19.76 € S1 13.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 120.16 € 16.06.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
134/2017 VSEnergetika,a.s. 7294109789 Elektrina 05/2017-vyúčtovanie 200.41 € 167.00 € 33.41 € S1 13.06.2017 22.06.2017 16.06.2017 200.41 € 16.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
135/2017 VSEnergetika,a.s. 7294109790 Elektrina 05/2017-vyúčtovanie -16.83 € 14.02 € 2.81 € S1 13.06.2017 19.06.2017 16.06.2017 -16.83 € 16.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
136/2017 Martin Adamčík - MAAD 201701211 Atletická súťaž,ceny 191.87 € 159.87 € 32.00 € S7 13.06.2017 20.06.2017 16.06.2017 191.87 € 16.06.2017 Obecná 22, 044 10 Geča 41452534
137/2017 Slovanet,a.s. 6170370148 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 15.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 15.89 € 16.06.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
138/2017 Ing. Ján Strapec OXICO 1702390 Učebnice AJ 22.04 € 20.04 € 2.00 € S1 16.06.2017 20.06.2017 16.06.2017 22.04 € 16.06.2017 Panónska cesta 6/3819,851 04 Bratislava 11667958
139/2017 Slovak telekom,a.s. 3416606750 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.06.2017 23.06.2017 16.06.2017 13.67 € 16.06.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
140/2017 M.Medlen-JurisDat 88173769 Časopis ŠKOLA 2017 25.00 € 20.84 € 4.16 € S7 16.06.2017 10.07.2017 21.06.2017 25.00 € 21.06.2017 Red. Škola-MEL,Ondavská 8,821 08 BA 11821973
141/2017 Vladimír Micenko 74/2017 Revízia a oprava TV náradia 150.00 € 0.00 € 0.00 € S7 19.06.2017 29.06.2017 21.06.2017 150.00 € 21.06.2017 Húskova 15, 040 23 Košice 14307472
142/2017 Poháry BAUER s.r.o 171222 Plakety 98.73 € 81.59 € 17.14 € S1 20.06.2017 26.09.2017 21.06.2017 98.73 € pokladňa Jandova 3/10,190 00 Praha 9 27187284
143/2017 Mgr.I.Lukáčová - AMOS 19062017 ŠVP 7,956.00 € 0.00 € 0.00 € S7 20.06.2017 19.07.2016 21.06.2017 7,956.00 € 22.06.2017 Ružínska 5, 040 11 Košice 41872096
144/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 06/2017-záloha 2,278.24 € 1,898.53 € 379.71 € S1 21.06.2017 25.06.2017 21.06.2017 2,278.24 € 21.06.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
145/2017 Ing. Vincent Haluška 000000084 Činnosť BOZP,CO za 04,05,06/2017 90.00 € 0.00 € 0.00 € S7 21.06.2017 03.07.2017 22.06.2017 90.00 € 22.06.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
146/2017 BPMK,s.r.o. 5111700354 Odb.prehl. VTZ plynových 55.20 € 46.00 € 9.20 € S1 22.06.2017 30.06.2017 22.06.2017 55.20 € 22.062017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
147/2017 Školská jedáleň 422017 Režijné náklady 06/2017 553.20 € 0.00 € 0.00 € S5 22.06.2017 30.06.2017 22.06.2017 553.20 € 22.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
148/2017 Školská jedáleň 412017 Stravné 06/2017 50.71 € 0.00 € 0.00 € S5 22.06.2017 30.06.2017 22.06.2017 50.71 € 22.06.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
149/2017 TA Triumph-Adler Slovakia,s.r.o. 0171800045 Activ Board 10-Touch 78D 720.00 € 600.00 € 120.00 € S1 23.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 720.00 € 26.06.2017 Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 31345638
150/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700193 Chémia do šk. bazéna 289.63 € 241.36 € 48.27 € S1 28.06.2017 30.06.2017 28.06.2017 289.63 € 28.06.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
151/2017 KOSIT,a.s. 11174036 Likvidácia odpadu 472.42 € 393.68 € 78.74 € S1 03.07.2017 12.07.2017 04.07.2017 472.42 € 04.07.2017 Rastislavova 98,043 460 Košice 36205214
152/2017 Klub ranč Šugov,o.z. 17001 Slávnostná pedagogická rada/SF 465.00 € 0.00 € 0.00 € S8 03.07.2017 06.07.2017 04.07.2017 465.00 € 04.07.2017 Šugovská dolina 7,044 25 Medzev 42407621
153/2017 RÚVZ 2170350 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 04.07.2017 24.07.2017 04.07.2017 65.80 € 04.07.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
154/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 07/2017-záloha 1,140.00 € 950.00 € 190.00 € S1 04.07.2017 15.07.2017 04.07.2017 1,140.00 € 04.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
155/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 07/2017-záloha 290.00 € 241.50 € 48.50 € S1 04.07.2017 15.07.2017 04.07.2017 290.00 € 04.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
156/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220623 Teplo-06/2017-vyúčtovanie 1,588.27 € 1,323.56 € 264.71 € S1 04.07.2017 17.07.2017 06.07.2017 1,588.27 € 06.07.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
157/2017 STAREXPRESS,s.r.o. 11700022 Doprava - SF 156.00 € 130.00 € 26.00 € S1 04.07.2017 13.07.2017 06.07.2017 156.00 € 06.07.2017 Moldavská cesta 2165/35,Košice 36711551
158/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017073 Maliarsky materiál 98.22 € 81.85 € 16.37 € S1 06.07.2017 20.07.2017 06.07.2017 98.22 € 06.07.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
159/2017 AITEC,s.r.o. 21173179 Prvouka pre 2.ročník 198.00 €

S1 07.07.2017 14.07.2017 10.07.2017 198.00 € 10.07.2017 Slovinská 12,Bratislava 43829171
160/2017 Stanislav Macák-ATYP 11417 Žalúzie-kancelárie 174.90 € 0.00 € 0.00 € S7 10.07.2017 20.07.2017 10.07.2017 174.90 € 10.07.2017 Výstavby 2,Košice 32481586
161/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/256 Služby PO 062017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 10.07.2017 14.07.2017 11.07.2017 19.92 € 11.07.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
162/2017 Slovak telekom,a.s. 0797930005 Hlasové služby 06/2017 29.60 € 24.67 € 4.93 € S1 10.07.2017 18.07.2017 11.07.2017 29.60 € 11.07.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
163/2017 ŠEVT,a.s. 1172206361 Tlačivá 145.73 € 121.44 € 24.29 € S1 10.07.2017 20.07.2017 11.07.2017 145.73 € 11.07.2017 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
164/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122622522 Vodné,stočné,zr.v, 06/2017 1,833.88 € 1,528.23 € 305.65 € S1 12.07.2017 27.07.2017 14.07.2017 1,833.88 € 14.07.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
165/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 07/2017-záloha 2,278.24 € 1,898.53 € 379.71 € S1 12.07.2017 25.07.2017 14.07.2017 2,278.24 € 14.07.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
166/2017 Vema.s,r,o, 720171248 Verzie 07/2017 - 06/2018 362.64 € 302.20 € 60.44 € S1 14.07.2017 28.07.2017 19.07.2017 362.64 € 19.07.2017 Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
167/2017 Slovanet,a.s. 6170432834 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 17.07.2017 24.07.2017 19.07.2017 15.89 € 19.07.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
168/2017 Slovak telekom,a.s. 3416695416 Hlasové poplatky 125.95 € 104.96 € 20.99 € S1 17.07.2017 27.07.2017 19.07.2017 125.95 € 19.07.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
169/2017 BPMK,s.r.o. 5111700443 Vodárenské práce 151.60 € 126.33 € 25.27 € S1 18.07.2017 26.07.2017 19.07.2017 151.60 € 19.07.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
170/2017 Slovak telekom,a.s. 3417592005 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 18.07.2017 27.07.2017 19.07.2017 13.67 € 19.07.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
171/2017 Stredisko služieb škole 17295 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 19.07.2017 21.07.2017 20.07.2017 370.00 € 20.07.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
172/2017 VSEnergetika,a.s. 7294013430 Elektrina 06/2017-vyúčtovanie 127.04 € 105.50 € 21.54 € S1 20.07.2017 25.07.2017 20.07.2017 127.04 € 20.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
173/2017 VSEnergetika,a.s. 7294013431 Elektrina 06/2017-vyúčtovanie -17.26 € 14.35 € 2.91 € S1 20.07.2017 21.07.2017 20.07.2017 17.26 € 21.07.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
174/2017 KOFAX,s.r.o. 90170108 Nákup tonerov 172.80 € 144.00 € 28.80 € S1 20.07.2017 30.07.2017 20.07.2017 172.80 € 25.07.2017 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
175/2017 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 170261 Nákup čistiacich prostriedkov 1,128.30 € 940.25 € 188.05 € S7 20.07.2017 03.08.2017 20.07.2017 1,128.30 € 20.07.2017 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
176/2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 7005362774 Vysávač 89.00 € 74.17 € 14.83 € S1 26.07.2017 26.07.2017 27.07.2017 89.00 € 26.07.2017 Galvaniho 6,821 04 Bratislava-Ružinov 35950226
177/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 08/2017-záloha 1,100.00 € 916.50 € 183.50 € S1 01.08.2017 15.08.2017 03.08.2017 1,100.00 € 03.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
178/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 08/2017-záloha 300.00 € 250.00 € 50.00 € S1 01.08.2017 15.08.2017 03.08.2017 300.00 € 03.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
179/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122726746 Vodné,stočné,zr.v, 07/2017 997.90 € 831.58 € 166.32 € S1 01.08.2017 14.08.2017 03.08.2017 997.90 € 03.08.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
180/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/347 Služby PO 072017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 02.08.2017 14.08.2017 03.08.2017 19.92 € 03.08.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
181/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220703 Teplo-07/2017-vyúčtovanie 1,184.59 € 987.16 € 197.43 € S1 03.08.2017 17.08.2017 03.08.2017 1,184.59 € 03.08.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
182/2017 Slovak telekom,a.s. 3798914357 Hlasové služby 07/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 10.08.2017 18.08.2017 10.08.2017 29.00 € 10.08.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
183/2017 ŠEVT,a.s. 1170001588 Komplexná školská agenda 326.00 € 271.67 € 54.33 € S1 10.08.2017 18.08.2017 10.08.2017 326.00 € 10.08.2017 Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131
184/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 08/2017-záloha 2,278.24 € 1,898.53 € 379.71 € S1 10.08.2017 25.08.2017 10.08.2017 2,278.24 € 10.08.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
185/2017 Slovak telekom,a.s. 3418641224 Hlasové poplatky 118.26 € 98.55 € 19.71 € S1 11.08.2017 23.08.2017 16.08.2017 118.26 € 16.08.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
186/2017 Slovak telekom,a.s. 3418561130 Hlasové poplatky 13.87 € 11.56 € 2.31 € S1 15.08.2017 23.08.2017 16.08.2017 13.87 € 16.08.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
187/2017 Slovanet,a.s. 6170493039 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 15.08.2017 23.08.2017 16.08.2017 15.89 € 16.08.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
188/2017 VSEnergetika,a.s. 7294021161 Elektrina 07/2017-vyúčtovanie -743.65 € 619.70 € 123.95 € S1 16.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 -743.65 € 18.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
189/2017 VSEnergetika,a.s. 7294021162 Elektrina 07/2017-vyúčtovanie -123.74 € 103.12 € 20.62 € S1 16.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 -123.74 € 18.08.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
190/2017 PRESTO CO,s.r.o. 710480 Materiál 141.07 € 117.56 € 23.51 € S1 18.08.2017 01.09.2017 28.08.2017 141.07 € 28.08.2017 Jahodová 4,Prešov 080 01 36451371
191/2017 ŠEVT,a.s. 1172208970 Tlačivá 48.34 € 0.00 € 0.00 € S8 28.08.2017 11.09.2017 31.08.2017 48.34 € 28.08.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
192/2017 PRESTO CO,s.r.o. 710510 Materiál 43.68 € 36.40 € 7.28 € S1 28.08.2017 11.09.2017 31.08.2017 43.68 € 28.08.2017 Jahodová 4,Prešov 080 01 36451371
193/2017 Združenie používateľov-SANET 300961709 Sieť SANET 07 - 09/2017 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 30.08.2017 30.08.2017 31.08.2017 150.00 € 31.08.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
194/2017 ŠEVT,a.s. 1172209088 Tlačivá 34.80 € 0.00 € 0.00 € S8 31.08.2017 14.09.2017 31.08.2017 34.80 € 31.08.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
195/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 09/2017-záloha 380.00 € 316.50 € 63.50 € S1 04.09.2017 15.09.2017 04.09.2017 380.00 € 04.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
196/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 09/2017-záloha 160.00 € 133.50 € 26.50 € S1 04.09.2017 15.09.2017 04.09.2017 160.00 € 04.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
197/2017 ASC Applied 9170003388 aSc rozvrhy 2018 63.00 € 0.00 € 0.00 € S1 04.09.2017 11.09.2017 04.09.2017 63.00 € 04.09.2017 Svoradova 71, 811 03 Bratislava 31361161
198/2017 ŠEVT,a.s. 1172209088 Tlačivá 45.86 € 0.00 € 0.00 € S8 04.09.2017 14.09.2017 04.09.2017 45.86 € 04.09.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
199/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122837283 Vodné,stočné,zr.v, 08/2017 1,000.33 € 833.61 € 166.72 € S1 05.09.2017 18.09.2017 05.09.2017 1,000.33 € 05.09.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
200/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220783 Teplo-08/2017-vyúčtovanie 1,131.20 € 942.67 € 188.53 € S1 05.09.2017 19.09.2017 05.09.2017 1,131.20 € 05.09.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
201/2017 Stredisko služieb škole 17347 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 06.09.2017 21.08.2017 07.09.2017 370.00 € 06.09.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
202/2017 Slovak telekom,a.s. 1799901512 Hlasové služby 08/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 06.09.2017 18.09.2017 07.09.2017 29.00 € 06.09.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
203/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 117508536 Stravné lístky III.Q.2017 1,454.15 € 0.00 € 0.00 € S9 06.09.2017 05.10.2017 07.09.2017 1,454.15 € 07.09.2017 Tomášikova 23/D,821 01 Bratisl. 31396674
204/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/378 Služby PO 082017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 07.09.2017 14.09.2017 12.09.2017 19.92 € 12.09.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
205/2017 RÚVZ 2170533 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 12.09.2017 02.10.2017 12.09.2017 65.80 € 12.09.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
206/2017 Slovak telekom,a.s. 3419607008 Hlasové poplatky 118.64 € 98.87 € 19.77 € S1 12.09.2017 25.09.2017 12.09.2017 118.64 € 12.09.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
207/2017 Slovanet,a.s. 6170553068 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 13.09.2017 25.09.2017 14.09.2017 15.89 € 14.09.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
208/2017 Ing. Vincent Haluška 000000136 Činnosť BOZP,CO za 07,08,09/2017 90.00 € 0.00 € 0.00 € S7 13.09.2017 26.09.2017 14.09.2017 90.00 € 14.09.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
209/2017 Stredisko služieb škole 17392 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 14.09.2017 22.09.2017 14.09.2017 370.00 € 14.09.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
210/2017 VSEnergetika,a.s. 7293207687 Elektrina 08/2017-vyúčtovanie -347.60 € 289.50 € 58.10 € S1 18.09.2017 21.09.2017 19.09.2017 347.60 € 21.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
211/2017 VSEnergetika,a.s. 7293207688 Elektrina 08/2017-vyúčtovanie 111.19 € 92.70 € 18.49 € S1 18.09.2017 21.09.2017 19.09.2017 111.19 € 21.09.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
212/2017 Slovak telekom,a.s. 3419538839 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 18.09.2017 25.09.2017 19.09.2017 13.67 € 19.09.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
213/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 09/2017-záloha 2,482.36 € 2,068.63 € 413.73 € S1 18.09.2017 25.09.2017 19.09.2017 2,482.36 € 19.09.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
214/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 10/2017-záloha 750.00 € 625.00 € 125.00 € S1 02.10.2017 15.10.2017 05.10.2017 750.00 € 05.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
215/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 10/2017-záloha 190.00 € 158.50 € 31.50 € S1 02.10.2017 15.10.2017 05.10.2017 190.00 € 05.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
216/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122944035 Vodné,stočné,zr.v, 09/2017 1,657.81 € 1,381.51 € 276.30 € S1 02.10.2017 16.10.2017 05.10.2017 1,657.81 € 05.10.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
217/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/411 Služby PO 092017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 03.10.2017 14.10.2017 05.10.2017 19.92 € 05.10.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
218/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 20170026553 Chémia do šk. bazéna 290.39 € 241.99 € 48.40 € S1 03.10.2017 13.10.2017 05.10.2017 290.39 € 05.10.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
219/2017 Školská jedáleň 522017 Režijné náklady 09/2017 452.40 € 0.00 € 0.00 € S5 04.10.2017 19.10.2017 05.10.2017 452.40 € 05.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
220/2017 Školská jedáleň 512017 Stravné 09/2017 41.47 € 0.00 € 0.00 € S5 04.10.2017 19.10.2017 05.10.2017 41.47 € 05.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
221/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220848 Teplo-09/2017-vyúčtovanie 1,306.98 € 1,089.15 € 217.83 € S1 04.10.2017 18.10.2017 05.10.2017 1,306.98 € 05.10.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
222/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 10/2017-záloha 3,911.20 € 3,259.33 € 651.87 € S1 04.10.2017 25.10.2017 05.10.2017 3,911.20 € 05.10.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
223/2017 Wafy chromservis,s.r.o. 2170164 Reagencie na skúšku vody 179.08 € 162.80 € 16.28 € S1 05.10.2017 18.10.2017 09.10.2017 179.08 € 09.10.2017 Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590
224/2017 Mountfield SK,s.r.o. 17/108/7/00057 Oprava kosačky 260.00 € 216.67 € 43.33 € S1 06.10.2017 20.010.2017 09.10.2017 260.00 € 09.10.2017 Kollárová 85, 036 01 Martin 36377147
225/2017 Slovak telekom,a.s. 9100937294 Hlasové služby 09/2017 30.38 € 25.32 € 5.06 € S1 09.10.2017 18.10.2017 09.10.2017 30.38 € 09.10.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
226/2017 MEDIINVEST Consulting,s.r.o. 2017191 Vypracovanie ŽoNFP 700.00 € 583.33 € 116.67 € S1 09.10.2017 20.10.2017 09.10.2017 700.00 € 09.10.2017 Lipová 15,082 21 Veľký Šariš 45483078
227/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20171359 Hmotná núdza 132.80 € 110.67 € 22.13 € S7 09.10.2017 20.10.2017 09.10.2017 132.80 € 09.10.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
228/2017 ELEKTRO-DA,Ing.Štefan Darázs 45102017 Oprava zásuviek 68.00 € 0.00 € 0.00 € S7 12.10.2017 26.10.2017 13.10.2017 68.00 € 13.10.2017 Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204
229/2017 Slovak telekom,a.s. 0101922757 Hlasové poplatky 118.10 € 98.42 € 19.68 € S1 12.10.2017 23.10.2017 13.10.2017 118.10 € 13.10.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
230/2017 Stredisko služieb škole 17463 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 12.10.2017 20.10.2017 13.10.2017 370.00 € 13.10.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
231/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20171396 Kancelársky papier 300.00 € 250.00 € 50.00 € S7 12.10.2017 21.10.2017 13.10.2017 300.00 € 13.10.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
232/2017 VSEnergetika,a.s. 7292814354 Elektrina 09/2017-vyúčtovanie 148.39 € 123.20 € 25.19 € S1 13.10.2017 23.10.2017 13.10.2017 148.39 € 13.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
233/2017 VSEnergetika,a.s. 7293207688 Elektrina 09/2017-vyúčtovanie 908.78 € 757.20 € 151.58 € S1 13.10.2017 23.10.2017 13.10.2017 908.78 € 13.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
234/2017 Slovak telekom,a.s. 4101922777 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.10.2017 23.10.2017 17.10.2017 13.67 € 17.10.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
235/2017 Slovanet,a.s. 6170614702 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.10.2017 23.10.2017 17.10.2017 15.89 € 17.10.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
236/2017 FM-ATYP,s.r.o. 20170064 Nákup polykarbonátu 558.59 € 0.00 € 0.00 € S1 16.10.2017 16.10.2017 17.10.2017 558.59 € 17.10.2017 Popradská 84, 040 11 Košice 44918381
237/2017 PERA,s.r.o. 170100016 Kniha 19.90 € 0.00 € 0.00 € S1 16.10.2017 30.10.2017 17.10.2017 19.90 € 17.10.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
238/2017 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2170178 Údržba Kop.stroja 33.50 € 0.00 € 0.00 € S7 19.10.2017 24.10.2017 20.10.2017 33.50 € 20.10.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 14394979
239/2017 MEGABOOKS SK,Spol.s.r.o. 1241700470 Učebnice AJ 150.18 € 135.36 € 14.82 € S1 23.10.2017 03.11.2017 24.10.2017 150.18 € 24.10.2017 Kopčianska 3748/41,851 01 Bratislava 36699594
240/2017 KOFAX,s.r.o. 90170149 Tonery 384.00 € 320.00 € 64.00 € S1 24.10.2017 07.11.2017 24.10.2017 384.00 € 24.10.2017 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
241/2017 Mgr. G.Dereníková-HYGART 2017958 Hygienický materiál 496.54 € 413.78 € 82.76 € S7 24.10.2017 03.11.2017 24.10.2017 496.54 € 24.10.2017 Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 34514805
242/2017 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. 201722949 Školské multilicencie 259.90 € 216.58 € 43.32 € S1 25.10.2017 30.11.2017 25.10.2017 259.90 € 25.10.2017 Jánošíková 1,010 01 Žilina 36665134
243/2017 RÚVZ 2170674 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 25.10.2017 14.11.2017 25.10.2017 65.80 € 25.10.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
244/2017 Školská jedáleň 592017 Režijné náklady 10/2017 493.20 € 0.00 € 0.00 € S5 26.10.2017 08.11.2017 26.10.2017 493.20 € 26.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
245/2017 Školská jedáleň 582017 Stravné 10/2017 45.21 € 0.00 € 0.00 € S5 26.10.2017 08.11.2017 26.10.2017 45.21 € 26.10.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
246/2017 eVector s.r.o. 174011 Plastové kryty čierne na stoličku 55.00 € 45.83 € 9.17 € S1 27.10.2017 24.11.2017 27.10.2017 55.00 € 27.10.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
247/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 11/2017-záloha 1,290.00 € 1,075.00 € 215.00 € S1 27.10.2017 15.11.2017 27.10.2017 1,290.00 € 31.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
248/2016 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 11/2017-záloha 310.00 € 258.00 € 52.00 € S1 27.10.2017 15.11.2017 27.10.2017 310.00 € 31.10.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
249/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 11/2017-záloha 5,141.75 € 4,284.79 € 856.96 € S1 27.10.2017 25.11.2017 27.10.2017 5,141.75 € 31.10.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
250/2017 I.Sokolová-OPTIMA 21700864 Kancelársky materiál 386.80 € 322.33 € 64.47 € S7 30.10.2017 06.11.2017 31.10.2017 386.80 € 31.10.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 33634319
251/2017 Kovstav-Ing. Z.Kováčová 2017005 Materiál na údržbu 99.00 € 82.50 € 16.50 € S7 02.11.2017 10.11.2017 02.11.2017 99.00 € 02.11.2017 Slobody 8,040 11 Košice 32464401
252/2017 RAABE,s.r.o. 21722887 Dejepis pre 9.r. -meto,pr.,PZ 20.00 € 18.18 € 1.82 € S1 02.11.2017 09.11.2017 02.11.2017 20.00 € 02.11.2017 Heydulkova 12-14,811 08 Bratislava 35908718
253/2017 ALZA.cz a.s. 169955550 Router 357.28 € 297.74 € 59.54 €
02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 357.28 € 02.11.2017 Jateční 33a,170 00 Praha 7 27082440
254/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2123054185 Vodné,stočné,zr.v, 10/2017 1,781.86 € 1,484.88 € 296.98 € S1 02.11.2017 16.11.2017 02.11.2017 1,781.86 € 02.11.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
255/2017 National Pen 00137669 Perá s gravirovaním 102.99 € 0.00 € 0.00 €
03.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 102.99 € 06.11.2017 P.O.Box 0013,Jánošíková 1,800 90 Blava
256/2017 BPMK,s.r.o. 5111700700 Redukovaný výkon 43.24 € 36.03 € 7.21 € S1 03.11.2017 13.11.2017 08.11.2017 43.24 € 06.11.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
257/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220927 Teplo-10/2017-vyúčtovanie 1,618.14 € 1,348.45 € 269.69 € S1 03.11.2017 17.11.2017 08.11.2017 1,618.14 € 06.11.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
258/2017 Latz Trade,s.r.o. 1120170102 Mobilná aplikácia 672.00 € 560.00 € 112.00 € S1 03.11.2017 10.11.2017 08.11.2017 672.00 € 06.11.2017 Tyršovo nábrežie 10, 040 01 Košice 46882634
259/2017 Latz Trade,s.r.o. 1120170103 Ročný technický servis 288.00 € 240.00 € 48.00 € S1 03.11.2017 10.11.2017 08.11.2017 288.00 € 06.11.2017 Tyršovo nábrežie 10, 040 01 Košice 46882634
260/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/498 Služby PO 102017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 06.11.2017 14.11.2017 08.11.2017 19.92 € 06.11.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
261/2017 eVector s.r.o. 174013 Plastové kryty čierne na stoličku 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 06.11.2017 03.12.2017 08.11.2017 20.00 € 06.11.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
262/2017 Hornbach Košice 91191464 Oceľové lanko 60.19 € 50.16 € 10.03 €
06.11.2017 20.11.2017 08.11.2017 60.19 € 06.11.2017 Moldavská cesta 22,040 11 Košice 35838949
263/2017 Stanislav Macák-ATYP 17617 Žalúzie 50.00 € 0.00 € 0.00 € S7 07.11.2017 12.11.2017 08.11.2017 50.00 € 08.11.2017 Výstavby 2,Košice 32481586
264/2017 ARTKE,s.r.o.,lekáreň ART 21711155 Doplnenie lekárničiek 165.16 € 149.16 € 16.00 € S1 09.11.2017 09.12.2017 13.11.2017 165.16 € 13.11.2017 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
265/2017 Slovak telekom,a.s. 8103792640 Hlasové poplatky 117.96 € 98.30 € 19.66 € S1 13.11.2017 23.11.2017 13.11.2017 117.96 € 13.11.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
266/2017 ŠEVT,a.s. 1172210136 Tlačivá 19.86 € 16.55 € 3.31 € S8 13.11.2017 27.11.2017 13.11.2017 19.86 € 13.11.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
267/2017 Marián Zeleňák-Izolácie 201705 Oprava strešnej hydroizolácie 220.50 € 0.00 € 0.00 € 0 13.11.2017 23.11.2017