Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Kniha došlých faktúr - 2019
                   
Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum  Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2019 Lomtec.com a.s. 21812093 Inf.systém Active Registr.2019 600,00 € 500,00 € 100,00 €   2.1.2019 19.1.2019 8.1.2019 600,00 € 15.01.2019 Líščie údolie 5,841 04 Bratislava 35795174
02/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220999 Teplo 12/2018-vyúčtovanie 1 832,51 € 1 527,09 € 305,42 € S1 04.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 1 832,51 € 15.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
03/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021137 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 803,94 € 669,95 € 133,99 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 803,94 € 22.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
04/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021138 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 449,16 € 374,30 € 74,86 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 449,16 € 15.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
05/2019 Slovak telekom,a.s. 8224026901 Hlasové služby 12/2018 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 29,00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
06/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210120467 Vodné,stočné,zr.v, 12/2018 1 663,73 € 1 386,44 € 277,29 € S1 08.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 1 663,73 € 15.01.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
07/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2019-záloha 6 844,60 € 5 703,83 € 1 140,77 € S1 08.01.2019 25.01.2019 08.01.2019 6 844,60 € 22.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
08/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079616 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 10.01.2019 23.01.2019 10.01.2019 144,00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
09/2019 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2019 198,72 € 165,60 € 33,12 € S1 15.01.2019 31.01.2019 15.01.2019 198,72 € 15.01.2019 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
10/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079633 Hlasové poplatky 14,99 € 12,49 € 2,50 € S1 15.01.2019 23.01.2019 15.01.2019 14,99 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
11/2019 Slovanet,a.s. 6180119565 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.01.2019 23.01.2019 16.01.2019 15,89 € 17.01.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
12/2019 WebSupport,s.r.o. 119023616 Doména stránky 93,48 € 77,90 € 15,58 €   04.02.2019 11.02.2019 04.02.2019 93,48 € 04.02.2019 Staré grunty12,041 04 Bratislava 36421928
13/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220057 Teplo 01/2019-vyúčtovanie 2 466,37 € 2 055,23 € 411,04 € S1 05.02.2019 19.02.2019 05.02.2019 2 466,37 € 13.02.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
14/2019 Združenie použí. SADS SANET 562819 Členský poplatok za rok 2019 33,00 € 0,00 € 0,00 € S8 05.02.2019 15.02.2019 07.02.2019 33,00 € 13.02.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
15/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124747445 Vodné,stočné,zr.v, 01/2019 1 542,29 € 1 285,24 € 257,05 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 1 542,29 € 13.02.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
16/2019 BPMK,s.r.o. 5111900041 Paušálny poplatok 2019 18,00 € 15,00 € 3,00 € S1 05.02.2019 13.02.2019 07.02.2019 18,00 € 13.02.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
17/2019 Slovak telekom,a.s. 8226055303 Hlasové služby 01/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 29,00 € 13.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
18/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/029 Služby PO 01/2019  19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 07.02.2019 14.02.2019 07.02.2019 19,92 € 13.02.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
19/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 02/2019-záloha 6 182,69 € 5 152,24 € 1 030,45 € S1 07.02.2019 25.02.2019 07.02.2019 6 182,69 € 21.02.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
20/2019 Školská jedáleň 022019 Stravné 01/2019 49,28 € 0,00 € 0,00 € S5 08.02.2019 28.02.2019 08.02.2019 49,28 € 20.02.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
21/2019 Školská jedáleň 03/2019 Réžia 01/2019 537,60 € 0,00 € 0,00 € S5 08.02.2019 28.02.2019 08.02.2019 537,60 € 20.02.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
22/2019 VSEnergetika,a.s. 7293336099 Elektrina 01/2019-vyúčtovanie 1 032,32 € 860,27 € 172,05 € S1 11.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 1 032,32 € 20.02.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
23/2019 VSEnergetika,a.s. 7293336100 Elektrina 01/2019-vyúčtovanie 405,76 € 338,13 € 67,63 € S1 11.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 405,76 € 20.02.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
24/2019 Slovak telekom,a.s. 8227115924 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 11.02.2019 25.02.2019 11.02.2019 144,00 € 20.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
25/2019 RÚVZ 2190021 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   11.02.2019 05.03.2019 11.02.2019 65,80 € 20.02.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
26/2019 Slovak telekom,a.s. 8227115947 Hlasové poplatky 14,99 € 12,49 € 2,50 € S1 14.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 14,99 € 20.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
27/2019 Slovanet,a.s. 6190112666 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 14.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 15,89 € 20.02.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
28/2019 Stredisko služieb škole 19043 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   25.02.2019 25.02.2019 27.02.2019 370,00 € 26.02.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
29/2019 Stredisko služieb škole 19052 Služby VO 200,00 € 0,00 € 0,00 €   25.02.2019 28.02.2019 27.02.2019 200,00 € 26.02.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
30/2019 ŠEVT a.s. 1192201152 Tlačivá 107,21 €       25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 107,21 € 26.02.2019 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
31/2019 Vema,s.r.o. 720191981 Modul na DDS 153,60 € 128,00 € 25,60 €   25.02.2019 11.03.2019 27.02.2019 153,60 € 26.02.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
32/2019 Balkar s.r.o. 0000007 Nábytok do tried 9 810,00 € 8 175,00 € 1 635,00 €   27.02.2019 05.03.2019 27.02.2019 9 810,00 € 27.02.2019 Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce 44441576
33/2019 Združenie použí. SADS SANET 300961903 Sanet 1-3/2019 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 27.02.2019 01.03.2019 28.02.2019 150,00 € 28.02.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
34/2019 ARES spol.s.r.o. 1819-4331 Slávik 2019 3,00 € 2,50 € 0,50 €   01.03.2019 12.03.2019 04.03.2019 3,00 € 04.03.2019 Športová 5,831 04 Bratislava 31363822
35/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220153 Teplo 02/2019-vyúčtovanie 2 289,62 € 2 055,23 € 411,04 € S1 05.03.2019 19.03.2019 06.03.2019 2 289,62 € 12.03.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
36/2019 Školská jedáleň 112019 Stravné 02/2019 38,72 € 0,00 € 0,00 € S5 05.03.2019 20.03.2019 06.03.2019 38,72 € 12.03.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
37/2019 Školská jedáleň 122019 Réžia 02/2019 422,40 € 0,00 € 0,00 € S5 05.03.2019 20.03.2019 06.03.2019 422,40 € 12.03.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
38/2019 Slovak telekom,a.s. 8228096555 Hlasové služby 02/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 06.03.2019 18.03.2019 06.03.2019 29,00 € 12.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
39/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124859236 Vodné,stočné,zr.v, 02/2019 1 330,62 € 1 108,85 € 221,77 € S1 06.03.2019 21.03.2019 06.03.2019 1 330,62 € 12.03.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
40/2019 Online group s.r.o. 130180765 Odznak na zápis 54,80 € 0,00 € 0,00 €   08.03.2019 18.03.2019 11.03.2019 54,80 € 12.03.2019 Švabinského 1,851 01 Bratislava 47484144
41/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019061 Služby PO 02/2019,tlakové skúšky  268,92 € 0,00 € 0,00 € S7 08.03.2019 14.03.2019 11.03.2019 268,92 € 12.03.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
42/2019 Slovak telekom,a.s. 8229166622 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 11.03.2019 25.03.2019 11.03.2019 144,00 € 12.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
43/2019 RÚVZ 2190042 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   11.03.2019 31.03.2019 11.03.2019 65,80 € 12.03.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
44/2019 Stredisko služieb škole 19097 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 370,00 € 12.03.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
45/2019 Stredisko služieb škole 19108 Služby VO 150,00 € 0,00 € 0,00 €   11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 150,00 € 12.03.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
46/2019 BPMK,s.r.o. 5111900103 Výpočet prev.nákl.TV 12,61 € 10,51 € 2,10 € S1 11.03.2019 21.03.2019 11.03.2019 12,61 € 12.03.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
47/2019 DUMAR-SK s.r.o. 20190310 Hmotná núdza 149,40 € 124,50 € 24,90 €   11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 149,40 € 12.03.2019 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
48/2019 VSEnergetika,a.s. 7294045209 Elektrina 02/2019-vyúčtovanie 770,16 € 641,80 € 128,36 € S1 12.03.2019 25.03.2019 12.03.2019 770,16 € 12.03.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
49/2019 VSEnergetika,a.s. 7294045210 Elektrina 02/2019-vyúčtovanie 317,78 € 264,82 € 52,96 € S1 12.03.2019 25.03.2019 12.03.2019 317,78 € 12.03.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
50/2019 Slovak telekom,a.s. 8229166653 Hlasové poplatky 21,96 € 18,30 € 3,66 € S1 15.03.2019 25.03.2019 18.03.2019 21,96 € 18.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
51/2019 Slovanet,a.s. 6190168328 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.03.2019 25.03.2019 18.03.2019 15,89 € 18.03.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
52/2019 PERA,s.r.o. 190100001 Magnetky na Zápis 85,00 € 0,00 € 0,00 €   15.03.2019 28.03.2019 18.03.2019 85,00 € 18.03.2019 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
53/2019 BPMK,s.r.o. 5111900130 Elektropráce 60,77 € 50,64 € 10,13 € S1 18.03.2019 29.03.2019 20.03.2019 60,77 € 20.03.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
54/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 03/2019-záloha 5 948,52 € 4 957,10 € 991,42 € S1 18.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 5 948,52 € 25.03.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
55/2019 Ing.Haluška Vincent 00000029 Činnosť BOZP a CO 01-03-/2019 90,00 € 0,00 € 0,00 €   25.03.2019 02.04.2019 25.03.2019 90,00 € 25.03.2019 Jánošíková č.8, 040 01 Košice 46542566
56/2019 EK plast,s.r.o. 2019/4011 Výmena PVC na schodisku 366,49 € 305,41 € 61,08 €   25.03.2019 03.04.2019 25.03.2019 366,49 € 25.03.2019 Palackého 21, 040 01 Košice 36187402
57/2019 Slov.vedecká spol. pre TV a šport 282019 Časopis TV a šport 2019 12,00 € 0,00 € 0,00 €   01.04.2019 15.04.2019 01.04.2019 12,00 € 02.04.2019 Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9,814 69 BA 31789471
58/2019 MB TECH BB s.r.o 201921266 Počítač 280,00 € 233,33 € 46,67 €   01.04.2019 06.04.2019 01.04.2019 280,00 € 02.04.2019 Zvolenská cesta37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
59/2019 Disig,a.s. 190279 Mandátny certifikát na 3 roky 140,60 € 117,17 € 23,43 €   01.04.2019 15.04.2019 01.04.2019 140,60 € 02.04.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35975946
60/2019 Vema,s.r.o. 720192217 Modul na Rekreačné poukazy 25,20 € 21,00 € 4,20 €   02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 25,20 € 02.04.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
61/2019 GLOBAL FINA,s.r.o. 192200079 Deň učiteľov-občerstvenie/SF 236,89 € 197,41 € 39,48 €   05.04.2019 16.04.2019 05.04.2019 236,89 € 05.04.2019 Werferova 1,040 11 Košice 36209325
62/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124973237 Vodné,stočné,zr.v, 03/2019 1 712,39 € 1 426,99 € 285,40 € S1 05.04.2019 18.04.2019 09.04.2019 1 712,39 € 10.04.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
63/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019092 Služby PO 03/2019  19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 05.04.2019 13.04.2019 09.04.2019 19,92 € 10.04.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
64/2019 CUBS plus,s.r.o. 120/2019 Práce v zmysle Zmluvy/GDPR 104,40 € 87,00 € 17,40 €   05.04.2019 14.04.2019 09.04.2019 104,40 € 10.04.2019 Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
65/2019 Stredisko služieb škole 19170 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   05.04.2019 16.04.2019 09.04.2019 370,00 € 10.04.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
66/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220210 Teplo 03/2019-vyúčtovanie 1 024,44 € 853,50 € 170,94 € S1 05.04.2019 16.04.2019 09.04.2019 1 024,44 € 10.04.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
67/2019 RÚVZ 2190128 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   05.04.2019 28.04.2019 09.04.2019 65,80 € 10.04.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
68/2019 Slovak telekom,a.s. 8230158281 Hlasové služby 03/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 08.04.2019 18.04.2019 09.04.2019 29,00 € 10.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
69/2017 Školská jedáleň 162019 Stravné 03/2019 57,97 € 0,00 € 0,00 € S5 09.04.2019 24.04.2019 09.04.2019 57,97 € 10.04.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
70/2019 Školská jedáleň 172019 Réžia 03/2019 632,40 € 0,00 € 0,00 € S5 09.04.2019 24.04.2019 09.04.2019 632,40 € 10.04.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
71/2019 VSEnergetika,a.s. 7292605386 Elektrina 03/2019-vyúčtovanie 808,54 € 673,78 € 134,76 € S1 09.04.2019 23.04.2019 09.04.2019 808,54 € 10.04.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
72/2019 VSEnergetika,a.s. 7292605387 Elektrina 03/2019-vyúčtovanie 343,58 € 286,32 € 57,26 € S1 09.04.2019 23.04.2019 09.04.2019 343,58 € 10.04.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
73/2019 Slovak telekom,a.s. 8231237967 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 10.04.2019 23.04.2019 10.04.2019 144,00 € 10.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
74/2019 Slovanet,a.s. 6190225352 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 15.04.2019 23.04.2019 16.04.2019 15,89 € 16.04.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
75/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 04/2019-záloha 4 624,72 € 3 853,93 € 770,79 € S1 16.04.2019 25.04.2019 16.04.2019 4 624,72 € 16.04.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
76/2019 Slovak telekom,a.s. 8231237989 Hlasové poplatky 20,00 € 16,67 € 3,33 € S1 16.04.2019 23.04.2019 16.04.2019 20,00 € 16.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
77/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220308 Teplo 01-12/2018-vyúčtovanie 2 366,94 € 1 972,45 € 394,49 € S1 24.04.2019 07.05.2019 25.04.2019 2 366,94 € 03.05.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
78/2019 PhDr. Šamová - MAŠA 190137 Čistiace prostriedky 428,62 € 357,18 € 71,44 €   24.04.2019 07.05.2019 25.04.2019 428,62 € 25.04.2019 Važecká 2,040 12 Košice 17167078
79/2019 KOVSTAV -Ing.Kováčová 19002 Materiál na metodický deň 99,76 € 83,13 € 16,63 €   24.04.2019 07.05.2019 25.04.2019 99,76 € 25.04.2019 Slobody 8,040 11 Košice 32464401
80/2019 RÚVZ 2190193 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   29.04.2019 20.05.2019 29.04.2019 65,80 € 29.04.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
81/2019 Activa Slovakia s.r.o. 103-910153 Kancelársky materiál 389,26 € 324,38 € 64,88 €   02.05.2019 16.05.2019 03.05.2019 389,26 € 03.05.2019 Štúrova 13,814 99 Bratislava 35787180
82/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125085741 Vodné,stočné,zr.v, 04/2019 1 667,27 € 1 389,39 € 277,88 € S1 03.05.2019 20.05.2019 07.05.2019 1 667,27 € 07.05.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
83/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019166 Služby PO 04/2019  19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 03.05.2019 14.05.2019 07.05.2019 19,92 € 07.05.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
84/2019 Školská jedáleň 162019 Stravné,réžia 04/2019 563,30 € 0,00 € 0,00 € S5 06.05.2019 21.05.2019 07.05.2019 563,30 € 07.05.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
85/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900388 Kopírovací stroj KM bizhub 223 990,00 € 825,00 € 165,00 €   06.05.2019 10.05.2019 07.05.2019 990,00 € 07.05.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
86/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900389 Tonery 167,60 € 139,67 € 27,93 €   06.05.2019 10.05.2019 07.05.2019 167,60 € 07.05.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
87/2019 ARTKE s.r.o. 21905071 Doplnenie lekárničiek/Švp,výlety 233,33 € 205,84 € 27,49 €   07.05.2019 05.06.2019 07.05.2019 233,33 € 07.05.2019 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
88/2019 KOFAX, s.r.o. Košice 90190062 Tonery 158,64 € 132,20 € 26,44 €   07.05.2019 17.05.2019 07.05.2019 158,64 € 07.05.2019 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
89/2019 Slovak telekom,a.s. 8232238490 Hlasové služby 04/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 09.05.2019 20.05.2019 13.05.2019 29,00 € 13.05.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
90/2019 Stredisko služieb škole 19231 Služby VO 150,00 € 0,00 € 0,00 €   10.05.2019 21.05.2019 13.05.2019 150,00 € 13.05.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
91/2019 Stredisko služieb škole 19222 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   10.05.2019 21.05.2019 13.05.2019 370,00 € 13.05.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
92/2019 ARTKE s.r.o. 21905077 Doplnenie lekárničiek/Švp,výlety 45,90 € 205,84 € 27,49 €   10.05.2019 09.06.2019 13.05.2019 45,90 € 13.05.2019 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
93/2019 Slovak telekom,a.s. 8233324320 Hlasové poplatky 145,00 € 121,00 € 24,00 € S1 10.05.2019 23.05.2019 13.05.2019 145,00 € 13.05.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
94/2019 VSEnergetika,a.s. 7294049973 Elektrina 04/2019-vyúčtovanie 763,69 € 636,41 € 127,28 € S1 10.05.2019 24.05.2019 13.05.2019 763,69 € 13.05.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
95/2019 VSEnergetika,a.s. 7294049974 Elektrina 04/2019-vyúčtovanie 203,90 € 169,92 € 33,98 € S1 10.05.2019 24.05.2019 13.05.2019 203,90 € 13.05.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
96/2019 AERIAL,s.r.o. 19101080 Predlžovací kábel,lišty 27,20 € 22,67 € 4,53 €   14.05.2019 24.05.2019 14.05.2019 27,20 € 14.05.2019 St.Spišská cesta 20/A,040 01 Košice 31734235
97/2019 Slovak telekom,a.s. 8233324352 Hlasové poplatky 20,00 € 16,67 € 3,33 € S1 15.05.2019 23.05.2019 15.05.2019 20,00 € 15.05.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
98/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220366 Teplo 04/2019-vyúčtovanie 1 176,38 € 980,32 € 196,06 € S1 15.05.2019 21.05.2019 15.05.2019 1 176,38 € 15.05.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
99/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 05/2019-záloha 2 859,64 € 2 383,03 € 476,61 € S1 15.05.2019 25.05.2019 15.05.2019 2 859,65 € 15.05.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
100/2019 ŠPORT PROFESIONÁL,s.r.o. 392019131 Stopky 55,80 € 46,50 € 9,30 €   15.05.2019 20.05.2019 15.05.2019 55,80 € 15.05.2019 Rubínová 2, 040 11 Košice 36207535
101/2019 Vema,s.r.o. 720192260 Zvýšenie os.čísel. 80,40 € 67,00 € 13,40 €   16.05.2019 29.04.2019 16.05.2019 80,40 € 16.05.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
102/2019 Slovanet,a.s. 6190279516 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.05.2019 23.05.2019 16.05.2019 15,89 € 16.05.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
103/2019 Datacomp,s.r.o 1905949 Switch 29,90 € 24,92 € 4,98 €   16.05.2019 30.05.2019 16.05.2019 29,90 € 16.05.2019 Moldavská cesta II 49/2413,040 11 Košice 36212466
104/2019 Združenie použí. SADS SANET 300961906 Sanet 4-6/2019 150,00 € 0,00 € 0,00 € S8 17.05.2019 29.05.2019 20.05.2019 150,00 € 20.05.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
105/2019 ASC Applied Software Cons.s.r.o. 91-19-000695 aSc Agenda Komplet 429,00 € 357,50 € 71,50 €   20.05.2019 03.06.2019 20.05.2019 429,00 € 20.05.2019 Svoradova 7,811 03 Bratislava 31361161
106/2019 FANY STORE s.r.o. 1901002 ŠVP/4. A,B 5 226,00 € 0,00 € 0,00 €   21.05.2019 17.06.2019 21.05.2019 5 226,00 € 21.05.2019 Hrnčiarska 2/A,040 01 Košice 47006145
107/2019 Mgr.I.Lukáčová-AMOS 2019028 ŠVP/2. A,B 4 662,00 € 0,00 € 0,00 €   23.05.2019 17.06.2019 27.05.2019 4 662,00 € 27.05.2019 Ružínska 5,040 11 Košice 41872096
108/2019 National Pen 00168102 Tašky s potlačou 206,99 € 0,00 € 0,00 €   28.05.2019 28.05.2019 28.05.2019 206,99 € 28.05.2019 P.O.Box 0013,800 90 Bratislava 97264440
109/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900466 Inštalácia ovládačov 84,07 € 70,06 € 14,01 €   30.05.2019 03.06.2019 30.05.2019 84,07 € 30.05.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
110/2019 RÚVZ 2190270 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   03.06.2019 23.06.2019 05.06.2019 65,80 € 05.06.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
111/2019 Školská jedáleň 272019 Stravné,réžia 05/2019 640,59 € 0,00 € 0,00 € S5 03.06.2019 18.06.2019 05.06.2019 640,59 € 11.06.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
112/2019 FaxCOPY 492674 USB, laminovacie fólie 166,38 € 138,64 € 27,74 €   04.06.2019 06.06.2019 05.06.2019 166,38 € 05.06.2019 Nám.osloboditeľov 1,040 01 Košice 35729040
113/2019 Stredisko služieb škole 19278 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   04.06.2019 13.06.2019 05.06.2019 370,00 € 11.06.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
114/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019197 Služby PO 05/2019  19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 05.06.2019 14.06.2019 05.06.2019 19,92 € 05.06.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
115/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125201941 Vodné,stočné,zr.v, 05/2019 1 823,57 € 1 519,64 € 303,93 € S1 05.06.2019 20.06.2019 05.06.2019 1 823,57 € 05.06.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
116/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220463 Teplo 05/2019-vyúčtovanie 2 390,46 € 1 992,05 € 398,41 € S1 06.06.2019 20.06.2019 07.06.2019 2 390,46 € 07.06.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
117/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 06/2019-záloha 2 639,00 € 2 199,17 € 439,83 € S1 06.06.2019 25.06.2019 07.06.2019 2 639,00 € 07.06.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
118/2019 Slovak telekom,a.s. 8234334760 Hlasové služby 05/2019 29,00 € 24,17 € 4,83 € S1 06.06.2019 18.06.2019 07.06.2019 29,00 € 07.06.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
119/2019 Detská rekreácia,s.r.o. 2019131 ŠVP/4. C 2 912,00 € 0,00 € 0,00 €   07.06.2019 05.06.2019 11.06.2019 2.912,00 11.06.2019 Hutnícka 1,040 01 Košice 51829495
120/2019 Slovak telekom,a.s. 8235426411 Hlasové poplatky 144,00 € 120,00 € 24,00 € S1 10.06.2019 24.06.2019 11.06.2019 144,00 € 11.06.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
121/2019 ASC Applied Software Cons.s.r.o. 9119001197 ASC dochádzka 479,00, 399,17 € 79,83 €   10.06.2019 20.06.2019 11.06.2019 479,00 € 12.06.2019 Svoradova 7,811 03 Bratislava 31361161
122/2019 Ing.Haluška Vincent 00000069 Činnosť BOZP a CO 01-03-/2019 90,00 € 0,00 € 0,00 €   13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 90,00 € 13.06.2019 Jánošíková č.8, 040 01 Košice 46542566
123/2019 VSEnergetika,a.s. 7294052375 Elektrina 05/2019-vyúčtovanie 1 176,31 € 980,26 € 196,05 € S1 13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 1 176,31 € 13.06.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
124/2019 VSEnergetika,a.s. 7294052376 Elektrina 05/2019-vyúčtovanie 246,41 € 205,34 € 41,07 € S1 13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 246,41 € 13.06.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
125/2019 Stredisko služieb škole 19299 Služby VO 150,00 € 0,00 € 0,00 €   13.06.2019 19.06.2019 13.06.2019 150,00 € 13.06.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
126/2019 Vladimír Micenko 11/2019 Revízia TV náradia 113,00 € 0,00 € 0,00 €   13.06.2019 23.06.2019 13.06.2019 113,00 € 13.06.2019 Húsková 15,040 23 Košice 51036690
127/2019 ASANARATES s.r.o. 20191145 Deratizácia 36,00 € 30,00 € 6,00 €   13.06.2019 21.06.2019 13.06.2019 36,00 € 13.06.2019 Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693
128/2019 MEDISON s.r.o. 2019000944 PZS 1.polrok 2019 236,88 € 197,40 € 39,48 €   13.06.2019 02.07.2019 13.06.2019 236,88 € 13.06.2019 Letná 45,040 01 Košice 36679135
129/2019 Slovak telekom,a.s. 8235426430 Hlasové poplatky 20,00 € 16,67 € 3,33 € S1 13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 20,00 € 13.06.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
130/2019 Slovanet,a.s. 6190334010 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 14.06.2019 24.06.2019 17.06.2019 15,89 € 17.06.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
131/2019 DOXX-Str.lístky,spol.s.r.o. 3091927142 Stravné lístky 01-04-/2019 188,30 € 187,20 € 1,10 €   17.06.2019 14.07.2019 17.06.2019 188,30 € 17.06.2019 Králov 356,010 01 Žilina 36391000
132/2019 EXPA PRINT,s.r.o. 1906048 Tlač pochvál 48,00 € 40,00 € 8,00 €   17.06.2019 28.06.2019 17.06.2019 48,00 € 17.06.2019 Vodárenská 2, 040 06 Košice 36577715
133/2019 CANIS SAFETY,a.s. 50/2019/8119 OOPP 514,62 € 428,85 € 85,77 €   17.06.2019 01.07.2019 17.06.2019 514,62 € 17.06.2019 Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156
134/2019 POHÁRY BAUER s.r.o. 191828 Plakety pre žiakov 139,71 € 115,46 € 24,25 €   21.06.2019 27.06.2019 26.06.2019 139,71 € 26.06.2019 Jandová 3/10,190 00 Praha 9 27187284
135/2019 RÚVZ 2190319 Rozbor bazénovej vody 65,80 € 0,00 € 0,00 €   24.06.2019 16.07.2019 26.06.2019 65,80 € 26.06.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
136/2019 TA BB Slovakia,s.r.o 19VF00058 ActivBoard 10-Touch 78D 720,00 € 600,00 € 120,00 €   24.06.2019 27.06.2019 26.06.2019 720,00 € 26.06.2019 Trhová 992/1,960 01 Zvolen 51888921
137/2019 Mgr.I.Lukáčová-AMOS 2019050 ŠVP/2.C 2 268,00 € 0,00 € 0,00 €   26.06.2019 07.07.2019 27.06.2019 2 268,00 € 27.062019 Ružínska 5,040 11 Košice 41872096
138/2019 ŠEVT a.s. 1192205580 Tlačivá 153,32 € 137,72 € 15,60 €   27.06.2019 08.07.2019 27.06.2019 153,32 € 27.06.2019 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
139/2019 PhDr. Šamová - MAŠA 190239 Čistiace prostriedky 1 886,73 € 1 572,27 € 314,46 €   28.06.2019 09.07.2019 28.06.2019 1 886,73 € 28.06.2019 Važecká 2,040 12 Košice 17167078
140/2019 Školská jedáleň 322019 Stravné,réžia 06/2019 589,50 € 0,00 € 0,00 € S5 02.07.2019 16.07.2019 04.07.2019 589,50 € 04.07.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
141/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220520 Teplo 06/2019-vyúčtovanie 1 146,74 € 955,61 € 191,13 € S1 03.07.2019 17.07.2019 04.07.2019 1 146,74 € 04.07.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
142/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 07/2019-záloha 2 639,00 € 2 199,17 € 439,83 € S1 03.07.2019 25.07.2019 04.07.2019 2 639,00 € 04.07.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
143/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125319548 Vodné,stočné,zr.v, 06/2019 1 637,28 € 1 364,40 € 272,88 € S1 03.07.2019 18.07.2019 04.07.2019 1 637,28 € 04.07.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
144/2019 Ľubomír Šimon 190702 Autobus -SF 150,00 € 0,00 € 0,00 €   08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 150,00 € 08.07.2019 Roľnícka 12,040 01 Košice 40185745
145/2019 Periskop s.r.o. 5201902940 Predplatné 2019/2020 24,00 € 0,00 € 0,00 €   08.07.2019 05.07.2019 10.07.2019 24,00 € 10.07.2019 Park mládeže 1,040 01 Košice 50774336
146/2019 Stredisko služieb škole 19345 Spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 € 0,00 € 0,00 €   09.07.2019 11.07.2019 10.07.2019 370,00 € 10.07.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
147/2019 CUBS plus,s.r.o. 354/2019 Práce v zmysle Zmluvy/GDPR 104,40 € 87,00 € 17,40 €   09.07.2019 14.07.2019 10.07.2019 104,40 € 10.07.2019 Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
148/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/229 Služby PO 06/2019  19,92 € 0,00 € 0,00 € S7 09.07.2019 14.07.2019 10.07.2019 19,92 € 10.07.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
149/2019 Slovak telekom,a.s. 8236443372 Hlasové služby 06/2019 29,48 € 24,57 € 4,91 € S1 09.07.2019 18.07.2019 10.07.2019 29,48 € 10.07.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
150/2019 Slovak telekom,a.s. 8237545642 Hlasové poplatky 144,98 € 120,82 € 24,16 € S1 10.07.2019 23.07.2019 11.07.2019 144,98 € 11.07.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
151/2019 VSEnergetika,a.s. 7293609514 Elektrina 06/2019-vyúčtovanie 947,48 € 789,57 € 157,91 € S1 11.07.2019 24.07.2019 11.07.2019 947,48 € 11.07.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
152/2019 VSEnergetika,a.s. 7293609515 Elektrina 06/2019-vyúčtovanie 184,74 € 153,95 € 30,79 € S1 11.07.2019 24.07.2019 11.07.2019 184,74 € 11.07.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
153/2019 Kornélia Štefanovičová 2019007 Pracovná porada hodnotiaca/SF 675,00 € 0,00 € 0,00 €   15.07.2019 22.07.2019 15.07.2019 675,00 € 15.07.2019 Slnečná 18, 040 01 Košice 44824939
154/2019 Slovak telekom,a.s. 8237545667 Hlasové poplatky 20,00 € 16,67 € 3,33 € S1 16.07.2019 23.07.2019 16.07.2019 20,00 € 16.07.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
155/2019 Slovanet,a.s. 6190392170 Ušetríte-minimálne hovorné 15,89 € 13,24 € 2,65 € S1 16.07.2019 23.07.2019 16.07.2019 15,89 € 16.07.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
156/2019 IVES Košice 5590030944 ATP WINIBEU 83,65 € 69,71 € 13,94 €   16.07.2019 26.07.2019 16.07.2019 83,65 € 16.07.2019 Čsl.armády 20, 041 18 Košice 00162957