Faktúry 2019

Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2019 Lomtec.com a.s. 21812093 Inf.systém Active Registr.2019 600.00 € 500.00 € 100.00 €
1/2/2019 1/19/2019 1/8/2019 600.00 € 15.01.2019 Líščie údolie 5,841 04 Bratislava 35795174
02/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1811220999 Teplo 12/2018-vyúčtovanie 1,832.51 € 1,527.09 € 305.42 € S1 04.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 1,832.51 € 15.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
03/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021137 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 803.94 € 669.95 € 133.99 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 803.94 € 22.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
04/2019 VSEnergetika,a.s. 7293021138 Elektrina 12/2018-vyúčtovanie 449.16 € 374.30 € 74.86 € S1 07.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 449.16 € 15.01.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
05/2019 Slovak telekom,a.s. 8224026901 Hlasové služby 12/2018 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 08.01.2019 18.01.2019 08.01.2019 29.00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
06/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210120467 Vodné,stočné,zr.v, 12/2018 1,663.73 € 1,386.44 € 277.29 € S1 08.01.2019 21.01.2019 08.01.2019 1,663.73 € 15.01.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
07/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2019-záloha 6,844.60 € 5,703.83 € 1,140.77 € S1 08.01.2019 25.01.2019 08.01.2019 6,844.60 € 22.01.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
08/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079616 Hlasové poplatky 144.00 € 120.00 € 24.00 € S1 10.01.2019 23.01.2019 10.01.2019 144.00 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
09/2019 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2019 198.72 € 165.60 € 33.12 € S1 15.01.2019 31.01.2019 15.01.2019 198.72 € 15.01.2019 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
10/2019 Slovak telekom,a.s. 8225079633 Hlasové poplatky 14.99 € 12.49 € 2.50 € S1 15.01.2019 23.01.2019 15.01.2019 14.99 € 15.01.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
11/2019 Slovanet,a.s. 6180119565 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.01.2019 23.01.2019 16.01.2019 15.89 € 17.01.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
12/2019 WebSupport,s.r.o. 119023616 Doména stránky 93.48 € 77.90 € 15.58 €
04.02.2019 11.02.2019 04.02.2019 93.48 € 04.02.2019 Staré grunty12,041 04 Bratislava 36421928
13/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220057 Teplo 01/2019-vyúčtovanie 2,466.37 € 2,055.23 € 411.04 € S1 05.02.2019 19.02.2019 05.02.2019 2,466.37 € 13.02.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
14/2019 Združenie použí. SADS SANET 562819 Členský poplatok za rok 2019 33.00 € 0.00 € 0.00 € S8 05.02.2019 15.02.2019 07.02.2019 33.00 € 13.02.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
15/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124747445 Vodné,stočné,zr.v, 01/2019 1,542.29 € 1,285.24 € 257.05 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 1,542.29 € 13.02.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
16/2019 BPMK,s.r.o. 5111900041 Paušálny poplatok 2019 18.00 € 15.00 € 3.00 € S1 05.02.2019 13.02.2019 07.02.2019 18.00 € 13.02.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
17/2019 Slovak telekom,a.s. 8226055303 Hlasové služby 01/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 05.02.2019 18.02.2019 07.02.2019 29.00 € 13.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
18/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/029 Služby PO 01/2019 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 07.02.2019 14.02.2019 07.02.2019 19.92 € 13.02.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
19/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 02/2019-záloha 6,182.69 € 5,152.24 € 1,030.45 € S1 07.02.2019 25.02.2019 07.02.2019 6,182.69 € 21.02.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
20/2019 Školská jedáleň 022019 Stravné 01/2019 49.28 € 0.00 € 0.00 € S5 08.02.2019 28.02.2019 08.02.2019 49.28 € 20.02.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
21/2019 Školská jedáleň 03/2019 Réžia 01/2019 537.60 € 0.00 € 0.00 € S5 08.02.2019 28.02.2019 08.02.2019 537.60 € 20.02.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
22/2019 VSEnergetika,a.s. 7293336099 Elektrina 01/2019-vyúčtovanie 1,032.32 € 860.27 € 172.05 € S1 11.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 1,032.32 € 20.02.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
23/2019 VSEnergetika,a.s. 7293336100 Elektrina 01/2019-vyúčtovanie 405.76 € 338.13 € 67.63 € S1 11.02.2019 22.02.2019 11.02.2019 405.76 € 20.02.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
24/2019 Slovak telekom,a.s. 8227115924 Hlasové poplatky 144.00 € 120.00 € 24.00 € S1 11.02.2019 25.02.2019 11.02.2019 144.00 € 20.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
25/2019 RÚVZ 2190021 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
11.02.2019 05.03.2019 11.02.2019 65.80 € 20.02.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
26/2019 Slovak telekom,a.s. 8227115947 Hlasové poplatky 14.99 € 12.49 € 2.50 € S1 14.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 14.99 € 20.02.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
27/2019 Slovanet,a.s. 6190112666 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 14.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 15.89 € 20.02.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
28/2019 Stredisko služieb škole 19043 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
25.02.2019 25.02.2019 27.02.2019 370.00 € 26.02.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
29/2019 Stredisko služieb škole 19052 Služby VO 200.00 € 0.00 € 0.00 €
25.02.2019 28.02.2019 27.02.2019 200.00 € 26.02.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
30/2019 ŠEVT a.s. 1192201152 Tlačivá 107.21 €


25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 107.21 € 26.02.2019 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
31/2019 Vema,s.r.o. 720191981 Modul na DDS 153.60 € 128.00 € 25.60 €
25.02.2019 11.03.2019 27.02.2019 153.60 € 26.02.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
32/2019 Balkar s.r.o. 0000007 Nábytok do tried 9,810.00 € 8,175.00 € 1,635.00 €
27.02.2019 05.03.2019 27.02.2019 9,810.00 € 27.02.2019 Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce 44441576
33/2019 Združenie použí. SADS SANET 300961903 Sanet 1-3/2019 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 27.02.2019 01.03.2019 28.02.2019 150.00 € 28.02.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
34/2019 ARES spol.s.r.o. 1819-4331 Slávik 2019 3.00 € 2.50 € 0.50 €
01.03.2019 12.03.2019 04.03.2019 3.00 € 04.03.2019 Športová 5,831 04 Bratislava 31363822
35/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220153 Teplo 02/2019-vyúčtovanie 2,289.62 € 2,055.23 € 411.04 € S1 05.03.2019 19.03.2019 06.03.2019 2,289.62 € 12.03.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
36/2019 Školská jedáleň 112019 Stravné 02/2019 38.72 € 0.00 € 0.00 € S5 05.03.2019 20.03.2019 06.03.2019 38.72 € 12.03.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
37/2019 Školská jedáleň 122019 Réžia 02/2019 422.40 € 0.00 € 0.00 € S5 05.03.2019 20.03.2019 06.03.2019 422.40 € 12.03.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
38/2019 Slovak telekom,a.s. 8228096555 Hlasové služby 02/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 06.03.2019 18.03.2019 06.03.2019 29.00 € 12.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
39/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124859236 Vodné,stočné,zr.v, 02/2019 1,330.62 € 1,108.85 € 221.77 € S1 06.03.2019 21.03.2019 06.03.2019 1,330.62 € 12.03.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
40/2019 Online group s.r.o. 130180765 Odznak na zápis 54.80 € 0.00 € 0.00 €
08.03.2019 18.03.2019 11.03.2019 54.80 € 12.03.2019 Švabinského 1,851 01 Bratislava 47484144
41/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019061 Služby PO 02/2019,tlakové skúšky 268.92 € 0.00 € 0.00 € S7 08.03.2019 14.03.2019 11.03.2019 268.92 € 12.03.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
42/2019 Slovak telekom,a.s. 8229166622 Hlasové poplatky 144.00 € 120.00 € 24.00 € S1 11.03.2019 25.03.2019 11.03.2019 144.00 € 12.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
43/2019 RÚVZ 2190042 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
11.03.2019 31.03.2019 11.03.2019 65.80 € 12.03.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
44/2019 Stredisko služieb škole 19097 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 370.00 € 12.03.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
45/2019 Stredisko služieb škole 19108 Služby VO 150.00 € 0.00 € 0.00 €
11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 150.00 € 12.03.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
46/2019 BPMK,s.r.o. 5111900103 Výpočet prev.nákl.TV 12.61 € 10.51 € 2.10 € S1 11.03.2019 21.03.2019 11.03.2019 12.61 € 12.03.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
47/2019 DUMAR-SK s.r.o. 20190310 Hmotná núdza 149.40 € 124.50 € 24.90 €
11.03.2019 20.03.2019 11.03.2019 149.40 € 12.03.2019 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
48/2019 VSEnergetika,a.s. 7294045209 Elektrina 02/2019-vyúčtovanie 770.16 € 641.80 € 128.36 € S1 12.03.2019 25.03.2019 12.03.2019 770.16 € 12.03.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
49/2019 VSEnergetika,a.s. 7294045210 Elektrina 02/2019-vyúčtovanie 317.78 € 264.82 € 52.96 € S1 12.03.2019 25.03.2019 12.03.2019 317.78 € 12.03.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
50/2019 Slovak telekom,a.s. 8229166653 Hlasové poplatky 21.96 € 18.30 € 3.66 € S1 15.03.2019 25.03.2019 18.03.2019 21.96 € 18.03.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
51/2019 Slovanet,a.s. 6190168328 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 15.03.2019 25.03.2019 18.03.2019 15.89 € 18.03.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
52/2019 PERA,s.r.o. 190100001 Magnetky na Zápis 85.00 € 0.00 € 0.00 €
15.03.2019 28.03.2019 18.03.2019 85.00 € 18.03.2019 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
53/2019 BPMK,s.r.o. 5111900130 Elektropráce 60.77 € 50.64 € 10.13 € S1 18.03.2019 29.03.2019 20.03.2019 60.77 € 20.03.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
54/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 03/2019-záloha 5,948.52 € 4,957.10 € 991.42 € S1 18.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 5,948.52 € 25.03.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
55/2019 Ing.Haluška Vincent 00000029 Činnosť BOZP a CO 01-03-/2019 90.00 € 0.00 € 0.00 €
25.03.2019 02.04.2019 25.03.2019 90.00 € 25.03.2019 Jánošíková č.8, 040 01 Košice 46542566
56/2019 EK plast,s.r.o. 2019/4011 Výmena PVC na schodisku 366.49 € 305.41 € 61.08 €
25.03.2019 03.04.2019 25.03.2019 366.49 € 25.03.2019 Palackého 21, 040 01 Košice 36187402
57/2019 Slov.vedecká spol. pre TV a šport 282019 Časopis TV a šport 2019 12.00 € 0.00 € 0.00 €
01.04.2019 15.04.2019 01.04.2019 12.00 € 02.04.2019 Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9,814 69 BA 31789471
58/2019 MB TECH BB s.r.o 201921266 Počítač 280.00 € 233.33 € 46.67 €
01.04.2019 06.04.2019 01.04.2019 280.00 € 02.04.2019 Zvolenská cesta37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
59/2019 Disig,a.s. 190279 Mandátny certifikát na 3 roky 140.60 € 117.17 € 23.43 €
01.04.2019 15.04.2019 01.04.2019 140.60 € 02.04.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35975946
60/2019 Vema,s.r.o. 720192217 Modul na Rekreačné poukazy 25.20 € 21.00 € 4.20 €
02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 25.20 € 02.04.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
61/2019 GLOBAL FINA,s.r.o. 192200079 Deň učiteľov-občerstvenie/SF 236.89 € 197.41 € 39.48 €
05.04.2019 16.04.2019 05.04.2019 236.89 € 05.04.2019 Werferova 1,040 11 Košice 36209325
62/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2124973237 Vodné,stočné,zr.v, 03/2019 1,712.39 € 1,426.99 € 285.40 € S1 05.04.2019 18.04.2019 09.04.2019 1,712.39 € 10.04.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
63/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019092 Služby PO 03/2019 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 05.04.2019 13.04.2019 09.04.2019 19.92 € 10.04.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
64/2019 CUBS plus,s.r.o. 120/2019 Práce v zmysle Zmluvy/GDPR 104.40 € 87.00 € 17.40 €
05.04.2019 14.04.2019 09.04.2019 104.40 € 10.04.2019 Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
65/2019 Stredisko služieb škole 19170 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
05.04.2019 16.04.2019 09.04.2019 370.00 € 10.04.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
66/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220210 Teplo 03/2019-vyúčtovanie 1,024.44 € 853.50 € 170.94 € S1 05.04.2019 16.04.2019 09.04.2019 1,024.44 € 10.04.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
67/2019 RÚVZ 2190128 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
05.04.2019 28.04.2019 09.04.2019 65.80 € 10.04.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
68/2019 Slovak telekom,a.s. 8230158281 Hlasové služby 03/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 08.04.2019 18.04.2019 09.04.2019 29.00 € 10.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
69/2017 Školská jedáleň 162019 Stravné 03/2019 57.97 € 0.00 € 0.00 € S5 09.04.2019 24.04.2019 09.04.2019 57.97 € 10.04.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
70/2019 Školská jedáleň 172019 Réžia 03/2019 632.40 € 0.00 € 0.00 € S5 09.04.2019 24.04.2019 09.04.2019 632.40 € 10.04.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
71/2019 VSEnergetika,a.s. 7292605386 Elektrina 03/2019-vyúčtovanie 808.54 € 673.78 € 134.76 € S1 09.04.2019 23.04.2019 09.04.2019 808.54 € 10.04.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
72/2019 VSEnergetika,a.s. 7292605387 Elektrina 03/2019-vyúčtovanie 343.58 € 286.32 € 57.26 € S1 09.04.2019 23.04.2019 09.04.2019 343.58 € 10.04.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
73/2019 Slovak telekom,a.s. 8231237967 Hlasové poplatky 144.00 € 120.00 € 24.00 € S1 10.04.2019 23.04.2019 10.04.2019 144.00 € 10.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
74/2019 Slovanet,a.s. 6190225352 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 15.04.2019 23.04.2019 16.04.2019 15.89 € 16.04.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
75/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 04/2019-záloha 4,624.72 € 3,853.93 € 770.79 € S1 16.04.2019 25.04.2019 16.04.2019 4,624.72 € 16.04.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
76/2019 Slovak telekom,a.s. 8231237989 Hlasové poplatky 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 16.04.2019 23.04.2019 16.04.2019 20.00 € 16.04.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
77/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220308 Teplo 01-12/2018-vyúčtovanie 2,366.94 € 1,972.45 € 394.49 € S1 24.04.2019 07.05.2019 25.04.2019 2,366.94 € 03.05.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
78/2019 PhDr. Šamová - MAŠA 190137 Čistiace prostriedky 428.62 € 357.18 € 71.44 €
24.04.2019 07.05.2019 25.04.2019 428.62 € 25.04.2019 Važecká 2,040 12 Košice 17167078
79/2019 KOVSTAV -Ing.Kováčová 19002 Materiál na metodický deň 99.76 € 83.13 € 16.63 €
24.04.2019 07.05.2019 25.04.2019 99.76 € 25.04.2019 Slobody 8,040 11 Košice 32464401
80/2019 RÚVZ 2190193 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
29.04.2019 20.05.2019 29.04.2019 65.80 € 29.04.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
81/2019 Activa Slovakia s.r.o. 103-910153 Kancelársky materiál 389.26 € 324.38 € 64.88 €
02.05.2019 16.05.2019 03.05.2019 389.26 € 03.05.2019 Štúrova 13,814 99 Bratislava 35787180
82/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125085741 Vodné,stočné,zr.v, 04/2019 1,667.27 € 1,389.39 € 277.88 € S1 03.05.2019 20.05.2019 07.05.2019 1,667.27 € 07.05.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
83/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019166 Služby PO 04/2019 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 03.05.2019 14.05.2019 07.05.2019 19.92 € 07.05.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
84/2019 Školská jedáleň 162019 Stravné,réžia 04/2019 563.30 € 0.00 € 0.00 € S5 06.05.2019 21.05.2019 07.05.2019 563.30 € 07.05.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
85/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900388 Kopírovací stroj KM bizhub 223 990.00 € 825.00 € 165.00 €
06.05.2019 10.05.2019 07.05.2019 990.00 € 07.05.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
86/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900389 Tonery 167.60 € 139.67 € 27.93 €
06.05.2019 10.05.2019 07.05.2019 167.60 € 07.05.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
87/2019 ARTKE s.r.o. 21905071 Doplnenie lekárničiek/Švp,výlety 233.33 € 205.84 € 27.49 €
07.05.2019 05.06.2019 07.05.2019 233.33 € 07.05.2019 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
88/2019 KOFAX, s.r.o. Košice 90190062 Tonery 158.64 € 132.20 € 26.44 €
07.05.2019 17.05.2019 07.05.2019 158.64 € 07.05.2019 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
89/2019 Slovak telekom,a.s. 8232238490 Hlasové služby 04/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 09.05.2019 20.05.2019 13.05.2019 29.00 € 13.05.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
90/2019 Slovak telekom,a.s. 8232238490 Hlasové služby 04/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 09.05.2019 20.05.2019 13.05.2019 29.00 € 13.05.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
91/2019 Stredisko služieb škole 19222 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
10.05.2019 21.05.2019 13.05.2019 370.00 € 13.05.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
92/2019 ARTKE s.r.o. 21905077 Doplnenie lekárničiek/Švp,výlety 45.90 € 205.84 € 27.49 €
10.05.2019 09.06.2019 13.05.2019 45.90 € 13.05.2019 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
93/2019 Slovak telekom,a.s. 8233324320 Hlasové poplatky 145.00 € 121.00 € 24.00 € S1 10.05.2019 23.05.2019 13.05.2019 145.00 € 13.05.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
94/2019 VSEnergetika,a.s. 7294049973 Elektrina 04/2019-vyúčtovanie 763.69 € 636.41 € 127.28 € S1 10.05.2019 24.05.2019 13.05.2019 763.69 € 13.05.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
95/2019 VSEnergetika,a.s. 7294049974 Elektrina 04/2019-vyúčtovanie 203.90 € 169.92 € 33.98 € S1 10.05.2019 24.05.2019 13.05.2019 203.90 € 13.05.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
96/2019 AERIAL,s.r.o. 19101080 Predlžovací kábel,lišty 27.20 € 22.67 € 4.53 €
14.05.2019 24.05.2019 14.05.2019 27.20 € 14.05.2019 St.Spišská cesta 20/A,040 01 Košice 31734235
97/2019 Slovak telekom,a.s. 8233324352 Hlasové poplatky 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 15.05.2019 23.05.2019 15.05.2019 20.00 € 15.05.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
98/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220366 Teplo 04/2019-vyúčtovanie 1,176.38 € 980.32 € 196.06 € S1 15.05.2019 21.05.2019 15.05.2019 1,176.38 € 15.05.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
99/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 05/2019-záloha 2,859.64 € 2,383.03 € 476.61 € S1 15.05.2019 25.05.2019 15.05.2019 2,859.65 € 15.05.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
100/2019 ŠPORT PROFESIONÁL,s.r.o. 392019131 Stopky 55.80 € 46.50 € 9.30 €
15.05.2019 20.05.2019 15.05.2019 55.80 € 15.05.2019 Rubínová 2, 040 11 Košice 36207535
101/2019 Vema,s.r.o. 720192260 Zvýšenie os.čísel. 80.40 € 67.00 € 13.40 €
16.05.2019 29.04.2019 16.05.2019 80.40 € 16.05.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
102/2019 Slovanet,a.s. 6190279516 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.05.2019 23.05.2019 16.05.2019 15.89 € 16.05.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
103/2019 Datacomp,s.r.o 1905949 Switch 29.90 € 24.92 € 4.98 €
16.05.2019 30.05.2019 16.05.2019 29.90 € 16.05.2019 Moldavská cesta II 49/2413,040 11 Košice 36212466
104/2019 Združenie použí. SADS SANET 300961906 Sanet 4-6/2019 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 17.05.2019 29.05.2019 20.05.2019 150.00 € 20.05.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
105/2019 ASC Applied Software Cons.s.r.o. 91-19-000695 aSc Agenda Komplet 429.00 € 357.50 € 71.50 €
20.05.2019 03.06.2019 20.05.2019 429.00 € 20.05.2019 Svoradova 7,811 03 Bratislava 31361161
106/2019 FANY STORE s.r.o. 1901002 ŠVP/4. A,B 5,226.00 € 0.00 € 0.00 €
21.05.2019 17.06.2019 21.05.2019 5,226.00 € 21.05.2019 Hrnčiarska 2/A,040 01 Košice 47006145
107/2019 Mgr.I.Lukáčová-AMOS 2019028 ŠVP/2. A,B 4,662.00 € 0.00 € 0.00 €
23.05.2019 17.06.2019 27.05.2019 4,662.00 € 27.05.2019 Ružínska 5,040 11 Košice 41872096
108/2019 National Pen 00168102 Tašky s potlačou 206.99 € 0.00 € 0.00 €
28.05.2019 28.05.2019 28.05.2019 206.99 € 28.05.2019 P.O.Box 0013,800 90 Bratislava 97264440
109/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900466 Inštalácia ovládačov 84.07 € 70.06 € 14.01 €
30.05.2019 03.06.2019 30.05.2019 84.07 € 30.05.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
110/2019 RÚVZ 2190270 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
03.06.2019 23.06.2019 05.06.2019 65.80 € 05.06.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
111/2019 Školská jedáleň 272019 Stravné,réžia 05/2019 640.59 € 0.00 € 0.00 € S5 03.06.2019 18.06.2019 05.06.2019 640.59 € 11.06.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
112/2019 FaxCOPY 492674 USB, laminovacie fólie 166.38 € 138.64 € 27.74 €
04.06.2019 06.06.2019 05.06.2019 166.38 € 05.06.2019 Nám.osloboditeľov 1,040 01 Košice 35729040
113/2019 Stredisko služieb škole 19278 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
04.06.2019 13.06.2019 05.06.2019 370.00 € 11.06.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
114/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019197 Služby PO 05/2019 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 05.06.2019 14.06.2019 05.06.2019 19.92 € 05.06.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
115/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125201941 Vodné,stočné,zr.v, 05/2019 1,823.57 € 1,519.64 € 303.93 € S1 05.06.2019 20.06.2019 05.06.2019 1,823.57 € 05.06.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
116/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220463 Teplo 05/2019-vyúčtovanie 2,390.46 € 1,992.05 € 398.41 € S1 06.06.2019 20.06.2019 07.06.2019 2,390.46 € 07.06.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
117/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 06/2019-záloha 2,639.00 € 2,199.17 € 439.83 € S1 06.06.2019 25.06.2019 07.06.2019 2,639.00 € 07.06.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
118/2019 Slovak telekom,a.s. 8234334760 Hlasové služby 05/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 06.06.2019 18.06.2019 07.06.2019 29.00 € 07.06.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
119/2019 Detská rekreácia,s.r.o. 2019131 ŠVP/4. C 2,912.00 € 0.00 € 0.00 €
07.06.2019 05.06.2019 11.06.2019 2.912,00 11.06.2019 Hutnícka 1,040 01 Košice 51829495
120/2019 Slovak telekom,a.s. 8235426411 Hlasové poplatky 144.00 € 120.00 € 24.00 € S1 10.06.2019 24.06.2019 11.06.2019 144.00 € 11.06.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
121/2019 ASC Applied Software Cons.s.r.o. 9119001197 ASC dochádzka 479,00, 399.17 € 79.83 €
10.06.2019 20.06.2019 11.06.2019 479.00 € 12.06.2019 Svoradova 7,811 03 Bratislava 31361161
122/2019 Ing.Haluška Vincent 00000069 Činnosť BOZP a CO 04-06-/2019 90.00 € 0.00 € 0.00 €
13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 90.00 € 13.06.2019 Jánošíková č.8, 040 01 Košice 46542566
123/2019 VSEnergetika,a.s. 7294052375 Elektrina 05/2019-vyúčtovanie 1,176.31 € 980.26 € 196.05 € S1 13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 1,176.31 € 13.06.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
124/2019 VSEnergetika,a.s. 7294052376 Elektrina 05/2019-vyúčtovanie 246.41 € 205.34 € 41.07 € S1 13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 246.41 € 13.06.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
125/2019 Stredisko služieb škole 19299 Služby VO 150.00 € 0.00 € 0.00 €
13.06.2019 19.06.2019 13.06.2019 150.00 € 13.06.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
126/2019 Vladimír Micenko 11/2019 Revízia TV náradia 113.00 € 0.00 € 0.00 €
13.06.2019 23.06.2019 13.06.2019 113.00 € 13.06.2019 Húsková 15,040 23 Košice 51036690
127/2019 ASANARATES s.r.o. 20191145 Deratizácia 36.00 € 30.00 € 6.00 €
13.06.2019 21.06.2019 13.06.2019 36.00 € 13.06.2019 Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693
128/2019 MEDISON s.r.o. 2019000944 PZS 1.polrok 2019 236.88 € 197.40 € 39.48 €
13.06.2019 02.07.2019 13.06.2019 236.88 € 13.06.2019 Letná 45,040 01 Košice 36679135
129/2019 Slovak telekom,a.s. 8235426430 Hlasové poplatky 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 13.06.2019 24.06.2019 13.06.2019 20.00 € 13.06.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
130/2019 Slovanet,a.s. 6190334010 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 14.06.2019 24.06.2019 17.06.2019 15.89 € 17.06.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
131/2019 DOXX-Str.lístky,spol.s.r.o. 3091927142 Stravné lístky 01-04-/2019 188.30 € 187.20 € 1.10 €
17.06.2019 14.07.2019 17.06.2019 188.30 € 17.06.2019 Králov 356,010 01 Žilina 36391000
132/2019 EXPA PRINT,s.r.o. 1906048 Tlač pochvál 48.00 € 40.00 € 8.00 €
17.06.2019 28.06.2019 17.06.2019 48.00 € 17.06.2019 Vodárenská 2, 040 06 Košice 36577715
133/2019 CANIS SAFETY,a.s. 50/2019/8119 OOPP 514.62 € 428.85 € 85.77 €
17.06.2019 01.07.2019 17.06.2019 514.62 € 17.06.2019 Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156
134/2019 POHÁRY BAUER s.r.o. 191828 Plakety pre žiakov 139.71 € 115.46 € 24.25 €
21.06.2019 27.06.2019 26.06.2019 139.71 € 26.06.2019 Jandová 3/10,190 00 Praha 9 27187284
135/2019 RÚVZ 2190319 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
24.06.2019 16.07.2019 26.06.2019 65.80 € 26.06.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
136/2019 TA BB Slovakia,s.r.o 19VF00058 ActivBoard 10-Touch 78D 720.00 € 600.00 € 120.00 €
24.06.2019 27.06.2019 26.06.2019 720.00 € 26.06.2019 Trhová 992/1,960 01 Zvolen 51888921
137/2019 Mgr.I.Lukáčová-AMOS 2019050 ŠVP/2.C 2,268.00 € 0.00 € 0.00 €
26.06.2019 07.07.2019 27.06.2019 2,268.00 € 27.062019 Ružínska 5,040 11 Košice 41872096
138/2019 ŠEVT a.s. 1192205580 Tlačivá 153.32 € 137.72 € 15.60 €
27.06.2019 08.07.2019 27.06.2019 153.32 € 27.06.2019 Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131
139/2019 PhDr. Šamová - MAŠA 190239 Čistiace prostriedky 1,886.73 € 1,572.27 € 314.46 €
28.06.2019 09.07.2019 28.06.2019 1,886.73 € 28.06.2019 Važecká 2,040 12 Košice 17167078
140/2019 Školská jedáleň 322019 Stravné,réžia 06/2019 589.50 € 0.00 € 0.00 € S5 02.07.2019 16.07.2019 04.07.2019 589.50 € 04.07.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
141/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220520 Teplo 06/2019-vyúčtovanie 1,146.74 € 955.61 € 191.13 € S1 03.07.2019 17.07.2019 04.07.2019 1,146.74 € 04.07.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
142/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 07/2019-záloha 2,639.00 € 2,199.17 € 439.83 € S1 03.07.2019 25.07.2019 04.07.2019 2,639.00 € 04.07.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
143/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125319548 Vodné,stočné,zr.v, 06/2019 1,637.28 € 1,364.40 € 272.88 € S1 03.07.2019 18.07.2019 04.07.2019 1,637.28 € 04.07.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
144/2019 Ľubomír Šimon 190702 Autobus -SF 150.00 € 0.00 € 0.00 €
08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 150.00 € 08.07.2019 Roľnícka 12,040 01 Košice 40185745
145/2019 Periskop s.r.o. 5201902940 Predplatné 2019/2020 24.00 € 0.00 € 0.00 €
08.07.2019 05.07.2019 10.07.2019 24.00 € 10.07.2019 Park mládeže 1,040 01 Košice 50774336
146/2019 Stredisko služieb škole 19345 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
09.07.2019 11.07.2019 10.07.2019 370.00 € 10.07.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
147/2019 CUBS plus,s.r.o. 354/2019 Práce v zmysle Zmluvy/GDPR 104.40 € 87.00 € 17.40 €
09.07.2019 14.07.2019 10.07.2019 104.40 € 10.07.2019 Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
148/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/229 Služby PO 06/2019 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 09.07.2019 14.07.2019 10.07.2019 19.92 € 10.07.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
149/2019 Slovak telekom,a.s. 8236443372 Hlasové služby 06/2019 29.48 € 24.57 € 4.91 € S1 09.07.2019 18.07.2019 10.07.2019 29.48 € 10.07.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
150/2019 Slovak telekom,a.s. 8237545642 Hlasové poplatky 144.98 € 120.82 € 24.16 € S1 10.07.2019 23.07.2019 11.07.2019 144.98 € 11.07.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
151/2019 VSEnergetika,a.s. 7293609514 Elektrina 06/2019-vyúčtovanie 947.48 € 789.57 € 157.91 € S1 11.07.2019 24.07.2019 11.07.2019 947.48 € 11.07.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
152/2019 VSEnergetika,a.s. 7293609515 Elektrina 06/2019-vyúčtovanie 184.74 € 153.95 € 30.79 € S1 11.07.2019 24.07.2019 11.07.2019 184.74 € 11.07.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
153/2019 Kornélia Štefanovičová 2019007 Pracovná porada hodnotiaca/SF 675.00 € 0.00 € 0.00 €
15.07.2019 22.07.2019 15.07.2019 675.00 € 15.07.2019 Slnečná 18, 040 01 Košice 44824939
154/2019 Slovak telekom,a.s. 8237545667 Hlasové poplatky 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 16.07.2019 23.07.2019 16.07.2019 20.00 € 16.07.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
155/2019 Slovanet,a.s. 6190392170 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.07.2019 23.07.2019 16.07.2019 15.89 € 16.07.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
156/2019 IVES Košice 5590030944 ATP WINIBEU 83.65 € 69.71 € 13.94 €
16.07.2019 26.07.2019 16.07.2019 83.65 € 16.07.2019 Čsl.armády 20, 041 18 Košice 00162957
157/2019 HygArt s.r.o. 190153 Hygienický materiál 396.92 € 0.00 € 0.00 €
23.07.2019 01.08.2019 24.07.2019 396.92 € 24.07.2019 Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 51447878
158/2019 CUBS plus,s.r.o. 489/2019 Vstupný audit avypr.dokum. 360.00 € 300.00 € 60.00 €
29.07.2019 08.08.2019 29.07.2019 360.00 € 29.07.2019 Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
159/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220597 Teplo 07/2019-vyúčtovanie 869.57 € 724.64 € 144.93 € S1 05.08.2019 19.08.2019 07.08.2019 869.57 € 07.08.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
160/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 08/2019-záloha 2,639.00 € 2,199.17 € 439.83 € S1 05.08.2019 25.08.2019 07.08.2019 2,639.00 € 07.08.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
161/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125431365 Vodné,stočné,zr.v, 07/2019 1,095.60 € 913.00 € 182.60 € S1 05.08.2019 19.08.2019 07.08.2019 1,095.60 € 07.08.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
162/2019 Stredisko služieb škole 19416 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
05.08.2019 14.08.2019 07.08.2019 370.00 € 07.08.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
163/2019 Stredisko služieb škole 19425 Služby VO 350.00 € 0.00 € 0.00 €
05.08.2019 14.08.2019 07.08.2019 350.00 € 07.08.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
164/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/303 Služby PO 07/2019 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 08.08.2019 14.08.2019 09.08.2019 19.92 € 09.08.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
165/2019 ŠEVT a.s. 1190002009 Školský materiál 170.29 € 141.91 € 28.38 €
08.08.2019 22.08.2019 09.08.2019 170.29 € 08.08.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31331131
166/2019 VSEnergetika,a.s. 7292426304 Elektrina 07/2019-vyúčtovanie 195.36 € 162.80 € 32.56 € S1 12.08.2019 22.08.2019 13.08.2019 195.36 € 13.08.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
167/2019 VSEnergetika,a.s. 7292426305 Elektrina 07/2019-vyúčtovanie 100.14 € 83.45 € 16.69 € S1 12.08.2019 22.08.2019 13.08.2019 100.14 € 13.08.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
168/2019 Slovak telekom,a.s. 8239679855 Hlasové poplatky 144.80 € 120.80 € 24.00 € S1 12.08.2019 23.08.2019 13.08.2019 144.80 € 13.08.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
169/2019 Slovak telekom,a.s. 8238572054 Hlasové služby 07/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 12.08.2019 19.08.2019 13.08.2019 29.00 € 13.08.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
170/2019 Slovanet,a.s. 6190447621 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.08.2019 23.08.2019 22.08.2019 15.89 € 22.08.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
171/2019 Slovak telekom,a.s. 8239679874 Hlasové poplatky 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 16.08.2019 23.08.2019 22.08.2019 20.00 € 22.08.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
172/2019 Vema,s.r.o. 720200036 Verzia 07/2019-06/2020 499.44 € 416.20 € 83.24 €
16.08.2019 29.07.2019 22.08.2019 499.44 € 22.08.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374
173/2019 Združenie použí. SADS SANET 300961909 Sanet 7-9/2019 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 16.08.2019 29.08.2019 22.08.2019 150.00 € 22.08.2019 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
174/2019 eVector s.r.o. 194003 Násadky na stoličky 68.00 € 56.67 € 11.33 €
22.08.2019 03.09.2019 23.08.2019 68.00 € 23.08.2019 Coboriho 2, 949 01 Nitra 36552011
175/2019 ŠEVT a.s. 1192207969 Tlačivá 27.40 € 20.80 € 6.60 €
23.08.2019 06.09.2019 23.08.2019 27.40 € 23.08.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31331131
176/2019 ŠEVT a.s. 2192010577 eTlačivá-licencia 343.00 € 285.83 € 57.17 €
28.08.2019 11.09.2019 28.08.2019 343.00 € 28.08.2019 Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31331131
177/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 09/2019-záloha 2,859.64 € 2,383.03 € 476.61 € S1 30.08.2019 25.09.2019 30.08.2019 2,859.64 € 30.08.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
178/2019 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. 1910695 Prvouka pre 2.ročník 207.90 € 189.00 € 18.90 €
02.09.2019 27.09.2019 03.09.2019 207.90 € 03.09.2019 Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767
179/2019 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. 1910918 Licencia chémia 90.00 € 75.00 € 15.00 €
02.09.2019 29.09.2019 03.09.2019 90.00 € 03.09.2019 Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767
180/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/337 Služby PO 08/2019 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 02.09.2019 13.09.2019 03.09.2019 19.92 € 03.09.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
181/2019 EK plast,s.r.o. 20194054 PVC,sokel 34.87 € 29.06 € 5.81 €
04.09.2019 18.09.2019 04.09.2019 34.87 € 04.09.2019 Palackého 21, 040 01 Košice 36187402
182/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220674 Teplo 08/2019-vyúčtovanie 877.80 € 731.50 € 146.30 € S1 04.09.2019 18.09.2019 04.09.2019 877.80 € 04.09.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
183/2019 DOXX-Str.lístky,spol.s.r.o. 3091940822 Stravné lístky 07-08-/2019 1,671.99 € 8.14 € 1.63 €
05.09.2019 04.10.2019 05.09.2019 1,671.99 € 05.09.2019 Králov 356,010 01 Žilina 36391000
184/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125552733 Vodné,stočné,zr.v, 08/2019 1,034.94 € 862.45 € 172.49 € S1 05.09.2019 20.09.2019 05.09.2019 1,034.94 € 05.09.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
185/2019 MB TECH BB s.r.o 202007611 Počítač 339.00 € 282.50 € 56.50 €
06.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 339.00 € 06.09.2019 Zvolenská cesta37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
186/2019 ASC Applied Software Cons.s.r.o. 9119004015 Čítačka čípov,čípy,kábel 95.00 € 79.17 € 15.83 €
06.09.2019 20.09.2019 06.09.2019 95.00 € 06.09.2019 Svoradova 7,811 03 Bratislava 31361161
187/2019 DOXX-Str.lístky,spol.s.r.o. 3091941094 Stravné lístky 07-08-/2019 115.57 € 0.56 € 0.11 €
06.09.2019 05.10.2019 06.09.2019 115.57 € 06.09.2019 Králov 356,010 01 Žilina 36391000
188/2019 VSEnergetika,a.s. 7293614408 Elektrina 08/2019-vyúčtovanie 234.46 € 195.38 € 39.08 € S1 09.09.2019 23.09.2019 09.09.2019 234.46 € 09.09.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
188/2019 VSEnergetika,a.s. 7293614409 Elektrina 08/2019-vyúčtovanie 121.06 € 83.45 € 16.69 € S1 09.09.2019 23.09.2019 09.09.2019 121.06 € 09.09.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
189/2019 Slovak telekom,a.s. 8241833472 Hlasové poplatky 148.32 € 123.60 € 24.72 € S1 10.09.2019 23.09.2019 11.09.2019 148.32 € 11.09.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
190/2019 Slovak telekom,a.s. 8240715995 Hlasové služby 08/2019 29.18 € 24.32 € 4.86 € S1 10.09.2019 18.09.2019 11.09.2019 29.18 € 11.09.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
191/2019 PERA,s.r.o. 190100016 Spracovanie a tlač nást.rozvrhov 29.00 € 0.00 € 0.00 €
11.09.2019 25.09.2019 13.09.2019 29.00 € 13.09.2019 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
192/2019 Stredisko služieb škole 19483 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
11.09.2019 17.09.2019 13.09.2019 370.00 € 13.09.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
193/2019 Slovanet,a.s. 6190503011 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.09.2019 23.09.2019 17.09.2019 15.89 € 17.09.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
194/2019 Slovak telekom,a.s. 8241833493 Hlasové poplatky 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 16.09.2019 23.09.2019 17.09.2019 20.00 € 17.09.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
195/2019 BPMK,s.r.o. 5111900568 výmena vodov.potrubia 319.90 € 266.58 € 53.32 € S1 18.09.2019 26.09.2019 19.09.2019 319.90 € 19.09.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
196/2019 Ing.Haluška Vincent 00000117 Činnosť BOZP a CO 07-09/2019 90.00 € 0.00 € 0.00 €
18.09.2019 30.09.2019 19.09.2019 90.00 € 19.09.2019 Jánošíková č.8, 040 01 Košice 46542566
197/2019 RÚVZ 2190539 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
19.09.2019 12.10.2019 19.09.2019 65.80 € 19.09.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
198/2019 MEGABOOKS SK,spols.r.o. 1241900331 Učebnice AJ 264.00 € 240.00 € 24.00 €
20.09.2019 10.10.2019 23.09.2019 264.00 € 23.09.2019 Kopčianska 3748/41,851 01 Bratislava 36699594
199/2019 MEGABOOKS SK,spols.r.o. 1241900429 Učebnice AJ 2,233.00 € 2,030.00 € 203.00 €
24.09.2019 08.10.2019 25.09.2019 2,233.00 € 25.09.2019 Kopčianska 3748/41,851 01 Bratislava 36699594
200/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900820 Údržba kop.stroja KM bh 223 61.20 € 51.00 € 10.20 €
25.09.2019 27.09.2019 25.09.2019 61.20 € 25.09.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
201/2019 PAPERA s.r.o. 2019023097 Kancelársky materiál 483.81 € 403.17 € 80.64 €
25.09.2019 02.10.2019 25.09.2019 483.81 € 25.09.2019 Čerešňová 17,974 05 B.Bystrica 2019023097
202/2019 INTREND spol.s.r.o. 190026 Rekonš.výleviek 6,996.92 € 5,830.77 € 1,166.15 €
25.09.2019 19.10.2019 30.09.2019 6,996.92 € 30.09.2019 044 58 Seňa 36173045
203/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 10/2019-záloha 4,404.08 € 3,670.07 € 734.01 € S1 30.09.2019 25.10.2019 30.09.2019 4,404.08 € 30.09.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
204/2019 CM-BAZÉNY s.r.o. 201900243 Chémia do školského bazéna 259.56 € 216.30 € 43.26 €
30.09.2019 10.10.2019 30.09.2019 259.56 € 30.09.2019 Drieňova 1, 040 01 Košice 31650007
205/2019 Hornbach Košice 91239255 Materiál na údržbu 447.69 € 373.07 € 74.62 €
01.10.2019 15.10.2019 01.10.2019 447.69 € 03.10.2019 Moldavská cesta 22,040 11 Košice 35838949
206/2019 PAPERA s.r.o. 2019023750 Kancelársky papier 154.20 € 128.50 € 25.70 €
02.10.2019 09.10.2019 03.10.2019 154.20 € 03.10.2019 Čerešňová 17,974 05 B.Bystrica 2019023097
207/2019 PAPERA s.r.o. 2019023676 Kancelársky materiál 28.03 € 23.36 € 4.67 €
02.10.2019 09.10.2019 03.10.2019 28.03 € 03.10.2019 Čerešňová 17,974 05 B.Bystrica 2019023097
208/2019 K.Nevelošová-NEVKA 2019/412 Služby PO 09/2019,piktogramy 23.92 € 0.00 € 0.00 € S7 03.10.2019 11.10.2019 03.10.2019 23.92 € 03.10.2019 Veľká Ida 408,044 55 37264184
209/2019 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2125666703 Vodné,stočné,zr.v, 09/2019 1,876.70 € 1,563.92 € 312.78 € S1 03.10.2019 18.10.2019 03.10.2019 1,876.70 € 03.10.2019 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
210/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 1911220771 Teplo 09/2019-vyúčtovanie 1,311.76 € 1,093.14 € 218.62 € S1 03.10.2019 18.10.2019 03.10.2019 1,311.76 € 03.10.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
211/2019 KONIMPEX,spol.s.r.o. 2019060 Skrinky šatňové 547.92 € 456.60 € 91.32 €
04.10.2019 03.11.2019 04.10.2019 547.92 € 07.10.2019 Jantárová 30,040 01 Košice 36174874
212/2019 CUBS plus,s.r.o. 653/2019 Práce v zmysle Zmluvy/GDPR 104.40 € 87.00 € 17.40 €
07.10.2019 14.10.2019 08.10.2019 104.40 € 08.10.2019 Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
213/2019 Školská jedáleň 362019 Stravné,réžia 09/2019 843.73 € 0.00 € 0.00 € S5 08.10.2019 23.10.2019 08.10.2019 843.73 € 08.10.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
214/2019 SECUPACK s.r.o. 501903589 Lepiaca páska 28.35 € 23.62 € 4.73 €
08.10.2019 13.10.2019 08.10.2019 28.35 € 08.10.2019 Stará pošta 1025,664 61 Rajhrad 28287592
215/2019 DUMAR-SK s.r.o. 20191477 Hmotná núdza 49.80 € 41.50 € 8.30 €
08.10.2019 22.10.2019 09.10.2019 49.80 € 09.10.2019 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
216/2019 BPMK,s.r.o. 5111900660 Zmluvný poplatok 333.31 € 277.76 € 55.55 € S1 08.10.2019 15.10.2019 09.10.2019 333.31 € 09.10.2019 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
217/2019 Slovak telekom,a.s. 8242891040 Hlasové služby 09/2019 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 09.10.2019 18.10.2019 10.10.2019 29.00 € 10.10.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
218/2019 VSEnergetika,a.s. 7293344907 Elektrina 09/2019-vyúčtovanie 977.44 € 814.53 € 162.91 € S1 09.10.2019 22.10.2019 10.10.2019 977.44 € 10.10.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
219/2019 VSEnergetika,a.s. 7293344908 Elektrina 09/2019-vyúčtovanie 287.88 € 239.90 € 47.98 € S1 09.10.2019 22.10.2019 10.10.2019 287.88 € 10.10.2019 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
220/2019 Slovak telekom,a.s. 8244010512 Hlasové poplatky 146.00 € 121.67 € 24.33 € S1 10.10.2019 23.10.2019 10.10.2019 146.00 € 10.10.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
221/2019 EK plast,s.r.o. 2019/1217 Samolepiaca tapeta 113.10 € 94.25 € 18.85 €
14.10.2019 24.10.2020 15.10.2019 113.10 € 15.10.2019 Palackého 21, 040 01 Košice 36187402
222/2019 Stredisko služieb škole 19560 Spracovanie účtovníctva a PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 €
14.10.2019 21.10.2019 15.10.2019 370.00 € 15.10.2019 Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419
223/2019 TERRAIN,s.r.o. 525 Karty s príbehmi 35.60 € 0.00 € 0.00 €
15.10.2019 25.10.2019 15.10.2019 35.60 € 15.10.2019 M.R.Štefánika 34,01 01 Žilina 52140113
224/2019 Slovak telekom,a.s. 8244010533 Hlasové poplatky 20.00 € 16.67 € 3.33 € S1 15.10.2019 23.10.2019 15.10.2019 20.00 € 15.10.2019 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
225/2019 Slovanet,a.s. 6190559820 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.10.2019 23.10.2019 21.10.2019 15.89 € 21.10.2019 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
226/2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 21900913 Údržba kop.stroja KM bh 223 40.80 € 34.00 € 6.80 €
17.10.2019 22.10.2019 21.10.2019 40.80 € 21.10.2019 Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319
227/2019 Diego Košice,s.r.o. S004-1SZ001311 Koberec 58.12 € 48.43 € 9.69 €
17.10.2019 25.10.2019 21.10.2019 58.12 € 21.10.2019 Moldavská 41,040 01 Košice 36756709
228/2019 MB TECH BB s.r.o 202010865 Počítače 1,107.00 € 922.50 € 184.50 €
17.10.2019 25.10.2019 21.10.2019 1,107.00 € 21.10.2019 Zvolenská cesta37,974 01 B.Bystrica 1 36622524
229/2019 Hornbach Košice 91240567 Palety 137.40 € 114.50 € 22.90 €
18.10.2019 01.11.2019 21.10.2019 137.40 € 21.10.2019 Moldavská cesta 22,040 11 Košice 35838949
230/2019 Školská jedáleň 392019 Stravné,réžia 10/2019 783.96 € 0.00 € 0.00 € S5 23.10.2019 23.10.2019 24.10.2019 783.96 € 24.10.2019 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
231/2019 MOB Interier s.r.o. 171007 Stoličky 202.90 € 169.08 € 33.82 €
24.10.2019 31.10.2019 24.10.2019 202.90 € 24.10.2019 Opatovska 651/33,911 01 Trenčín 44948271
232/2019 KOFAX, s.r.o. Košice 90190132 Tonery 154.80 € 129.00 € 25.80 €
25.10.2019 04.11.2019 25.10.2019 154.80 € 25.10.2019 Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843
233/2019 RÚVZ 2190640 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 €
25.10.2019 15.11.2019 25.10.2019 65.80 € 25.10.2019 Ipeľská 1,040 11 Košice 00606723
234/2019 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 11/2019-záloha 5,741.42 € 4,784.52 € 956.90 € S1 30.10.2019 25.11.2019 04.11.2019 5,741.42 € 31.10.2019 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345