Objednávky 2012

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota) Dátum vyhotovenia Dodávateľ IČO Podpísal (-a)
Obchodné meno Adresa Meno a priezvisko Funkcia
98/2012 Skrinky na mieru 520,00 € (s DPH) 21. 12. 2012 Multip s.r.o. Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice 45721718 Mária Šareková hospodárka školy
97/2012 Čistiace a maliarske potreby 500,00 € (s DPH) 28. 12. 2012 PhDr. Šamová Raketová 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková hospodárka školy
96/2012 Kancelársky papier 180,00 € (s DPH) 27. 12. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371 Mária Šareková hospodárka školy
95/2012 Materiál do lekárničiek 150,00 € (s DPH) 27. 12. 2012 SUNPHARMA SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 36462501 Mária Šareková hospodárka školy
94/2012 Učebné pomôcky - LPP projekt 350,00 € (s DPH) 18. 12. 2012 ALLTOYS, spol. s r.o. Moldavská 32, 040 11 Košice 31569323 Mária Šareková hospodárka školy
93/2012 Školské lavice 9 500,00 € (s DPH) 21. 12. 2012 Multip s.r.o. Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice 45721718 Mária Šareková hospodárka školy
92/2012 Tlačiareň a toner 200,00 € (s DPH) 17. 12. 2012 Datacom s.r.o Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 Mária Šareková hospodárka školy
91/2012 Tonery do tlačiarní 80,00 € (s DPH) 18. 12. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 63, 040 01 Košice 31648843 Mária Šareková hospodárka školy
90/2012 Lego 300,00 € (s DPH) 14. 12. 2012 Viera Nemčíková - LEGO Hrnčiarska 2/A , 040 01 Košice 40795021 Mária Šareková hospodárka školy
89/2012 Lego 300,00 € (s DPH) 14. 12. 2012 Viera Nemčíková - LEGO Hrnčiarska 2/A , 040 01 Košice 40795021 Mária Šareková hospodárka školy
88/2012 Lampa do dataprojektoru 300,00 € (s DPH) 17. 12. 2012 Datacom s.r.o Hlavná 26, 040 01 Košice 36212466 Mária Šareková hospodárka školy
87/2012 Pracovné odevy 300,00 € (s DPH) 17. 12. 2012 Emília Bucsková - emCar Floriánska 10, 040 01 Košice 36210757 Mária Šareková hospodárka školy
86/2012 Učebne pomôcky na fyziku 365,00 € (s DPH) 10. 12. 2012 Balasz škol. pomôcky Elektrárenská cesta 1, 945 01 Komárno
Mária Šareková hospodárka školy
85/2012 Učebne pomôcky 140,00 € (s DPH) 05. 12. 2012 Datart Malachovská 17, 974 05 B. Bystrica 46112766 Mária Šareková hospodárka školy
84/2012 Van de Graafov prístroj 100,00 € (s DPH) 05. 12. 2012 Učebné pomôcky Slovakia Malachovská 17, 974 05 B. Bystrica 45932212 Mária Šareková hospodárka školy
83/2012 Lexan do vchodových dverí 100,00 € (s DPH) 28. 11. 2012 FM spol. s.r.o. Popradská 84, 040 11 Košice 31679722 Mária Šareková hospodárka školy
82/2012 Údržba kopírovacieho stroja 40,00 € (S DPH) 28. 11. 2012 Miroslav Sokol - Optimax Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková hospodárka školy
81/2012 Kúrenárske práce 100,00 € (s DPH) 22. 11. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
80/2012 Chemikálie do bazéna 150,00 € (s DPH) 28. 11. 2012 CM bazény Drieňova 1, 040 01 Koščice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
79/2012 Šatníkové skrine 1 650,00 € (s DPH) 13. 11. 2012 Tamat-Sk, s.r.o. Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce
44560702 Mária Šareková hospodárka školy
78/2012 Tonery do tlačiarní 350,00 € (s DPH) 13. 11. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 63, 040 01 Košice 31648843 Mária Šareková hospodárka školy
77/2012 Návrh na riešenie opravy plota 100,00 € (s DPH) 08. 11. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
76/2012 Deratizácia 30,00 € (s DPH) 07. 11. 2012 Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mária Šareková hospodárka školy
75/2012 Stravné lístky 57,60 (s DPH) 06. 11. 2012 Vaša Slovensko s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813 Mária Šareková hospodárka školy
74/2012 Elektromateriál 500,00 € (s DPH) 05. 11. 2012 Elektromateriál Ipeľská 4, 040 11 Košice 43130194 Mária Šareková hospodárka školy
73/2012 Kancelársky papier 280,00 € (s DPH) 02. 11. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371 Mária Šareková hospodárka školy
72/2012 Kúrenárske práce - oprava havárie 100,00 € (s DPH) 31. 10. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
71/2012 Čistiace potreby 780,00 € (s DPH) 31. 10. 2012 DUMAR-MVDr. Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mária Šareková hospodárka školy
70/2012 Chemikálie do bazéna 150,00 € (s DPH) 30. 10. 2012 CM bazény Drieňova 1, 040 01 Koščice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
69/2012 Prenájom miestnosti 270,00 (s DPH) 29. 10. 2012 Promenáda a.s. Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice 35908467 Mária Šareková hospodárka školy
68/2012 Občerstvenie 900,00 (s DPH) 29. 10. 2012 Promenáda a.s. Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice 35908467 Mária Šareková hospodárka školy
67/2012 Magnetická lakovaná tabuľa 40,00 € (S DPH) 25. 10. 2012 Office Depot s.r.o. Drobného 27, 84102  Bratislava 36192384 Mária Šareková hospodárka školy
66/2012 Maliarsky a murársky materiál 180,00 (s DPH) 19. 10. 2012 Dom farieb s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 31633200 Mária Šareková hospodárka školy
65/2012 Priezračné sklo do vchodových dverí 75,00 € (S DPH) 16. 10. 2012 Sklenárstvo JO-MI Čapajevova 5, 040 11 Košice 10815015 Mária Šareková hospodárka školy
64/2012 Oprava tlačiarne 40,00 € (S DPH) 11. 10. 2012 Miroslav Sokol - Optimax Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková hospodárka školy
63/2012 Prečistenie odpadového potrubia 200,00 € (s DPH) 11. 10. 2012 JMV Kontrakt s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Mária Šareková hospodárka školy
62/2012 Počítačové zostavy 1 088,00 € (s DPH) 11. 10. 2012 MB Tech BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 01 B. Bystrica 36622524 Mária Šareková hospodárka školy
61/2012 Kancelársky papier 280,00 € (s DPH) 04. 10. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
60/2012 Balíčky pre deti v hmotnej núdzi 265,60 € (s DPH) 04. 10. 2012 DUMAR-MVDr. Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
59/2012 Kontrola internetovej siete 20,00 € (s DPH) 26. 09. 2012 Dynax group Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková hospodárka školy
58/2012 Nákup switchu 140,00 € (s DPH) 26. 09. 2012 Dynax group Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková hospodárka školy
57/2012 Tonery do tlačiarní 50,00 € (s DPH) 26. 09. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 63, 040 01 Košice 31648843 Mária Šareková hospodárka školy
56/2012 Kúrenárske práce 500,00 € (s DPH) 26. 09. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
55/2012 Chemikálie do bazéna 200,00 € (s DPH) 26. 09. 2012 CM bazény Drieňova 1, 040 01 Koščice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
54/2012 Tonery do tlačiarní 180,00 € (s DPH) 24. 09. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 63, 040 01 Košice 31648843 Mária Šareková hospodárka školy
53/2012 Elektromateriál 300,00 € (S DPH) 19. 09. 2012 Ladislav Šoltés Ružínska 13, 040 11 Košice 37264478 Mária Šareková hospodárka školy
52/2012 Doplnky k bielym tabuliam 100,00 € (S DPH) 18. 09. 2012 Optima s.r.o. Tokajícka 4, 040 22 Košice 36587052 Mária Šareková hospodárka školy
51/2012 Údržba a oprava kopírovacieho stroja 40,00 € (S DPH) 14. 09. 2012 Miroslav Sokol - Optimax Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková hospodárka školy
50/2012 Dezinsekcia 40,00 € (s DPH) 12. 09. 2012 Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mária Šareková hospodárka školy
49/2012 Tlačivá 170,00 (s DPH) 10. 09. 2012 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 11635355 Mária Šareková hospodárka školy
48/2012 Oprava elektroinštalácie 300,00 (s DPH) 31. 08. 2012 Ladislav Šoltés Ružínska 13, 040 11 Košice 37264478 Mária Šareková hospodárka školy
47/2012 Stravné lístky 1 170,00 (s DPH) 31. 08. 2012 Vaša Slovensko s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813 Mária Šareková hospodárka školy
46/2012 Tlačivá 370,00 (s DPH) 31. 08. 2012 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 11635355 Mária Šareková hospodárka školy
45/2012 Čistiace prostriedky 500,00 € (s DPH) 06. 08. 2012 DUMAR-MVDr. Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
44/2012 Kancelársky papier 122,00 (s DPH) 06. 08. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
43/2012 Stravné lístky 608,40 (s DPH) 31. 07. 2012 Vaša Slovensko s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813 Mária Šareková hospodárka školy
42/2012 Školské potreby 400,00 € (s DPH) 31. 07. 2012 PhDr. Šamová Raketová 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková hospodárka školy
41/2012 Vodárenské práce 500,00 € (s DPH) 31. 07. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
40/2012 Rozpočet na búracie práce 72,00 € (s DPH) 23. 07. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
39/2012 Maliarsky materiál 180,00 (s DPH) 10. 07. 2012 Dom farieb s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 31633200 Mária Šareková hospodárka školy
38/2012 Oprava PC, servisné práce 140,00 (s DPH) 27. 06. 2012 Marko Gazdag - Webkvalita Trnková 27, 040 14 Koš. Nová Ves 43661904 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
37/2012 Preprava autobosom 200,00 (s DPH) 27. 06. 2012 Ján Cirner - Cirotrans Povrazová 30, 040 16 Košice 41001770 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
36/2012 Softvérový produkt - E- škola 40,00 (s DPH) 26. 06. 2012 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 11635355 Mária Šareková hospodárka školy
35/2012 Prenájom gymnastickej telocvične 50,00 (s DPH) 01. 06. 2012 Gymnastik Popradská 84, 040 11 Košice 35536446 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
34/2012 Oprava DVD mechaniky 70,00 € (s DPH) 01. 06. 2012 Marko Gazdag - Webkvalita Trnková 27, 040 14 Koš. N. Ves 43661904 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
33/2012 Čistiace prostriedky 500,00 € (s DPH) 28. 05. 2012 DUMAR-MVDr. Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
32/2012 Kancelársky papier 122,00 (s DPH) 03. 05. 2012 Presto-CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
31/2012 Údržba a oprava kopírovacieho stroja 32,00 € (S DPH) 03. 05. 2012 Miroslav Sokol - Optimax Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
30/2012 Chemikálie do bazéna 260,00 € (s DPH) 03. 05. 2012 CM bazény Drieňova 1, 040 01 Koščice 31650007 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
29/2012 Oprava a výmena radiátorov 200,00 € (s DPH) 03. 05. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
28/2012 Obed na záver šk. roka 500,00 € (s DPH) 03. 05. 2012 Penzión Lesnica Čingov 113, 053 11 Smižany 10756817 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
27/2012 Org. a technické zabezpečenie súťaže 220,00 € (s DPH) 19. 04. 2012 Akademik TU Watsonova 4, 040 01 Košice 35512644 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
26/2012 Prenájom štadióna 222,00 € (s DPH) 19. 04. 2012 Technická univerzita Letná 9, 042 00 Košice 00397610 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
25/2012 Spevník, Slávik Slovenska 2012 2,00 € (s DPH) 16. 04. 2012 Ares s.r.o. Banšelova 4, 821 04 Bratislava 31363822 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
24/2012 Nákup práčky 229,00 € (s DPH) 13. 04. 2012 Mistela Furčianska 42, 040 22 Košice 14399032 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
23/2012 Oprava počítačov 115,00 € (s DPH) 12. 04. 2012 Marko Gazdag - Webkvalita Trnková 27, 040 14 Koš. N. Ves 43661904 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
22/2012 Radiátory - nákup 300,00 ( s DPH) 03. 04. 2012 ZENTA s.r.o. Škultétyho 3, 040 01 Košice 44905262 Mária Šareková hospodárka školy
21/2012 Kurz prvej pomoci 120,00 € (s DPH) 04. 04. 2012 Medison s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 36679135 Mária Šareková hospodárka školy
20/2012 Tonery do tlačiarní 80,00 € (s DPH) 02. 04. 2012 KOFAX s.r.o. Moyzesova 63, 040 01 Košice 31648843 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
19/2012 Grafika na reklamný baner 50,00 € (s DPH) 26. 03. 2012 HEAVEN studio s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 44796072 Mária Šareková hospodárka školy
18/2012 Prevoz radiátorov 50,00 € (s DPH) 26. 03. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
17/2012 Občerstvenie Deň učiteľov 700 € (s DPH) 22. 03. 2012 TOBI s.r.o. Slov. jednoty 10, 040 01 Košice 36176133 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
16/2012 Chemikálie: chlórnan sodný, ph mínus 172,00 € (s DPH) 21. 03. 2012 CM bazény Drieňova 1, 040 01 Koščice 31650007 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
15/2012 Sadenice stromov 30,00 (s DPH) 19. 03. 2012 Mestské lesy Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
14/2012 Čistiace prostriedky 390,00 € (s DPH) 14. 03. 2012 DUMAR-MVDr. Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
13/2012 Vykonanie deratizácie 30 € (s DPH) 14. 03. 2012 Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
12/2012 Balíčky pre deti v hmotnej núdzi 298,80 € (s DPH) 13. 03. 2012 DUMAR-MVDr. Zlatica Kudrecová Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
11/2012 Údržba a oprava kopírovacieho stroja 400,00 € (S DPH) 24. 02. 2012 Miroslav Sokol - Optimax Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
10/2012 Oprava prasknutého radiátora
24. 02. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
09/2012 Vločkovač 1 ks 38,54 € (s DPH) 22. 02. 2012 CM bazény Drieňova 1, 040 01 Koščice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
08/2012 Odstránenie poruchy elektrorozvodu 25,00 € (s DPH) 21. 02. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
07/2012 Chemikálie: chlórnan sodný, ph mínus 171,79 € (s DPH) 02. 02. 2012 CM bazény Drieňova 1, 040 01 Koščice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
06/2012 Oprava tečúceho radiátora 100,00 € (s DPH) 07. 02. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
05/2012 Katalógový list žiaka pre NSV 10,00 (s DPH) 31. 01. 2012 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 11635355 Mária Šareková hospodárka školy
03/2012 Chemikálie na určenie chlóru a ph vo vode 195,00 (s DPH) 24. 01. 2012 WAFY Chromservis, s.r.o. Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 35720590 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy
02/2012 Vodárenské práce na prasknuté potrubie 60,00 € (s DPH) 12. 01. 2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
01/2012 Objednávka na rozbor vody v bazéne 85,10 € (s DPH) 12. 01. 2012 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Mgr. Peter Fábry riaditeľ školy