Objednávky 2014

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota) Dátum vyhotovenia Dodávateľ IČO Podpísal (-a)
Obchodné meno Adresa Meno a priezvisko Funkcia
01/2014 Rozbor bazénovej vody 66,00 € 8.1.2014 RÚVZ Ipeľská 1, 040 01 Košice 00606723 Mária Šareková hospodárka školy
02/2014 Doska na pracovný stôl 50,00 € 23.1.2014 Iľaš Marek Lidické nám.č.7, 040 01 Košice 34802894 Mária Šareková hospodárka školy
03/2014 Oprava prasknutého potrubia 100,00 € 24.1.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
04/2014 Slávik Slovenska 2014 2,50 € 10.2.2014 ARES,spol.s.r.o. Banšellová 4,821 04 Bratislava 31363822 Mária Šareková hospodárka školy
05/2014 Prednáška pre žiakov 26,00 € 15.2.2014 Mp Promotion s.r.o. Lužická 12/1377,120 00 Praha 2 49620398 Mária Šareková hospodárka školy
06/2014 Divadelné predstavenie -Deň učiteľov/SF 400,00 € 20.2.2014 Štátne divadlo Hlavná 58,040 01 Košice 31299512 Mária Šareková hospodárka školy
07/2014 Balíčky-hmotná núdza 332,00 € 3.3.2014 MVdr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1,040 01 Košice 17180392 Mária Šareková hospodárka školy
08/2014 Seminár : Ing. Gondová/ochr.os.údajov 59,00 € 3.3.2014 PROEKO,s.r.o. Strmý vršok 18,841 06 Bratislava 48 35900831 Mária Šareková hospodárka školy
09/2014 Modul:prevodné príkazy do banky 52,00 € 3.3.2014 VEMA,s.r.o. Prievozská 14/A,821 09 Bratislava 31355374 Mária Šareková hospodárka školy
10/2014 Servis počítačovej siete 70,00 € 11.3.2014 RAMcom,s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice1 43889395 Mária Šareková hospodárka školy
11/2014 Chemikálie na úpravu bazénovej vody 250,00 € 18.3.2014 CM Bazény,s,r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
12/2014 Deratizácia školy 30,00 € 26.3.2014 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mária Šareková hospodárka školy
13/2014 Hygienický materiál 300,00 € 31.3.2014 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková hospodárka školy
14/2014 Pásky D1:značkovače,1 balenie 110,00 € 2.4.2014 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 Bratislava 46082182 Mária Šareková hospodárka školy
15/2014 Ceny na súťaž,KŠÚ 100,00 € 2.4.2014 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22,044 10 Geča 41452534 Mária Šareková hospodárka školy
16/2014 Ocenenie opravy fasády na malej TV 100,00 € 8.4.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
17/2014 Stravné lístky 201,60 € 10.4.2014 VAŠA Slovensko,s.r.o. Senný trh 2,040 01 Košice 35683813 Mária Šareková hospodárka školy
18/2014 Prenájom gymnastickej haly,KŠÚ 100,00 € 14.4.2014 Gymnastik Košice Popradská 84,040 11 Košice 35536446 Mária Šareková hospodárka školy
19/2014 Učebnica a prac.zošit na RJ 11,00 € 14.4.2014 SUGARBOOKS,s.r.o. Mariánska 277,951 45 Horné Lefantovce 44833865 Mária Šareková hospodárka školy
20/2014 Čistiace prostriedky 250,00 € 23.4.2014 PhDr.M.Šamová-MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková hospodárka školy
21/2014 Údržba kopírovacieho stroja 50,00 € 29.4.2014 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev. :Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková hospodárka školy
22/2014 Stravné lístky 32,40 € 30.4.2014 VAŠA Slovensko,s.r.o. Senný trh 2,040 01 Košice 35683813 Mária Šareková hospodárka školy
23/2014 Jarné upr.:vrecia a rukavice 70,00 € 30.4.2014 PhDr.M.Šamová-MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková hospodárka školy
24/2014 Výmena fotovalca 250,00 € 5.5.2014 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev. :Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková hospodárka školy
25/2014 Chemikálie na úpravu bazénovej vody 250,00 € 13.5.2014 CM Bazény,s,r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
26/2014 Oprava poplašného systému 250,00 € 13.5.2014 AVT-Elektronik,s.r.o. Mostová 1609/33,078 01 Sečovce 47401907 Mária Šareková hospodárka školy
27/2014 Oprava splachovacieho potrubia 100,00 € 13.5.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
28/2014 Nákup sedacej súpravy,stolík 820,00 € 21.5.2014 B2B partner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková hospodárka školy
29/2014 Náhradné plnenie za 1 osobu 860,00 € 10.06.2014 Balkar,s.r.o. Štúrová 340/7,974 31 Hanušovce n/T 44441576 Mária Šareková hospodárka školy
30/2014 Nákup nábytku 200,00 € 10.06.2014 Bakaľárová - SKLO-MIX Štúrová 340/7,974 31 Hanušovce n/T 35344261 Mária Šareková hospodárka školy
31/2014 Revízia a oprava tv náradia 150,00 € 11.06.2014 Vladimír Micenko Húskova 15, 040 11 Košice 14307472 Mária Šareková hospodárka školy
32/2014 Chemikálie na úpravu bazénovej vody 200,00 € 19.6.2014 CM Bazény,s,r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
33/2014 Orezanie stromov,likvidácia odpadu 950,00 € 7.7.2014 Jaroslav Kočiš Budapeštianska 7, 040 13 Košice 32465068 Mária Šareková hospodárka školy
34/2014 Hygienický materiál 400,00 € 07.07.2014 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková hospodárka školy
35/2014 Čistiace prostriedky 550,00 € 7.7.2014 PhDr.M.Šamová-MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková hospodárka školy
36/2014 Maliarsky materiál 150,00 € 9.7.2014 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková hospodárka školy
37/2014 Oprava splachovacieho potrubia-bazén 100,00 € 28.7.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
38/2014 Kancelársky papier 244,00 € 29.7.2014 Papier Servis,s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Mária Šareková hospodárka školy
39/2014 Oprava potrubia v triede 100,00 € 5.8.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
40/2014 Doplnenie lekárničiek 180,00 € 8.8.2014 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760 Mária Šareková hospodárka školy
41/2014 Kancelársky materiál 200,00 € 11.8.2014 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 01 Košice 36451371 Mária Šareková hospodárka školy
42/2014 Metodická príručka pre NV 9.ročník 20,00 € 13.8.2014 Diecézny Katechetický úrad Hlavná 28, 040 01 Košice
Mária Šareková hospodárka školy
43/2014 Výmena nefunkčných radiátorov 100,00 € 18.8.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
44/2014 Nákup tlačív 30,00 € 27.8.2014 ŠEVT,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131 Mária Šareková hospodárka školy
45/2014 Oprava potrubia v triede 100,00 € 12.9.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
46/2014 Žalúzie do kanc. VP 200,00 € 18.9.2014 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586 Mária Šareková hospodárka školy
47/2014 Reagencie na kontrolu baz.vody 200,00 € 22.9.2014 WAFY chromservis,s.r.o. Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590 Mária Šareková hospodárka školy
48/2014 Nákup tonerov 70,00 € 22.9.2014 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843 Mária Šareková hospodárka školy
49/2014 Nákup náhr. zdrojov do počítačov 200,00 € 24.9.2014 Datacomp,s.r.o. Moldavská cestaII 49/2413,040 11 KE 36212466 Mária Šareková hospodárka školy
50/2014 Nákup materiálu na údržbu 180,00 € 24.9.2014 bauMax SR,spol..s.r.o. Moldavská cesta 24,040 01 Košice 31384978 Mária Šareková hospodárka školy
51/2014 Nákup PVC 300,00 € 24.9.2014 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381 Mária Šareková hospodárka školy
52/2014 Nákup materiálu pre ŠKD 700,00 € 29.9.2014 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 Banská Bystrica 46082182 Mária Šareková hospodárka školy
53/2014 Deratizícia 30,00 € 3.10.2014 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 Mária Šareková hospodárka školy
54/2014 Chemikálie na úpravu bazénovej vody 200,00 € 6.10.2014 CM Bazény,s,r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
55/2014 Nákup laminátora 150,00 € 7.10.2014 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 Banská Bystrica 46082182 Mária Šareková hospodárka školy
56/2014 Žalúzie do interaktívnej učebne 200,00 € 07.10.2014 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586 Mária Šareková hospodárka školy
57/2014 Reklamný stojan 160,00 € 09.10.2014 AJ PRODUKTY,a.s. Galvaniho 7/B,820 16 Bratislava 36268518 Mária Šareková hospodárka školy
58/2014 Hmotná núdza -balíčky 332,00 € 13.10.2014 MVdr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1,040 01 Košice 17180392 Mária Šareková hospodárka školy
59/2014 OOPP 600,00 € 16.10.2014 Vl. Jurko-JURTEX Lomonosovová 2242/36,040 01 Košice 32519150 Mária Šareková hospodárka školy
60/2014 Tabuľa magnetická biela 230,00 € 17.10.2014 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 Banská Bystrica 46082182 Mária Šareková hospodárka školy
61/2014 Kancelársky materiál 170,00 € 17.10.2014 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 Banská Bystrica 46082182 Mária Šareková hospodárka školy
62/2014 Hygienický materiál 300,00 € 17.10.2014 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková hospodárka školy
63/2014 Kancelársky papier 244,00 € 17.10.2014 Papier Servis,s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Mária Šareková hospodárka školy
64/2014 Kancelársky materiál 100,00 € 20.10.2014 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 01 Košice 36451371 Mária Šareková hospodárka školy
65/2014 Sláv.pedagog.porada 900,00 € 20.10.2014 Spoločenský pavilón Trieda SNP 61,040 11, Košice 45508127 Mária Šareková hospodárka školy
66/2014 Počítačové zostavy 1 200,00 € 20.10.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524 Mária Šareková hospodárka školy
67/2014 Oprava elektriny 100,00 € 24.10.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
68/2014 Čistiace prostriedky 650,00 € 27.10.2014 PhDr.M.Šamová-MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková hospodárka školy
69/2014 Kriedová školská tabuľa 179,90 € 28.10.2014 INSGRAF,s.r.o. P.Pázmáňa 51/19,927 01 Šaľa 47078839 Mária Šareková hospodárka školy
70/2014 Stravné lístky 64,80 € 31.10.2014 VAŠA Slovensko,s.r.o. Senný trh 2,040 01 Košice 35683813 Mária Šareková hospodárka školy
71/2014 Nákup a pokládka linolea 4 700,92 € 03.11.2014 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30, 040 010, Košice 36174874 Mária Šareková hospodárka školy
72/2014 Nákup radiátorov 1000,00 € 05.11.2014 Jaga Plus,s.r.o. Pri plynárni 7, 040 01 Košice 44157525 Mária Šareková hospodárka školy
73/2014 Návleky,gumáky 150,00 € 07.11.2014 Vl. Jurko-JURTEX Lomonosovová 2242/36,040 01 Košice 32519150 Mária Šareková hospodárka školy
74/2014 Reproduktory,videokamera,slúchadlá 1000,00 € 07.11.2014 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 Banská Bystrica 36622524 Mária Šareková hospodárka školy
75/2014 Maliarsky materiál 350,00 € 07.11.2014 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková hospodárka školy
76/2014 Chemikálie na úpravu bazénovej vody 200,00 € 07.11.2014 CM Bazény,s,r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
77/2014 Doplnenie lekárničiek 80,00 € 11.11.2014 ARTKE,s.r.o. Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760 Mária Šareková hospodárka školy
78/2014 Cenová ponuka na opravu vzduchotechniky 100,00 € 12.11.2014 Klivenst,s.r.o. Slanec 387,044 17 Slanec 45259046 Mária Šareková hospodárka školy
79/2014 Revízia a oprava tv náradia 850,00 € 12.11.2014 ELEKTRO-DA Ing.Darász,Obrancov mieru 10,Košice 34377204 Mária Šareková hospodárka školy
80/2014 Kombinovaná skriňa 530,00 € 12.11.2014 Mgr.Peter Kaščák-PiKej Taľka 89,082 12 Lipníky 47795166 Mária Šareková hospodárka školy
81/2014 Kurz prvej pomoci 60,00 € 12.11.2014 MEDISON,s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135 Mária Šareková hospodárka školy
82/2014 Školské lavice 5 141,52 € 12.11.2014 Nabymax,s.r.o. Vyšný čaj 12,044 16 Vyšný čaj 36712931 Mária Šareková hospodárka školy
83/2014 Hasiace prístroje,4 ks 120,00 € 12.11.2014 Katerina Nevelošová-NEVKA Rožňavská 11, 040 11 Košice 37264184 Mária Šareková hospodárka školy
84/2014 Učebné pmôcky 1 100,00 € 12.11.2014 STEIFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská1/A,821 02 Bratislava 31360513 Mária Šareková hospodárka školy
85/2014 PVC STRONG FALCO 300,00 € 24.11.2014 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381 Mária Šareková hospodárka školy
86/2014 Odstránenie závad po revízií 405,00 € 27.11.2014 ELEKTRO-DA Ing.Darász,Obrancov mieru 10,Košice 34377204 Mária Šareková hospodárka školy
87/2014 Bezpečnostný projekt 200,00 € 02.12.2014 CUBS PLUS,s.r.o. Masarykova 21,04001 Košice 46943404 Mária Šareková hospodárka školy
88/2014 Vrtacie kladivo,vrtáky 200,00 € 02.12.2014 bauMax SR,spol..s.r.o. Moldavská cesta 24,040 01 Košice 31384978 Mária Šareková hospodárka školy
89/2014 UP - AJ : pexeso pre 1.stupe 30,00 € 02.12.2014 PaedDr.Píšová Iveta Sokolovská 11, 040 11 Košice 32485689 Mária Šareková hospodárka školy
90/2014 Hudobné nástroje : UP 50,00 € 02.12.2014 ADVERTIS,s.r.o. Nám.Š.Moysesa 15,974 01 B. Bystrica 36699748 Mária Šareková hospodárka školy
91/2014 Učebné pomôcky na TV 600,00 € 03.12.2014 Professional sport,s.r.o. Hlavná 25,040 01 Košice 31728570 Mária Šareková hospodárka školy
92/2014 Lístkový plech 4x1000x2000,2 ks-bazén 140,00 € 03.12.2014 Ferona Slovakia,a.s. Prev. Londýnska 8,040 01 Košice 36401137 Mária Šareková hospodárka školy
94/2014 Chemikálie na úpravu bazénovej vody 500,00 € 05.12.2014 CM Bazény,s,r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková hospodárka školy
95/2014 Tlačiareň,tonery 160,00 € 10.12.2014 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 01 Košice 31648843 Mária Šareková hospodárka školy
96/2014 Oprava elektriny 50,00 € 16.12.2014 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková hospodárka školy
97/2014 Hudobné nástroje : UP 50,00 € 16.12.2014 Maquita,s.r.o. Soľná 738/36,972 13 Nitrianske Pravno 36316881 Mária Šareková hospodárka školy
98/2014 Nákup a pokládka linolea 11 967,30 € 17.12.2014 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30, 040 010, Košice 36174874 Mária Šareková hospodárka školy
99/2014 Materiál na opravu poč.siete 700,00 € 17.12.2014 Dynnax Group,s.r.o. Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková hospodárka školy
100/2014 Oprava počítačovej siete 300,00 € 17.12.2014 Dynnax Group,s.r.o. Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková hospodárka školy
101/2014 Kancelársky materiál 370,00 € 18.12.2014 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17,974 05 Banská Bystrica 46082182 Mária Šareková hospodárka školy
102/2014 Údržba kopírovacieho stroja 250,00 € 18.12.2014 Miroslav Sokol-OPTIMAX Prev. :Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková hospodárka školy
103/2014 Hygienický materiál 350,00 € 29.12.2014 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková hospodárka školy
104/2014 Kancelársky materiál 488,00 € 29.12.2014 Papier Servis,s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Mária Šareková hospodárka školy
105/2014 Materiál do výživy - kuchyňka 150,00 € 29.12.2014 PhDr.M.Šamová-MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková hospodárka školy