Objednávky 2015

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota) Dátum vyhotovenia Dodávateľ IČO Podpísal (-a)
Obchodné meno Adresa Meno a priezvisko Funkcia
01/2015 Rozbor bazénovej vody 700,00 01.01.2015 RÚVZ Ipeľská 12,040,11 Košice O0606723 Mária Šareková Hospodárka
02/2015 Oprava potrubia na teplú vodu 100,00 12.01.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
03/2015 Stravné lístky 352,80 20.01.2015 VAŠA Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 košice 35683813 Mária Šareková Hospodárka
04/2015 Oprava potrubia na teplú vodu pri veľkej TV 100,00 29.01.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
05/2015 Údržba kop.stroja KM bizhub 163 50,00 09.02.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
06/2015 Výmena elektromagnetu v tlačiarni 50,00 09.02.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
07/2015 Fólie na plastové vchodové dvere 80,00 09.02.2015 Matúš Horváth-Solar Protect Kostolianska cesta 67, 040 01 Košice 43489923 Mária Šareková Hospodárka
08/2015 Aktualizácia bezpečnostného projektu 180,00 13.02.2015 CUBS plus,s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404 Mária Šareková Hospodárka
09/2015 Vypracovanie cenovej ponuky na vzduch. 300,00 16.02.2015 Klima-Taplo designing,s.r.o. Hroncova 3, 040 01 Košice 44294476 Mária Šareková Hospodárka
10/2015 Vypílenie suchých stromov 25,00 16.02.2015 Martin Kuzevič Drábová 6,040 23 Košice 47775297 Mária Šareková Hospodárka
11/2015 Dokumentácia ZŠ - ŠD 81,00 05.05.2015 RAABE,s.r.o. Heydukova12-14,811 08 Bratislava 35908718 Mária Šareková Hospodárka
12/2015 Stravné lístky 126,00 09.03.2015 VAŠA Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 košice 35683813 Mária Šareková Hospodárka
13/2015 Chemikálie na úpravu vody 300,00 16.03.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
14/2015 Zatvárač dverí 200,00 16.03.2015 FM spol.s.r.o. Popradská 84, 040 11 Košice 31679722 Mária Šareková Hospodárka
15/2015 Hmotná núdza - balíčky 298,80 16.03.2015 MVDr.Zlatica Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
16/2015 Slávik Slovenska 2015 2,50 16.03.2015 ARES,spol.s.r.o. Banšellová 4,821 04 Bratislava 31363822 Mária Šareková Hospodárka
17/2015 Výmena kazety do kop. stroja KM bizhub 163 50,00 16.03.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
18/2015 Servis bazénovej technológie 30,00 14.04.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
19/2015 Prenájom gymnastickej TV 150,00 14.04.2015 Gymnastik Košice Popradská 84, 040 11 Košice 35536446 Mária Šareková Hospodárka
20/2015 Catering pri príležitosti 45.výročia školy 900,00 14.04.2015 JUSTÍNA-CATERING Národná trieda 58/6,040 01 Košice 34378723 Mária Šareková Hospodárka
21/2015 Deratizácia 30,00 14.04.2015 ASANARATES, s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
22/2015 Návrh a tlač pozvánok na 45. výročie školy 30,00 20.04.2015 PERA,s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
23/2015 Chemikálie na úpravu vody 200,00 29.04.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
24/2015 Inzerát 170,00 29.04.2015 KRATKY GLOBAL:MEDIA,a,s. Protifašistických bojovníkov 1, Košice 43890270 Mária Šareková Hospodárka
25/2015 Protišmyková dlažba 20,00 04.05.2015 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
26/2015 Fotografovanie Sl.akadémie 50.00 04.05.2015 NEUfotoBAUER,s.r.o. Pokroku 8, 040 11 Košice 47026138 Mária Šareková Hospodárka
27/2015 Vypracovanie prev. por.a prac.por. 140.00 04.05.2015 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Mária Šareková Hospodárka
28/2015 Hygienický materiál 450,00 20.05.2015 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková Hospodárka
29/2015 Doplnenie lekárničiek 180,00 20.05.2015 ARTKE,s.r.o.,Lekáreň ART Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
30/2015 Pravidelná a odb.skúška el. inštalácie 985,00 26.05.2015 ELEKTRO-DA,Ing.Štefan Darázs Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204 Mária Šareková Hospodárka
31/2015 Čistiace prostriedky 680,00 29.05.2015 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 171670078 Mária Šareková Hospodárka
32/2015 Vyhodnocovacia pedag. rada 600,00 01.06.2015 ATEX Košice,s.r.o. Jána Pavla II, 040 23 Košice 36210757 Mária Šareková Hospodárka
33/2015 Projektová dokumentácia - atl.dráha 960,00 04.06.2015 Ing.Marta Tomková,T.D.LINE Pražská 4, 040 11 Košice 32481837 Mária Šareková Hospodárka
34/2015 Revízia a oprava tel. máradia 150,00 05.06.2015 Vladimír Micenko Húsková 15,040 11 Košice 14307472 Mária Šareková Hospodárka
35/2015 Nákup spisových skríň 450,00 05.06.2015 B2B partner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková Hospodárka
36/2015 Zabezpečenie služieb VO-opr.malej tel.
11.06.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
37/2015 Odborná prehliadka plynu 100,00 15.06.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
38/2015 Planírovacie práce na šk. ihrisku 950,00 15.06.2015 STAPOL,s.r.o. Národná trieda 58/6,040 01 Košice 47561700 Mária Šareková Hospodárka
39/2015 Odvoz odpadu zo šk. ihriska 250,00 15.06.2015 STAPOL,s.r.o. Národná trieda 58/6,040 01 Košice 47561700 Mária Šareková Hospodárka
40/2015 aSc Rozvrhy 2016 63,00 17.06.2015 ASC, s.r.o. Svoradova 71,811 03 Bratislava 31361161 Mária Šareková Hospodárka
41/2015 Prečistenie odpadu od pisoárov 100,00 22.06.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
42/2015 Náhradné plnenie-ZŤP 906,00 22.06.2015 Balkar,s.r.o. Štúrová 340/7, 094 31 Hanušovce N/Topľou 44441576 Mária Šareková Hospodárka
43/2015 Vypracovanie protispoločenskej smernice 40,00 24.06.2015 CUBS plus,s.r.o. Masarykova 21,040 01 Košice 46943404 Mária Šareková Hospodárka
44/2015 Ceny na súťaže 50,00 22.06.2015 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534 Mária Šareková Hospodárka
45/2015 Ceny na súťaže/45.výročie školy 150,00 23.06.2015 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534 Mária Šareková Hospodárka
46/2015 Učebnice AJ 990,00 23.06.2015 GLOSSA,s.r.o. Hlavná 97, 040 01 Košice 47044012 Mária Šareková Hospodárka
47/2015 Vypracovanie tendrovej dokumentácie 1 176,00 24.06.2015 Klima-Teplo designing,s.r.o. Hroncova 3,040 01 Košice 44294476 Mária Šareková Hospodárka
48/2015 Odstránenie grafitového nákresu 980,00 26.06.2015 Robert Hidasi Hlinkova 17, 040 01 Košice 41425588 Mária Šareková Hospodárka
49/2015 Počítačová zostava 400,00 29.06.2015 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
50/2015 Pedagogický diár 2015/2016 13,00 06.07.2015 RAABE,s.r.o. Heydukova12-14,811 08 Bratislava 35908718 Mária Šareková Hospodárka
51/2015 Zabezpečenie služieb VO-atletická dráha 550,00 07.07.2015 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
52/2015 Kancelárske kreslo 220,00 09.07.2015 B2B partner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková Hospodárka
53/2015 Kancelársky materiál 200,00 15.07.2015 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371 Mária Šareková Hospodárka
54/2015 Čistiace oprostriedky 270,00 28.06.2015 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 171670078 Mária Šareková Hospodárka
55/2015 Spray na mravce 50,00 31.07.2015 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 171670078 Mária Šareková Hospodárka
56/2015 Chemikálie na úpravu vody 250,00 03.07.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
57/2015 Domáci telefón - ŠKD 700,00 06.08.2015 Stanislav Varga Jakobyho 14, 040 01 Košice 37519166 Mária Šareková Hospodárka
58/2015 Benzínová kosačka 235,00 06.08.2015 Mountfield SK,s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 36377147 Mária Šareková Hospodárka
59/2015 Hygienický materiál 450,00 07.08.2015 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková Hospodárka
60/2015 Materiál na údržbu 100,00 26.08.2015 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
61/2015 Stravné lístky 1 450,80 31.08.2015 VAŠA Slovensko,s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice 35683813 Mária Šareková Hospodárka
62/2015 Odstránenie závad 990,00 07.09.2015 ELEKTRO-DA,Ing.Štefan Darázs Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204 Mária Šareková Hospodárka
63/2015 Tonery 80,00 07.09.2015 KOFAX s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
64/2015 Zváračka +materiál 300,00 09.09.2015 GoBaKo,s.r.o. Holubyho 12, 043 27 Košice 36197670 Mária Šareková Hospodárka
65/2015 Náhradná lampa EPson ELPLP 200,00 14.09.2015 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 Mária Šareková Hospodárka
66/2015 Maliarsky materiál 350,00 14.09.2015 Dom Farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 41032128 Mária Šareková Hospodárka
67/2015 Dielenské stoly 763,00 17.09.2015 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
68/2015 Vypracovanie techn.posudku/plyn.sporák 50,00 24.09.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
69/2015 Sporák kombi Amica 250,00 24.09.2015 PLANEO Elektro Košice Toryská 5, 040 11 Košice 35712783 Mária Šareková Hospodárka
70/2015 Orezávanie suchých konárov 400,00 29.09.2015 Martin Kuzevič Drábová 6,040 23 Košice 47775297 Mária Šareková Hospodárka
71/2015 Hliníkové žalúzie do zborovne 200,00 05.10.2015 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2,040 11 Košice 32481586 Mária Šareková Hospodárka
72/2015 Učebné pomôcky na plávanie 220,00 06.10.2015 ARONET,s.r.o. Steinerova 56, 266 01 Beroun, ČR 26446031 Mária Šareková Hospodárka
73/2015 Kalendáre,diáre 150,00 08.10.2015 MVDr.Zlatica Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
74/2015 Plastové kryty na stoličkx,lavice 150,00 08.10.2015 eVector s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra 36552011 Mária Šareková Hospodárka
75/2015 Chemikálie na úpravu vody 450,00 12.10.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
76/2015 Deratizácia 30,00 19.10.2015 ASANARATES, s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
77/2015 Počítačová zostava 300,00 19.10.2015 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
78/2015 Tlačivá 30,00 19.10.2015 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B. Bystrica 31331131 Mária Šareková Hospodárka
79/2015 Školské potreby HN 215,80 21.10.2015 MVDr.Zlatica Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
80/2015 Doplnenie lekárničiek 180,00 22.10.2015 ARTKE,s.r.o.,Lekáreň ART Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
81/2015 Žiarivky 140,00 22.10.2015 EDEN,s.r.o. Hlavná 70,040 01 Košice 31653758 Mária Šareková Hospodárka
82/2015 Nákup PVC Start 4x4 100,00 22.10.2015 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23, 040 01 Košice 36190381 Mária Šareková Hospodárka
83/2015 Hygienický materiál 400,00 23.10.2015 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6,960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková Hospodárka
84/2015 Kancelársky papier 270,00 23.10.2015 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371 Mária Šareková Hospodárka
85/2015 Kancelársky materiál 250,00 26.10.2015 PRESTO-CO,s.r.o. Ipeľská 1, 040 11 Košice 36451371 Mária Šareková Hospodárka
86/2015 Tonery 180,00 27.10.2015 KOFAX s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
87/2015 Lavice pre 4. ročník 1 200,00 27.10.2015 KONIMPEX,s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice 36174874 Mária Šareková Hospodárka
88/2015 Náradie 400,00 27.10.2015 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
89/2015 Nákup grafickej karty 50,00 27.10.2015 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 Mária Šareková Hospodárka
90/2015 Materiál na zavedenie internetu do odb.uč. 600,00 27.10.2015 Dynnaax Group, s.r.o. Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková Hospodárka
91/2015 Montáž a zavedenie internetu do odb.uč. 600,00 27.10.2015 Dynnaax Group, s.r.o. Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková Hospodárka
92/2015 Čistiace oprostriedky 650,00 27.10.2015 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 171670078 Mária Šareková Hospodárka
93/2015 Výmena a oprava WC 550,00 27.10.2015 EFFA.s.r.o. Humenská 334/19, 040 11 Košice 36604500 Mária Šareková Hospodárka
94/2015 Vodárenské práce 100,00 02.11.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
95/2015 Učebné pomôcky na SJ 15,00 02.11.2015 Orbis pictus, spol.s.r.o. Hrachová 34, Bratislava 17323266 Mária Šareková Hospodárka
96/2015 Čiastočná oprava prasknutého potrubia na šk.ihrisku 700,00 02.11.2015 Kontrakt JMV,s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Mária Šareková Hospodárka
97/2015 Vypracovanie projekt.dok.-ihrisko 175,00 02.11.2015 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 Mária Šareková Hospodárka
98/2015 Prenájom priestorov - SF 900,00 06.11.2015 Reštaurácie CASSOVIA Tr. SNP 88, 040 11 Košice 36575046 Mária Šareková Hospodárka
99/2015 Nákup skenera 65,00 06.11.2015 Alza,cz.a.s. Jateční 33 a, 170 00 Praha 7 27082440 Mária Šareková Hospodárka
100/2015 Údržba kopírovacieho stroja KM bizhub 215 50,00 06.11.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
101/2015 Maliarsky materiál 200,00 06.11.2015 Dom Farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 41032128 Mária Šareková Hospodárka
102/2015 Metodická príručka z NJ 20,00 06.11.2015 PhDr. Martinčoková Elena Hlavná 83, 040 01 Košice 36212997 Mária Šareková Hospodárka
103/2015 Odstránenie plesní a protiplesň.náter 600,00 06.11.2015 Róbert Hidasi Hlinková 17, 040 01 Košice 41425588 Mária Šareková Hospodárka
104/2015 Výmena svietidiel v uč. dielní 160,00 12.11.2015 ELEKTRO-DA,Ing.Štefan Darázs Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204 Mária Šareková Hospodárka
105/2015 Výpočet nákladov na šk. bazén 50,00 12.11.2015 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
106/2015 Zostava náradia do šk. dielní 700,00 16.11.2015 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
107/2015 Výmena fotovalca KM bizhub 163 50,00 06.11.2015 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
108/2015 Chemikálie na úpravu vody 450,00 26.11.2015 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
109/2015 Oprava prasknutého potrubia na šk.ihrisku 3 578,69 30.11.2015 Kontrakt JMV,s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Mária Šareková Hospodárka
110/2015 Aktualizácia Bezp.projektu inf.sys. 34,80 30.11.2015 CUBS plus,s.r.o. Masaryková 21, 040 01 Košice 46943404 Mária Šareková Hospodárka
111/2015 UP na TV 800,00 04.12.2015 Professional sport,s.r.o. Hlavná 25, 040 01 Košice 31728570 Mária Šareková Hospodárka
112/2015 Počítačová zostava 450,00 04.12.2015 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská 37,974 05 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
113/2015 Nákup dvojkolesového vozíka,zdr.batoh 220,00 10.12.2015 MANUTAN Slovakia,s.r.o. Galvániho 7/B,821 04 Bratislava 35885815 Mária Šareková Hospodárka
114/2015 Nákup a pokládka linolea v triedach 6 234,93 21.12.2015 KONIMPEX,s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice 36174874 Mária Šareková Hospodárka
115/2015 Materiál -jednorázový riad 171,00 21.12.2015 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 171670078 Mária Šareková Hospodárka
116/2015 Nástenné lekárničky 140,00 21.12.2015 ARTKE,s.r.o.,Lekáreň ART Čajaková 2, 040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
117/2015 Kancelársky materiál 230,00 29.12.2015 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17, 974 05 B. Bystrica 46082182 Mária Šareková Hospodárka
118/2015 Parkovacie stlpiky 330,00 29.12.2015 B2B partner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková Hospodárka
119/2015 Náradie na prac. vyučovanie 150,00 29.12.2015 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
120/2015 PVC schod.hrana.lepidlo,špárovačka 860,00 29.12.2015 Interier Invest,s.r.o. Kukučínová 23, 040 01 Košice 36190381 Mária Šareková Hospodárka