Objednávky 2016

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota) Dátum vyhotovenia Dodávateľ IČO Podpísal (-a)
Obchodné meno Adresa Meno a priezvisko Funkcia
00/2016 Cateringové služby 520,00 15.01.2016 Justína-Catering Národná trieda 72,040 01 Košice 34378723 Mária Šareková Hospodárka
01/2016 Rozbor bazénovej vody 66,00 01.01.2016 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723 Mária Šareková Hospodárka
02/2016 Vstrekovací ventil do dávkovača 27,00 11.01.2016 AQUAPOND,s.r.o. Tichá 311,930 02 Orechová Potôň 44988788 Mária Šareková Hospodárka
03/2016 Pozvánky na otvorenie dráhy 24,00 11.01.2016 PERA,s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
04/2016 Spevník Slávik Slovenska 2016 2,50 13.01.2016 ARES,s.r.o. Banšellová 4,821 04 Bratislava 31363822 Mária Šareková Hospodárka
05/2016 Zabezpečenie služieb VO-LVZ 6 000,00 13.01.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
06/2016 Oprava elektrického obvodu 100,00 26.01.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
07/2016 Oprava zásuvkovéo obvodu 100,00 26.01.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
08/2016 Chémia do bazéna 250,00 27.01.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 01 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
09/2016 Bankový modul 20,00 02.02.2016 Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374 Mária Šareková Hospodárka
10/2016 Multifunkčné pera 4v1 130,00 11.02.2016 SQUELLA Company,s.r.o. Dubová 11,080 01 Prešov 46962522 Mária Šareková Hospodárka
11/2016 Orezávanie stromov 200,00 11.02.2016 Martin Kuzevič Drábová 6,040 23 Košice 47775297 Mária Šareková Hospodárka
12/2016 LVZ 6 000,00 24.02.2016 PROMET Trans,s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Mária Šareková Hospodárka
13/2016 Odznaky na zápis 45,00 01.03.2016 Online-group,s.r.o. Švabinského 1, 851 01 Bratislava 47484144 Mária Šareková Hospodárka
14/2016 Hmotná núdza II.polrok 182,60 02.03.2016 MVDr.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mária Šareková Hospodárka
15/2016 Čistiace prostriedky 650,00 02.03.2016 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
17/2016 Materiál na internet 75,00 02.03.2016 Dynaxx Group, s.r.o. Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková Hospodárka
18/2016 Zavedenie LAN 300,00 02.03.2016 Dynaxx Group, s.r.o. Viedenská 30, 040 13 Košice 45447373 Mária Šareková Hospodárka
19/2016 Chémia do bazéna 250,00 14.03.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 01 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
20/2016 Reagenciu na kontrolu vody v bazéne 200,00 16.03.2016 WAFY Chromservis,s.r.o. Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 35720590 Mária Šareková Hospodárka
21/2016 Údržba kop.stroja KM bizhub 50,00 18.03.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
22/2016 Magnetická vizitka 50,00 22.03.2016 Online group,s.r.o. Bratislavská 78,921 01 Piešťany 47119594 Mária Šareková Hospodárka
23/2016 Darčekové poukážky _ SF 470,00 24.03.2016 Kaufland SR,v.o.s. Trnavská cesta 41/A,831 04 Bratislava 3 35790164 Mária Šareková Hospodárka
24/2016 Realizácia sadových úprav 750,00 30.03.2016 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 Mária Šareková Hospodárka
25/2016 Služby VO - ŠVP 4 000,00 04.04.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
26/2016 Služby VO - Chemikálie na úpravu vody 3 200,00 04.04.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
27/2016 Deratizácia 30,00 04.04.2016 Asanarates,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
28/2016 Prenájom telocvične-súťaž 150,00 06.04.2016 Gymnastik košice Popradská 84,040 11 Košice 35536446 Mária Šareková Hospodárka
29/2016 Nákup medailí-súťaž 80,00 06.04.2016 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22,044 10 Geča 41452534 Mária Šareková Hospodárka
30/2016 Nákup tvárnic 240,00 07.04.2016 OBI Slovakia,s.r.o. Moldavská cesta 24, 040 11 Geča 48258946 Mária Šareková Hospodárka
31/2016 Nákup OOPP 450,00 07.04.2016 EMCAR Florianska 10, 040 01 Košice 33694958 Mária Šareková Hospodárka
32/2016 Nákup materiálu-olej,hadica,struna 100,00 13.04.2016 Mountfield SK,s.r.o. Červenej armády 1, 036 0 Martin 36377147 Mária Šareková Hospodárka
33/2016 Odborná skúška plynu 100,00 13.04.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
34/2016 Pravidelná prehliadka-revízia plavárne 320,00 14.04.2016 Elektro-Da,Ing.Darázs Obrancov mieru 10, 040 01 košice 34377204 Mária Šareková Hospodárka
35/2016 Pravidelná prehliadka-revízia hromozvodov 300,00 14.04.2016 M.K.T.M.,Glovocký Klimkovičová 32, 040 11 Košice 37737031 Mária Šareková Hospodárka
36/2016 Nákup farieb 150,00 04.04.2016 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
37/2016 Žalúzie do riaditeľne 50,00 20.04.2016 Stanislav Macák - ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586 Mária Šareková Hospodárka
38/2016 Nákup tonerov 80,00 20.04.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 11 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
39/2016 Oprava tv náradia 100,00 20.04.2016 Vladimír Micenko Húsková 15,040 11 Košice 14307472 Mária Šareková Hospodárka
40/2016 Nákup medailí-súťaž 70,00 20.04.2016 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22,044 10 Geča 41452534 Mária Šareková Hospodárka
41/2016 Nákup hygienického materiálu 400,00 29.04.2016 Scandi,s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36642983 Mária Šareková Hospodárka
42/2016 Čistiace prostriedky 650,00 29.04.2016 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
43/2016 Výroba pečiatky 50,00 29.04.2016 Pečiatky-vizitky,s.r.o. Mäsiarska 29,040,01 Košice 31735347 Mária Šareková Hospodárka
44/2016 Údržba kop.stroja KM bizhub 50,00 04.05.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
45/2016 Údržba kop.stroja KM bizhub 150,00 10.05.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
46/2016 Služby VO - ŠVP 6 200,00 11.05.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
47/2016 Sieťka retiazkova na basket.koše 25,00 11.05.2016 Malunet,s.r.o Nádrážní 414,742 72 Mořkov,CZ 27858162 Mária Šareková Hospodárka
48/2016 Nákup piktogramov 35,00 11.05.2016 Matula Ladislav Stredná Roveň,8,034 84 Liptovské sliače 35091118 Mária Šareková Hospodárka
49/2016 Služby VO - Učebnice AJ 1 804,00 11.05.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
50/2016 Vyhodnocovacia porada SF 600,00 16.06.2016 CHIMERA GROUP,a.s. Hlavná 25,040 01 Košice 47520434 Mária Šareková Hospodárka
51/2016 Výroba vlajky ZŠ 75,00 20.05.2016 LAVACOM,s.r.o. Nižné Kapustníky3,040 12 Košice
Mária Šareková Hospodárka
52/2016 Spisové skrine 330,00 26.05.2016 B2B Partner,s.r.o. Šuleková 2,811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková Hospodárka
53/2016 Výmena okna 148,00 26.05.2016 AROW Strojárenská 3,040 11 Košice 14395703 Mária Šareková Hospodárka
54/2016 Doplnenie lekárničiek 70,00 26.05.2016 ARTKE,s.r.o. Čajakova 2, 040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
55/2016 Výmena skla v dverách 130,00 06.06.2016 AROW Strojárenská 3,040 11 Košice 14395703 Mária Šareková Hospodárka
56/2016 Chémia do bazéna 180,00 09.06.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 01 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
57/2016 Plakety s textom pre žiakov 100,00 10.06.2016 Poháry Bauer
27187284 Mária Šareková Hospodárka
58/2016 Tlačivá 100,00 10.06.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131 Mária Šareková Hospodárka
59/2016 Oprava tv náradia a revízia 150,00 10.06.2016 Vladimír Micenko Húsková 15,040 11 Košice 14307472 Mária Šareková Hospodárka
60/2016 Výmena okna - školník 240,00 23.06.2016 AROW Strojárenská 3, 040 01 Košice 14395703 Mária Šareková Hospodárka
61/2016 Oprava ventilu 100,00 30.06.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
62/2016 Nákup farieb 200,00 30.06.2016 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
63/2016 Interaktívna tabuľa,konzoly 900,00 30.06.2016 STEIFEL EURUCART,s.r.o. Ružinovská1/A,821 02 Bratislava 31360513 Mária Šareková Hospodárka
64/2016 Výmena radiatorov 150,00 07.07.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
65/2016 Maliarsky materiál 200,00 07.09.2016 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
66/2016 Čistiace prostriedky 650,00 12.07.2016 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
67/2016 Učebnice AJ 1 559,00 12.07.2016 UniKnihy.sk,s.r.o. Gajova 4,811 09 Bratislava 43829171 Mária Šareková Hospodárka
68/2016 Kancelársky a školský materiál 400,00 03.08.2016 PRESTO-CO,s.r.o. Jahodová 4,080 01 Prešov 36451371 Mária Šareková Hospodárka
69/2016 Hygienický materiál 250,00 03.08.2016 Mgr.Dereníková-HYgart Nábrežná 861/13,085 01 Bardejov 34514805 Mária Šareková Hospodárka
70/2016 Tlačivá 30,00 05.09.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131 Mária Šareková Hospodárka
71/2016 Tlačivá 10,00 08.09.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 31331131 Mária Šareková Hospodárka
72/2016 Chémia do bazéna 350,00 09.09.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 01 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
73/2016 Nákup vysávača lístia a plotových nožníc 400,00 09.09.2016 Mountfield SK,s.r.o. Červenej armády 1, 036 0 Martin 36377147 Mária Šareková Hospodárka
74/2016 Nákup dosiek na lavičky 70,00 13.09.2016 Hornbach-baumarkt SK.spol.s.r.o. Moldavská cesta 22,040 1 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
75/2016 Prvouka pre 2.ročník 200,00 13.09.2016 AITEC,s.r.o. Slovinská 12,821 04 Bratislava 43829171 Mária Šareková Hospodárka
76/2016 Montáž IT zostavy 120,00 19.09.2016 Jozef Palutka-ALLY Helsinská 2,040 23 Košice 41032593 Mária Šareková Hospodárka
77/2016 Tonery 100,00 26.09.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 11 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
78/2016 Nákup tlačiarne-2 ks 220,00 26.09.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 11 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
79/2016 Údržba kopírovacieho stroja 50,00 28.09.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
80/2016 Náhradná lampa do dataprojektora 150,00 28.09.2016 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49,040 11 Košice 36212466 Mária Šareková Hospodárka
81/2016 CD y RJ pre 5. a 6. ročník 25,00 28.09.2016 SPN-Mladé letá,s.r.o. Sinková 5,811 08 Bratislava 31333176 Mária Šareková Hospodárka
82/2016 Hmotná núdza 132,80 03.10.2016 MVDr.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice 17180392 Mária Šareková Hospodárka
83/2016 Seminár Jazykový kvet 2017 18,00 03.10.2016 IALF,o.z. Tallerová 4,811 02 Bratislava 42336829 Mária Šareková Hospodárka
84/2016 Maliarsky materiál 200,00 03.10.2016 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
85/2016 Kancelársky a školský materiál 230,00 04.10.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17, Banská Bystrica 46082182 Mária Šareková Hospodárka
86/2016 Stravné lístky 1 897,20 10.10.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674 Mária Šareková Hospodárka
87/2016 Výpočet prev.nákladov na bazén 50,00 10.10.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
88/2016 Oprava radiátora 100,00 12.10.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
89/2016 Čistiace prostriedky 650,00 13.10.2016 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
90/2016 Demontáž radiátorov 100,00 14.10.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
91/2016 Doplnenie lekárničiek 300,00 17.10.2016 ARTKE,s.r.o. Čajakova 2, 040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
92/2016 Deratizácia 30,00 20.10.2016 Asanarates,s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
93/2016 Nákup materiálu-škárovacia hmota,obklad 700,00 21.10.2016 Hornbach-baumarkt SK.spol.s.r.o. Moldavská cesta 22,040 1 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
94/2016 Služby VO - Renovácia zborovne 8 700,00 25.10.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
95/2016 Oprava stropu 180,00 02.11.2016 EFFA,s.r.o. Humenská 334/19, 040 11 Košice 36604500 Mária Šareková Hospodárka
97/2016 Výmena a oprava WC-chlapčenské,1.pav. 210,00 02.11.2016 EFFA,s.r.o. Humenská 334/19, 040 11 Košice 36604500 Mária Šareková Hospodárka
98/2016 Hygienický materiál 450,00 02.11.2016 Mgr.Dereníková-HYgart Nábrežná 861/13,085 01 Bardejov 34514805 Mária Šareková Hospodárka
99/2016 Nákup gymnastickej žinenky 330,00 08.11.2016 STEMI Slovakia,s.r.o. 8.mája 370, 089 01 Svidník 46247220 Mária Šareková Hospodárka
100/2016 montáž IT zostavy 70,00 08.11.2016 Jozef Palutka-ALLY Helsinská 2,040 23 Košice 41032593 Mária Šareková Hospodárka
101/2016 Nákup polykarbonátu 80,00 09.11.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381 Mária Šareková Hospodárka
102/2016 Školské multilicencie:didakta-matematika 260,00 09.11.2016 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. Jánošíková 1,010 01 Žilina 36665134 Mária Šareková Hospodárka
103/2016 Chémia do bazéna 600,00 11.11.2016 CM Bazény,s.r.o. Drieňova 1, 040 01 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
104/2016 Údržba kopírovacieho stroja 30,00 10.11.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
105/2016 Nákup polykarbonátu 80,00 15.11.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381 Mária Šareková Hospodárka
106/2016 Nákup kalendárov,kanc.mat. 400,00 15.11.2016 Iveta Sokolová-OPTIMA Jakobyho 1,040 01 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
107/2016 Oprava úniku vody 200,00 24.11.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
108/2016 Nákup RCD prehrávača 100,00 24.11.2016 ELSATEX Pri prachárni4,040 11 Košice 10804692 Mária Šareková Hospodárka
109/2016 Oprava elektrického obvodu 200,00 29.11.2016 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
110/2016 Stravné lístky 57,60 01.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava 31396674 Mária Šareková Hospodárka
111/2016 Kancelársky materiál 60,00 02.12.2016 PRESTO-CO,s.r.o. Jahodová 4,080 01 Prešov 36451371 Mária Šareková Hospodárka
112/2016 Služby VO - Kovové šatňové skrinky 4 200,00 29.11.2016 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,040 11 Košice 35540419 Mária Šareková Hospodárka
113/2016 Tonery 100,00 07.12.2016 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62, 040 11 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
114/2016 Plastový kryt na studňu 100,00 08.12.2016 TOPlast,s.r.o. Werfwrova1,040 11 Košice 36213241 Mária Šareková Hospodárka
115/2016 Šatňové skrinky kovové 4 200,00 14.12.2016 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874 Mária Šareková Hospodárka
116/2016 Nákup farieb 40,00 14.12.2016 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173, 040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
117/2016 Pracovná porada-SF 585,00 15.11.2016 HS Servis,s.r.o. Trieda SNP 88,040 11 Košice
Mária Šareková Hospodárka
118/2016 Korková nástenka 70,00 15.12.2016 KOROK SK,s.r.o. Staviteľská 1,831 04 Bratislava
Mária Šareková Hospodárka
119/2016 Nákup kníh 160,00 15.12.2016 Martinus.sk,s.r.o. M.R.Štefaníka 58,036 01 Martin 36440531 Mária Šareková Hospodárka
120/2016 Nákup polykarbonátu 500,00 19.12.2016 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84,040 11 Košice 44918381 Mária Šareková Hospodárka
121/2016 Nákup hygienických potrieb do WC 70,00 19.12.2016 PAPERA,s.r.o. Čerešňova 17, Banská Bystrica 46082182 Mária Šareková Hospodárka
122/2016 Sedacie vaky 170,00 19.12.2016 KIKA nábytok SK,s.r.o. Moldavská cesta 34,040 11 Košice 35883103 Mária Šareková Hospodárka
123/2016 Sedačka 150,00 19.12.2016 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Pri prachárni 15,040 11 Košice 36501891 Mária Šareková Hospodárka
124/2016 Koberec do knižnice 120,00 19.12.2016 Interier Invest ,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381 Mária Šareková Hospodárka
125/2016 Sedačka do zborovne 120,00 19.12.2016 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Pri prachárni 15,040 11 Košice 36501891 Mária Šareková Hospodárka
126/2016 Renovácia zborovne 8 700,30 19.12.2016 BALKAR,s.r.o. Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/Topľou 44441576 Mária Šareková Hospodárka
127/2016 Nákup TV náradia 140,00 19.12.2016 PROagility,s.r.o. Kpt.Weinholda 18/30,972 43 Zemianske Kostoľany 46347372 Mária Šareková Hospodárka
128/2016 Nákup TV náradia 100,00 19.12.2016 Multi šport,J.Kločanka Hollého 64,071 01 Michalovce 40036502 Mária Šareková Hospodárka
129/2016 Nákup materiálu na údržbu 170,00 19.12.2016 Hornbach-baumarkt SK.spol.s.r.o. Moldavská cesta 22,040 1 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
130/2016 Drevený obklad do telocvične 700,00 19.12.2016 Miloš Bakaľár Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/Topľou 40052443 Mária Šareková Hospodárka
131/2016 Údržba kopírovacieho stroja 400,00 19.12.2016 Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1,040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
132/2016 nákup PVC Strong 980,00 22.12.2016 Interier Invest ,s.r.o. Kukučínová 23,040 01 Košice 36190381 Mária Šareková Hospodárka
133/2016 Nákup upratovacích vozíkov 500,00 22.12.2016 Mgr.Dereníková-HYgart Nábrežná 861/13,085 01 Bardejov 34514805 Mária Šareková Hospodárka
134/2016 Nákup čistiacich prostriedkov 987,00 22.12.2016 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
135/2016 Nákup materiálu do zborovne 394,01 22.12.2016 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka