Objednávky 2017

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota) Dátum vyhotovenia Dodávateľ IČO Podpísal (-a)
Obchodné meno Adresa Meno a priezvisko Funkcia
01/2017 Rozbor bazénovej vody 65,80 01.01.2017 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723 Mária Šareková Hospodárka
02/2017 Nákup farieb 200,00 09.01.2017 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
03/2017 Zelená magnetická nekeramická tabuľa 65,00 13.01.2017 GOTANA,s.r.o. 086 11 Hrabovec 140 46279491 Mária Šareková Hospodárka
04/2017 Slávik Slovenska 2017 2,50 23.01.2017 ARES,spol.s.r.o. Banšellová 4, 821 040 Bratislava 31363822 Mária Šareková Hospodárka
05/2017 Stojany na časopisy do zborovne 100,00 23.01.2017 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
06/2017 Web hosting 95,00 23.01.2017 WebSupport,s.r.o. Staré grunty 12,841 040 Bratislava 36421928 Mária Šareková Hospodárka
07/2017 Nákup farieb 70,00 09.02.2017 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
08/2017 Oprava kúrenia 200,00 15.02.2017 BPMK,s.r.o. Južné Nábrežie 13,040 01 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
09/2017 Údržba kopírovacieho stroja 30,00 10.02.2017 Ing. Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
10/2017 Odznak- zápis 40,00 22.02.20107 Online-group,s.r.o. Švabinského 1, 851 01 Bratislava 47119594 Mária Šareková Hospodárka
11/2017 Súprava plastových odpadkových košov 30,00 02.03.2017 B2B Partner,s.r.o. Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44413467 Mária Šareková Hospodárka
12/2017 Chemikálie na úpravu vody 250,00 03.03.2017 CM Bazény,s.r.o. Drieňová 1 ,Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
13/2017 Hmotná núdza 199,20 06.03.2017 MVDr.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
14/2017 Materiál na dezinfekciu 200,00 06.03.2017 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
15/2017 Magnetky s logom školy na zápis 75,00 06.03.2017 PERA,s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
16/2017 Prenájom TV-súťaž 150,00 13.03.2017 Gymnastik Košice Popradská 84, 040 11 Košice 35536446 Mária Šareková Hospodárka
17/2017 Nákup farieb 115,00 13.03.2017 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
18/2017 Údržba kopírovacieho stroja 30,00 24.03.2017 Ing. Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
19/2017 Skrinka do zborovne 140,00 24.03.2017 Balkar,s.r.o. Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/T 44441576 Mária Šareková Hospodárka
20/2017 Odborná skúška plynu 100,00 28.03.2017 BPMK,s.r.o. Južné Nábrežie 13,040 01 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
21/2017 Stravné lístky 300,00 29.03.2017 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o P.O.Box 109,820 05 Bratislava 31396674 Mária Šareková Hospodárka
22/2017 Nálepky s logom školy na zápis 40,00 28.03.2017 PERA,s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
23/2017 Ceny na súťaž - KŠÚ 190,00 05.04.2017 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534 Mária Šareková Hospodárka
24/2017 Chemikálie na úpravu vody 250,00 26.04.2017 CM Bazény,s.r.o. Drieňová 1 ,Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
25/2017 Slávnostná pedagogická porada _SF 700.00 05.05.2017 Ranč Šugov Šugovská dolina,044 25 Nižný Medzev 42407621 Mária Šareková Hospodárka
26/2017 Nákup farieb 70.00 09.05.2017 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
27/2017 Nákup materiálu 140.00 17.05.2017 Milan Koyš-Vodár Bukovec 159,040 20 Malá Ida 30248558 Mária Šareková Hospodárka
28/2017 Doplnenie lekárničiek 70.00 17.05.2017 ARTKE s.r.o. Čajakova 2,040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
29/2017 Zdravotnícka taška prvej pomoci 70.00 18.05.2017 Homegym,s.r.o. Na Zahradách 3517/2A,690 020 Breclav 27708144 Mária Šareková Hospodárka
30/2017 Kancelársky papier 300.00 18.05.2017 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
31/2017 Nákup OOpp 450.00 19.05.2017 emCar Florianska 10,040 11 Košice 33694958 Mária Šareková Hospodárka
32/2017 Veľkokapacitný kontajner 450.00 23.05.2017 Kosit,a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36205214 Mária Šareková Hospodárka
33/2017 Nákup farieb 20,00 23.05.2017 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
34/2017 Autobusová doprava 150,00 23.05.2017 STAREXPRESS Moldavská cesta 35,040 11 Košice 36711551 Mária Šareková Hospodárka
35/2017 Hygienické potreby 380,00 24.05.2017 Mgr. Dereníková-HYGART Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 34514805 Mária Šareková Hospodárka
36/2017 Nákup uhlovej brúsky 72,00 24.05.2017 Inetrnet MALL Slovakia,s.r.o. Galvaniho 6,821 040 Bratislava 35950226 Mária Šareková Hospodárka
37/2017 Knihy AJ 22,00 31.05.2017 Ing.J.Strapec OXICO Panónska cesta 6, 815 04 Bratislava 11667958 Mária Šareková Hospodárka
38/2017 Hav.stav-únik vody 100,00 01.06.2017 BPMK,s.r.o. Južné Nábrežie 13,040 01 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
39/2017 Nákup cien na súťaž-štafetový beh 60,00 05.06.2017 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534 Mária Šareková Hospodárka
40/2017 Nákup cien na súťaž-štafetový beh 190,00 05.06.2017 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534 Mária Šareková Hospodárka
41/2017 Chemikálie na úpravu vody 450,00 08.06.2017 CM Bazény,s.r.o. Drieňová 1 ,Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
42/2017 Plakety s textom 100,00 08.06.2017 POHÁRY BAUER,s.r.o. Jandová 3/10,190 00 Praha 9 27187284 Mária Šareková Hospodárka
43/2017 Interaktívna tabuľa 720,00 09.06.2017 TA TRIUPH-Adler Slovakia,s.r.o. Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 31345638 Mária Šareková Hospodárka
44/2017 Oprava a revízia TV náradia 150,00 09.06.2017 Vladimír Micenko Húsková 15,040 11 Košice 14307472 Mária Šareková Hospodárka
45/2017 Žalúzie do kancelárií 200,00 29.06.2017 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586 Mária Šareková Hospodárka
46/2017 Maliarsky materiál 100,00 04.07.2017 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
47/2017 Nákup prvouky pre 2. ročník 200,00 06.07.2017 AITEC,s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava 43829171 Mária Šareková Hospodárka
48/2017 Nákup čistiacich prostriedkov 750,00 11.07.2017 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
49/2017 Nákup tonerov 130,00 17.07.2017 KOFAX, s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
50/2017 Maliarsky materiál 40,00 20.07.2017 Dom farieb,spol.s.r.o. Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101 Mária Šareková Hospodárka
51/2017 Nákup vysávača 89.00 26.07.2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. Galvaniho 6,821 040 Bratislava 35950226 Mária Šareková Hospodárka
52/2017 Nákup kanc. materiálu 150,00 15.08.2017 PRESTO CO,s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36451371 Mária Šareková Hospodárka
53/2017 Nákup tlačív 150,00 28.08.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 17055270 Mária Šareková Hospodárka
54/2017 aSc rozvrhy 63,00 28.08.2017 ASC Applied Software Cons.,s.r.o. Svoradova 71, 811 03 Bratislava 31361161 Mária Šareková Hospodárka
55/2017 Nákup tlačív 20,00 31.08.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 17055270 Mária Šareková Hospodárka
56/2017 Plastové kryty na stoličky čierne 150,00 31.08.2017 eVector s.r.o. Coboriho 2,949 01 Nitra
Mária Šareková Hospodárka
57/2017 Nákup kroník 200,00 04.09.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 17055270 Mária Šareková Hospodárka
58/2017 Stravné lístky 1 461,60 05.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o P.O.Box 109,820 05 Bratislava 31396674 Mária Šareková Hospodárka
59/2017 Vypracovanie žiadosti oNFP 700,00 14.09.2017 MEDDINVEST Consulting,s.r.o. Lipová 15,082 21 Veľký Šariš 45483078 Mária Šareková Hospodárka
60/2017 Chemikálie na úpravu vody 450,00 25.09.2017 CM Bazény,s.r.o. Drieňová 1 ,Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
61/2017 Reagencie na vodu 200,00 25.09.2017 WAFY chromservis,s.r.o. Elektrárenská 1,831 04 Bratislava 35720590 Mária Šareková Hospodárka
62/2017 Oprava krovinorezu 250,00 26.09.2017 Mountfield SK,s.r.o. Kollárová 85, 036 01 Martin 36377147 Mária Šareková Hospodárka
63/2017 Hmotná núdza 132,80 28.09.2017 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
64/2017 Prevádzkové náklady 50,00 04.10.2017 BPMK,s.r.o. Južné Nábrežie 13,040 01 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
65/2017 Údržba kopírovacieho stroja 30,00 06.10.2017 Ing. Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
66/2017 Licencie 260,00 06.10.2017 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. Jánošíková 1, 010 01 Žilina
Mária Šareková Hospodárka
67/2017 Perá 100,00 10.10.2017 NATIONAL Pen P.O.Box 001,800 90 Bratislava 90
Mária Šareková Hospodárka
68/2017 Oprava zásuvkového obvodu 50,00 10.10.2017 ELEKTRO-DA,Štefan Darasz Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204 Mária Šareková Hospodárka
69/2017 Kancelársky papier 300,00 10.10.2017 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1, 040 01 Košice-Sever 17180392 Mária Šareková Hospodárka
70/2017 Lexan 500,00 12.10.2017 FM-ATYP,s.r.o. Popradská 84, 040 11 Košice 44918381 Mária Šareková Hospodárka
71/2017 Nákup knihy 20,00 12.10.2017 PERA,s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
72/2017 Knihy AJ pre učiteľov 150,00 12.10.2017 MEGABOOKS SK,spol.s.r.o. Kopčianska 3748/41,851 01 Bratislava
Mária Šareková Hospodárka
73/2017 Hygienické potreby 380,00 20.10.2017 Mgr. Dereníková-HYGART Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 34514805 Mária Šareková Hospodárka
74/2017 Nákup tonerov 384,00 20.10.2017 KOFAX, s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
75/2017 Nákup kancelárskych potrieb 400,00 20.10.2017 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
76/2017 Nákup vešiakových háčikov,vrútky 100,00 20.10.2017 KOVSTAV-Ing.Z.Kováčová Slobody 8,040 11 Košice 32464401 Mária Šareková Hospodárka
77/2017 Nákup metod.príručiek-dejepis 20,00 20.10.2017 RAABE,s.r.o. Heydukova 12_14,811 08 Bratislava 35908718 Mária Šareková Hospodárka
78/2017 Nákup Routera 360,00 02.11.2017 ALZA,cz Jateční 33a,170 00 Praha 7 27082440 Mária Šareková Hospodárka
79/2017 Mobilná aplikácia PWA 680,00 02.11.2017 LATZ Trade,s.r.o. Tyršovo nábrežie 10,Košice 46882634 Mária Šareková Hospodárka
80/2017 Technický servis ročný 288,00 02.11.2017 LATZ Trade,s.r.o. Tyršovo nábrežie 10,Košice 46882634 Mária Šareková Hospodárka
82/2017 Nákup oceľového lana 60,00 06.11.2017 Hornbach-baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 35,040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
83/2017 Montáž žalúzii 50,00 06.11.2017 Stanislav Macák-ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice 32481586 Mária Šareková Hospodárka
84/2017 Drevený obklad do TV 900,00 06.11.2017 Miloš Bakaľár Budovateľská 717/44,094 31 Hanušovce n/T 40052443 Mária Šareková Hospodárka
85/2017 Šatňové skrinky kovové 450,00 06.11.2017 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30, Košice 36174874 Mária Šareková Hospodárka
86/2017 Doplnenie lekárničiek 150,00 07.11.2017 ARTKE s.r.o. Čajakova 2,040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
87/2017 Oprava strešnej hydroizolácie 250,00 07.11.2017 Marián Zeleňák-Izolácie Kráľovce 59,044 44 Kráľovce 50217887 Mária Šareková Hospodárka
88/2017 Tlačivá 30,00 10.11.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 B.Bystrica 17055270 Mária Šareková Hospodárka
89/2017 Aktuálizácia softwaru 30,00 13.11.2017 Ing. Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
90/2017 Nákup externého disku 60,00 16.11.2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. Galvaniho 6,821 040 Bratislava 35950226 Mária Šareková Hospodárka
91/2017 Kurz prvej pomoci 120,00 16.11.2017 MEDISON,s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 36679135 Mária Šareková Hospodárka
92/2017 Montáž ITprojektora,držiak projektora 180,00 16.11.2017 Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16,040 01 Košice 31677711 Mária Šareková Hospodárka
93/2017 Revízia prenosných elektr.šk.bazén 1000,00 16.11.2017 Effective energy s.r.o. Coboriho 2,949 01 Nitra 43810187 Mária Šareková Hospodárka
94/2017 Chemikálie na úpravu vody 450,00 28.11.2017 CM Bazény,s.r.o. Drieňová 1 ,Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
95/2017 Stravné lístky 79,20 28.11.2017 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o P.O.Box 109,820 05 Bratislava 31396674 Mária Šareková Hospodárka
96/2017 Skrinky kombinované 4 535,52 28.11.2017 Balkar,s.r.o. Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce n/T 44441576 Mária Šareková Hospodárka
97/2017 Materiál na opravu šatní 100,00 28.11.2017 KOVSTAV-Ing.Z.Kováčová Slobody 8,040 11 Košice 32464401 Mária Šareková Hospodárka
98/2017 Knihy:hravé čítanie 25,00 28.11.2017 FONI book,s.r.o. Kalinčiakova 1,946 51 Nesvadby
Mária Šareková Hospodárka
99/2017 Materiál na údržbu 100,00 05.12.2017 KOVSTAV-Ing.Z.Kováčová Slobody 8,040 11 Košice 32464401 Mária Šareková Hospodárka
100/2017 Polep vchodových dverí 200 05.12.2017 PERA,s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
101/2017 Čistenie kanalizácie-WC na šk.bazéne 150,00 08.12.2017 SEZAKO,s.r.o. Orešanská 11,917 01 Trnava
Mária Šareková Hospodárka
102/2017 Viacúčelové bradlá 80,00 08.12.2017 inSPORTline,s.r.o. Električná 6471,911 01 Trenčín 36311723 Mária Šareková Hospodárka
103/2017 Vypracovanie prev.nákladov TV 50,00 13.12.2017 BPMK,s.r.o. Južné Nábrežie 13,040 01 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
104/2017 KRUPS KP 100B NESCAFÉ 44,00 13.12.2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. Galvaniho 6,821 040 Bratislava 35950226 Mária Šareková Hospodárka
105/2017 Zriadenie služby reg.a el. podaní 720,00 14.12.2017 LOMTEC.com.a.s. Líščie údolie 5,841 04 Bratislava 35795174 Mária Šareková Hospodárka
106/2017 Čistiace prostriedky 800,00 15.12.2017 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
107/2017 Licencie 270,00 19.12.2017 TAKTIK vyd.s.r.o. Krompašska 510/96,040 11 Košice 45258767 Mária Šareková Hospodárka
108/2017 Sušič na vlasy do plaváreň 320,00 20.12.2017 DAMPIER,s.r.o. Župné námestie 5,949 01 Nitra 36564010 Mária Šareková Hospodárka
109/2017 Minisystém SONY,myš 650,00 20.12.2017 FUST PLUS,spol.s.r.o. Na pántoch 18,831 06 Bratislava 35712783 Mária Šareková Hospodárka
110/2017 Gymnastická žinenka 255,00 21.12.2017 Internetový obchod STEMISPORT 8.mája,08 901 Svidník 46247220 Mária Šareková Hospodárka
111/2017 Pokládka linolea 9 547,55 21.12.2017 EK PLAST Palackého 21, 040 01 Košice 36187402 Mária Šareková Hospodárka
112/2017 Kancelársky materiál 380,00 21.12.2017 MVDr.Z.Kudrecová-DUMAR Cyklistická 1,040 01 Košice 47468874 Mária Šareková Hospodárka
113/2017 Športové potreby 500,00 21.12.2017 RichSport s.r.o. Osloboditeľov 42,040 11 Košice 36740624 Mária Šareková Hospodárka
114/2017 Údržba kopírovacieho stroja 400,00 22.12.2017 Ing. Miroslav Sokol-OPTIMAX Jakobyho 1, 040 01 Košice 14394979 Mária Šareková Hospodárka
115/2017 Materiál na údržbu 50,00 28.12.2017 PhDr. M.Šamová-MAŠA Važecká 2, 040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka