Objednávky 2018

Identifikačný údaj

Popis plnenia

Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota)

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ

IČO

Podpísal (-a)

Obchodné meno

Adresa

Meno a priezvisko

Funkcia

1/2018

Rozbor bazénovej vody

658,00

02.01.2018

RÚVZ

Ipeľská 1, 040 11 Košice

606723

Mária Šareková

Hospodárka

2/2018

Vyhľadanie úniku vody pri TV

200,00

23.01.2018

BPMK,s.r.o.

Južné nábrežie 13,042 19 Košice

44518684

Mária Šareková

Hospodárka

3/2018

Web hosting

95,00

23.01.2018

WebSupport,s.r.o.

Staré grunty 12, 841 04 Bratislava

36421928

Mária Šareková

Hospodárka

4/2018

Slávik Slovenska 2018

2,50

05.02.2018

ARES,spol.s.r.o.

Banšellová 4, 821 04 Bratislava

31363822

Mária Šareková

Hospodárka

5/2018

Chemikálie na úpravu vody

50,00

06.02.2018

CM Bazény,s.r.o.

Drieňova 1, 040 22 Košice

31650007

Mária Šareková

Hospodárka

6/2018

Aktualizácia bezpečnostného projektu

180,00

06.02.2018

CUBS plus,s.r.o.

Masarykova 21, 040 01 Košice

46943404

Mária Šareková

Hospodárka

7/2018

Skrinka do RŠ,dosky na lavice

300,00

07.02.2018

Mgr.P.Kaščák-PiKej

Taľka89,042 12 Lipníky

47795166

Mária Šareková

Hospodárka

8/2018

Odznaky na zápis

35,00

23.02.2018

Online-group,s.r.o.

Švabinského 1,851 01 Bratislava

47119594

Mária Šareková

Hospodárka

9/2018

Výmena svietidiel v telocvični

3 935,64

01.03.2018

ELTIP,s.r.o.

Bohdanovce 333,044 16 Bohdanovce

47526041

Mária Šareková

Hospodárka

10/2018

Chemikálie na úpravu vody

350,00

06.03.2018

CM Bazény,s.r.o.

Drieňova 1, 040 22 Košice

31650007

Mária Šareková

Hospodárka

11/2018

Vypracovanie výpočtov-elektrina

50,00

06.03.2018

BPMK,s.r.o.

Južné nábrežie 13,042 19 Košice

44518684

Mária Šareková

Hospodárka

12/2018

Archívne spony

72,00

09.03.2018

SPONKA,s.r.o.

Štefániková 817,020 01 Púchov

51132907

Mária Šareková

Hospodárka

13/2018

Hmotná núdza

149,40

09.03.2018

DUMAR-SK,s.r.o.

Južná trieda 48,040 01 Košice

47468874

Mária Šareková

Hospodárka

14/2018

Počítač

250,00

14.03.2018

MB TECH BB,s.r.o.

Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica

36622524

Mária Šareková

Hospodárka

15/2018

Magnetky na zápis

75,00

19.03.2018

PERA,s.r.o.

Humenská 33,040 11 Košice

46978178

Mária Šareková

Hospodárka

16/2018

Pokládka linolea

3 364,48

26.03.2018

EK PLAST

Palackého 21, 040 01 Košice

36187402

Mária Šareková

Hospodárka

17/2018

Deratizácia

30,00

26.03.2018

ASANARATES s.r.o.

Park Angelinum 4,040 01 Košice

36606693

Mária Šareková

Hospodárka

18/2018

Stravné lístky za I.Q.2018

342,00

26.03.2018

Up Slovensko,s.r.o.

Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava

31396674

Mária Šareková

Hospodárka

19/2018

Textilná rohož,kovový regál,skriňa kovová

970,00

11.04.2018

B2B Partner

Šuleková 2, 811 06 Bratislava

44413467

Mária Šareková

Hospodárka

20/2018

Čistiace prostriedky

650,00

16.04.2018

PhDr. M.Šamová - MAŠA

Važecká 2, 040 12 Košice

17167078

Mária Šareková

Hospodárka

21/2018

Chemikálie na úpravu vody

100,00

16.04.2018

CM Bazény,s.r.o.

Drieňova 1, 040 22 Košice

31650007

Mária Šareková

Hospodárka

22/2018

Materiál na kosenie

66,00

17.04.2018

Mountfield SK,s.r.o.

Kolárová 85,036 01 Martin

36377147

Mária Šareková

Hospodárka

23/2018

Slávnostná pedagogická porada

600,00

18.04.2018

RÉVA restaurant

Turňa nad Bodvou 654

46782478

Mária Šareková

Hospodárka

24/2018

Terénne úpravy na školskom ihrisku

240,00

18.04.2018

HATOPtrend,s.r.o.

Jarná 413/2,076 64 Zemp.Teplica

51172585

Mária Šareková

Hospodárka

25/2018

Doplnenie lekárničiek

180,00

25.04.2018

ARTKE,s.r.o.

Čajakova 2,040 01 Košice

43791760

Mária Šareková

Hospodárka

26/2018

Nákup cypruštekov,hnojivo,farby

120,00

27.04.2018

HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o.

Moldavská cesta 22, 040 11 Košice

35838949

Mária Šareková

Hospodárka

27/2018

Údržba kop.stroja KM bizhub 163

100,00

30.04.2018

M.Sokol-OPTIMAX

Jakobyho 1,040 01 Košice

14394979

Mária Šareková

Hospodárka

28/2018

Konzultácie k projektu

100,00

30.04.2018

MEDIINVEST, s.r.o.

Lipová 15,082 21 Veľký Šariš

44555890

Mária Šareková

Hospodárka

29/2018

Archívne krabice

70,00

04.05.2018

EMBA TRADE,spol.s.r.o.

Komárňanská cesta 13,942 01 N. Zámky

34142860

Mária Šareková

Hospodárka

30/2018

Nákup učebníc

90,00

04.05.2018

TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.

Krompašská 510/96,040 11 Košice

45258767

Mária Šareková

Hospodárka

32/2018

Chemikálie na úpravu vody

400,00

25.05.2018

CM Bazény,s.r.o.

Drieňova 1, 040 22 Košice

31650007

Mária Šareková

Hospodárka

31/2018

Kriketová loptička kožená

55,00

04.05.2018

Učebné pomôcky,s.r.o.

Jegorovova 37,974 01 B. Bystrica

31641199

Mária Šareková

Hospodárka

33/2018

SF- autobus

130,00

25.05.2018

Ľubomír Šimon

Roľnícka 2, 040 01 Košice

40185745

Mária Šareková

Hospodárka

34/2018

Nákup zatrávňovačov

100,00

29.05.2018

HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o.

Moldavská cesta 22, 040 11 Košice

35838949

Mária Šareková

Hospodárka

35/2018

WINIBEU-Integrovaný balik

70,00

04.06.2018

IVES

Čsl.armády 20,040 18 Košice

162957

Mária Šareková

Hospodárka

36/2018

Plakety s textom

100,00

05.06.2018

Poháry Bauer,s.r.o.

Jandová 3/10,190 00 Praha 9

27187284

Mária Šareková

Hospodárka

37/2018

OOPP

400,00

06.06.2018

JURTEX,Vladimír Jrko

Fejova 1, 040 01 Košice

32519150

Mária Šareková

Hospodárka

38/2018

Nákup kanc.papiera

390,00

06.06.2018

Activa Slovakia,s.r.o.

Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava

35787180

Mária Šareková

Hospodárka

39/2018

Deratizácia

30,00

11.06.2018

ASANARATES s.r.o.

Park Angelinum 4,040 01 Košice

36606693

Mária Šareková

Hospodárka

40/2018

Revízia tv náradia

100,00

11.06.2018

Vladimír Micenko

Húsková 15,040 23 košice

14307472

Mária Šareková

Hospodárka

41/2018

Maliarsky materiál

200,00

28.06.2018

Stavebniny Kušnír

Kavečianska cesta 8,040 01 Košice

47564831

Mária Šareková

Hospodárka

42/2018

Kanc.materiál,školské kriedy

200.00

11.07.2018

Activa Slovakia,s.r.o.

Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava

35787180

Mária Šareková

Hospodárka

43/2018

Čistiace prostriedky

950,00

11.07.2018

PhDr. M.Šamová - MAŠA

Važecká 2, 040 12 Košice

17167078

Mária Šareková

Hospodárka

44/2018

Tonery

160,00

12.07.2018

KOFAX,s.r.o.

Moyzesova 62,040 01 Košice

31648843

Mária Šareková

Hospodárka

45/2018

Hygienický materiál

380,00

24.07.2018

HygArt s.r.o.

Nábrežná 861/15,08 501 Bardejov

51447878

Mária Šareková

Hospodárka

46/2018

Školská huba

35,00

11.08.2018

PhDr. M.Šamová - MAŠA

Važecká 2, 040 12 Košice

17167078

Mária Šareková

Hospodárka

47/2018

Prvouka pre 2.ročník

230,00

27.08.2018

TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.

Krompašská 510/96,040 11 Košice

45258767

Mária Šareková

Hospodárka

48/2018

Koberec do škd

80,00

27.08.2018

Merkury market Slovakia,s.r.o.

Duklianska 11, Prešov

36501891

Mária Šareková

Hospodárka

49/2018

Stravné lístky za III.Q.2018

1612,80

28.08.2018

Up Slovensko,s.r.o.

Tomášiková 23/D,821 01 Bratislava

31396674

Mária Šareková

Hospodárka

50/2018

Tlačivá-prehľad o neprít. žiaka

200,00

03.09.2018

ŠEVT a.s.

Cement. cesta 16,974 72 B.Bystrica

31331131

Mária Šareková

Hospodárka

51/2018

Interaktívna biológia-licencia

90,00

03.09.2018

TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.

Krompašská 510/96,040 11 Košice

45258767

Mária Šareková

Hospodárka

52/2018

Kancelársky kontajner-2ks

220,00

03.09.2018

Mgr.P.Kaščák-PiKej

Taľka89,042 12 Lipníky

47795166

Mária Šareková

Hospodárka

53/2018

Náter ploroti plesni

25,00

03.09.2018

Stavebniny Kušnír

Kavečianska cesta 8,040 01 Košice

47564831

Mária Šareková

Hospodárka

54/2018

Kancelárske potreby

80,00

10.09.2018

TOP OFFICE s.r.o.

Hlavná 922, 925 01 Matúškovo

36355160

Mária Šareková

Hospodárka

55/2018

Učebnice AJ

240,00

10.09.2018

MEGAbooks sk,spol.s.r.o..

Kopčianska 3748/41,851 01 Bratislava

36699594

Mária Šareková

Hospodárka

56/2018

Sekera,mačeta

100,00

14.09.2018

Internet Mall Slovakia,s.r.o.

Galvaniho 6, Bratislava

Mária Šareková

Hospodárka

57/2018

Pohovky

300,00

14.09.2018

MOB Interier s.r.o.

Opatovská 651/33,911 01 Trenčín

44413467

Mária Šareková

Hospodárka

58/2018

Aku skrutkovač

109,00

18.09.2018

HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o.

Moldavská cesta 22, 040 11 Košice

35838949

Mária Šareková

Hospodárka

59/2018

Kanc. stolička, kreslá

620,00

25.09.2018

B2B Partner

Šuleková 2, 811 06 Bratislava

44413467

Mária Šareková

Hospodárka

60/2018

Vymurovanie priečok,zárubne,dvere

1000,00

25.09.2018

Balkar s.r.o.

Budovateľská 718/45,Vranov n/T

44441576

Mária Šareková

Hospodárka

61/2018

Hyg.a synt.náter,pláv.podl.s montážou

1200,00

25.09.2018

Balkar s.r.o.

Budovateľská 718/45,Vranov n/T

44441576

Mária Šareková

Hospodárka

62/2018

Chránená dielňa

2000,00

19.10.2018

Balkar s.r.o.

Budovateľská 718/45,Vranov n/T

44441576

Mária Šareková

Hospodárka

63/2018

Údržba kopírovacieho stroja

100,00

25.09.2018

M.Sokol-OPTIMAX

Jakobyho 1,040 01 Košice

14394979

Mária Šareková

Hospodárka

64/2018

Hmotná núdza

149,40

03.10.2018

DUMAR-SK,s.r.o.

Južná trieda 48,040 01 Košice

47468874

Mária Šareková

Hospodárka

65/2018

Kancelársky materiál

90,00

03.10.2018

DUMAR-SK,s.r.o.

Južná trieda 48,040 01 Košice

47468874

Mária Šareková

Hospodárka

66/2018

Sedacie vaky-škd

140,00

05.10.2018

INETRMEDIC SK,s.r.o.

Forbasy 53, 065 01 Forbasy

50454854

Mária Šareková

Hospodárka

67/2018

Hadičky do dávkovačov

60,00

05.10.2018

CM Bazény,s.r.o.

Drieňova 1, 040 22 Košice

31650007

Mária Šareková

Hospodárka

68/2018

Revízia plynu

100,00

15.10.2018

BPMK,s.r.o.

Južné nábrežie 13,042 19 Košice

44518684

Mária Šareková

Hospodárka

69/2018

Revízia budovy školy,TV,poč.uč.,plav.

1000,00

15.10.2018

Effective energy s.r.o.

Coboriho 2,949 01 Nitra

43810187

Mária Šareková

Hospodárka

70/2018

Chemikálie na úpravu vody

400,00

15.10.2018

CM Bazény,s.r.o.

Drieňova 1, 040 22 Košice

31650007

Mária Šareková

Hospodárka

71/2018

LOGICO rámik,matematika

23,30

15.10.2018

Pro Solutions s.r.o.

Hroznova 3/A,831 01 Bratislava

35848260

Mária Šareková

Hospodárka

72/2018

Údržba kopírovacieho stroja

200,00

19.10.2018

M.Sokol-OPTIMAX

Jakobyho 1,040 01 Košice

14394979

Mária Šareková

Hospodárka

73/2018

Deratizácia

30,00

19.10.2018

ASANARATES s.r.o.

Park Angelinum 4,040 01 Košice

36606693

Mária Šareková

Hospodárka

74/2018

Likvidácia vyradeného majetku

400,00

23.10.2018

KOSIT, a.s.

Rastislavova 98,043 46 Košice

36205214

Mária Šareková

Hospodárka

75/2018

Lampa a filter do dataprojektora

100,00

23.10.2018

Web Retail s.r.o.

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

28876431

Mária Šareková

Hospodárka

76/2018

Tonery do tlačiarní

600,00

07.11.2018

KOFAX,s.r.o.

Moyzesova 62,040 01 Košice

31648843

Mária Šareková

Hospodárka

77/2018

Tonery farebné do tlačiarne

160,00

07.11.2018

KOFAX,s.r.o.

Moyzesova 62,040 01 Košice

31648843

Mária Šareková

Hospodárka

78/2018

Počítač do kanc. RŠ

510,00

15.11.2018

MB TECH BB,s.r.o.

Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica

36622524

Mária Šareková

Hospodárka

79/2018

Laminátová podlaha+príslušenstvo

300,00

19.11.2018

MERKURY market Slovakia,s.r.o.

Duklianska 11, Prešov

36501891

Mária Šareková

Hospodárka

80/2018

Kancelársky papier

430,00

20.11.2018

Activa Slovakia,s.r.o.

Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava

35787180

Mária Šareková

Hospodárka

81/2018

Chemikálie na úpravu vody

800,00

20.11.2018

CM Bazény,s.r.o.

Drieňova 1, 040 22 Košice

31650007

Mária Šareková

Hospodárka

82/2018

Tabuľa nekeramická

180,00

22.11.2018

Gotana s.r.o.

Mária Šareková

Hospodárka

83/2018

Kalendáre,diáre

300,00

22.11.2018

Iveta Sokolová-OPTIMA

Tokajícka 4,040 22 Košice

33634319

Mária Šareková

Hospodárka

84/2018

Plastové okná do malej TV

4 225,10

24.11.2018

Nové okno,s.r.o.

Kostolná 20, 044 13 Valaliky

36212598

Mária Šareková

Hospodárka

86/2018

Tlačiareň OKI C 332 dn

160,00

30.11.2018

Ing.L.lemesanyi-KOPIA KE

Bauerova 30,040,23 Košice

40408507

Mária Šareková

Hospodárka

87/2018

Takrovacia pištoľ,spinky

94,00

03.12.2018

PAPERA,s.r.o

Čerešňova 17,974 05 B.Bystrica

46082182

Mária Šareková

Hospodárka

88/2018

Servítky,PVC riad

40,00

03.12.2018

PhDr. M.Šamová - MAŠA

Važecká 2, 040 12 Košice

17167078

Mária Šareková

Hospodárka

92/2018

Šatňové skrinky kovové

4 147,20

05.12.2018

Konimpex,s.r.o.

Jantárová 30,040 01 Košice

36174874

Mária Šareková

Hospodárka

93/2018

UP-Logico picolo : M,SJ,Prír.

48,00

07.12.2018

Pro Solutions,s.r.o.

Hroznova 3/A,831 01 Bratislava 1

35848260

Mária Šareková

Hospodárka

94/2018

Hygienické potreby

580,00

07.12.2018

Mgr.Dereníková-HYGART

Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov

51447878

Mária Šareková

Hospodárka

95/2018

Test obkresľovania,CATO,CMAS,Diagn.

470,00

07.12.2018

Psychodiagnostika,a.s.

Mickieviczova 2,811 07 Bratislava

31385770

Mária Šareková

Hospodárka

96/2018

Knihy

60,00

07.12.2018

Distribučná agentúra AD REM

Mánesovo nám.6,851 01 Bratislava

11782889

Mária Šareková

Hospodárka

97/2018

Reklamný pútač

400,00

07.12.2018

PERA,s.r.o.

Humenská 33,040 11 Košice

46978178

Mária Šareková

Hospodárka

98/2018

Diagnostika a oprava zdrojov

20,00

07.12.2018

MB TECH BB s.r.o.

Zvol. cesta 37,974 01 B.Bystrica

36622524

Mária Šareková

Hospodárka

99/2018

Počítače 3 ks

999,00

07.12.2018

MB TECH BB s.r.o.

Zvol. cesta 37,974 01 B.Bystrica

36622524

Mária Šareková

Hospodárka

101/2018

Vysávače 2 ks

200,00

07.12.2018

FAST PLUS spol.s.r.o.

Na pántoch 18,831 06 Bratislava

35712783

Mária Šareková

Hospodárka

102/2018

Licencia

180,00

07.12.2018

TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.

Krompašská 510/96,040 11 Košice

45258767

Mária Šareková

Hospodárka

103/2018

Slávnostná ped.rada - SF

675,00

07.12.2018

HS Servis s.r.o.

Tr. SNP 88,040 11 Košice

36575046

Mária Šareková

Hospodárka

104/2018

LED žiarovky 150 ks

400,00

07.12.2018

V-TAC,s.r.o.

M.Benku 2341/9,955 03 Topoľčany

47553413

Mária Šareková

Hospodárka

105/2018

TV náradie

640,00

07.12.2018

inSPORTline,s.r.o.

Električná 6471,911,01 Trenčín

36311723

Mária Šareková

Hospodárka

106/2018

Odkvapkávače na topánky,podložka

140,00

07.12.2018

PhDr. M.Šamová - MAŠA

Važecká 2, 040 12 Košice

17167078

Mária Šareková

Hospodárka

107/2018

Knihy

160,00

12.12.2018

Distribučná agentúra AD REM

Mánesovo nám.6,851 01 Bratislava

11782889

Mária Šareková

Hospodárka

108/2018

Pokládka linolea v triedach

4 907,00

13.12.2018

EK Plast

Palackého 21, 040 01 Košice

36187402

Mária Šareková

Hospodárka

109/2018

Oprava schodových líšt

400,00

17.12.2018

EK Plast

Palackého 21, 040 01 Košice

36187402

Mária Šareková

Hospodárka

110/2018

Servis bazénovej jednotky

650,00

17.12.2018

Klimavex,a.s.

Mánesová 11,040 01 Košice

46074201

Mária Šareková

Hospodárka

111/2018

Materiál na údržbu

550,00

17.12.2018

Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o.

Moldavská cesta 22,040,11 Košice

35838949

Mária Šareková

Hospodárka

112/2018

Príkl.vrtačka,brúska,hoblík

500,00

17.12.2018

Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o.

Moldavská cesta 22,040,11 Košice

35838949

Mária Šareková

Hospodárka

113/2018

Koberce škd

500,00

17.12.2018

Interiér Invest,s.r.o.

Kukučínová 23,040,01 Košice

36190381

Mária Šareková

Hospodárka

114/2018

Žalúzie do 5 tried

1 000,00

17.12.2018

Stanislav Macák-ATYP

Výstavby 2,040 11 Košice

32481586

Mária Šareková

Hospodárka