Objednávky 2019

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (odhadovaná hodnota) Dátum vyhotovenia Dodávateľ IČO Podpísal (-a)
Obchodné meno Adresa Meno a priezvisko Funkcia
1/2019 Rozbor bazénovej vody 658,00 08.01.2019 RÚVZ Ipeľská 1, 040 11 Košice 606723 Mária Šareková Hospodárka
2/2019 Vypracovanie výpočtov-elektrina 50,00 21.01.2019 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
3/2019 Odstránenie radiátorov zo šatní 150,00 21.01.2019 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
4/2019 Nábytok do tried 9 810,00 24.01.2019 Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45,094 31 Hanušovce N/Topľou 44441576 Mária Šareková Hospodárka
5/2019 Web hosting 95,00 24.01.2019 WebSupport,s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 Mária Šareková Hospodárka
06/2019 Tlačivá 300,00 07.02.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 B.B. 31331131 Mária Šareková Hospodárka
07/2019 Modul do DDS 160,00 25.02.2019 VEMA,s.r.o. Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374 Mária Šareková Hospodárka
08/2019 Slávik 2019 3,00 25.02.2019 ARES,spol.s.r.o. Športová 5,831 04 Bratislava 31363822 Mária Šareková Hospodárka
09/2019 Havarijný stav elektr.-zborovňa 150,00 27.02.2019 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
10/2019 Hmotná núdza - UP 149,40 01.03.2019 DUMAR SK,s.r.o. Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874 Mária Šareková Hospodárka
11/2019 Údržba kopírovacieho stroja KM 163 35,00 04.03.2019 Miroslav Sokol-OPTIMAX Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
12/2019 Odznak na zápis 55,00 08.03.2019 Online-group,s.r.o. Švabinského 1,851 01 Bratislava 47484144 Mária Šareková Hospodárka
13/2019 Magnetky na zápis 85,00 08.03.2019 PERA,s.r.o. Humenská 33, 040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
14/2019 Občerstvenie -Deň učiteľov/SF 500,00 21.03.2019 GLOBAL FINE,s.r.o. Werferova 1, 040 11 Košice 36209325 Mária Šareková Hospodárka
15/2019 Pokládka schodových líšt 400,00 21.03.2019 EK PLAST Palackého 21,040 01 Košice 36187402 Mária Šareková Hospodárka
16/2019 Počítač 280,00 22.03.2019 MB TECH BB,s.r.o. Zvolenská cesta 37,974 01 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
17/2019 Mandátny certifikát 140,00 28.03.2019 DISIG,a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35975946 Mária Šareková Hospodárka
18/2019 Modul na rekreačné poukazy 30,00 02.04.2019 VEMA,s.r.o. Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 31355374 Mária Šareková Hospodárka
19/2019 Elektromateriál 30,00 05.04.2019 AERIAL,s.r.o. Stará Spišská cesta 20/A,Košice 31734235 Mária Šareková Hospodárka
20/2019 Slávnostná pedagogická porada-SF 600,00 08.04.2019 Bokšov 044 810 Veľká Lodina
Mária Šareková Hospodárka
21/2019 Materiál na metodický deň 150,00 11.04.2019 KOVSTAV-Ing.Z.Kováčová Slobody 8,040 11 Košice 32464401 Mária Šareková Hospodárka
22/2019

Mária Šareková Hospodárka
23/2019 Autobus 150,00 11.04.2019 Ľubomír Šimon Roľnícka 12,040 01 Košice 40185745 Mária Šareková Hospodárka
24/2019 Čistiace prostriedky 950,00 12.04.2019 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
25/2019 Kancelársky materiál 400,00 26.04.2019 Activa Slovakia s.r.o. Štúrova 13,814 99 Bratislava 35787180 Mária Šareková Hospodárka
26/2019 Doplnenie lekárničiek 180,00 02.05.2019 ARTKE s.r.o. Čajaková 2,040 01 Košice 43791760 Mária Šareková Hospodárka
27/2019 Nákup kopírovacieho stroja 1000,00 03.05.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
28/2019 Tonery do KM bizhub 223 170,00 03.05.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
29/2019 Farebné tonery do tlačiarne 160,00 06.05.2019 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
30/2019 Športové stopky 60,00 06.05.2019 ŠPORT PROFESIONÁL,s.r.o. Rubínová 2, 040 11 Košice 36207535 Mária Šareková Hospodárka
31/2019 Tašky 207,00 16.05.2019 NATIONAL Pen P.O:BOX 0013,800 90 Bratislava 97264440 Mária Šareková Hospodárka
32/2019 Nákup switscha 30,00 16.05.2019 Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II 49/2413,KE 36212466 Mária Šareková Hospodárka
33/2019 Čistiace prostriedky 900,00 16.05.2019 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
34/2019 Deratizácia 30,00 20.05.2019 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
35/2019 aSc Agenda 429,00 20.05.2019 ASC Applied Software Cons. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava 31361161 Mária Šareková Hospodárka
36/2019 Čípy pre žiakov 530,00 20.05.2019 ASC Applied Software Cons. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava 31361161 Mária Šareková Hospodárka
37/2019 Tašky s potlačou 207,00 20.05.2019 NATIONAL Pen P.O:BOX 0013,800 90 Bratislava 97264440 Mária Šareková Hospodárka
38/2019 Inštalácia ovládačov,doplnenie účtovania 90,00 22.05.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
39/2019 USB kľúče,laminovacie folie 167,00 04.06.2019 Faxcopy Nám.osloboditeľov,OC Aupark,KE 35729040 Mária Šareková Hospodárka
40/2019 Plakety 110,00 07.06.2019 POHÁRY BAUER s.r.o. Jandová 3/10,190 00 Praha 9 27187284 Mária Šareková Hospodárka
41/2019 OOPP 50,00 11.06.2019 CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 Mária Šareková Hospodárka
42/2019 Revízia TV náradia 100,00 11.06.2019 V.Micenko Húsková 15, 040 11 Košice 51036690 Mária Šareková Hospodárka
43/2019 Čistiace prostriedky 950,00 12.06.2019 PhDr. Šamová - MAŠA Važecká 2,040 12 Košice 17167078 Mária Šareková Hospodárka
44/2019 ActivBoard 10-Touch 78D 720,00 12.06.2019 TA BB Slovakia,s.r.o Trhová 992/1,960 01 Zvolen 51888921 Mária Šareková Hospodárka
45/2019 Tlač pochvál 48,00 13.06.2019 EXPA PRINT,s.r.o. Vodárenská 2, 040 06 Košice 36577715 Mária Šareková Hospodárka
46/2019 Hygienický materiál 400,00 14.06.2019 HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 51447878 Mária Šareková Hospodárka
47/2019 Odstránenie hav.stavu-preteká voda 150,00 14.06.2019 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
48/2019 Stravné lístky 01-04-/2019 187,20 14.06.2019 DOXX-Str.lístky,spol.s.r.o. Králov 356,010 01 Žilina 36391000 Mária Šareková Hospodárka
49/2019 Plastové kryty na stoličky 150,00 03.07.2019 eVector s.r.o. Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011 Mária Šareková Hospodárka
50/2019 Zamurovanie vysprávok po oprave 150,00 07.08.2019 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
51/2019 Kancelárske potreby 171,00 08.08.2019 ŠEVT,a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava 31331131 Mária Šareková Hospodárka
52/2019 Tlačivá 10,00 23.08.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 B.B. 31331131 Mária Šareková Hospodárka
53/2019 Prvouka pre 2.ročník 208,00 27.08.2019 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767 Mária Šareková Hospodárka
54/2019 Licencia eTlačivá 343,00 28.08.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 B.B. 31331131 Mária Šareková Hospodárka
55/2019 Šatňové skrinky 520,00 30.08.2019 Konimpex,s.r.o. Jantárová 30,040 01 Košice 36174874 Mária Šareková Hospodárka
56/2019 IPZ Chémia 90,00 30.08.2019 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Krompašská 510/96,040 11 Košice 45258767 Mária Šareková Hospodárka
57/2019 Linoleum,cokel 100,00 02.09.2019 EK Plast Palackého 21,040,01 Košice 36187402 Mária Šareková Hospodárka
58/2019 Počítač 340,00 03.09.2019 MB TECH BB,s.r.o. Zvol. cesta 37,974 01 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
59/2019 Čítačka čípov,čípy,kábel 100,00 04.09.2019 ASC Applied Software Cons. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava 31361161 Mária Šareková Hospodárka
60/2019 Stravné lístky 07-08-/2019 1 663,00 04.09.2019 DOXX-Str.lístky,spol.s.r.o. Králov 356,010 01 Žilina 36391000 Mária Šareková Hospodárka
61/2019 Stravné lístky 07-08-/2019 115,00 05.09.2019 DOXX-Str.lístky,spol.s.r.o. Králov 356,010 01 Žilina 36391000 Mária Šareková Hospodárka
62/2019 Spracovanie a tlač rozvrhov 30,00 05.09.2019 PERA,s.r.o. Humenská 33,040 11 Košice 46978178 Mária Šareková Hospodárka
63/2019 Nákup učebníc AJ - dotácia 2 240,00 05.09.2019 MEGABOOKS SK spol.s.r.o Kopčianska 3748/41,851 01 BA 36699594 Mária Šareková Hospodárka
64/2019 Nákup učebníc AJ 270,00 13.09.2019 MEGABOOKS SK spol.s.r.o Kopčianska 3748/41,851 01 BA 36699594 Mária Šareková Hospodárka
65/2019 Údržba kop. stroja KM bh 223 80,00 13.09.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
66/2019 Chémia do školského bazéne 350,00 18.09.2019 CM Bazény,s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007 Mária Šareková Hospodárka
67/2019 Materiál na údržbu 500,00 24.09.2019 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
68/2019 Kanc.materiál,skriňa 500,00 24.09.2019 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17,974 05 B.Bystrica 46082182 Mária Šareková Hospodárka
69/2019 Koberec do triedy 100,00 27.09.2019 DIEGO Košice,s.r.o. Moldavská 41,040 11 košice 36756709 Mária Šareková Hospodárka
70/2019 Odborná skúka plynu 100,00 03.10.2019 BPMK,s.r.o. Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684 Mária Šareková Hospodárka
71/2019 Vypr.intrnej dokumentácie 35,00 04.10.2019 CUBS plus,s.r.o. Masaryková 21,040 012 Košice 46943404 Mária Šareková Hospodárka
72/2019 Balíčky -HN 49,80 07.10.2019 DUMAR SK,s.r.o. Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874 Mária Šareková Hospodárka
73/2019 Priehľadná fólia na okná 140,00 08.10.2019 EK Plast Palackého 21,040,01 Košice 36187402 Mária Šareková Hospodárka
74/2019 Lepiaca páska 30,00 08.10.2019 SECUPACK s.r.o. Stará pošta 1025,664 61 Rajhrad 28287592 Mária Šareková Hospodárka
75/2019 Nastavenie kop.stroja KM bh 223 80,00 08.10.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
76/2015 Údržba kop. stroja KM bh 163 50,00 14.10.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4,040 22 Košice 33634319 Mária Šareková Hospodárka
77/2019 Revízia budovy školy,bleskozvody,plav. 1 000,00 15.10.2019 Effective energy s.r.o Coboriho 2,949 01 Nitra 43810187 Mária Šareková Hospodárka
78/2019 Karty s príbehmi 40,00 15.10.2019 TERRAIN,s.r.o. M.R.Štefánika,010 01 Žilina 52140113 Mária Šareková Hospodárka
79/2019 Počítače 1100,00 15.10.2019 MB TECH BB,s.r.o. Zvol. cesta 37,974 01 B.Bystrica 36622524 Mária Šareková Hospodárka
80/2019 Paleta nábytková 150,00 15.10.2019 HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, 040 11 Košice 35838949 Mária Šareková Hospodárka
81/2019 Tonery 220,00 24.10.2019 KOFAX,s.r.o. Moyzesova 62,040 01 Košice 31648843 Mária Šareková Hospodárka
82/2019 Jedálenské stoličky 210,00 24.10.2019 MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín 44948271 Mária Šareková Hospodárka
83/2019 Školský nábytok do tried 6 946,68 29.10.2019 Lucia Hucíková-Školáčik Majo Brezovica 277,028 01 Trstená 47880775 Mária Šareková Hospodárka
84/2019 Deratizácia 36,00 30.10.2019 ASANARATES,s.r.o. Park Angelinum 4,040 01 Košice 36606693 Mária Šareková Hospodárka
86/2019 Výkop a odkopanie časti podlahy 1766,40 31.10.2019 Emil Petro-LIME Mikoviního 1,040 11 Košice 32485972 Mária Šareková Hospodárka