Zmluvy 2013

Názov zmluvy: Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
Škola: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: UIPŠ, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
IČO: 039691
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 11. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 11. 2013
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-17-2013

Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Obdarovaný: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Darca: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
IČO: 039691
Hodnota predmetu zmluvy: 8 029,16 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2013
Dátum účinnosti zmluvy: 21.10.2013
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-16-2013

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Škola: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Slovenský strelecký zväz
IČO: 00603341
Hodnota predmetu zmluvy: 100,00 € na žiaka
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 12. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 12. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 10.01.2014
Príloha: zmluva-15-2013

Názov zmluvy: Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Škola: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Divadelné centrum Martin
IČO: 42215838
Hodnota predmetu zmluvy: 2,20 € na žiaka
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 12. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 12. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 24.03.2014
Príloha: zmluva-14-2013

Názov zmluvy: Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii národného projektu
Škola: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychlógie
IČO: 00681385
Hodnota predmetu zmluvy: 0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 09. 12. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 10. 12. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 31.10.2015
Príloha: zmluva-13-2013

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Požičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice - Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 42,36 €
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 11. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 12. 11. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 23.11.2013
Príloha: zmluva-12-2013

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Požičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice - Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 42,36 €
Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2013
Dátum účinnosti zmluvy: 29.10.2013
Dátum skončenia zmluvy: 09.11.2013
Príloha: zmluva-11-2013

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
IČO: 36179345
Hodnota predmetu zmluvy: 3 683,52 € ročne
Dátum uzavretia zmluvy: 28. 10. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 11. 2013
Dátum skončenia zmluvy: na dobu neurčitú
Príloha: zmluva-10-2013

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Základná škola, Bernolákova 16, 040 11 Košice
IČO: 35543019
Hodnota predmetu zmluvy: 57,91 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 10. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 19. 10. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 28. 06. 2014
Príloha: zmluva-09-2013

Názov zmluvy: Skupinové úrazové poistenie detí a žiakov
Poistený: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poisťovňa: UNIQA pisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
IČO: 00653501
Hodnota predmetu zmluvy: 872,20 € (každoročná aktualizácia podľa vyúčtovania)
Dátum uzavretia zmluvy: 15. 10. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 10. 2013
Dátum skončenia zmluvy: neurčito
Príloha: poistka-2013

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 2 478,39 €
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 09. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 09. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 21. 06. 2014
Príloha: zmluva-08-2013

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 344,22 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 09. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 09. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 21. 06. 2014
Príloha: zmluva-07-2013

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 946,23 €
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 09. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 09. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 21. 06. 2014
Príloha: zmluva-06-2013

Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Obdarovaný: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Darca: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava
IČO: 30807506
Hodnota predmetu zmluvy:
Dátum uzavretia zmluvy: 16. 07. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 07. 2013
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-05-2013

Názov zmluvy: Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce
Škola: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
IČO: 42134943
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 06. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 06. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 30. 11. 2015
Príloha: zmluva-04-2013

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 45,35 €
Dátum uzavretia zmluvy: 03. 06. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 04. 06. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 22. 06. 2013
Príloha: zmluva-04-2013

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 ku zmluve 214522001
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Akzent Media s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
IČO: 00895628
Hodnota predmetu dodatku: 00,00 €
Dátum uzavretia dodatku: 31. 05. 2013
Dátum účinnosti dodatku: 01. 06. 2013
Dátum skončenia dodatku: doba neurčitá
Príloha: dodatok-01-2013

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Objednávateľ: MV SR, Obvodný úrad Košice, Zádielska 1, 040 78 Košice
IČO: 00151866
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 700,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 04. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 12. 04. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 31. 08. 2013
Príloha: zmluva-03-2013

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 16. 01. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 01. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2013
Príloha: zmluva-02-2013

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní vybraných činností (BOZP a CO)
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Dodávateľ: Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova 8, 040 01 Košice
IČO: 1033407375
Hodnota predmetu zmluvy: 360,00 € (30,00 €/mesiac)
Dátum uzavretia zmluvy: 14. 11. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 02. 2013
Dátum skončenia zmluvy: 31. 01. 2012
Príloha: zmluva-01-2013