Zmluvy 2016

Názov zmluvy: ZMLUVY O DIELO č. ZOD-1/2016
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Zhotoviteľ: Balkar s.r.o., Budovateľská 718, 094 31 Hanušovce n. Topľou
IČO: 44441576
Hodnota predmetu zmluvy: 8.700,36 eur €
Dátum uzavretia zmluvy: 19. 12. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 12. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 29. 12. 2016
Príloha: zmluva-15-2016

Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. Z201624962_Z
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Hodnota predmetu zmluvy: 6 160,42 €
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 09. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 09. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 22.9.2018
Príloha: zmluva-14-2016

Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. Z201615792_Z
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Dodávateľ: UniKnihy.sk, s.r.o., Gajova 4, 81109 Bratislava
IČO: 36683132
Hodnota predmetu zmluvy: 1 559,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 28. 06. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 29. 06. 2016
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-13-2016

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 300,72 €
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 09. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 10. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 16. 06. 2017
Príloha: zmluva-13-2016

Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Obdarovaný: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Darca: Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO: 00151882
Hodnota predmetu zmluvy: 2 438.93 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 05. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 06. 2016
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-12-2016

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. Z20169515_Z
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Dodávateľ: Sokol trade spol. s r.o.
IČO: 36605735
Hodnota predmetu zmluvy: 63 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 16. 05. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 02. 06. 2016
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-11-2016

Názov zmluvy: Zmluva o dodávke a odbere tepla
Odberateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Dodávateľ: Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
IČO: 36179345
Hodnota predmetu zmluvy: podľa rozpisu (zálohové platby)
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 04. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 05. 2016
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-10-2016

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Krasocentrum Košice
IČO: 31299318
Hodnota predmetu zmluvy: 108,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 05. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 06. 05. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2016
Príloha: zmluva-08-2016

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Obstarávateľ: Cestovná kancelária FANY - CK FANY s r.o.
IČO: 36705403
Hodnota predmetu zmluvy: 5 080,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 04. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 04. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 06. 05. 2016
Príloha: zmluva-07-2016

Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predávajúci:
IČO: Kupujúci: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 80,90 €
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 03. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 03. 2016
Dátum skončenia zmluvy:
Príloha: zmluva-06-2016

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Objednávateľ: MV SR, Okresný úrad Košice, Zádielska 1, 040 78 Košice
IČO: 00151866
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 800,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 02. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 03. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2016
Príloha: zmluva-05-2016

Názov zmluvy: Zmluva o o obstaraní zájazdu
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: PROMET Trans, spol. s r.o.
IČO: 31696651
Hodnota predmetu zmluvy: 5 960,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 24. 02. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 02. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 04. 03. 2016
Príloha: zmluva-04-2016

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Mestská časť Košice-Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 116,75 €
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 01. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 01. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 06. 03. 2016
Príloha: zmluva-03-2016

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 15. 01. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 16. 01. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2015
Príloha: zmluva-02-2016

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 300,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 01. 2016
Dátum účinnosti zmluvy: 14. 01. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2016
Príloha: zmluva-01-2016