Zmluvy 2017

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: EK plast s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice
IČO: 36187402
Hodnota predmetu zmluvy: 19 067,06 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 12. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 12. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31.12.2019
Príloha: zmluva-18-2017

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Lomtec.com a.s., Lomtec.com a.s.
IČO: 35795174
Hodnota predmetu zmluvy: 720,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 12. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 12. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31.12.2017
Príloha: zmluva-17-2017

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 3 039,82 €
Dátum uzavretia zmluvy: 07. 12. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 08. 12. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 22. 12. 2017
Príloha: zmluva-16-2017

Názov zmluvy: Darovacia zmluva č. 0237/0200/2017
Darca: Východoslovenská energetická Holding a.s.
IČO: 36211222
Obdarovaný: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 500,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 12. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 05. 12. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 06 . 12. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2017
Príloha: zmluva-15-2017

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 123,37 €
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 10. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy:01. 11. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 11. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 05. 11. 2017
Príloha: zmluva-14-2017

Názov zmluvy: Zmluva o Partnerstve
1. Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00397768
2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
3. Základná škola
Trebišovská 10, 04011 Košice-Západ
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 10. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 09. 10. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 10. 10. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31. 10. 2025
Príloha: zmluva-13-2017

Názov zmluvy: Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 35546123
Prijímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 300164348
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 10. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 14. 10. 2017
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-12-2017

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 227,69 €
Dátum uzavretia zmluvy: 14. 09. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 09. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 22. 06. 2018
Príloha: zmluva-11-2017

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Zhotoviteľ: INTREND, spol. s r.o., Seňa 132, 04458 Seňa
IČO: 36173045
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 9.399,99 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 24. 08. 2018
Dátum platnosti zmluvy: 30 dní od protokolárneho odovzdania staveniska
Príloha: zmluva-10-2017

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu
Obstarávateľ: Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS, Ružínska 5, 040 11 Košice
IČO: 41872096
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: podľa zmluvy
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 05. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy:18. 05. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 19. 05. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 16.06.2019
Príloha: zmluva-09-2017

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 80/017/5028Z o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Objednávateľ: MV SR, Okresný úrad Košice, Zádielska 1, 040 78 Košice
IČO: 00151866
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 1 014,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 05. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy:15. 05. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 16. 05. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31. 08. 2017
Príloha: dodatok-01-2017

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 214012017
Nájomca: FUN PARK s.r.o., Jamník, 179, 053 22 Jamník
IČO: 48038865
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/hod.
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 03. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy:31. 03. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 04. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2017
Príloha: zmluva-08-2017

Názov zmluvy: Dodatok k zmuve o združenej dodávke elektriny
Dodávateľ: Východoslovenská energetická a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: podľa zmluvy
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 03. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy:31. 03. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 04. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31.12.2019
Príloha: zmluva-07-2017

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 250,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 03. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 21. 03. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 22. 03. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2017
Príloha: zmluva-06-2017

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Objednávateľ: MV SR, Okresný úrad Košice, Zádielska 1, 040 78 Košice
IČO: 00151866
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 700,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 02. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy:14. 02. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 02. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31. 08. 2017
Príloha: zmluva-05-2017

Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
O bjednávateľ: Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Poskytovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu dodatku:
Dátum uzavretia dodatku: 15. 02. 2017
Dátum zverejnenia dodatku:16. 02. 2017
Dátum účinnosti dodatku: 17. 02. 2017
Dátum skončenia dodatku: ---
Príloha: zmluva-04-2017

Názov zmluvy: Dohoda
Účastník: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Účastník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 239,55 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 01. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 20. 01. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 06. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2017
Príloha: zmluva-03-2017

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve č. 214032015
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 35540419
Dátum uzavretia zmluvy: 14. 12. 2016
Dátum zverejnenia zmluvy: 20. 01. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 01. 2017
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-02-2017

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 04. 01. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 13. 01. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 14. 01. 2017
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2017
Príloha: zmluva-01-2017