Zmluvy 2019

Názov zmluvy: Objednávka programu Biznis
Odberateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Dodávateľ: Východoslovenská energetická a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
Hodnota predmetu zmluvy: podľa programu
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 09.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 30. 09. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 10. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 30. 09. 2022
Príloha: dodatok-ve-2019

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 205,98 €
Dátum uzavretia zmluvy: 19. 09.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 19. 09. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 09. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 19. 06. 2020
Príloha: zmluva-26-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: FK Florko Košice, Užhorodská 39, 040 01 Košice
IČO: 35565781
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 09.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 05. 09. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 06. 09. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 30. 09. 2019
Príloha: zmluva-25-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Atletika Košice o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice
IČO: 0076302
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 23. 08. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 23. 08. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 24. 08. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 30. 10. 2019
Príloha: zmluva-24-2019

Názov zmluvy: Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Young Angels Academy, o. z., Werferova 2246/3, 040 11 Košice
IČO: 50392069
Hodnota predmetu dodatku: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia dodatku: 16. 08. 2019
Dátum zverejnenia dodatku: 16. 08. 2019
Dátum účinnosti dodatku: 17. 08. 2019
Dátum skončenia dodatku: 02. 09. 2019
Príloha: dodatok-23-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Young Angels Academy, o. z., Werferova 2246/3, 040 11 Košice
IČO: 50392069
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 08. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 13. 08. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 14. 08. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 29. 08. 2019
Príloha: zmluva-23-2019

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Zhotoviteľ: INTREND, spol. s r.o., Seňa 132, 04458 Seňa
IČO: 36173045
Hodnota predmetu zmluvy: 6 996,92 € s DPH
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 08. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 12. 08. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 13. 08. 2019
Dátum platnosti zmluvy: 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy
Príloha: zmluva-22-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: OZ Rodinné spoločenstvo FATIMA, Kostolná 28, 040 11 Košice
IČO: 42407613
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 07. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 29. 07. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 07. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 16. 08. 2019
Príloha: zmluva-21-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Young Angels Academy, o. z., Werferova 2246/3, 040 11 Košice
IČO: 50392069
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 19. 07. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 19. 07. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 07. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 09. 08. 2019
Príloha: zmluva-20-2019

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Postytovateľ: Periskop s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 50774336
Hodnota predmetu zmluvy: 24,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 07. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 29. 07. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 07. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 08. 2020
Príloha: zmluva-19-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Hokejový klub Košice, Nerudova 12, 040 01 Košice
IČO: 00594814
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 07. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 16. 07. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 07. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 08. 08. 2019
Príloha: zmluva-18-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Atletika Košice o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice
IČO: 0076302
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 27. 06. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 27. 06. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 28. 06. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 12. 07. 2019
Príloha: zmluva-17-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Základná škola, Považská 12, 040 11 Košice
IČO: 35542861
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 05. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 08. 06. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 09. 06. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 28. 06. 2019
Príloha: zmluva-16-2019

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 2 265,35 €
Dátum uzavretia zmluvy: 07. 06. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 07. 06. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 08. 06. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 21. 06. 2019
Príloha: zmluva-15-2019

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Mestská časť Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 155,97 €
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 05. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 05. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 05. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 26. 05. 2019
Príloha: zmluva-14-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Peter Marenčík
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 05. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 10. 05. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 05. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 28. 06. 2019
Príloha: zmluva-13-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Tomáš Pollák, Mgr.
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 05. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 10. 05. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 05. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 27. 06. 2019
Príloha: zmluva-12-2019

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Atletika Košice o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice
IČO: 0076302
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/ za každú uskutočnenú hodinu
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 04. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 29. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2019
Príloha: zmluva-11-2019

Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Obdarovaný: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Darca: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
IČO: 35793783
Hodnota predmetu zmluvy: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15. 04. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 02. 05. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 03. 05. 2019
Dátum skončenia zmluvy: neuvedené
Príloha: zmluva-10-2019

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu 4/2019
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: FANY STORE s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01, Košice
IČO: 47006145
Hodnota predmetu zmluvy: 5 360,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 26. 04. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 17. 05. 2019
Príloha: zmluva-09-2019

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu 3/2019
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Mgr. Iveta Lukáčová – AMOS , Ružínska 5, 040 11, Košice
IČO: 41872096
Hodnota predmetu zmluvy: 4 662,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 26. 04. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 17. 05. 2019
Príloha: zmluva-08-2019

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu 2/2019
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Mgr. Iveta Lukáčová – AMOS , Ružínska 5, 040 11, Košice
IČO: 41872096
Hodnota predmetu zmluvy: 2 484,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 04. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 11. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 12. 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 07. 06. 2019
Príloha: zmluva-07-2019

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu 1/2019
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice
IČO: 51829495
Hodnota predmetu zmluvy: 2 912,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 03. 04. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 03. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 04. 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 05. 2019
Príloha: zmluva-06-2019

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Zákazník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35975946
Hodnota predmetu zmluvy: 117,17 € bez DPH
Dátum uzavretia zmluvy: 01 04. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 01. 04. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 02 04. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 03. 2022
Príloha: zmluva-05-2019

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke č.214022019
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Mestská časť Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 142,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 03. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 28. 03. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 29. 03. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 30. 03. 2019
Príloha: zmluva-04-2019

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke č.214012019
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Mestská časť Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 142,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 03. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 14. 03. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 03. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 16. 03. 2019
Príloha: zmluva-03-2019

Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. Z20193255_Z
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36391000
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 7 242,34 € s DPH/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 02. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 06. 02. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 02. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 17. 02. 2021
Príloha: zmluva-02-2019

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 01. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 17. 01. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 18. 01. 2019
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2019
Príloha: zmluva-01-2019