Zmluvy o spracúvaní osobných údajov

(sprostredkovateľské zmluvy)

Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: ASC Applied Software Consultans s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava
IČO: 31361161
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 08. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 30. 08. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 31. 08. 2019
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: ASC 2019

Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 35540419
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 1 Zmluva SSS PaM 2018

Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: <35540419<
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 2 Zmluva SSS EUA 2018

Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 35540419
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 3 Zmluva SSS VO 2018

Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11, Košice
IČO: 36679135
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 4 Zmluva MEDISON 2018

Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: ŠEVT a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31331131
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 5 Zmluva SEVT 2018

Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: Ing. Vincent Haluška, Jánosíková 8, 040 01 Košice
IČO: 46542566
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 6 Zmluva BOZP 2018

Názov zmluvy: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35795174
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 24. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 7 Zmluva Lomtec 2018

Názov zmluvy: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01
IČO: 43908977
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 8 Zmluva Komensky 2018

Názov zmluvy: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Sprostredkovateľ: NEUfotoBAUER s.r.o., Pokroku 8, 040 11 Košice
IČO: 47026138
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 26. 11. 2020
Dátum zverejnenia zmluvy: 26. 11. 2020
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 11. 2020
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: 8 Zmluva neufotobauer 2020