Objednávky 2011

Dátum zverejnenia   Predmet objednávky
26. 04. 2011
Objednávka 12/2011
05. 04. 2011
Objednávka na dodávku novej technológie strojovne školského bazéna, demontáž starej technológie a montáž novej technológie
05. 04. 2011
Objednávka na odvoz a likvidáciu chemického odpadu
28. 03. 2011
Objednávka na prenájom gymnastickej telocvične
28. 03. 2011
Objednávka na kúpu archívnych materiálov a kancelárskeho papiera
25. 03. 2011
Objednávka školských pomôcok pre deti HN
17. 03. 2011
Objednávka príručky Organizácia a administrácia školy v prírode
07. 03. 2011
Objednávka na použitie plošiny
24. 02. 2011
Objednávka na ladenie klavíra
23. 02. 2011
Objednávka údržby alarmu
22. 02. 2011
Objednávka tonerov do tlačiarní
16. 02. 2011
Objednávka údržby kopírovacieho stroja
15. 02. 2011
Objednávka na opravu podlahy v triede
09. 02. 2011
Objednávka tonera do kopírovacieho stroja
20. 01. 2011
Objednávka SEVT tlačív
13. 01. 2011
Objednávka SEVT tlačív
11. 01. 2011
Objednávka na odber a analýzu bazénovej vody