Atletická dráha

Prevádzkový poriadok športového areálu – atletickej dráhy