Trebiškoland – video

Dňa 22. 2. 2024  sa po chodbách Trebišky prechádzali budúci prváci. Predškoláci prijali pozvanie na zábavné popoludnie Trebiškoland.