Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Základná škola, Trebišovská 10, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fábry
IČO: 35 546 123
DIČ: 202 166 92 87
Kontakt.: 055/6424647, zstrebke@gmail.com

 

Dňa 01.12.2020 bola vyhlásená zákazka „PC učebňa ZERO klient“ s termínom predloženia ponúk do 04.12.2020 do 11.00 hod.

Výzva na predloženie ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Formulár ponuky

Čestné vyhlásenie uchádzača

Rozpočet

https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-trebisovska-10-kosice-6

 

Dňa 14.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Kovové šatňové skrine“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 22.07.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-trebisovska-10-kosice-5

 

Dňa 11.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava potrubia“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.6.2020 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-trebisovska-10-kosice-4

 

Dňa 10.03.2020 bola vyhlásená zákazka „Čistiace a dezinfekčné prostriedky“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.03.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-trebisovska-10-kosice-3

 

Dňa 6.12.2019 bola vyhlásená zákazka „PVC podlahy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.12.2019 do 8:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-trebisovska-10-kosice-2

 

Dňa 22.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Školský nábytok do tried“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.10.2019 do 10:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-trebisovska-10-kosice

 

Dňa 18.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava šatní pri malej telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.10.2019 do 09:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-prace-na-zs-trebisovska-10-kosice-2

 

Dňa 10.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia výleviek a zriadenie ohrevu vody v ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.6.2019 do 9:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-prace-na-zs-trebisovska-10-kosice

 

Verejné obstarávanie od 1.7.2013
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 Eur, podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za kalendárny rok.

suhrnna-sprava-1-2014.pdf

suhrnna-sprava-4-2013.pdf

suhrnna-sprava-3-2013.pdf

suhrnna-sprava-2-2013.pdf

suhrnna-sprava-1-2013.pdf

suhrnna-sprava-4-2012.pdf

suhrnna-sprava-3-2012.pdf

suhrnna-sprava-2-2012.pdf

suhrnna-sprava-1-2012.pdf