Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Základná škola, Trebišovská 10, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fábry
IČO: 35 546 123
DIČ: 202 166 92 87
Kontakt.: 055/6424647, zstrebke@gmail.com

 

Verejné obstarávanie od 1.7.2013
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 Eur, podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za kalendárny rok.

suhrnna-sprava-1-2014.pdf

suhrnna-sprava-4-2013.pdf

suhrnna-sprava-3-2013.pdf

suhrnna-sprava-2-2013.pdf

suhrnna-sprava-1-2013.pdf

suhrnna-sprava-4-2012.pdf

suhrnna-sprava-3-2012.pdf

suhrnna-sprava-2-2012.pdf

suhrnna-sprava-1-2012.pdf