Zdravý pohyb v ŠKD

Aj my v ŠKD sme urobili niečo pre seba a zabehli sme si symbolické ,,kolečko” pre zdravie.