Zmluvy 2012

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 2 630,89 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 10. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 19. 10. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 22. 06. 2013
Príloha: zmluva-21-2012

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Účastník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Hodnota predmetu zmluvy: podľa paušálu - Program NAJ 200
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 10. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 10. 2012
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-20-2012
Príloha: dodatok (zverejnený 10. 10. 2012)
Príloha: dodatok (zverejnený 13. 06. 2014)
Príloha: dodatok (zverejnený 25. 02. 2019)

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Základná škola, Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 36199222
Hodnota predmetu zmluvy: 69,34 €
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 10. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 10. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 22. 06. 2013
Príloha: zmluva-19-2012

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní vybraných činností
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
IČO: 44518684
Hodnota predmetu zmluvy: podľa cenníka
Dátum uzavretia zmluvy: 28. 09. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 02. 10. 2012
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-18-2012
Zmena cenníka za činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly, odpočtu energií:
Príloha: dodatok ku zmluve platný od 01. 01. 2019 (zverejnený 28. 08. 2012)

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: U. S. Steel Košice, s.r.o.
IČO: 36199222
Hodnota predmetu zmluvy: 20,00 €/hod.
Dátum uzavretia zmluvy: 01. 10. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 02. 10. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 23. 06. 2013
Príloha: zmluva-17-2012
Príloha: zmluva-17-2012-skoncenie (zverejnený 14. 11. 2012)

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 164,88 €
Dátum uzavretia zmluvy: 24. 09. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 25. 09. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 22. 06. 2013
Príloha: zmluva-16-2012

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: SŠSZČ KOMETA, Slobody 1, 040 11 Košice
IČO: 35571659
Hodnota predmetu zmluvy: 3 678,25 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 09. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 09. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 22. 06. 2013
Príloha: zmluva-15-2012
Príloha: zmluva-15-2012-dodatok (zverejnený 27. 06. 2013)

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: SIRENETA, športový klub
IČO: 42112061
Hodnota predmetu zmluvy: 1 750,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 09. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 18. 09. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 23. 06. 2013
Príloha: zmluva-14-2012
Príloha: zmluva-14-2012-skoncenie (zverejnený 05. 10. 2012)

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: U. S. Steel Košice, s.r.o.
IČO: 36199222
Hodnota predmetu zmluvy: 20,00 €/hod.
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 11. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 06. 11. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 23. 06. 2013
Príloha: zmluva-13-2012
Príloha: zmluva-13-2012-skoncenie (zverejnený 20. 11. 2012)

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: nezverejňuje sa
IČO: ---
Hodnota predmetu zmluvy: 1 400,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 09. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 13. 09. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 23. 06. 2013
Príloha: zmluva-12-2012
Príloha: zmluva-12-2012-skoncenie (zverejnený 13. 11. 2012)

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Súkromná základná škola, Slobody 1, 040 11 Košice
IČO: 35554304
Hodnota predmetu zmluvy: 150,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 09. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 09. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 12. 10. 2012
Príloha: zmluva-11-2012

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom zabezpečení
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Krajský školský úrad v Košiciach
IČO: 35557184
Hodnota predmetu zmluvy: 595,92 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 06. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 06. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2012
Príloha: zmluva-10-2012

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom zabezpečení
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Krajský školský úrad v Košiciach
IČO: 35557184
Hodnota predmetu zmluvy: 207,61 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 06. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 06. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2012
Príloha: zmluva-09-2012

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Rodičovské združenie pri Materskej ?kole
IČO: 17319617557
Hodnota predmetu zmluvy: 38,03 €
Dátum uzavretia zmluvy: 01. 06. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 04. 06. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 13. 06. 2012
Príloha: zmluva-08-2012

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom zabezpečení
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Krajský školský úrad v Košiciach
IČO: 35557184
Hodnota predmetu zmluvy: 52,50 €
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 05. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 05. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2012
Príloha: zmluva-07-2012

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom zabezpečení
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Krajský školský úrad v Košiciach
IČO: 35557184
Hodnota predmetu zmluvy: 630,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 04. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 12. 04. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2012
Príloha: zmluva-06-2012

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: U.S.Steel Košice, s.r.o.
IČO: 36199222
Hodnota predmetu zmluvy: 20,00 €/hod.
Dátum uzavretia zmluvy: 15. 05. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 02. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2012
Príloha: zmluva-05-2012

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom zabezpečení
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Krajský školský úrad v Košiciach
IČO: 35557184
Hodnota predmetu zmluvy: 30,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 03. 04. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 03. 04. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2012
Príloha: zmluva-04-2012

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Objednávateľ: Mestská časť Košice-Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 137,83 €
Dátum uzavretia zmluvy: 27. 02. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 03. 03. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 11. 03. 2012
Príloha: zmluva-03-2012

Názov zmluvy: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Dodávateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 01 Bratislava
IČO: 00164348
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 1 473,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 02. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 02. 2012
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-002-2012

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipežská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 85,10 €
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 01. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 01. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2012
Príloha: zmluva-02-2012

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom nájme č. 214012012
Nájomca: Mestská hokejbalová únia, Donská 14, 040 11 Košice
IČO: 31300278
Prenajímateľ : Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 511,50 €
Dátum uzavretia zmluvy: 09. 01. 2012
Dátum účinnosti zmluvy: 10. 01. 2012
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2012
Príloha: zmluva-01-2012