Zmluvy 2014

Názov zmluvy: Zmluva o bezodplatnom majetku štátu
Prijímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
IČO: 30853923
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 09. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 05. 2015
Dátum skončenia zmluvy:
Príloha: zmluva-21-2014

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovateľ: Združenie poskytovateľov SADS SANET
IČO: 17055270
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 633,00 €/ročne
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 12. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 12. 2014
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-20-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
Vypožičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Požičiavateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
IČO: 164381
Hodnota predmetu zmluvy: 2 496,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 02. 10. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 10. 12. 2014
Dátum skončenia zmluvy: na neurčito
Príloha: zmluva-19-2014

Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Medison, s.r.o.
IČO: 36679135
Hodnota predmetu zmluvy: 473,76 €
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 12. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 12. 2015
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-18-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Požičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice - Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 113,50 €
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 10. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 10. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 16. 11. 2014
Príloha: zmluva-17-2014

Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Poskytovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Prijímateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 00,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23. 10. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 24. 10. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2014
Príloha: zmluva-16-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 111,28 €
Dátum uzavretia zmluvy: 01. 10. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 02. 10. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 26. 06. 2015
Príloha: zmluva-15-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 2 485,81 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 09. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 13. 09. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 19. 06. 2015
Príloha: zmluva-14-2013

Názov zmluvy: Zmluva o účasti na projekte a Dodatok č. 1 k Zmluve
Poskytovateľ: Metodico-pedagogické centrum. Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 00690970
Partner: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 00164348
Hodnota predmetu zmluvy: 1 381,29 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 06. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 19. 06. 2014
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-13-2014
Príloha: zmluva-13-2014-dodatok (zverejnené 08. 09. 2014)

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 460,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 26. 08. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 08. 2014
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-12-2014

Názov zmluvy: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Poskytovateľ: Národný ústav certifikovaných meraní, Žehrianska 9, 951 07 Bratislava
IČO: 42134943
Prijímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 4 893,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 06. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 13. 06. 2014
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-11-2014

Názov zmluvy: Dodatok ku zmluve č. 263/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
Vlastník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
Správca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 1 789 431,65 €
Dátum uzavretia zmluvy: 09. 06. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 10. 06. 2014
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-11-2014

Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom nájme č. 214042014
Nájomca: Mestská hokejbalová únia, Donská 14, 040 11 Košice
IČO: 31300278
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 3 200,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 02. 06. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 04. 06. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2017
Príloha: zmluva-10-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Materská škola, Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice
IČO: 17319617557
Hodnota predmetu zmluvy: 88,50 €
Dátum uzavretia zmluvy: 27. 05. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 29. 05. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 25. 06. 2014
Príloha: zmluva-09-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Požičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice - Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 82,85 €
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 05. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 05. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 25. 05. 2014
P ríloha: zmluva-08-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
Vypožičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Požičiavateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
IČO: 164381
Hodnota predmetu zmluvy: 2 496,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15. 05. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 22. 05. 2014
Dátum skončenia zmluvy: na neurčito
Príloha: zmluva-07-2014

Názov zmluvy: Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
Škola: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Ústav informácií a prognóz školstva
IČO: 039691
Hodnota predmetu zmluvy: 00,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 11. 2013
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 01. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 30. 11. 2015
Príloha: zmluva-07-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Požičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice - Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 81,45 €
Dátum uzavretia zmluvy: 20. 03. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 03. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 30. 03. 2014
Príloha: zmluva-06-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Požičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice - Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 81,45 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25. 02. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 03. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 16. 03. 2014
Príloha: zmluva-05-2014

Názov zmluvy: Dodatok k Darovacej zmluve
Obdarovaný: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Darca: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava
IČO: 30807506
Hodnota predmetu zmluvy: 106,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 28. 02. 2014
Dátum účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-04-2014

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 71,11 €
Dátum uzavretia zmluvy: 06. 02. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 02. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 13. 03. 2014
Príloha: zmluva-03-2014

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Hodnota predmetu zmluvy: 658,00 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 01. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 01. 2014
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2014
Príloha: zmluva-02-2014

Názov zmluvy: Dodatok ku zmluve o poskytovaní vybraných činností (BOZP a CO)
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Dodávateľ: Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova 8, 040 01 Košice
IČO: 1033407375
Hodnota predmetu zmluvy: 360,00 € (30,00 €/mesiac)
Dátum uzavretia zmluvy: 23. 01. 2014
Dátum účinnosti zmluvy: 24. 01. 2014
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-01-2014