Zmluvy 2015

Názov zmluvy: Kolektívna zmluva
Zamestnávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Odborová organizácia: ZO OZ pri ZŠ Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 42245222
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 12. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 01. 2016
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2017
Príloha: zmluva-21-2015

Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Poskytovateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Prijímateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 00,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 11. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 12. 11. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2016
Príloha: zmluva-20-2015

Názov zmluvy: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Škola: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychlógie
IČO: 00681385
Hodnota predmetu zmluvy: 2 400,67 €
Dátum uzavretia zmluvy: 23. 11. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 14. 12. 2015
Dátum skončenia zmluvy: neurčito
Príloha: zmluva-19-2015

Názov zmluvy: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Prevodca: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 Bratislava
IČO: 00151882
Nadobúdateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
Správca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 2 262,80 € (bez DPH)
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 10. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 03. 12. 2015
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-18-2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Zhotoviteľ: CUBS plus s.r.o.
IČO: 46943404
Hodnota predmetu zmluvy: 150,00 € (bez DPH)
Dátum uzavretia zmluvy: 02. 12. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 04. 12. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2015
Príloha: zmluva-17-2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 214/05/2015
Zhotoviteľ: PERZISTENT MODIFIK s.r.o., Krivá23/9, 040 01 Košice
IČO: 36847623
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 8 881,49 €
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 10. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 10. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 07. 12. 2015
Príloha: zmluva-16-2015

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 3 172,94 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12. 09. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 13. 09. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 17. 06. 2016
Príloha: zmluva-15-2015

Názov zmluvy: Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 31685226
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 00164348
Hodnota predmetu zmluvy: 2 610,36 €
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 06. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 06. 2015
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-14-2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. Z201521421_Z
Dodávateľ: REKOM - Košice s.r.o., Tranovského 9, 040 01 Košice
IČO: 31685226
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 74 400,00,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 04. 09. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 05. 06. 2015
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-13-2015

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 300,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 08. 06. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 09. 06. 2015
Dátum skončenia zmluvy: ---
Príloha: zmluva-12-2015

Názov zmluvy: Zmluva o nájme
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: ZENTA s.r.o.
IČO: 44905262
Dátum uzavretia zmluvy: 01.06. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 02. 06. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 31. 08. 2016
Príloha: zmluva-11-2015
Príloha: zmluva-dodatok-11-2015 (zverejnené 08. 06.2016)

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Materská škola, Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice
IČO: 17319617557
Hodnota predmetu zmluvy: 44,35 €
Dátum uzavretia zmluvy: 27. 05. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 29. 05. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 25. 06. 2015
Príloha: zmluva-10-2015

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Poskytovateľ: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 35540419
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 05. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 05. 2015
Dátum skončenia zmluvy:
Príloha: zmluva-09-2015

Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Odberateľ: Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 05. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 05. 2015
Dátum skončenia zmluvy:
Príloha: dodatok-08-2015

Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku 214022015
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: ŠK UNI Košice s.r.o.
IČO: 47976497
Dátum uzavretia zmluvy: 07.05.2015
Dátum účinnosti zmluvy: 08.05.2015
Dátum skončenia zmluvy: 07.05. 2040
Príloha: zmluva-07-2015
Príloha: dodatok-12-2016

Názov zmluvy: Dodatok k nájomnej zmluve č. 214982005
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: ZENTA s.r.o.
IČO: 44905262
Dátum uzavretia zmluvy: 28. 04. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 01. 05. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2019
Príloha: dodatok-06-2015

Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 1/2015
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Dodávateľ: PhDr. Marta Šamová - MAŠA
IČO: 17167078
Hodnota predmetu zmluvy: 9 890,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 17. 04. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 18. 04. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2019
Príloha: zmluva-05-2015

Názov zmluvy: Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Objednávateľ: MV SR, Okresný úrad Košice, Zádielska 1, 040 78 Košice
IČO: 00151866
Vykonávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 800,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 24. 02. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 03. 03. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2015
Príloha: zmluva-04-2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Zhotoviteľ: CUBS plus s.r.o.
IČO: 46943404
Hodnota predmetu zmluvy: 150,00 € (bez DPH)
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 02. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 18. 02. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 31. 03. 2015
Príloha: zmluva-03-2015

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Požičiavateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice - Západ
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 71,73 €
Dátum uzavretia zmluvy: 08. 01. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 01. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 07. 02. 2015
Príloha: zmluva-02-2015

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 15. 01. 2015
Dátum účinnosti zmluvy: 16. 01. 2015
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2015
Príloha: zmluva-01-2015