Zmluvy 2018

Názov zmluvy: Servisná zmluva
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Poskytovateľ: Lomtec.com a.s., Liščie údolie 5, 84104 Bratislava
IČO: 35795174
Hodnota predmetu zmluvy: 600,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 27. 12. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 12. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2019
Príloha: zmluva-19-2018

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Nájomca: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
IČO: 35542781
Hodnota predmetu zmluvy: 3 870,17 €
Dátum uzavretia zmluvy: 03. 12. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 04. 12. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 21. 12. 2018
Príloha: zmluva-18-2018

Názov zmluvy: Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
Účastník: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Podnik: Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Hodnota predmetu zmluvy: 29,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 19. 11. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 11. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba viazanosti 24 mesiacov
Príloha: zmluva-17-2018

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Mestská časť Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Hodnota predmetu zmluvy: 126,22 €
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 11. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 06. 11. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 11. 11. 2018
Príloha: zmluva-16-2018

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Nájomca: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 35542659
Hodnota predmetu zmluvy: 210,70 €
Dátum uzavretia zmluvy: 19. 09. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 09. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 21. 06. 2018
Príloha: zmluva-15-2018

Názov zmluvy: Zmluva o elektronickej komunikácii
Zdravotná poisťovňa: Dôvera ZP, a.s., Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 31650007
Používateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 02. 08. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 02. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 03. 08. 2018
Dátum platnosti zmluvy: neurčito
Príloha: zmluva-14-2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
Poskytovateľ: IVeS, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
IČO: 00162957
Používateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 69,71 € (bez DPH)
Dátum uzavretia zmluvy: 09. 07. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 09. 07. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 10. 07. 2018
Dátum platnosti zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-13-2018

Názov zmluvy: Rámcová dohoda
Predávajúci: CM-bazény, Drieňová 1, 040 01 Košice
IČO: 31650007
Kupujúci: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 7 729,92 €
Dátum uzavretia zmluvy: 09. 07. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 09. 07. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 10. 07. 2018
Dátum platnosti zmluvy: 30. 06. 2022
Príloha: zmluva-12-2018

Názov zmluvy: Zmluva o nájme
Nájomca: Mestská hokejbalová únia, Donská 14, 040 12 Košice
IČO: 31300278
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 400,00 €/ročne
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 06. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 29. 06. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 30. 06. 2018
Dátum platnosti zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-11-2018

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Zhotoviteľ: INTREND, spol. s r.o., Seňa 132, 04458 Seňa
IČO: 36173045
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 7 462,94 € s DPH
Dátum uzavretia zmluvy: 14. 06. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 14. 06. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 15. 06. 2018
Dátum platnosti zmluvy: 30 dní od protokolárneho odovzdania staveniska
Príloha: zmluva-10-2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00681156
Prijímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 189 720,00 € (bez DPH)
Dátum uzavretia zmluvy: 25. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 06. 06. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 07. 06. 2018
Dátum platnosti zmluvy: neuvedený
Príloha: zmluva-09-2018
CRZ: centrálny register zmlúv
Príloha: dodatok-ku-zmluve-09-2018 (zverejnený 03. 06. 2019)

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Poskytovateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 49943404
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 300,00 € (bez DPH)
Dátum uzavretia zmluvy: 14. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 16. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-08-2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
Poskytovateľ: CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 49943404
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 29,00 €/mesačne (bez DPH)
Dátum uzavretia zmluvy: 14. 05. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 16. 05. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 05. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: zmluva-07-2018

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu
Obstarávateľ: Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, 040 01 Košice
IČO: 37734393
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 6 509,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 26. 04. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 26. 04. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 27. 04. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 11. 05. 2018
Príloha: zmluva-06-2018

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 214042009
Nájomca: Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice
IČO: 50076302
Prenajímateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 00398900
Hodnota predmetu zmluvy: podľa výpočtového listu
Dátum uzavretia dodatku: 30. 03. 2018
Dátum zverejnenia dodatku: 02. 04. 2018
Dátum účinnosti dodatku: 03. 04. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 01. 04. 2019
Príloha: dotatok-01-2018

Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomca: Atletika Košice o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice
IČO: 50076302
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 9,00 €/hod.
Dátum uzavretia zmluvy: 27. 03. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 27. 03. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 28.03. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2018
Príloha: zmluva-05-2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
P oskytovateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
Príjemca: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 350,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 16. 03. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy:16. 03. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 03. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 30. 06. 2018
Príloha: zmluva-04-2018

Názov zmluvy: Kolektívna zmluva
Zamestnávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 035546123
Odborová organizácia: ZO OZ pri ZŠ Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 42245222
Hodnota predmetu zmluvy: ---
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 01. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 19. 01. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 31. 01. 2023
Príloha: zmluva-03-2018
Príloha: Okruh pracovných činností
Príloha: Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu na kalendárny rok 2018 (zverejnené 18. 01. 2018)
Príloha: Dodatok č. 1 (zverejnený 21.12.2018)
Príloha: Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu na kalendárny rok 2019 (zverejnené 15. 01. 2019)

Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu
Obstarávateľ: Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, 040 01 Košice
IČO: 37734393
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 5 700,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 30. 01. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 30. 01. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 31. 01. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 09. 02. 2018
Príloha: zmluva-02-2018

Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Objednávateľ: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
IČO: 35546123
Hodnota predmetu zmluvy: 65,80 €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy: 04. 01. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 08. 01. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 09. 01. 2018
Dátum skončenia zmluvy: 31. 12. 2018
Príloha: zmluva-01-2018