Dramatizácia na čítaní

Čítanie s porozumením je pri vzdelávaní dôležité. V rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry sme si zdramatizovali článok s názvom … Čítať ďalej Dramatizácia na čítaní