Dramatizácia na čítaní

Čítanie s porozumením je pri vzdelávaní dôležité. V rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry sme si zdramatizovali článok s názvom Vĺčik. Rozvíjali sme si slovnú zásobu, hranie rolí a super sme sa zabavili.