Jedáleň

V termíne od 15.-30.6.2020 bude stravu možné  pripravovat’ a vydávať’ pre žiakov ZŠ (I. aj II. stupeň), ktorí nie sú na vyučovaní. Čas a spôsob distribúcie stravy zariadenie Školského stravovania určilo tak, aby sa predišlo nadmernému stretávaniu rodičov alebo zákonných zástupcov pri preberaní  stravy. Strava sa bude vydávat’ do jednorázovych menu boxov v čase od 13:50 – 14:10 hod. cez výdajové okienko v ŠJ.

Výdaj jedál je potrebný zrealizovať’ do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

 

Jedálny lístok: https://www.eskoly.sk/zstrebisovska/jedalen