Lesy

Apríl je mesiac lesov, a tak sme sa tejto téme kreatívne venovali  aj na hodine anglického jazyka. Žiaci  6. A triedy  sa rozdelili na dve skupiny. Súťažili proti sebe dievčatá a chlapci. Tieto dve skupiny odpovedali na 18 otázok, ktoré súviseli s lesmi, lesným porastom  a životom v nich. Otázky boli rozmanité a zaoberali sa lesmi na Slovensku,  ale aj vo svete. Dotkli sme sa  tém  odlesňovania, nevyhnutnosti  ochrany lesov a  ich prínosov  pre ľudské spoločenstvo.  Po zodpovedaní každej otázky sme symbolicky „zasadili“ stromček so správnou odpoveďou, a tak sme spoločne vybudovali malý les.

Žiaci si v tejto súťaži obohatili slovnú zásobu a vedomosti o lese, samozrejme upevnili aj geografické poznatky. Hľadali odpovede na rôzne zaujímavé otázky, ako napríklad: „Kde sa a nachádza najväčší  les v Európe? Ktorý strom  je najstarší na svete?“

S rozdielom jedného bodu sa výhercom stala skupinka dievčat. Srdečne gratulujeme a veríme, že súťaž bola pre všetkých zúčastnených  zaujímavá  a prínosná.