Čítame radi 2

 

Podpora čitateľskej gramotnosti v rámci projektu „Čítame radi“ nákupom detských a mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy