Aktivity školy a odkazy

V tejto časti si môžete pozrieť rôzne odkazy na aktivity školy, športové a environmentálne aktivity a naše športoviská – plavecký bazén, atletickú dráhu, veľkú a malú telocvičňu.

 

Aktivity školy: https://www.zstrebisovska10.sk/category/aktivity/

Športové aktivity: https://www.zstrebisovska10.sk/category/sportove-aktivity/

Školský klub detí: https://www.zstrebisovska10.sk/category/skolsky-klub-deti/

Environmentálne aktivity: https://www.zstrebisovska10.sk/category/environmentalna-vychova/

Plavecký bazén: https://www.zstrebisovska10.sk/plavecky-bazen/

Atletická dráha: https://www.zstrebisovska10.sk/atleticka-draha/

Malá telocvičňa: https://www.zstrebisovska10.sk/mala-telocvicna/

Veľká telocvičňa: https://www.zstrebisovska10.sk/velka-telocvicna/

 

Prezentácia aktivít školy: