Kontakt OO PZ

V rámci služobného obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Západ je pre našu určený kontaktný policajt:

 

nstržm. Bc.  Alica Paszulykásová

E-mail: alica.paszulykasova@minv.sk

tel. č.: 0961 932 855

 

kpt. Ing. Štefan Balog, zástupca riaditeľa OO PZ

E-mail: stefan.balog3@minv.sk

tel. č.: 0961 932 855

 

V prípade potreby emailovú adresu: chranimedeti@minv.sk