Kontakt OO PZ

V súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách v zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru prezidenta Policajného zboru SR č. 55/2023 zo dňa 02.06.2023, bol pre našu školu určený kontaktný policajt a v prípade jeho neprítomnosti bol určený jeho  zástupca.

 

Kontaktný policajt: nstržm. Mgr. Michaela Kostková

e-mail: michaela.kostková@minv.sk

tel. č.:09619/32855

 

Zástupca riaditeľa OO PZ: kpt. Ing. Štefan Balog

e-mail: stefan.balog3@minv.sk

tel. 09619/32803, 0907/ 181 190

 

V prípade potreby emailovú adresu: chranimedetikrpzke@minv.sk