Tvorivé písanie na hodinách ANJ

Mesiac marec je nielen mesiacom kníh a čítania, ale aj mesiac,  v ktorom sa pravidelne venujeme poézii. V tomto školskom roku sme si na hodinách anglického jazyka vyskúšali aktivity spojené s tvorivým písaním, pretože tvorivé písanie poskytuje žiakom slobodu skúmať svoje myšlienky a nápady. Žiaci tvorili básne s rýmom aj bez, rôzne formy ako Haiku alebo Cinquain, pričom nechali voľne plynúť svoju predstavivosť a využili svoj tvorivý potenciál pre vytvorenie jedinečných a inovatívnych nápadov. A to všetko v anglickom jazyku. Keďže všetky práce boli naozaj zaujímavé a inšpiratívne, trvalo nám dlhšie, ako zvyčajne vyhodnotiť tých najlepších. Oceneným žiakom boli zakúpené ceruzky, perá a sladkosti z príspevku RADY RODIČOV.

Ocenení žiaci:

Laura Gundzíková 9. B          Lukáš Jaremko 8. B

Amy Mainušová 9. B               Alžbeta Králová 8. C

Samuel Petrík 9. C                   Zoltán Kertész 7. A

Lucia Lipčeiová 9. C               Franko Holovka 7.B      Marko Vysokai 9.C

Na záver, by sme vás chceli pozvať pozrieť si video s prácami našich žiakov.