Školský klub detí

V ŠKD to u nás žije …

Každý deň je v ŠKD zaujímavý a my, vychovávateľky, máme pripravený mobil, aby sme zachytili všetko zaujímavé zo života našich – vašich detí. Hrajú sa, relaxujú, tvoria, kreslia, učia sa. Takže ŠKD je v neustálom pohybe.

A my sa Vám teraz predstavíme. Na našej škole pracuje 10 oddelení ŠKD. 1. a 2. ročníky sa stretávajú spoločne na dolnej chodbe a 3. a 4. ročníky na hornom pavilóne. Deti prijímame až od 6:00 ráno. Hovorí sa tomu ranná družina. Potom sa s nimi opäť stretávame po skončení vyučovania. Nasleduje obed, relax aj pobyt na čerstvom vzduchu. S deťmi tvoríme, rozprávame sa, hráme spoločenské hry, pozeráme rozprávky a pracujeme s interaktívnou tabuľou. Toto sú bežné dni v ŠKD. Ale ako sme už písali, v našej ŠKD to žije. A je tu veľa našich veľkých akcií.

Medzi najpopulárnejšie patria:

Noc v škole – je to akcia pre štvrtákov, Penová šou – leto, školské ihrisko, hasiči a veľa, veľa peny, Pexesový turnaj – pexeso a veľa súťažiacich detí, Švihadlový maratón, Vianočný jarmok, Noc v ZOO s ŠKD, Čajové popoludnie, Motýlie zrodenie – zaujímavý pohľad na zvieratká v noci, Projektové dni v ŠKD, Robotománia – výroba robotov z odpadového materiálu, Svetový deň behu, Svetový deň úsmevu, Piknik v tráve, Policajný pohotovostný útvar, Juniáles, … Veľmi populárna je u nás aj tvorba veľkých projektov k zaujímavým témam: štáty európskej únie, šport, zdravá výživa…

A ešte taká zaujímavosť. Ten náš život „družinársky“ sme priniesli nie len obrázkami, ale aj slovami. Vznikla milá knižka príbehov, kde opisujeme vtipné momenty našich detí v ŠKD. A verte mi, je to veselé čítanie.

A na záver: v našej Trebišskej ŠKD to proste žije. Potvrdzujú to deti, ktoré nevedia rodičia dostať domov.

Režim dňa v školskom klube detí

6.00 – 7.30 hod.: ranné schádzanie detí
Odpočinok, spoločenské hry, hry s hračkami, čítanie a pozeranie rozprávok, individuálne hry podľa výberu detí. O 7.40 pod dozorom vychovávateľky odchod detí do tried.

11.40 – 13.00 hod.: hygienické návyky, obed

13.00 -14.00 hod.: oddychová činnosť, tematická oblasť výchovy
Oddychové a relaxačné hry /ilustrácie, stolové hry, dramatické improvizácie, prezeranie detských kníh a časopisov, hry na koberci, hry s hračkami, neformálna diskusia s deťmi, tvorivé hry a činnosti v oddeleniach/.

14.00 – 15.00 hod.: rekreačná činnosť
Výdatné pohybové aktivity, ktoré deti vykonávajú podľa možnosti na školskom dvore, na ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični alebo v triede formou pohybových hier.

15.00 – 15.45 hod.: príprava na vyučovanie

15.45 – 16.00 hod.: presun detí z horného pavilónu (tretiaci a štvrtáci) do dolného pavilónu z dôvodu dlhej služby

15.45 – 17.00 hod.: individuálne činnosti, odchody detí
Spoločenské a stolové hry, voľné hry, kreslenie, odchod detí domov.

 

Aktivity v školskom klube detí: https://www.zstrebisovska10.sk/category/skolsky-klub-deti/