Školský klub detí

V ŠKD to u nás žije …

Každý deň je v ŠKD zaujímavý a my, vychovávateľky, máme pripravený mobil, aby sme zachytili všetko zaujímavé zo života našich – vašich detí. Hrajú sa, relaxujú, tvoria, kreslia, učia sa. Takže ŠKD je v neustálom pohybe. Niekedy máme pocit, že sa zrazu pohne aj Miška Trebiška aby nič nezmeškala.

A my sa Vám teraz predstavíme. Na našej škole pracuje 8 oddelení ŠKD. 1. a 2. ročníky sa stretávajú spoločne na dolnej chodbe a 3. a 4. ročníky na hornom pavilóne. Deti prijímame až od 6:00 ráno. Hovorí sa tomu ranná družina. Deti sa tu stretávajú, besedujú, čítajú si, hrajú sa, najedia sa a sú aj také, čo si rýchlo urobia zabudnuté úlohy. Potom sa s nimi opäť stretávame po skončení vyučovania. Nasleduje obed, relax aj pobyt na čerstvom vzduchu. Deti si robia domáce úlohy, tvoríme, rozprávame sa, hráme spoločenské hry, pozeráme rozprávky atď. až do 17. hodiny. Toto sú bežné dni v ŠKD. Ale ako sme už písali, v našej ŠKD to žije. A je tu veľa našich veľkých akcií.

Medzi najpopulárnejšie patria:

Noc v škole – je to akcia pre štvrtákov, Penová šou – leto, školské ihrisko, hasiči a veľa, veľa peny, Pexesový turnaj – pexeso a veľa súťažiacich detí, Švihadlový maratón, Veľkonočný jarmok, Vianočná burza, Noc v ZOO s ŠKD – zaujímavý pohľad na zvieratká v noci, Projektové dni v ŠKD, Robotománia – výroba robotov z odpadového materiálu, Svetový deň behu, Svetový deň úsmevu, Piknik v tráve… Veľmi populárna je u nás aj tvorba veľkých projektov k zaujímavým témam: štáty európskej únie, šport, zdravá výživa…

A ešte taká zaujímavosť. Ten náš život „družinársky“ sme priniesli nie len obrázkami, ale aj slovami. Vznikla milá knižka príbehov, kde opisujeme vtipné momenty našich detí v ŠKD. A verte mi, je to veselé čítanie.

A na záver: v našej trebišskej ŠKD to proste žije. Potvrdzujú to deti, ktoré nevedia rodičia dostať domov.

Režim dňa v školskom klube detí

6.00 – 7.30 hod.: ranné schádzanie detí
Odpočinok, spoločenské hry, hry s hračkami, čítanie a pozeranie rozprávok, individuálne hry podľa výberu detí. O 7.40 pod dozorom vychovávateľky odchod detí do tried.

11.40 – 13.00 hod.: hygienické návyky, obed

13.00 -14.00 hod.: oddychová činnosť, tematická oblasť výchovy
Oddychové a relaxačné hry /ilustrácie, stolové hry, dramatické improvizácie, prezeranie detských kníh a časopisov, hry na koberci, hry s hračkami, neformálna diskusia s deťmi, tvorivé hry a činnosti v oddeleniach/.

14.00 – 15.00 hod.: rekreačná činnosť
Výdatné pohybové aktivity, ktoré deti vykonávajú podľa možnosti na školskom dvore, na ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični alebo v triede formou pohybových hier.

15.00 – 15.45 hod.: príprava na vyučovanie

15.45 – 16.00 hod.: presun detí z horného pavilónu (tretiaci a štvrtáci) do dolného pavilónu z dôvodu dlhej služby

15.45 – 17.00 hod.: individuálne činnosti, odchody detí
Spoločenské a stolové hry, voľné hry, kreslenie, odchod detí domov.

 

Aktivity v školskom klube detí: https://www.zstrebisovska10.sk/category/skolsky-klub-deti/