Zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok od 1.11.2019
(odkaz na https://zst10.edupage.org/zmluvy)

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok do 30.11.2019
(odkaz na https://www.zstrebisovska10.sk/zverejnovanie-do-30-10-2019/)

 

Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 2018 (sprostredkovateľské zmluvy)

Zriaďovacia listina o zriadení základnej školy ako rozpočtovej organizácii a dodatky