Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Milí rodičia budúcich prváčikov,
Základná škola, Trebišovská 10, Košice Vás pozýva na ZÁPIS PRVÁKOV na školský rok 2024/2025.

Zápis sa uskutoční:

5. apríl 2024 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.
6. apríl 2024 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.

Informácie pre rodičov:
Zapisujú sa deti, ktoré do 31.8. 2024 dovŕšia 6 rokov.

Elektronickú prihlášku vyplňte v odkaze (v tlačenej podobe priniesť prihlášku nie je potrebné).

Elektronická prihláška na zápis do prvého ročníka

Na zápis si rodičia prinesú rodný list dieťaťa a občianske preukazy rodičov.

V prípade, ak príde na zápis jeden rodič, je potrebný súhlas druhého zákonného zástupcu (tlačivo nižšie v prílohe – splnomocnenie)

So zápisom musia písomne súhlasiť obidvaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Všetky tlačivá potrebné k zápisu sú pod informáciami k zápisu dole.

Je možné si ich vytlačiť a vypísať vopred.

Dokumenty budú v tlačenej podobe k dispozícii aj na zápise.

Dňa 5.4.2024 bude na zápise k dispozícii pre rodičov školská psychologička v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Nájdete nás aj na Facebooku (Trebiška – naša škola)
a na Instagrame (@trebiska10)

V prípade otázok nás kontaktujte na
e-mail zstrebke@gmail.com
tel.: 055/6424647

 

Dokumenty k zápisu na školský rok 2024/2025:

Písomné vyhlásenie (Splnomocnenie)

Vyhlásenie o pravdivosti údajov z e-prihlášky

Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Zoznam pomôcok pre 1. ročník na školský rok 2024-2025

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí